• BIST 107.401
  • Altın 173,640
  • Dolar 4,1031
  • Euro 4,9999
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 18 °C
  • İzmir 16 °C

Özel Hastane ve Ek Bina Ön İzin ve Ruhsatlandırma İşlem Kılavuzu

Özel Hastane ve Ek Bina Ön İzin ve Ruhsatlandırma İşlem Kılavuzu
Sağlık Bakanlığı tarafından "Özel Hastane ve Ek Bina Ön İzin ve Ruhsatlandırma İşlem Kılavuzu" yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı tarafından "Özel Hastane ve Ek Bina Ön İzin ve Ruhsatlandırma İşlem Kılavuzu" yayımlanmıştır.

 

Özel Hastane ve Ek bina ön izin İşlemleri İçin İstenen Belgeler Güncel Olmalıdır.

 

 

         Özel Hastane ve Ek Bina Ön İzin İşlemleri İçin İstenecek Belgeler     (Liste 5)

 

*Hastane sahipliği tarafından doldurulacaktır

 

*İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır

 

*Sağlık Bakanlığı

Tarafından doldurulacaktır

Evrakın Adı

Evrakın Alındığı İlgili Birim

Tarih

İl Sağlık Müdürlüğü Evrakın Uygunluğunun Tespiti

İl Sağlık Müdürlüğü

İmza

 

 

Sağlık Bakanlığı

Evrakın Uygunluğunun Tespiti

Sağlık Bakanlığı

İmza

UYGUN

UYGUN

DEĞİL

UYGUN

UYGUN

DEĞİL

1. Hastane/ek bina parselinin her türlü ölçekte (1/1000 ve 1/5000) özel sağlık alanında kaldığına dair sağlık alanı yazısı aslı (Özel Hastaneler Yönetmeliği 8 inci maddesi a bendine uygun)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Gayrisıhhî müesseselerden uzak olduğunu gösterir, ilgili valilikçe yetkilendirilmiş kurum yada Belediye, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak belge aslı

(Özel Hastaneler Yönetmeliği 8 inci maddesi b bendine uygun)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Hastane/ek bina parselinde yeterli yeşil alan ayrıldığını gösterir ilgili belediyeden alınan belge aslı (Özel Hastaneler Yönetmeliği 8 inci maddesi c bendine uygun)

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İl/İlçe Trafik Komisyonu veya Belediye Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından alınan Ulaşım Raporu aslı  ile UKOME Genel Kurul Kararı onaylı örneği (Özel Hastaneler Yönetmeliği 8 inci maddesi ç bendine uygun)

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Hastane/ek bina parselinde yeterli otopark yeri ayrıldığını gösterir ilgili belediyeden alınan belge aslı (Özel Hastaneler Yönetmeliği 8 inci maddesi d bendine uygun)

 

 

 

 

 

 

 

 

6. (Özel Hastaneler Yönetmeliği 9 uncu maddesi 1 inci 2 inci 3üncü Bentlerinde) Belirtilen Standartlara Uygun Üç Takım Olarak Hazırlanan Mimari Projeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastane Sahipliğinin                              İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi                                          Sağlık Bakanlığı Yetkilisi                                                        

Adı ve Soyadı:                                           Adı ve Soyadı:                                                                       Adı ve Soyadı:                   

Tarih:                                                         Tarih:                                                                                     Tarih:

İmzası                                                        İmzası                                                                                     İmzası

                                                                                

 

*Not: İçerik  olarak uygun olmayan evrakın gönderilmesi halinde evrakla ilgili açıklamalar formun arkasına eklenecektir.

T.C

…… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

……………

 

 

SAYI:………………

KONU:…………….

 

 

Özel  …………..

……………………………………….

 

 

İLGİ:………tarih ve ……….sayılı dilekçeniz.

 

 

İlgi dilekçede ……..ili, ……ilçesi ……mahallesi ……caddesi …….sokak ……..no adresinde bulunan  ……pafta, ……ada, ….parselin uygulama imar planındaki kullanım kararı sorulmaktadır. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında her türlü plan ve ölçekte söz konusu parsel Özel Sağlık Alanında kalmaktadır.

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        ………………..

İmar ve Şehircilik Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  T.C

………………… BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

SAYI:

KONU:

 

 

Özel  …………A.Ş.

……………………………………….

 

 

İLGİ:

 

 

İlgi yazınız ile, …pafta, … ada, …parselde açılması planlanan hastane / ek bina için parselinde Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre yeterli otopark vardır, parselinde yeterli yeşil alan bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica erdim.

 

 

 

 

 

                                                                                             İmar ve Şehircilik Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

……. BELEDİYESİ

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ VE/VEYA

İL/ İLÇE TRAFİK KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SAYI:

KONU:

 

 

Özel  …………A.Ş.

……………………………………….

 

İLGİ:

 

…… tarih ve ….. sayılı UKOME Genel Kurulunun İl/İlçe Trafik Komisyonunun ilgi yazınıza istinaden alınan ….tarih ve …..sayılı kararı yazımız ekinde gönderilmiştir.

            Bilgilerinize rica ederim.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek: Onaylı UKOME Genel Kurul Kararı.

      Onaylı İl/İlçe Trafik Komisyonu Kararı.

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

T.C

……………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM KOORDİNASYON MERKEZİ

 

 

 

SAYI:

KONU:

TARİH:

SAAT:

YER:

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar:……………….. başvurusu ile sağlık alanının ulaşılabilirliği

 

 

            ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

            Mahallesi ……Caddesi….Sokak, …..No: adres ……pafta, ……ada, ….parsede yapılacak  sağlık alanı, UKOME’ ce Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 8 inci maddesi (b) bendi hükümlerine göre incelenmiş olup …………………………………………………………………………………………………..         ………………………………………………………………………..........................................

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………….....

özel hastane yapılacak sağlık alanı ………sokak……………..sokak………cadde ile çevrilidir. Halk otobüsleri ile minibüslerin geçmesi nedeni ile ulaşım noktaları açısından uygun ve ulaşılabilir olduğuna oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVRE SAĞLIĞI DEĞERLENDİRME RAPORU

 

 

İlimiz …… Mahallesi ……Caddesi……..Sokak, …..No: :.., ……pafta, ……ada, ….parsel adresinde Özel ……… A.Ş. tarafından özel hastane/ek bina  açılmak istenen yerin mahallindeki incelemesinde;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Tespit edilmiş olup;

            Açılmak istenen …pafta, ….ada, …parseldeki özel hastane/ek bina gürültü, hava ve su kirliliğine maruz olmayıp, insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek endüstriyel kuruluşlar ile her türlü gayrisıhhi müesseselerden uzakta kalmaktadır.

Tarih……….

 

 

 

 

 

 

 

DENETİM EKİBİ

 

 

 

 

 

 

İl Sağlık Müdürlüğü             İl Çevre ve Orman Müdürlüğü                 …..Belediye Başkanlığı

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOT: Ülkemiz genelinde farklı uygulamalar olabileceğinden söz konusu belge yine aynı formata uygun olarak Valilikçe yetkilendirilmiş başkaca kurum ve kuruluş tarafından da alınabilinir.

 

Ruhsatlandırma dosyasında dizin pusulası olmalıdır. Klasör dosyadaki  her evrak dizine uygun ayrı ayrı dosyalanmalıdır.

 

 

                          Özel Hastane Ruhsatlandırılmasında İstenecek Belgeler                              (Liste 2)

 

*Hastane sahipliği tarafından doldurulacaktır

 

*İl Sağlık Müdürlüğü tarafından doldurulacaktır

 

*Sağlık Bakanlığı

Tarafından doldurulacaktır

Evrakın Adı

Evrakın Alındığı İlgili Birim

Tarih

İl Sağlık Müdürlüğü Evrakın Uygunluğunun Tespiti

İl Sağlık Müdürlüğü

İmza

 

 

Sağlık Bakanlığı

Evrakın Uygunluğunun Tespiti

Sağlık Bakanlığı

İmza

UYGUN

UYGUN

DEĞİL

UYGUN

UYGUN

DEĞİL

 

1. Sahiplik başvuru dilekçesi  ( Hastanenin adı, Hastanenin yeri, açık adresi, telefonu, Hastane sahibinin açık ismi, Hastane yapısı ve yapının nitelikleri, Hastanede hangi uzmanlık dallarında hasta kabul ve tedavi edileceği talebi, Hastanenin hasta yatak sayısı, yoğun bakım yatak sayısı ile gözlem yatak sayısı belirtilir)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bakanlık tarafından verilmiş olan ön izin belgesi aslı,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.İmar ile ilgili mevzuata göre alınmış olan yapı kullanma izni belgesinin her iki tarafı Belediye yada Müdürlük onaylı örneği,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına ilişkin olarak ilgili mevzuata göre yetkili mercilerden alınmış olan yangın önlemleri yeterlilik belgesi aslı,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Özel hastane bir şirket tarafından açılacak ise, şirketin kuruluşunu ve son sermaye durumu ile şirket ortaklarını gösteren ticaret sicil gazetelerinin aslı veya  noter yada Müdürlük onaylı örneği veya vakıf tarafından açılacak ise vakıf senedinin noter yada Müdürlük onaylı bir örneği,

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Özel hastane açma ruhsat harcının tahsil edildiğine ilişkin vergi dairesi alındısı makbuzu,

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Özel hastane ruhsat bedelinin Bakanlığımız hesabına yatırıldığına  ilişkin banka dekontu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. İlgili mevzuata göre yetkili mercilerden yada üniversitelerden alınmış olan hastane binasının yürürlükte olan en son deprem yönetmeliğine atıfta bulunarak uygunluğuna dair depreme dayanıklılık raporu aslı,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Deprem dayanıklılık raporunun üniversite harici merciden alınması halinde raporu düzenleyen kurum/kuruluş ve imzalayan kişi veya kişilerin noter veya Müdürlük onaylı yetki belgeleri örnekleri,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**ilgili parselin zemin etüt ve temel etüt raporunun raporu hazırlayan mercii tarafından onaylı sonuç kısmı ve raporu düzenleyen kurum yada kuruluşun noter yada Müdürlük onaylı yetki belgesi örnekleri,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Ambulans hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde 7/24 saat hastane bünyesinde hizmet verileceğine dair ambulans hizmetleri sözleşmesi aslı ve ambulans ruhsatının noter yada Müdürlük onaylı örneği,

 

 

 

 

 

 

 

 

**Acil Yardım Ambulansı Uygunluk Belgesi noter yada Müdürlük onaylı örneği,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Mesul Müdür/Mesul Müdür Yard. için Liste No:1/1’de istenen belgeler,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Çamaşırhane ve mutfak (personel, hasta ve refakatçi, diyet yemek sunumlarının belirtildiği) hizmetlerinin dışarıdan satın alınması halinde, taraflar arasında yapılan sözleşmenin noter yada Müdürlük onaylı örneği ve hizmet veren yetkili şirkete ait ticaret odası faaliyet belgesi noter yada Müdürlük onaylı örneği, eğer hizmetler hastane bünyesinde karşılanacaksa hizmetlerinin karşılanacağına dair taahhüt yazısı aslı,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Hastanenin hizmet vereceği tüm laboratuar, ünite,birim ve branşlarda  Ö.H.Yönetmeliği EK-3’e göre bulunması zorunlu tıbbî araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlük yazısı  (EK 3 listesi Bakanlığa gönderilmeyecek Müdürlükte muhafaza edilecek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Ö.H.Yönetmeliği EK-4’e göre

bulundurulması zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlük yazısı  (EK 4 listesi Bakanlığa gönderilmeyecek Müdürlükte muhafaza edilecek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Ö.H.Yönetmeliği EK-5’e göre acil ünitesinde bulunması                                                    zorunlu ilaçların eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlük yazısı  (EK 5 listesi Bakanlığa gönderilmeyecek Müdürlükte muhafaza edilecek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Ö.H.Yönetmeliği EK-6’ya göre acil ünitesinde bulunması zorunlu araç ve gereçlerin eksiksiz ve tam olduğuna dair Müdürlük yazısı  (EK 6 listesi Bakanlığa gönderilmeyecek Müdürlükte muhafaza edilecek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.Sağlık müdürlüğü yetkilisi ile  ilgili dal uzmanlarının birlikte düzenledikleri Ö.H.Yönetmenliğine uygunluğuna dair rapor,

 

 

 

 

 

 

 

 

18.İl Çevre Müdürlüğü tarafından düzenlenen Tıbbî atık raporu,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**İlgili belediye  veya yetkili mercii ile yapılan tıbbi atıkların imhasına dair protokol aslı,

Yetkili merciden alınması durumunda belediyeden onaylı yetki belgesi örneği,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.Bakanlığımızca onaylanmış en son ön izne esas projeye atıfta bulunarak uygunluğunu dair  müşterek teknik rapor

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Bakanlığımızca onaylanmış en son ön izne esas 3  takım mimari proje aslı,

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Ruhsatlandırma başvuru işleminin SKYS sistemi üzerinden yapıldığına dair skys çıktısı

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Lüzumu halinde Bakanlıkça talep edilecek diğer belgeler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hastane Sahipliğinin                              İl Sağlık Müdürlüğü Yetkilisi                                          Sağlık Bakanlığı Yetkilisi                                                        

Adı ve Soyadı:                                           Adı ve Soyadı:                                                                       Adı ve Soyadı:                   

Tarih:                                                         Tarih:                                                                                     Tarih:

İmzası                                                        İmzası                                                                                     İmzası

                                                                                                              

 

 

 

 

*Not: İçerik  olarak uygun olmayan evrakın gönderilmesi halinde evrakla ilgili açıklamalar formun arkasına eklenecektir.

   **Not: Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde belirtilmeyen ancak Özel Hastaneler Teknik Komisyonunca istenen belgeler

 

Ön İzin ve Ruhsatlandırma İşlem Kılavuzunu indirmek için tıklayınız

 

Bu haber toplam 20957 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim