• BIST 9334.13
  • Altın 2034.251
  • Dolar 31.1264
  • Euro 33.7891
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Bursa 8 °C
  • Antalya 10 °C
  • İzmir 11 °C

Özel Sağlık Kuruluşları Denetimi Hk.

Özel Sağlık Kuruluşları Denetimi Hk.
İlimiz dahilinde faaliyet gösteren Özel Hastane, Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Poliklinik, Tıbbi Tahlil Laboratuarı (Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji), Radyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuarı, Radyoterapi Laboratuarı, Nükleer Tıp Laboratuarı

İlimiz dahilinde faaliyet gösteren Özel Hastane, Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Poliklinik, Tıbbi Tahlil Laboratuarı (Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji), Radyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuarı, Radyoterapi Laboratuarı, Nükleer Tıp Laboratuarı, Diyaliz Merkezi, Evde Bakım Merkezi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Akupunktur Tedavi Merkezi, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinde....

T.C
 İSTANBUL VALİLİĞİ
İL Sağlık Müdürlüğü


Şube: Tıp Meslekleri-B104İSM4340001-150.99/
Konu: Özel Sağlık Kuruluşları Denetimi Hk.             12444

İSTANBUL
 


KADIKÖY SAĞLIK GRUP BAŞKANLIĞINA
İlimiz dahilinde faaliyet gösteren Özel Hastane, Tıp Merkezi, Dal Merkezi, Poliklinik, Tıbbi Tahlil Laboratuarı (Biyokimya, Mikrobiyoloji ve Patoloji), Radyoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Laboratuarı, Radyoterapi Laboratuarı, Nükleer Tıp Laboratuarı, Diyaliz Merkezi, Evde Bakım Merkezi, Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, Akupunktur Tedavi Merkezi, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezlerinde istihdam edilen personelin, çalışmalarının sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında değerlendirilme çalışmalarında kullanılacağına dair Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünden alman 12/08/2008 tarih ve 30808 sayılı yazı örneği ve ekleri ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi, ekte gönderilen formatm yukarıda belirtilen özel sağlık kurum ve
kuruluşları tarafından eksiksiz olarak doldurulması hususunda gereğini ve neti
ortamında ve yazılı ( Tablo ) olarak 08/09/2008 mesai bitimine kadar Müdürlüğümüze
gönderilmesini önemle rica ederim.
 
 
Dr.CihangrrTAYFUR
Müdür a.
Sağlık Müdür Yardımcısı
Dağıtım
31 İlçe Sağlık Grup Başkanlığı
EK:3


 


T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü
/                     SAYI   :B.10.0THG.079.00.01-5370/4910
KONU : Özel Sağlık Kuruluşları Denetimi                             


.. İSTANBUL VALİLİĞİNE
(İl Sağlık Müdürlüğü)
İlgi :    16.07.2008 tarih ve 262688 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yazısı
Özel nitelikteki hastane, tıp merkezi, dal merkezi, poliklinik, tıbbi laboratuar, görüntüleme merkezi, diyaliz merkezi, fizik tedavi merkezi, kaplıca, ambulans servisi, evde bakım merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, akupunktur tedavi merkezi, hiperbarik oksijen tedavi merkezi, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan özel sağlık kuruluşlarında istihdam edilen personelin çalışmalarının sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında tespit edilerek değerlendirilme çalışmalarında kullanılmak üzere ilinizde faaliyet gösteren yukarıda belirtilen özel nitelikli sağlık kuruluşlarına ilişkin olarak 2008 yılı Mayıs ayındaki faaliyet ve iş yeri hakkındaki bilgilerin ekli Özel Sağlık Kuruluşu Faaliyet Bilgi Tablosunun her bir kuruluş için ayrı ayrı doldurularak Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının Millimüdafa Caddesi No: 24 Bakanlıklar / Ankara adresine bilgisayar ortamında (CD kayıtlı) ve yazılı olarak 12.09.2008 tarihine kadar gönderilmesi hususunda,
Gereğini rica ederim.
Ek : 1) Özel Sağlık Kuruluşu Faaliyet Bilgi Tablosu Öme|i (1 sayfa)
2) SGK Başkanlığı Yazısı Örneği (1 sayfa)
                
DAĞITIM    :                                                                                                              
Gereği   :                                                                            Bilgi :     -                           
- 81 II Valiliği                                                                    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mitlıatpaşa Cad. No:3 (B) Blok 2.Kat Sıhhiye/ANKARA Tel: 0.312.5851544 Fax: 0.312.5851565 - 66


 
 

T.C
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı


Sayı    :B.l3.l.SGK.00.00                                        
Konu : Özel sağlık kuruluşlarının denetimi

SAĞLIK BAKANLIĞINA
(Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü)
Kurumumuzca, özel nitelikteki hastane, tıp merkezi, dal merkezi, poliklinik, laboratuar. görüntüleme merkezi, diyaliz merkezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, kaplıca, ambulans servisi, evde bakım merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, akupunktur tedavi merkezi ve hiperbarik oksijen tedavi merkezi, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunan sağlık kuruluşlarında istihdam edilen personelin çalışmalarının sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında tespitine yönelik denetimler yapılması planlanmaktadır.
Özel sağlık kuruluşlarında 2008 yılı içerisinde çalıştırılan personelin çalışmalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna tam olarak bildirilip bildiriİmediği ve özel sağlık kuruluşunun nitelik ve kapasitesine göre işyerinde çalıştırılması gereken asgari personel sayısının tespitinde genel müdürlüğünüzde/il sağlık müdürlüklerinde bulunan bilgilerden de yararlanılması düşünülmektedir.
Bu çerçevede, il sağlık müdürlükleri görev alanında faaliyet gösteren özel sağlık kuruluşlarımı! 2008 yılı Mayıs ayındaki faaliyetleri ve işyeri hakkındaki bilgilerin ekli tablonun her bir kuruluş için ayrı ayrı doldurulması suretiyle Rehberlik ve' Teftiş Başkanlığının Mıihmüdafaa Cad. No:24, Bakanlıklar-Ankara adresine bilgisayar ortamında (CD kayıtlı) ve yazılı olarak 12.09.2008 tarihine kadar gönderilmesini arz ederim.
 Fatih ACAR
Kurum Başkam V.
EK:
Özel Sağlık Kuruluşu
Faaliyet Bilgi Tablosu
ÖZEL SAĞLIK KURULUŞU FAALİYET BİLGİ TABLOSU (2008 Mayıs Ayı)
I- İŞVEREN BİLGİLERİ
1-    Adı Soyadı/Unvanı
2-    İşyeri SGK No
3-    Vergi Dairesi
4-    Vergi No
 
5- Özel Sağiık Kuruluşunun Adı       :
 
6- İşyerinin Adresi                          ;
 
 
 
İlçe:
 
il- İŞYERİ BİLGİLERİ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Ruhsat Tarih ve Sayısı
 
4- Faaliyete Esas Ruhsat Dışında Birim ve Üniteler için Alınan Ruhsat/Açılma İzni/Uygunluk Belgeleri
2- Faaliyet İzin Belgesi Tarih ve Sayısı
 
a) Ünite/Birim                                 b) Tarih ve Sayı
3- Yatak Kapasitesi (Hastaneler İçin)
1-
 
Hasta Yatak Sayısı Yoğun Ba'..m Yatak Sayısı Gözlem Yatak Sayısı Toplam Yatak Sayısı
 
2-
 
 
3-
 
 
4-
 
 
 
 
5- a) Uzmanlık Dallan
D    Diş              D Çocuk            D Kalp Damar          D Genel Cerrahi      D Anestezi              D İlk Yardım            D Kadın Hast.           D Enfeksiyon
D Göz               D KBB                D Üroloji     '            D Ortopedi               D Patoloji                D İç Hastalıkları       D Fizyoterapi            D Dermatoloji
b) Diğer Uzmanlık Dallan:
6-Sağlık Kuruluşunun veya Bölüm Faaliyetinin Durdurulması Bilgileri (faaliyet durdurulmamışsa bu bölüm boş bırakılacaktır)
rj~j     a) Tüm Faaliyetin Durdurulması rj     b) Bölüm Faaliyetinin Durdurulması
c) Durdurulan Bölüm Adı:
d)   Durdurulma Başlama Tarihi :
e)   Durdurulma Bitim Tarihi :
7- Sağlık Kuruluşunda Çalışan Personel Sayısı (2008 MAYIS Ayıİtibariyle)
 
Kadrolu
Part Time
Şirket Ortağı   2368'e Göre Çalışan Devlet Memuru
TOPLAM
Uzman Hekim
 
 
|
 
Diş Hekimi
 
 
...     .1............................... _.....................
 
Pratisyen Hekim
 
 
 
 
 
Yardımcı Sağlık Personeli (Ebe Hemşire Sağlık Memuru)
 
 
 
 
 
Sağlık     Teknisyenleri     (Laboratuar, Anestezi, Röntgen, Acil Tıp)
 
 
 
 
 
Diğer Sağlık   Çalışanı   (Fizyoterapist, Eczacı, Diyetisyen, Odyolog, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı v.b. ...)
 
 
 
 
 
Büro Personeli
 
 
 
;
Diğer Personel
 
 
 
 
 
GENEL TOPLAM
 
 
 
 
 
 
III- DIŞARDAN HİZMET TEMİNİ BİLGİLERİ
 
Temin Edilen Hizmetler ve Bu Hizmetleri Sağlayan Firmalarla İlgili Bilgiler
Firma Adı/Unvanı
Sözleşme Tarih Sayısı
D Laboratuar
 
 
D Röntgen
 
 
D Ambulans
 
 
D Yemekhane
 
 
D Çamaşırhane
 
D Diğer
!
 
Bu haber toplam 2766 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim