• BIST 95.852
  • Altın 190,976
  • Dolar 4,6622
  • Euro 5,4311
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 20 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 23 °C

Ruhsatlandırılan Terapötik Aferez Merkezleri ve Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri

Ruhsatlandırılan Terapötik Aferez Merkezleri ve Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırılan Terapötik Aferez Merkezleri ve Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri Hakkıında Duyuru Yayınlandı.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ruhsatlandırılan Terapötik Aferez Merkezleri ve Yetkilendirilen Eğitim Merkezleri Hakkıında Duyuru Yayınlandı.


T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı:    B.10.0.THG.0.15.00.01 /213.10/41664                                       18/10/2010

Konu:  Terapötik Aferez Eğitimi

 

                   

                                             GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA

 

        

10.03.2010 tarih ve 27517 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan  “Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik” gereğince, terapötik aferez merkezlerinde görev yapacak sağlık personeline yönelik üç ay süreyle uygulanması planlanan I. Dönem 2010 yılı eğitim programının 25 Ekim 2010 – 28 Ocak 2011 tarihleri arasında ekte sunulan personelin katılımıyla belirlenen eğitim merkezlerinde yapılmasını,

Eğitime alınacak personelin bağlı bulundukları kurumlarınca görevli sayılmaları, görevlendirmelerinin yapılarak tahakkuk edecek yolluk ve yevmiyelerinin kurumları tarafından karşılanması gerekmektedir.

Tensiplerinize arz ederim.

 

 

                                                                                                     

    Dr. Murat TÜRKYILMAZ                                                                                                                   

                                                                                                       Genel Müdür Yard. V.

 

 

 

 

 

 

                      OLUR

…/…/2010

 

Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

         Bakan a.

               Genel Müdür V.

       

 

Ek: 1 sayfa

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Şubesi Mithatpaşa Cad. Nu:3  (B)

Blok 2.Kat Nu:13 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0.312.585 14 85–86–87 Faks: 0.312.585 15 65 – 0.312. 585 15 66

 

     T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

                                                                                 

 

Sayı     :B.10.0.THG.0.15.00.01/ 213.090.07/ 16882-02 /38012                        23/09/2010                        

Konu   :Ruhsatlandırma

 

     BAKANLIK MAKAMINA

 

 

10.03.2010 tarih ve 27517 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan  “Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik”  gereğince, bu hizmetlerin planlanması, yürütülmesi, terapötik aferez uygulamalarının yapılacağı merkezlerin açılması, faaliyetleri ve denetlenmeleri yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.

Bu kapsamda söz konusu yönetmelik hükümleri gereğince ruhsat almak isteyen merkezlerin başvuruları Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir

Ekte sunulan Terapötik Aferez Merkezi ruhsat başvuruları Terapötik Aferez Bilimsel Komisyonu tarafından da değerlendirilmiş olup Genel Müdürlüğümüzcede uygun bulunmuştur. Listede isimleri ve ünvanları bildirilen kişiler adına ruhsat düzenlenmesi hususunu,

Tensiplerinize arz ederim.

 

 

 

                                                                                                               Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

Genel Müdür V.

 

  Uygun görüşle arz ederim

           …/…2010

  Prof. Dr. Adnan ÇİNAL

  Müsteşar Yardımcısı V.                                               

 

 

                                                            OLUR

                                                        …/…/ 2010

 

    Prof. Dr. Nihat TOSUN

   Bakan a.

                                                                         Müsteşar

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3  (B) Blok 2.Kat No:13 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0.312.585 14 85–86–87 Faks: 0.312.585 15 65 – 0.312. 585 15 66

 

 

 

   RUHSATLANDIRILACAK TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ–2-

1-Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastanesi         Prof. Tbp. Alb. Ahmet Türker                                                                                    ÇETİN                  

2-Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi (Erişkin)                               Prof. Dr. Gülsan SUCAK

3-Gazi Üniv. Tıp Fak. Hastanesi (Pediatrik)                             Prof. Dr. İdil YENİCESU

4-Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi         Uzm. Dr. Simten DAĞDAŞ AKALIN

5-Ankara Özel Bayındır Hastanesi                                         Prof. Dr. Süleyman DİNÇER

6-Türkiye Yüksek İhtisas Eğ. ve Ar. Hastanesi                 Uzm. Dr. Sevinç YILMAZ

7-Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi                 Prof. Dr. İmdat DİLEK

8-Ankara Çocuk Sağ. ve Hast. Hem.-Onk. EAH.                 Uzm.Dr. Abdurrahman KARA

9-Ankara Özel Lösantre Lösemili Çocuklar Hastanesi         Uzm.Dr. Üstün EZER

10-Ankara Başkent Ünv.  Hastanesi                                 Prof. Dr. Namuk Yaşar ÖZBEK                          

11-Gaziantep Üniv.  Şahinbey Araş. ve Uyg. Hastanesi             Dr. Dr. Mehmet YILMAZ

12-İstanbul Özel Medical Park Hastanesi                                Uzm Dr. Şebnem İzmir GÜNER

13-İstanbul Özel Memorial Hastanesi                                     Uzm.Dr. Hüseyin Saffet BEKÖZ

14-İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fak. Hastanesi (Pediatrik)     Prof. Dr. Gülyüz ÖZTÜRK

15-Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi                                    Prof. Dr. Fatih DEMİRKAN

16-Mersin Üniversitesi Sağlık Araş. ve Uyg. Hastanesi     Doç.Dr. E. Naci TİFTİK

17-Pamukkale Üniv. Tıp Fak. Hastanesi                                  Doç.Dr. Hakan İsmal SARI

18-Osmangazi Ünv. Eğt. Uyg. Ve Araşt. Hastanesi              Doç. Dr. Olga Meltem AKAY

19-Trakya Üniv. Sağlık Uyg. Ve Araşt. Merkezi                  Prof. Dr. Muzaffer DEMİR

21-Adnan Menderes Üniv. Tıp Fak. Hastanesi                     Prof. Dr. Gürhan KADIKÖYLÜ

22-Ankara Ufuk Üniv. Rıdvan Ege Hastanesi                       Prof. Dr. Meltem AYLI

23-Selçuk Üniv.  Meram Tıp Fak. Hastanesi                        Prof. Dr. İsmet AYDOĞDU

24-Erzurum Atatürk Ünv. Tıp Fak. Hastanesi                       Prof. Dr. Mehmet GÜNDOĞDU            

25-Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi                           Doç.Dr. Erdal KURTOĞLU

26-Akdeniz Ünv. Hastanesi                                            Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU

27-Karadeniz Teknik Üniv.Tıp Fak. Hastanesi                     Doç.Dr. Mehmet SÖNMEZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı   : B.10.0.THG.0.15.00.01 / 213-10

Konu : Terapötik Aferez

            Eğitim Merkezi Onayı

 

 

                                                       BAKANLIK MAKAMINA

 

 

10.03.2010 tarih ve 27517 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan  “Terapötik Aferez Merkezleri Hakkında Yönetmelik”  gereğince, bu merkezlerin açılmaları, faaliyetleri, denetlenmeleri, bu merkezlerde çalışacak sorumlu uzman hekimlerin ve diğer sağlık personelinin eğitim ve sertifikalandırılmarı  yetkisi Bakanlığımızın uhdesindedir.

Bu kapsamda Terapötik Aferez Merkezi olarak ruhsatlandırılan birimlerin Eğitim Merkezi olma taleplerine dair başvuruları Terapötik Aferez Bilimsel Komisyonu tarafından da değerlendirilmiştir. Yönetmelikte öngörülen şartlar gereğince terapötik aferez eğitim merkezleri ve eğitim sorumluluğunu üstlenecek hematoloji uzmanlarının isim ve ünvanları ekteki listede sunulmuş olup, eğitimler merkezin bulunduğu ildeki Sağlık Müdürlüklerinin eşgüdümünde düzenlenecektir.

Bu bağlamda yönetmeliğin 11. ve 12. maddesinde öngörülen nitelikleri taşıdığı “Terapötik Aferez Bilimsel Komisyonu” tarafından belirlenen ve ekte yer alan hastanelerin sorumlu uzman hekim, hekim ve hekim dışı sağlık personelinin eğitilmeleri konusunda yetkili eğitim merkezi olmaları, Genel Müdürlüğümüzce uygun mütalaa edilmektedir.

Tensiplerinize arz ederim. 

 

 

         Doç. Dr. İrfan ŞENCAN

                                                                                          Genel Müdür V.

 

 

                                           

 

 

                   

       Prof. Dr. Adnan ÇİNAL

                                                   Bakan a.

                                                Müsteşar Yardımcısı V.

 

 

Ek:1 sayfa

 

 

­­­___________________________________________________________________________

T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kan Hizmetleri Şubesi Mithatpaşa Cad. No:3  (B) Blok 2.Kat No:13 Sıhhiye/ANKARA Tel: 0.312.585 14 85-86-87  Faks: 0.312.585 15 65 - 0.312. 585 15 66

 

                                         TERAPÖTİK AFEREZ EĞİTİM MERKEZLERİ

 

 

1-Başkent Üniversitesi Adana Arş. ve Uyg. Merkezi                    Prof. Dr. Hakan ÖZDOĞU

 

2- Adana Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi                  Doç. Dr. Birol GÜVENÇ

 

3-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi                              Doç. Dr. Mustafa ÇETİN

 

 

 

 

 

 

 

 İlgili duyuru için tıklayınız.
Ruhsatlandırılan Terapötik Aferez Merkezleri Eğitim Listesi(Adana) için tıklayınız

Bu haber toplam 9780 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim