• BIST 110.932
  • Altın 175,077
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 7 °C
  • Antalya 16 °C
  • İzmir 13 °C

Patoloji raporu gerektiren işlemler ile ilgili önemli duyuru

Patoloji raporu gerektiren işlemler ile ilgili önemli duyuru
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca Patoloji raporu gerektiren işlemler ile ilgili önemli duyuru yayımlanmıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nca Patoloji raporu gerektiren işlemler ile ilgili önemli duyuru yayımlanmıştır;

DUYURU

 

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenerek Kurumumuza bildirilen cerrahi ve girişimsel işlemler sonrası patoloji incelemesi gereken işlemler listesi ekte yer almaktadır.

 

Duyurunun yapıldığı tarihten sonra anılan işlemler için patoloji değerlendirmesi gerekli olup, patoloji raporu olmayan işlem bedelleri ödenmeyecektir.

 

İlgililere önemle duyurulur.

Not: SGK tarafından 18.01.2012 tarihinde yayımlanmış olup, duyuru tarihi 16.01.2012'dir.

 

S/N KODU İŞLEM ADI
1 530.050 Biyopsi, iğne 
2 530.060 Biyopsi, cerrahi, derin
3 530.070 Biyopsi, deri veya derialtı, yüzeyel
4 530.230 Kist/benign tümör çıkarılması
5 530.270 Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu
6 530.280 Lenf bezi ponksiyonu/aspirasyonu
7 600.040 Malign deri tümörlerinin eksizyonu 
8 600.050 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greftli
9 600.060 Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür
10 600.070 Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması
11 600.150 Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım
12 600.160 Yanaktan tümör eksizyonu, fleple onarım
13 600.200 Hemanjiom veya vasküler malformasyon eksizyonu
14 600.230 Hemanjiom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile
15 600.910 Kafatası kemiği/saçlı deri ekstensiv tümör ameliyatları
16 600.920 Kafatası kemiği/saçlı derinin basit tümöral kitleleri
17 600.940 Kistik lenfangiom eksizyonu
18 600.960 Kranial ansefalosel ameliyatları, diğer
19 601.070 Maksillektomi, parsiyel
20 601.080 Maksillektomi, total
21 601.100 Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj
22 601.110 Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu
23 601.120 Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu
24 601.130 Mandibuladan tümör rezeksiyonu + rekonstrüksiyon plağı  onarımı
25 601.140 Mandibuladan tümör rezeksiyonu +vaskülarize kemik grefti ile onarımı
26 601.150 Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarımı
27 601.170 Mandibuler osteotomi, tümör rezeksiyonu için
28 601.220 Tiroglossal kist veya fistül  eksizyonu
29 601.490 Nazal ansefalosel, kraniotomi ile
30 601.510 Nazal polipektomi
31 601.690 Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel (tek taraflı) 
32 601.710 Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu
33 601.750 Endolaringeal mikroşirürji ile larinks poliplerine girişim
34 601.760 Faringolarinjektomi
35 601.770 Faringolarinjoözefajektomi   
36 601.890 Laringosel çıkarılması
37 601.901 Laringoskopi + biyopsi
38 601.930 Larinjektomi, parsiyel
39 601.940 Larinjektomi, total
40 601.950 Larinks biyopsisi, indirekt laringoskopi ile
41 601.960 Larinks papillomu
42 601.971 Larenksten radyofrekans ile kitle eksizyonu
43 602.010 Suprahyoid boyun diseksiyonu
44 602.050 Antrokoanal polip eksizyonu
45 602.190 Endoskopik burun ve nazofarinks tümör cerrahisi 
46 602.250 Endoskopik medial maksillektomi
47 602.350 Nazofarinks biyopsisi
48 602.380 Adenoidektomi
49 602.390 Adenoidektomi ve tüp
50 602.400 Ağız içi ve etrafı benign tümörlerinin rezeksiyonu
51 602.410 Ağız içinde malign tümörlerin eksizyonu + lokal flepler
52 602.430 Ağız ve çenenin kemik rezeksiyonu gerektiren malign tümörleri
53 602.510 Damak ve uvula lezyonlarının eksizyonu
54 602.600 Dil lezyonu eksizyonu
55 602.610 Dil lezyonu eksizyonu ve dil flebi ile onarım
56 602.640 Dudak malign tümör rezeksiyonu+Estlander, Berdnard vb. Flebi+suprahyoid boyun diseksiyonu
57 602.650 Dudak malign tümör rezeksiyonu/biyopsi ve Estlander, Berdnard vb. flebi
58 602.660 Dudak malign tümör wedge rezeksiyonu/biyopsi
59 602.670 Dudak/dilden  kama şeklinde doku rezeksiyonu ve primer onarım 
60 602.720 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu +lokal flepler ile onarımı
61 602.730 Dudaktan büyük tümör rezeksiyonu+lokal flepler ile onarımı+LAP biyopsisi
62 602.800 Glossektomi, parsiyel
63 602.810 Glossektomi, total
64 602.820 Hemiglossektomi
65 602.860 İntraoral tümör eksizyonu + mandibula rezeksiyonu (boyun diseksiyonu dahil (Komando ameliyatı))
66 602.870 Lateral faringeal duvar ve piriform sinüs rezeksiyonu
67 602.900 Lingual tonsil eksizyonu
68 602.930 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, infratemporal fossaya yaklaşım
69 602.940 Nazofaringeal lezyon eksizyonu, transpalatal
70 603.040 Sert damaktan tümör eksizyonu, greftle onarım
71 603.050 Sert damaktan tümör eksizyonu, primer onarım
72 603.070 Tonsil plikalar, retromolar trigon radikal rezeksiyonu + flepler
73 603.080 Tonsillektomi
74 603.090 Tonsillektomi ve adenoidektomi
75 603.100 Tonsillektomi ve adenoidektomi ve tüp
76 603.110 Tonsillektomi ve tüp
77 603.160 Minor tükrük bezi dokularının eksizyonu 
78 603.170 Parotidektomi, total
79 603.180 Parotidektomi, yüzeyel
80 603.210 Sublingual  tükrük bezi  eksizyonu
81 603.230 Submandibuler  tükrük bezi  eksizyonu
82 603.320 Mediasten kist/tümör eksizyonu 
83 603.330 Mediastinal tümör eksizyonu, malign 
84 603.370 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezli     
85 603.380 Sternal rezeksiyon ve rekonstrüksiyon, protezsiz  
86 603.480 Tümör eksizyonu, intratorasik, ekstrapulmoner
87 603.490 Tümör veya kist eksizyonu
88 603.520 Göbek granülomu/polipi eksizyonu
89 603.530 Karın duvarı benign tümörleri için girişim 
90 603.540 Karın duvarı malign tümörleri için girişim 
91 603.570 Omfalomezenterik kanal kisti veya fistülü eksizyonu
92 603.620 Jinekomasti düzeltilmesi (iki taraflı)
93 603.630 Jinekomasti düzeltilmesi (tek taraflı)
94 603.640 Küçültme mammoplastisi (iki yanlı) 
95 603.650 Mastektomi, basit
96 603.660 Mastektomi, radikal
97 603.670 Mastektomi, modifiye radikal
98 603.750 Segmental mastektomi
99 604.010 Apendiks epiploika torsiyonu
100 604.060 Laparotomi, organ biyopsisi amacıyla
101 604.080 Omentektomi, omentum torsiyonunda
102 604.090 Omentum kisti veya tümörü eksizyonu
103 604.120 Peritoneal veya mezenterik tümör, kist eksizyonu
104 604.150 Radikal peritoneal debridman 
105 604.160 Retroperitoneal tümörden biyopsi 
106 604.170 Retroperitoneal kist veya tümör eksizyonu
107 604.240 Perikardial kist veya tümör eksizyonu
108 604.250 İntrakardiak tümör eksizyonu, kardiopulmoner by-pass ile
109 604.260 Eksternal kardiak tümör rezeksiyonu
110 604.270 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass ile
111 604.280 Kardiak kist hidatik eksizyonu kardiopulmoner bypass olmaksızın
112 607.690 Transkateter biyopsi
113 607.780 Karotid body tümör çıkarılması
114 607.970 Splenektomi, parsiyel
115 607.980 Splenektomi, total
116 607.990 Boyun diseksiyonu (tek taraflı) 
117 608.000 İlioinguinal lenf nodu disseksiyonu
118 608.010 Koltuk altı diseksiyonu
119 608.050 Retroperitoneal lenf bezi diseksiyonu
120 608.060 Sentinel lenfadenektomi 
121 608.100 Diseksiyon, derin jugular nodlar 
122 608.110 Evrelendirme için sınırlı lenfadenektomi (ayrı işlem), pelvik ve paraaortik
123 608.120 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, basit
124 608.130 Kistik higroma eksizyonu, aksiller/servikal, kompleks
125 608.140 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, derin aksiller nodlar 
126 608.150 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, internal mammary nodlar (ayrı işlem) 
127 608.160 Lenf nodları biyopsi veya eksizyonu, skalen yağ yastıkçığı eksizy. ile birlikte derin servikal nodlar 
128 608.170 Tek yanlı süperfisiyel inguinal lenf bezi diseksiyonu
129 608.180 Tek yanlı süperfisiyel + derin  inguinal lenf bezi diseksiyonu
130 608.450 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, servikal
131 608.460 Trakeal tümör veya karsinoma eksizyonu, torasik
132 608.520 Akciğer + karaciğer hidatik kisti 
133 608.530 Akciğer rezeksiyonu ve mediastinal lenf nodu diseksiyonu 
134 608.540 Akciğer rezeksiyonu,göğüs duvarı rezeksiyonu+rekonstrüksiyonu 
135 608.570 Bronkial sleeve lobektomi
136 608.580 Bronkovasküler sleeve lobektomi
137 608.620 Ekstended akciğer rezeksiyonları 
138 608.660 Kist hidatik ameliyatları, akciğer
139 608.670 Kist hidatik ameliyatları,akciğer, çift taraflı
140 608.680 Konjenital akciğer malformasyonları rezeksiyonu
141 608.690 Lobektomi, konkomitan dekortikasyon ile birlikte
142 608.700 Lobektomi/ Segmentektomi
143 608.720 Neoadjuvan kemoradyoterapi sonrası akciğer rezeksiyonları
144 608.730 Pnömonektomi
145 608.740 Pnömonektomi ekstraplevral
146 608.750 Pnömonektomi ve major damar cerrahisi 
147 608.770 Sleeve pnömonektomi
148 608.780 Torakoskopi, eksploratris, biyopsi, drenaj ile birlikte
149 608.840 Torakotomi, major, eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte
150 608.860 Torakotomi, sınırlı, akciğer veya plevra biyopsisi için
151 608.920 Videotorakoskopi, lobektomi  
152 608.930 Videotorakoskopi, pnömonektomi  
153 608.950 Videotorakoskopi, wedge rezeksiyon 
154 608.960 Wedge rezeksiyon (tek veya çok sayıda) 
155 609.070 Karaciğer Segmentektomi, segment başına
156 609.110 Lobektomi/hepatektomi, subtotal
157 609.120 Metastazektomi 
158 609.230 Kolesistektomi
159 609.235 Kolesistektomi (laparoskopik)
160 609.290 Aberan pankreas eksizyonu
161 609.320 Distal pankreatektomi, parsiyel
162 609.340 Pankreas adenomlarında total eksizyon
163 609.380 Pankreas kistlerinde total eksizyon
164 609.410 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, subtotal
165 609.420 Pankreas yaralanmalarında pankreatektomi, total
166 609.440 Pankreatektomi, subtotal
167 609.450 Pankreatektomi, total-duodenektomiyle birlikte
168 609.460 Whipple operasyonu 
169 609.480 Distal özofagus rezeksiyonu + rekonstrüksiyon 
170 609.490 Özefajektomi, transhiatal 
171 609.550 Özofagus cerrahisi, benign patolojiler için
172 609.570 Özofagus divertikül eksizyonu, servikal
173 609.580 Özofagus divertikül eksizyonu, torakal
174 609.620 Özofagus varisinde koroner ven ligasyonu ve splenektomi
175 609.640 Özofajektomi, transtorakal
176 609.650 Parsiyel özofajektomi + rekonstrüksiyon 
177 609.670 Total faringo-laringo-özofajektomi ve gastrik veya kolon rekonstrüksiyonu 
178 609.680 Totale yakın özofajektomi + rekonstrüksiyon 
179 609.750 Duodenum divertikülü eksizyonu
180 609.770 Duodenumdan lokal tümör eksizyonu
181 609.790 Gastrektomi, radikal, total 
182 609.791 Gastrektomi, radikal, subtotal
183 609.800 Gastrektomi, subtotal
184 609.810 Gastroenterostomi
185 609.840 Mide divertikülü eksizyonu
186 609.850 Midede wedge rezeksiyonu
187 609.860 Mideden benign tümör eksizyonu
188 609.880 Nüks ülser, dumping veya reflu gastritte rezeksiyon 
189 609.920 Selektif vagotomi ve antrektomi
190 610.030 İnvaginasyon rezeksiyonu
191 610.050 Jejunum veya ileum duplikasyonları, total eksizyon
192 610.060 Jejunum veya ileum rezeksiyonu, subtotal
193 610.061 Jejunum veya ileum rezeksiyonu, segmenter
194 610.120 Meckel divertikülü eksizyonu
195 610.130 Appendektomi
196 610.131 Appendektomi (laparoskopik)
197 610.150 Hemikolektomi, sağ veya sol
198 610.160 Kolektomi, subtotal
199 610.170 Kolektomi, subtotal + ileoproktostomi
200 610.180 Kolektomi, total + ileal poş yapılması
201 610.190 Kolektomi, total + ileoanal anastomoz
202 610.200 Kolektomi, total + terminal ileostomi
203 610.220 Kolon duplikasyonu total eksizyonu
204 610.349 Abdomino perineal rezeksiyon
205 610.360 Rektal polip eksizyonu, anal yolla
206 610.380 Rektosigmoid tümörlerde anterior rezeksiyon
207 610.390 Rektum tümöründe abdominosakral rezeksiyon
208 610.410 Rektum tümöründe low anterior rezeksiyon
209 610.470 Anal ve perineal bening lezyonların lokal eksizyonu
210 610.580 Perianal sinüs eksizyonu
211 610.625 Pilonidal sinüs eksizyonu
212 611.220 Büyük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
213 611.230 Orta kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
214 611.240 Küçük kemik-eklem amputasyonu, dezartikülasyonu
215 611.250 Kalça dezartikülasyonu amputasyonu, dezartikülasyonu
216 611.260 Hindquarter amputasyon amputasyonu, dezartikülasyonu
217 611.270 Hemipelvektomi, eksternal
218 611.280 Hemipelvektomi, internal
219 611.650 El bileği ganglion eksizyonu 
220 611.690 Ganglion eksizyonu (Büyük eklem)
221 611.691 Ganglion eksizyonu (Küçük eklem)
222 614.350 Kemik tümörü açık biyopsisi, pelvis veya vertebra
223 614.360 Yumuşak doku tümörü açık biyopsisi, pelvis içi
224 614.370 Yumuşak doku tümörü trokar veya iğne biyopsisi, pelvis içi
225 614.380 Benign yumuşak doku tümörü, derin
226 614.390 Benign yumuşak doku tümörü, kompleks 
227 614.400 Benign yumuşak doku tümörü, pelvis içi
228 614.410 Benign yumuşak doku tümörü, yüzeyel
229 614.420 Büyük kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
230 614.430 Büyük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
231 614.440 Küçük kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
232 614.450 Küçük kemik, Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
233 614.460 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, derin
234 614.470 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, kompleks 
235 614.480 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, pelvis içi
236 614.490 Malign yumuşak doku tümörü rezeksiyonu, yüzeyel
237 614.500 Orta kemik Malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
238 614.510 Orta kemik, Benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
239 614.520 Spine benign kemik tümörü veya kisti küretaj veya rezeksiyon
240 614.530 Spine malign kemik tümörü geniş veya radikal rezeksiyon
241 614.540 Total kapalı eklem rezeksiyonu, büyük eklem
242 614.550 Total kapalı eklem rezeksiyonu, orta eklem
243 614.800 Temporal kemik tümör eksizyonu
244 614.810 Akustik tümör eksizyonu
245 614.980 Nöronavigasyonla kitle rezeksiyonu
246 615.050 Stereotaksik biyopsi
247 615.140 Trigeminal nörektomi
248 615.210 Endoskopik tümör biyopsisi
249 615.350 3. ventrikül içi tümörleri
250 615.420 Beyin intraparankimal kist hidatik çıkarılması
251 615.430 Glial tümör eksizyonu
252 615.440 Glial tümör eksizyonu, mikroşirürjikal teknikle
253 615.450 Glial tümör eksizyonu, lobektomi ilave edilirse
254 615.460 İntraorbital tümör eksizyonu, kraniotomi ile
255 615.490 Kaide tümörleri 
256 615.520 Konveksite tümörleri cerrahisi
257 615.530 Köşe tümörleri cerrahisi
258 615.540 Lateral ventrikül içi tümörleri cerrahisi
259 615.560 Pineal kitle ameliyatları
260 615.570 Posterior fossa tümörleri cerrahisi
261 615.580 Sellar ve parasellar tümörleri cerrahisi
262 615.600 Transsfenoidal hipofizektomi 
263 615.610 Ekstratemporal rezeksiyonlar
264 615.620 Hemidekortikasyon
265 615.630 Hemisferektomi
266 615.650 Selektif amigdalohipokampektomi
267 615.670 Temporal lobektomi 
268 615.690 Spinal meningosel eksizyonu
269 615.700 Spinal meningomyelosel eksizyonu
270 615.720 Sakrokoksigeal teratom eksizyonu
271 615.760 Lomber intradural tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
272 615.770 Lomber spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil 
273 615.800 Servikal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu,Laminektomi dahil
274 615.810 Servikal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
275 615.820 Servikal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil
276 615.840 Torakal intradural ekstramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil
277 615.850 Torakal intramedüller tümör eksizyonu, Laminektomi dahil 
278 615.860 Torakal spinal kord AVM eksizyonu, Laminektomi dahil
279 616.490 Dermoid  kist  eksizyonu
280 616.640 Kapak tümörü ameliyatı,
281 616.670 Kapak veya konjoktiva biyopsisi
282 617.090 Konjonktivadan kist ve tümör çıkarılması
283 617.750 Ekzanterasyon + alın flebi + deri grefti
284 617.760 Ekzanterasyon + deri grefti
285 617.770 Ekzanterasyon + temporal kas flebi + deri grefti
286 617.780 Ekzanterasyon ve ikincil iyileşmeye bırakmak
287 617.800 Enükleasyon veya evisserasyon
288 617.820 İntraorbital tümör
289 617.970 Aural polip eksizyonu
290 617.990 Aurikula eksizyonu, basit
291 618.000 Aurikula eksizyonu, total
292 618.010 Basit mastoidektomi
293 618.040 Dış kulak yolu biyopsisi
294 618.050 Dış kulak yolu, eksositoz eksizyonu
295 618.060 Dış kulak yolu, malign kısımların radikal eksizyonu
296 618.140 Glomus tümör eksizyonu, genişletilmiş eksternal yaklaşım
297 618.150 Glomus tümör eksizyonu, transmastoid
298 618.160 Glomus tümör eksizyonu, transmeatal
299 618.230 Kulak kepçesinde yerleşik tümörler için tam kat rezeksiyon + primer sütür
300 618.370 Petröz apeks rezeksiyonu ve radikal mastoidektomi
301 618.380 Radikal veya multipl modifiye radikal mastoidektomi
302 618.400 Temporal kemik rezeksiyonu
303 618.420 Timektomi,  basit
304 618.430 Timektomi,  maksimal
305 618.440 İntratorasik, substernal tiroidektomi
306 618.450 Tiroid biyopsisi (cerrahi) 
307 618.460 Tiroidektomi (tek taraflı subtotal) 
308 618.470 Tiroidektomi (iki taraflı subtotal) 
309 618.480 Tiroidektomi (tek taraflı total) 
310 618.490 Tiroidektomi (iki taraflı total) 
311 618.500 Tiroidektomi (bir taraf total + karşı taraf subtotal) 
312 618.510 Tiroidektomi (tamamlayıcı, total) 
313 618.530 Paratiroidektomi, adenom için
314 618.540 Paratiroidektomi, hiperplazi veya kanser için
315 618.550 Sürrenalektomi, transperitoneal (tek taraflı) 
316 618.560 Sürrenalektomi, lomber, ekstra peritoneal 
317 618.570 Nöroblastom eksizyonu
318 618.590 Böbrek biyopsisi, açık, cerrahi
319 618.600 Böbrek kisti rezeksiyonu
320 618.620 Böbrek tümörü perkütan rezeksiyonu
321 618.650 Laparoskopik nefrektomi
322 618.660 Nefrektomi, basit
323 618.680 Nefrektomi, parsiyel
324 618.690 Nefrektomi, radikal
325 618.700 Nefrektomi, subkapsüler
326 618.790 Nefroüreterektomi
327 618.800 Nefroüreterektomi ve parsiyel sistektomi
328 618.870 Renal kist eksizyonu
329 618.940 Urakus kist ve fistül eksizyonu
330 619.020 Üreterektomi
331 619.120 Üreterorenoskopi, biyopsi
332 619.140 Üreterorenoskopi, tümör tedavisi
333 619.150 Üreterosel eksizyonu/insizyonu
334 619.320 Divertikülektomi
335 619.340 Mesane boynu rezeksiyonu
336 619.360 Mesane divertikülü eksizyonu
337 619.390 Mesane tümörü (TUR) (< 3 cm)
338 619.400 Mesane tümörü (TUR) (> 3 cm)
339 619.410 Mesane tümörü (TUR) biyopsisi
340 619.420 Mesane tümörü rezeksiyonu (cerrahi) 
341 619.470 Sistektomi, basit
342 619.480 Sistektomi, parsiyel
343 619.490 Sistektomi, total
344 619.520 Sistoskopi ve mesaneden "punch" biyopsi
345 619.820 Üretrektomi
346 620.020 Bartholin kisti çıkarılması
347 620.040 Eksfoliatif sitoloji (smear alınması)
348 620.050 Endometrial biyopsi
349 620.110 Servikal biyopsi
350 620.120 Servikal biyopsi ve tanısal küretaj
351 620.140 Servikal polip çıkarılması
352 620.150 Servikal polipektomi ve tanısal küretaj
353 620.160 Terapötik küretaj 
354 620.230 Gartner veya inklüzyon kisti eksizyonu
355 620.260 Konizasyon operasyonu
356 620.270 LEEP
357 620.320 Servikal stump çıkarılması
358 620.350 Skinning vulvektomi
359 620.370 Tıbbi nedenli tahliye (12 hafta ve daha üstü)
360 620.380 Tıbbi nedenli tahliye (12 haftadan küçük)
361 620.419 Vajinal histerektomi
362 620.420 Vajinal histerektomi rektosel operasyonu
363 620.421 Vajinal histerektomi + sistosel operasyon
364 620.430 Vajinal histerektomi+salpingoooferektomi
365 620.440 Vajinal histerektomi ve sistorektosel operasyonu
366 620.460 Vajinektomi
367 620.510 Dış gebelik operasyonu
368 620.520 Endometrioma + endometriozis operasyonu
369 620.530 Histerektomi, abdomial
370 620.540 Histerektomi, abdomial + salpingo-ooferektomi
371 620.570 Myomektomi
372 620.580 Ooferektomi
373 620.600 Ovarial veya paravarial kist eksizyonu
374 620.610 Over Wedge rezeksiyon
375 620.630 Salpingo-ooferektomi
376 620.640 Salpinjektomi
377 620.660 Subtotal histerektomi
378 620.661 Subtotal histerektomi + salpingooforektomi
379 620.701 Debulking ameliyatı
380 620.740 Laparoskopik histerektomi
381 620.790 Periaortik pelvik lenf diseksiyonu
382 620.830 Radikal anterior rezeksiyon
383 620.840 Radikal posterior rezeksiyon
384 620.850 Radikal vulvektomi
385 620.920 Total pelvik rezeksiyon
386 620.940 Vulvektomi
387 620.950 Wertheim ameliyatı (radikal histerektomi)
388 621.020 Miyomektomi (Mikrocerrahi)
389 621.120 Penektomi (parsiyel)
390 621.270 Radikal penektomi
391 621.320 Prostat iğne biyopsisi, çoklu
392 621.330 Prostat iğne biyopsisi, ultrason kılavuzkuğunda, çoklu
393 621.340 Prostat kanserinde laparoskopik bilateral lenfadenektomi
394 621.390 Prostatektomi, TUR
395 621.400 Prostatektomi, açık
396 621.410 Prostatektomi, radikal
397 621.440 Ejakülatör kanal rezeksiyonu
398 621.450 Epididim kisti eksizyonu
399 621.460 Epididimektomi
400 621.500 Hemiskrotektomi 
401 621.540 İnguinal orşiektomi (tek taraflı) 
402 621.650 Seminal vezikülektomi
403 621.651 Skrotal orşiektomi (tek)
404 621.652 Skrotal orşiektomi (çift)
405 621.660 Spermatoselektomi
406 621.700 Testis biyopsileri (açık)
407 701.080 Bronkoalveoler lavaj   
408 701.280 Duodenum, ince barsak (özel kapsülle) biyopsisi
409 701.380 Endosonografi eşliğinde aspirasyon biyopsisi
410 701.400 Rektoskopi ve /veya sigmoidoskopi + biyopsi
411 701.410 Gastroskopik polipektomi 
412 701.460 Kolonoskopik polipektomi 
413 701.550 Özofagoskopi, gastroskopi, duodenoskopi + biyopsi
414 704.740 Kemik iliği biyopsisi
415 800.951 Tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi, görüntüleme yöntemleri eşliğinde
416 802.930 Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne)

 

Duyurunun aslı için tıklayınız

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 152098 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim