• BIST 1.061
  • Altın 477,157
  • Dolar 7,2075
  • Euro 8,4903
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Bursa 22 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 25 °C

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-01.02.2019

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-01.02.2019
Sağlık Uygulama Tebliğinde hangi maddeler değişti, değişiklikler hakkında açıklamalar...
SERDAL SERİN TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR
Değişiklik alanıEskiYeniAçıklamaYürürlük
SUT METİN2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları
 
2.2 - Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları
(22) SUT eki EK-2/C-1 Listesinde yer alan işlemlerin SUT eki EK-2/A-1 Listesinde U kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde işlem puanlarına Listede belirtilen oranlar ilave edilerek faturalandırılır. Bu Listede yer alan işlemlerin SUT eki EK-2/A-1 Listesinde U kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde “2.2.2.B- Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi” başlıklı maddenin beşinci fıkrasında yer alan hüküm uygulanmaz.
 05.07.2018
SUT METİN2.2.2.B - Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi
(7) SUT Eki EK-2/C-1 Listesinde yer alan işlemlerin SUT Eki EK-2/A-1 Listesinde kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde işlem puanlarına Listede belirtilen oranlar ilave edilerek faturalandırılır. Bu Listede yer alan işlemlerin SUT Eki EK-2/A-1 Listesinde U kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde beşinci fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.
2.2.2.B - Tanıya dayalı işlem üzerinden ödeme yöntemi
(7) SUT Eki EK-2/C-1 Listesinde yer alan işlemlerin SUT Eki EK-2/A-1 Listesinde kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde işlem puanlarına Listede belirtilen oranlar ilave edilerek faturalandırılır. Bu Listede yer alan işlemlerin SUT Eki EK-2/A-1 Listesinde U kodu ile yer alan üniversite hastanelerince yapılması halinde beşinci fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.
 05.07.2018
SUT METİN2.4 -Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları
(4) 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır. Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan ortodontik tedaviler; SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden Kurumca karşılanır. Bu işlem kodlarına fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile open-bite, deep-bite, ağız dışı aparey uygulaması, expansiyon tedavileri gibi her türlü ortodontik tedavi ve görüntüleme yöntemleri dahildir. Kurumca ortodontik tedavi bedellerinin ödemesi; “Başlangıç aşaması (hastanın ortodontik tedavi planlamasının yapılarak, tedaviye ve tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlanması) “Tedavi aşaması (uygulanan mekanikler sonrasında planlanan sonuçların alınmaya başlandığı veya belirli bir aşamaya gelmesi)” ve “Pekiştirme aşaması (tedavinin tamamlanması)” olmak üzere üç aşamada yapılır. Adı geçen aşamaların tamamlandığının gösterilmesi ve belgelenmesi halinde her bir aşama için işlem bedelinin 1/3’ü ödenir. “Başlangıç aşaması” ile “Tedavi aşaması” arasında en az 6 ay, “Tedavi aşaması” ile “Pekiştirme aşaması” arasında en az 4 ay süre bulunması gerekir.
2.4 -Bazı tetkik ve tedavi yöntemlerinin usul ve esasları
(4) Ortodontik diş tedavileri;
a) 18 yaşını doldurmuş kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca ödenmez. Ancak 18 yaşını doldurmuş kişinin ortodontik diş tedavisi 18 yaşından önce başlamış ve devam ediyor olması halinde Kurumumuzca karşılanır. Ayrıca 5510 sayılı Kanunun genel sağlık sigortasına ilişkin hükümlerinin yürürlük tarihi öncesinde başlamış ve devam ediyor ise söz konusu tedavi bedelleri karşılanır.
b) Süt ve karma dişlenme dönemindeki dental ve iskeletsel malokluzyonu düzeltmek için yapılan ortodontik uygulamalar SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan “P407321 Erken Ortodontik Tedavi Başlangıç Aşaması”, “P407322 Erken Ortodontik Tedavi Bitiş Aşaması” işlemi üzerinden Kurumca karşılanır. Bu işlem kodlarına koruyucu/önleyici veya büyümeyi yönlendirici ağız içi ve ağız dışı aygıt ile yapılan her türlü ortodontik uygulamalar, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. Erken ortodontik tedavi kodları 6-14 yaş arasında tedavilerin tamamlandığının gösterilmesi ve belgelenmesi halinde ve ortodonti uzmanı/doktoralı hekimleri tarafından yapıldığı takdirde Kurumumuzca karşılanır. Erken ortodontik tedavi başlangıç aşaması; hastanın hareketli apareylerle ortodontik tedavi planlamasının yapılarak tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlanmasıdır. Erken ortodontik tedavi bitiş aşaması; uygulanan mekanikler sonrasında tedavinin tamamlanmasıdır. Erken ortodontik tedavi başlangıç aşaması ve erken ortodontik tedavi bitiş aşaması arasında en az 3 ay bulunması gerekir.
c) Sınıf I, II, III ve ortognatik cerrahide uygulanan sabit ortodontik tedaviler; SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan işlem kodları üzerinden ve tedavilerin tamamlandığının gösterilmesi ve belgelenmesi halinde, ortodonti uzmanı/doktoralı hekimleri tarafından yapıldığı takdirde Kurumca karşılanır. Bu işlem kodlarına sabit fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile sabit open-bite, sabit deep-bite ve sabit ortodontik tedavi ile birlikte uygulanan ağız dışı aygıt uygulaması, sabit expansiyon tedavileri gibi her türlü sabit ortodontik tedaviler ve pekiştirme tedavisi, model yapımı-analizi, fotoğraflar-analizleri, tüm görüntüleme yöntemleri-analizleri ve diğer teşhis yöntemleri dahildir. Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III ortodontik tedavilerin ve ortognatik cerrahide ortodontik tedavinin başlangıç aşamaları; hastanın sabit ortodontik tedavi planlamasının yapılarak, tedaviye ve tedavi mekaniklerinin uygulanmaya başlandığı aşamadır. Sınıf I, Smıf II, Sınıf III ortodontik tedavilerin ve ortognatik cerrahide ortodontik tedavinin tedavi aşamaları; ortodontik tedavide uygulanan mekanikler sonrasında planlanan sonuçların alınmaya başlandığı veya belirli bir aşamaya gelindiği aşamadır. Smıf I, Smıf II, Sınıf III ortodontik tedavilerin ve ortognatik cerrahide ortodontik tedavinin pekiştirme aşamaları; ortodontik tedavinin tamamlandığı aşamadır. Smıf I, Sınıf II, Sınıf III ortodontik tedavilerin ve ortognatik cerrahide ortodontik tedavinin başlangıç aşamaları ile tedavi aşamaları arasında en az 6 ay süre bulunması gerekir. Sınıf I, Sınıf II, Sınıf III ortodontik tedavilerin ve ortognatik cerrahide ortodontik tedavinin tedavi aşamaları ile pekiştirme aşamaları arasında en az 4 ay süre bulunması gerekir.
ç) Yarık dudak- damak veya yarık damak şekillendirme ve ortodontik tedavileri SUT eki EK-2/Ç Listesindeki “7.1 Tanıya dayalı ortodontik tedavi işlemleri” bölümünde yer alan “P407342 Yank Dudak-Damak” veya “Yarık Damak Doğum Sonrası Şekillendirme Tedavisi”, “P407343 Yarık Dudak-Damak” veya “Yarık Damak Karışık Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavisi”, “P407344 Yarık Dudak-Damak” veya “Yarık Damak Daimi Dişlenme Dönemi Ortodontik Tedavi” işlem kodları üzerinden, yarık dudak-damak veya yarık damak doğum sonrası şekillendirme tedavisi 60 ay öncesi, yarık dudak-damak veya yarık damak karışık dişlenme dönemi ortodontik tedavisi 6-12 yaş arası, yarık dudak-damak veya yarık damak daimi dişlenme dönemi ortodontik tedavi 12 yaş sonrasında üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde operasyon öncesi ve sonrası fotoğraf ile belgelenmesi halinde, ortodonti uzmanı/doktoralı hekimleri tarafından yapıldığında Kurumca karşılanır.
 03.03.2019
SUT METİN3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları
3.1.1 -Tanım ve genel hükümler

(2) Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatı kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmasında ve SUT’ta belirtilen istisnalardan TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. TİTUBB’a kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör firmalarca bayilerinin de TİTUBB’da tanımlanmış olması gerekmekte olup resmi kurumlar/resmi sağlık kurumlarından bu şart aranmaz. Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir.
(4) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemelerin TİTUBB kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. Ancak SUT eki EK-3/A Listesinde yer alan bedeli 100 (yüz) TL’nin altındaki tıbbi sarf malzemelerin yatarak tedavi gören hastalarda kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara belgesinin ibrazı zorunlu değildir.
3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları
3.1.1 -Tanım ve genel hükümler

(2) Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nm tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatı kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmasında ve SUT’ ta belirtilen istisnalardan TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. TİTUBB/ÜTS’ye kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör firmalarca bayilerinin de TİTUBB/ÜTS’de tanımlanmış olması gerekmekte olup resmi kurumlar/resmi sağlık kuramlarından bu şart aranmaz. Bir malzemenin TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir.
(4) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemelerin TİTUBB / ÜTS kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. Ancak SUT eki EK-3/A Listesinde yer alan bedeli 100 (yüz) TL’nin altındaki tıbbi sarf malzemelerin yatarak tedavi gören hastalarda kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara belgesinin ibrazı zorunlu değildir.
 11.02.2019
SUT METİN3.3.4.A - Genel hükümler
(1)
İnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane uygulamasına girişlerinde TİTUBB kayıt/bildirim işleminin “Allogreft Ürün Onay Ekranı” nda tamamlanmış olma şartı aranacak olup tüm gönderimlerin küresel ürün numaraları (barkod) ile yapılması gerekmektedir.
(5) Sentetik greftler ve xenogreftler; Sağlık Bakanlığı “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamında olduğundan TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranır.
3.3.4.A - Genel hükümler
(1)
İnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane uygulamasına girişlerinde TİTUBB / ÜTS kayıt/bildirim işleminin “Allogreft Ürün Onay Ekranı” nda tamamlanmış olma şartı aranacak olup tüm gönderimlerin küresel ürün numaraları (barkod) ile yapılması gerekmektedir.
(5) Sentetik greftler ve xenogreftler; Sağlık Bakanlığı “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamında olduğundan TİTUBB / ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranır.
 11.02.2019
SUT METİN3.3.36.B- Koklear İmplant
(11) Koklear implant, cihaz ve aksesuarlar işlem bedeline dahil olarak Kurumca karşılanır.
3.3.36.B- Koklear İmplant
(11) Koklear implant, cihaz ve aksesuarlar işlem bedeline dahil olarak Kurumca karşılanır.
 11.02.2019

 

 

 

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

28.12.2018 TARİHLİ SUT

01.02.2019 DEĞİŞİKLİĞİ

3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları

3.1.1 -Tanım ve genel hükümler

(2) Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatı kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmasında ve SUT’ta belirtilen istisnalardan TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. TİTUBB’a kayıtlı olan bir malzemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör firmalarca bayilerinin de TİTUBB’da tanımlanmış olması gerekmekte olup resmi kurumlar/resmi sağlık kurumlarından bu şart aranmaz. Bir malzemenin TİTUBB kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir.

3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları

3.1.1 -Tanım ve genel hükümler

(2) Kurumca bedeli karşılanan tıbbi malzemelerin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB)/ Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olmalıdır. TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmamış tıbbi malzemelerin bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak Sağlık Bakanlığı’nın tıbbi cihazlar ile ilgili mevzuatı kapsamında yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmasında ve SUT ‘ta belirtilen istisnalardan TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması şartı aranmaz. TİTUBB/ÜTS’ye kayıtlı olan bir mazlemenin ayrıca üretici ve/veya distribütör firmalarca bayilerinin de TİTUBB/ÜTS’de tanımlanmış olması gerekmekte olup resmi kurumlar/resmi sağlık kurumlarından bu şart aranmaz. Bir malzemenin TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin tamamlanmış olması o malzemenin Kurumca bedelinin karşılanması için tek başına yeterli değildir.

3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları

3.1.1 -Tanım ve genel hükümler

(4) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemelerin TİTUBB kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. Ancak SUT eki EK-3/A Listesinde yer alan bedeli 100 (yüz) TL’nin altındaki tıbbi sarf malzemelerin yatarak tedavi gören hastalarda kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara belgesinin ibrazı zorunlu değildir.

3.1 - Tıbbi malzeme temin esasları

3.1.1 -Tanım ve genel hükümler

(4) Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilerek hastalara kullanılan tıbbi malzemelerin TİTUBB/ÜTS kayıt/bildiriminde tanımlı barkod numara bilgisi, hasta güvenliği açısından, hasta işlem dosyasında muhafaza edilir ve Kurumca gerekli görüldüğü durumlarda ibrazı zorunludur. Ancak SUT eki EK-3/A Listesinde yer alan bedeli 100 (yüz) TL’nin altındaki tıbbi sarf malzemelerin yatarak tedavi gören hastalarda kullanılması halinde (inceleme, soruşturma, denetim gibi haller hariç) barkod numara belgesinin ibrazı zorunlu değildir.

3.3.4.A - Genel hükümler

(1) İnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane uygulamasına girişlerinde TİTUBB kayıt/bildirim işleminin “Allogreft Ürün Onay Ekranı” nda tamamlanmış olma şartı aranacak olup tüm gönderimlerin küresel ürün numaraları (barkod) ile yapılması gerekmektedir.

3.3.4.A - Genel hükümler

(1) İnsan dokusu kaynaklı ürünlerin (allogreftler) MEDULA-Hastane uygulamasına girişlerinde TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işleminin “Allogreft Ürün Onay Ekranı” nda tamamlanmış olma şartı aranacak olup tüm gönderimlerin küresel ürün numaraları (barkod) ile yapılması gerekmektedir.

3.3.4.A - Genel hükümler

(5) Sentetik greftler ve xenogreftler; Sağlık Bakanlığı “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamında olduğundan TİTUBB kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranır.

3.3.4.A - Genel hükümler

(5) Sentetik greftler ve xenogreftler; Sağlık Bakanlığı “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” kapsamında olduğundan TİTUBB/ÜTS kayıt/bildirim işlemi tamamlanmış olma şartı aranır.

YENİ EKLENDİ.

4.2.14.C - Özel düzenleme yapılan ilaçlar;

(ccc) Cabozantinib yalnızca; standart tedavilere dirençli, metastatik, progresyon gösteren, semptomatik ve “Re-arranged During Transfection (RET) “ mutasyonu pozitif olan medüller tiroid kanseri hastalarında en az bir tıbbi onkoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulu raporu ile tıbbi onkoloji uzman hekimince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

4.2.49 – Spinal Musküler Atrofi Tip-1 (SMA Tip-1) hastalığında nusinersen sodium kullanım ilkeleri;

“4.2.49 – Spinal Musküler Atrofi hastalığında nusinersen sodium kullanım ilkeleri;”

 

4.2.49.A – Spinal Musküler Atrofi Tip-1 (SMA Tip-1) hastalığında;

(1) SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar çocuk nörolojisi uzman hekiminin yer aldığı ilk 4 uygulama için 3 ay süreli sonraki uygulamalar için 4 ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” ile çocuk nörolojisi uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilir. “İlaç Kullanım Onayı”nın; ilk 4 uygulama için tek seferde ve sonraki her bir uygulama için ise ayrı ayrı verilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(2) Nusinersen Sodium etken maddesini içeren ilacın; tescili yapılmış yenidoğan ve çocuk yoğun bakım servisi bulunan, bünyesinde çocuk nörolojisi uzmanının da yer aldığı, beslenme ve diyetetik ile fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin multidisipliner bir yaklaşımla sunulabileceği Kurumca belirlenen üçüncü basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(3) Hastalarda aşağıda yer alan kriterlerin tamamının sağlanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.

a) Genetik (5qSMA; homozigot gen delesyonu veya homozigot gen mutasyonu veya bileşik heterozigot gen mutasyonu olan ve SMN2 kopya sayısının en az 2 olduğunun gösterilmesi kaydıyla) ve klinik olarak SMA Tip-1 tanısı konmuş ve birisi çocuk nörolojisi uzmanı olmak üzere 3 uzman hekimden oluşan konsey kararına istinaden yurt dışı ilaç kullanım başvurusu yapılarak “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” bulunmalıdır.

b) Klinik belirti ve bulgular, SMA Tip-1 ile uyumlu olarak ≤ 6 ay (180 gün) iken başlamış olmalıdır.

c) Bu maddenin 3 üncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlere uyan hastalarda invaziv/non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı olup olmadığına bakılmaksızın tedaviye başlanır. İlk 4 doz ilaç kullanımı başlangıç tedavisi olarak kabul edilir ve ilk 4 doz ilaç kullanımı sürecinde SMA’dan kaynaklı invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı ve süreleri değerlendirmelerde dikkate alınmaz. 5 inci ve takip eden dozlar idame tedavilerdir.

ç) Sağlık Bakanlığınca hastaların klinik değerlendirmelerini yapmak üzere değerlendirme ekipleri oluşturulur, değerlendirme kriterleri ve hasta takiplerinin yapılacağı merkezler belirlenir. Hastaların klinik değerlendirmeleri belirlenen kriterler çerçevesinde ve periyotta bu merkezlerdeki sorumlu hekimler ve değerlendirme ekiplerince yapılır. Hastaların klinik değerlendirmelerinde Hammersmith Infant Neurological Examination (HINE) veya Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) veyaThe Children’s Hospital of Philadelphia Infant Test of Neuromuscular Disorders (CHOP INTEND) adı verilen nörolojik ve motor skalalar kullanılır. Değerlendirme sonrası raporlar, “Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” na sunulur. Tedaviyi sonlandırma veya tedaviye devam etmeye dair nihai karar bu komisyon tarafından verilir.

Komisyon tarafından verilecek onaylarda; CHOP INTEND puanlaması ile göğüs hastalıkları veya çocuk yoğun bakım uzman hekimi tarafından 24 saat süreli izlemde raporlanmış günlük invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı süresi ana kriterlerdir. Non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı değerlendirmelerde dikkate alınmaz. 5 inci doz için verilecek “İlaç Kullanım Onayı” nda, başlangıç puanına göre CHOP INTEND puanında en az 4 puan artış ve invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacında kesintisiz en az 4 saat/gün azalma olması gerekmekte olup bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir. 6, 7, 8 ve 9 uncu dozlar için verilecek “İlaç Kullanım Onayı” nda, CHOP INTEND puanında bir önceki doza göre artış ve invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacında azalma olması gerekmekte olup bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir. 10 uncu doz için verilecek “İlaç Kullanım Onayı” nda, başlangıç puanına göre CHOP INTEND puanında en az 16 puan artış ve invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacının kalıcı olarak ortadan kalkmış olması veya CHOP INTEND puanının en az 40 puan ve 15 gün boyunca invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacının en fazla 8 saat/gün olması gerekmekte olup bu durum sağlık kurulu raporunda belirtilmelidir. CHOP INTEND puanlaması ve günlük invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı süresi tanımlanan kriterlere uygun olmayan hastalarda tedaviye son verilir.

Tedavi sürecinde, SMA’dan kaynaklı olmayan, enfeksiyon vb. durumlardan dolayı invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı gelişen ve/veya invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı süresi artan ancak sebep ortadan kalktıktan sonra invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı ortadan kalkan ve/veya invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı süresi azalarak bir önceki değerlere dönen hastalarda tedavi kesilmez.

d) Lomber ponksiyon prosedürleri, BOS sirkülasyonu veya güvenlilik değerlendirmelerini engelleyebilecek bir beyin veya spinal kord hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.

e) BOS drenajı için implant edilmiş bir şant veya implante edilmiş bir BOS kateteri bulunmaması gerekmektedir.

f) Bakteriyel menenjit veya viral ensefalit hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.

g) Hipoksik iskemik ensefalopati tanısı almamış olmalı ve

hipoksik doğuma bağlı nörolojik sekelleri bulunmamalıdır.

YENİ EKLENDİ.

4.2.49.B-Spinal Musküler Atrofi Tip-2 (SMA Tip-2) ve Spinal Musküler Atrofi Tip-3 (SMA Tip-3) hastalığında;

(1) Hastalarda aşağıda yer alan kriterlerin tamamının sağlanması halinde Kurumca bedeli karşılanır.

(a) Genetik (5qSMA; homozigot gen delesyonu veya homozigot gen mutasyonu veya bileşik heterozigot gen mutasyonu olan ve SMN2 kopya sayısının en az 2 olduğunun gösterilmesi kaydıyla) ve klinik olarak SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 tanısı konmuş ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında en az birisi çocuk nörolojisi/nöroloji uzmanı ve ortopedi ve travmatoloji veya beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olmak üzere 3 uzman hekimden oluşan sağlık kurulu raporuna istinaden yurtdışı ilaç kullanım başvurusu yapılarak “ Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” bulunmalıdır.

(b) Klinik belirti ve bulgular, SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 ile uyumlu olarak ≥ 6 ay (180 gün) iken başlamış olmalıdır.

(c) İnvaziv/non invaziv mekanik solunum desteği ihtiyacı olmayan ve normal yutma refleksine sahip ve oral beslenebilen hastalarda tedaviye başlanır.

(ç) Lomber ponksiyon prosedürleri, BOS sirkülasyonu veya güvenlilik değerlendirmelerini engelleyebilecek bir beyin veya spinal kord hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.

(d) BOS drenajı için implante edilmiş bir şant veya implante edilmiş bir BOS kateteri bulunmaması gerekmektedir.

(e) Bakteriyel menenjit veya viral ensefalit hastalığı veya öyküsü olmamalıdır.

(f) Hipoksik iskemik ensefalopati tanısı almamış olmalı ve hipoksik doğuma bağlı nörolojik sekelleri bulunmamalıdır.

(g) Lomber ponksiyon uygulanmasına engel bir durum olmadığının “İlaç Kullanım Onayı”nda belirtilmiş olması gerekmektedir.

(ğ) Hastaların klinik değerlendirmelerinde Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMSE) veya La Mesure de Fonction Motrice (MFM) adı verilen nörolojik ve motor skalalar kullanılır. Tedaviye başlamadan önce HFMSE veya MFM skoru tespit edilmiş ve raporda belirtilmiş olmalıdır.

(2) “Nusinersen Sodium” pozolojisi SMA Tip-2 veya SMA Tip-3 hastalarında 1, 29, 85 ve 274 üncü günler olmak üzere 4 doz yükleme dozu şeklindedir. İlk 4 doz için tek sağlık kurulu raporuna istinaden “Sağlık Bakanlığı – Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu İlaçların Kişisel Tedavide Kullanılmalarını Değerlendirme Komisyonu” tarafından verilecek “İlaç Kullanım Onayı” ile çocuk nörolojisi /nöroloji uzman hekimi tarafından her bir uygulama için ayrı ayrı reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

(3) Yükleme dozu sonrası 15 inci ayda yapılacak değerlendirmelerde; tedaviler sırasında ilaç başlama kriterlerine uymayan klinik bulguları gelişen veya HFMSE/MFM skorunda başlangıç değerine göre en az 3 (üç) puan artış olmayan hastalarda tedaviye son verilir.

(4) Değerlendirme sonucunda idame tedavilere uygun olduğu tespit edilen hastalarda sonraki uygulamalar her 4 ayda 1 uygulama şeklindedir. İdame tedavilerin, her bir uygulama için ayrı ayrı “İlaç kullanım Onayı” ve reçete bulunması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

 

YENİ EKLENDİ.

4.2.54 – Miltefosine kullanım ilkeleri

(1) ≥ 12 yaş ve ≥ 30 kg ağırlığında olan adolesanlarda ve yetişkinlerde;

a) “Leishmania donovani”nin neden olduğu visseral leishmaniasis tanısı almış hastaların tedavisinde; amphoterisin B tedavisine yanıtsızlık ya da ciddi yan etki nedeniyle amphoterisin B tedavisinin kontrendike olduğu durumlarda veya HIV pozitif hastalarda amphoterisin B ile kombine olarak üçüncü basamak sağlık kurumlarında, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya çocuk enfeksiyon hastalıkları uzman hekimince düzenlenen sağlık raporuna istinaden enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya çocuk enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

b) “Leishmania braziliensis”, “leishmania guyanensis” veya “leishmania panamensis”in neden olduğu kutanöz leishmaniasis tanısı almış hastaların tedavisinde; antimon bileşiklerine veya amphoterisin B tedavisine yanıtsızlık ya da ciddi yan etki nedeniyle bu ilaçların kontrendike olduğu durumlarda veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda nüks gelişmesi durumunda üçüncü basamak sağlık kurumlarında, en az bir enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya çocuk enfeksiyon hastalıkları uzman hekimi ile en az bir deri ve zührevi hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı üç ay süreli sağlık kurulu raporuna istinaden, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji veya çocuk enfeksiyon hastalıkları veya deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimi tarafından reçete edilmesi halinde Kurumca bedelleri karşılanır.

 

 

YENİ EKLENDİ.

4.2.55 – Natriumfloruide kullanım ilkeleri

(1) Koklear otoskleroz veya erken tanı almış ve cerrahi tedavi için uygun olmayan diğer otoskleroz hastalarında üçüncü basamak sağlık kurumlarında kulak burun boğaz hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak kulak burun boğaz uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

 

 

YENİ EKLENDİ.

4.2.56 – Large Neutral Amino Acids (LNNA) etken maddesini içeren beslenme ürünlerinin kullanım ilkeleri

(1) 8 yaş ve üzerinde, diyete uyum gösteremeyen ve tıbbi mama kullanamayan klasik fenilketonüri hastalığında, çocuk metabolizma hastalıkları veya çocuk endokrinolojisi ve metabolizma hastalıkları uzman hekimi tarafından düzenlenen uzman hekim raporuna dayanılarak bu hekimlerce veya çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.

 

 

YENİ EKLENDİ.

4.2.57 - Dupilumab kullanım ilkeleri

(1) Dupilumab yalnızca; sistemik siklosporin ve kortikosteroidlere dirençli ya da ciddi yan etki nedeniyle bu ilaçların kontrendike olduğu orta ve şiddetli atopik dermatitli yetişkin hastalarda üçüncü basamak sağlık kurumlarında, en az üç deri ve zührevi hastalıkları uzman hekiminin yer aldığı 4 (dört) ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak üçüncü basamak sağlık kurumlarında deri ve zührevi hastalıkları uzman hekimlerince reçete edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır. Tedaviye 600 mg yükleme dozu ile başlanır ve yükleme dozunu takip eden ikinci haftadan itibaren iki haftada bir 300 mg olarak devam edilir. 16 haftalık tedavi sonunda herhangi bir iyileşme görülmez ise tedaviye son verilir.

 

 

EK-4/D - HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

 

 

YENİ EKLENDİ.

13.13. Atopik dermatit (L20)

13.13.1. Dupilumab

 

 

YENİ EKLENDİ.

14.4. Lesihmaniasis (B55)

14.4.1. Miltefosine

 

 

YENİ EKLENDİ.

15.4.1. Barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. İlk iki yaşta inek sütü alerjisi. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar (G.71.0) (K52.2) (T78.1) (K91.2) (E70-E72) (E74-E77) (E79-E80) (E88.0) (E88.2) (E88.8) ( E88.9)

15.4.1.14. LNNA (Large Neutral Amino Acids) (Sadece E70.0 ICD kodu kullanılarak klasik fenilketonüri tanısında muaftır)

 

    

Madde 22 – Bu tebliğin;

a) 1 inci ve 2 inci maddeleri 5/7/2018 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 18 inci maddesi 15/1/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 7 ila 9 uncu maddeleri ve 20 inci maddesinin “Fiyat Değişiklik Tarihi” veya “Listeye Giriş Tarihi” sütununda (*) işareti bulunan ilaçlar ile 21 inci maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

ç) 3üncü,13 üncü ve 14 üncü maddelerin yayımı tarihinden 30 gün sonra,

d) 20 nci maddesinde düzenlenen ekli listede;

1) “Fiyat değişiklik tarihi”, “Listeye giriş tarihi”, “Listeden çıkarıldığı tarih” bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde,

2) “Fiyat değişiklik tarihi” ve “Listeye giriş tarihi” bulunmayan ilaçlar yayımı tarihinde,

e)Diğer hükümler yayımı tarihinden 10 gün sonra yürürlüğe girer.

 

 

Liste AdıSUT Kodu Malzeme AdıEski Malzeme AdıKural Eski Tutar  Yeni Tutar Değişiklik
EK-3/AOR2890LAPAROSKOPİK SPESMEN TORBASI, TÜM BOYLAR ENDOSKOPİK SPESMEN TORBASI, TÜM BOYLAR    Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2900LAPAROSKOPİK MAKAS, MONOPOLAR, TÜM BOYLARENDOSKOPİK MAKAS, MONOPOLAR, 5 mm   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2910LAPAROSKOPİK DİSEKTÖR, MONOPOLAR, TÜM BOYLARENDOSKOPİK DİSEKTÖR, MONOPOLAR, 5 mm   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2920LAPAROSKOPİK GRASPER, TÜM BOYLARENDOSKOPİK GRASPER, 5 mm   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2930LAPAROSKOPİK DİŞLİ TUTUCU, TÜM BOYLARENDOSKOPİK DİŞLİ TUTUCU, 5 mm   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2940LAPAROSKOPİK BABCOCK, TÜM BOYLARENDOSKOPİK BABCOCK, 10 mm   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2950LAPAROSKOPİK ORGAN RETRAKTÖRÜ, TÜM BOYLARENDOSKOPİK ORGAN RETRAKTÖRÜ, 10 mm   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2960LAPAROSKOPİK KLİP ATICI, 5 mm’ye kadar (5 mm dahil)ENDOSKOPİK KLİP ATICI, 5 mm   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2970LAPAROSKOPİK KLİP ATICI, 5 mm üzeriENDOSKOPİK KLİP ATICI, 10 mm M (MEDİUM)   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2980LAPAROSKOPİK KLİP ATICI, 10 mm ve üzeriENDOSKOPİK KLİP ATICI, 10 mm ve üzeri L (LARGE)   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR2990LAPAROSKOPİK EMME-YIKAMA SETİ, TÜM BOYLARENDOSKOPİK EMME-YIKAMA SETİ, TÜM BOYLAR   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR3090LAPAROSKOPİK, LİNEER KAPATICI STAPLER, 30/35 mmENDOSKOPİK, LİNEER KAPATICI STAPLER, 30/35 mm   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR3100LAPAROSKOPİK, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER, TÜM BOYLARENDOSKOPİK, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER, TÜM BOYLAR   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR3170LAPAROSKOPİK, LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞU, 30/35 mmENDOSKOPİK, LİNEER KAPATICI STAPLER KARTUŞU, 30/35 mm   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR3180LAPAROSKOPİK, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU, DÜZ, 30-35/45/60ENDOSKOPİK, LİNEER KAPATICI-KESİCİ STAPLER KARTUŞU, DÜZ, 30-35/45/60   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR3190LAPAROSKOPİK, LİNEER KAPATICI- KESİCİ STAPLER KARTUŞU, OYNAR BAŞLIKLI, 30-35/45/60ENDOSKOPİK, LİNEER KAPATICI- KESİCİ STAPLER KARTUŞU, OYNAR BAŞLIKLI, 30-35/45/60   Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR4146SİYANOAKRİLAT İÇEREN ÜRÜNLER (CERRAHİ ALANLAR/ ENDOVASKÜLER KULLANIM İÇİN)SİYANOAKRİLAT İÇEREN ÜRÜNLER (CERRAHİ ALANLAR İÇİN) 320320Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR4505HEMOSTATİK ÜRÜN, TOZ, ANTİADEZİV  (TÜM APARATLAR DAHİL) HEMOSTATİK ÜRÜN, TOZ, ANTİADEZİV  (TÜM APARATLAR DAHİL)    Malzeme adı değişikliği
EK-3/AOR4660KLORHEKSİDİN/ GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ, KÜÇÜK    Malzeme Sut Kodu ve adı yürürlükten kaldırıldı
EK-3/AOR4670KLORHEKSİDİN/ GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ, ORTA   4  Malzeme Sut Kodu ve adı yürürlükten kaldırıldı
EK-3/AOR4680KLORHEKSİDİN/ GÜMÜŞ SÜLFADİAZİN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ, BÜYÜK   8  Malzeme Sut Kodu ve adı yürürlükten kaldırıldı
EK-3/HKR1202MİTRAL HALKA (ANULUS) DARALTMA SİSTEMLERİMİTRAL HALKA (ANULUS) DARALTMA SİSTEMLERİ3. basamak sağlık hizmeti sunucularında 45.000  Malzeme kural değişikliği
EK-3/HKR2021TRANSKATETER AORTİK KAPAK BALON EXPANDABLE (BALON SHEAT, TAŞIYICI SİSTEM BİRLİKTE) SETTRANSKATETER AORTİK KAPAK BALON EXPANDABLE (BALON SHEAT, TAŞIYICI SİSTEM BİRLİKTE) SET(1) Konvansiyonel cerrahi yöntemlerle kalp ve damar cerrahisi uzmanları tarafından inoperable veya orta- yüksek riskli olarak değerlendirilen semptomatik ciddi kalsifık aort kapak darlığı hastalarında ve ciddi aort yetmezliği saptanan yaşam beklentisi bir yıldan fazla olan hastalarda 2 (iki) kardiyoloji, 2 (iki) kalp damar cerrahisi, 1 (bir) anestezi reanimasyon uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardiyak girişimsel işlem (en az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3. basamak hastanelerde kullanılması halinde ve “Kalp Ekibi” konsey değerlendirmelerinde aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı durumunda Kuramca bedeli karşılanır.
(a) STS/Euro Score II skoru >=%10 veya Logistic Euro Score I >=20 olduğu saptanan, 65 yaş ve üzeri hastalar,
(b) STS/Euro Score II skora >=%4 veya Logistic Euro Score I >=10 olduğu saptanan, 75 yaş ve üzeri hastalar,
(c) Geçirilmiş koroner arter cerrahisi ve fonksiyonel koroner arter bypass greftleri olan hastalar,
(ç) Yüksek frajilite indeks skorları nedeniyle cerrahi yapılamayan 75 yaş ve üzeri hastalar,
(d) Toraksa radyoterapi hikayesi olan hastalar,
(e) Göğüs hastalıkları konsültasyonu ile dökümante edilmiş yüksek operartif risk oluşturan ciddi göğüs deformitesi veya ciddi skolyoz varlığı olan hastalar,
(f) Porselen aortanm bilgisayarlı tomografi ile varlığının gösterildiği hastalar,
(g) Uzun dönem sol ventrikül destek sistemi implantasyonu sonrasında ciddi aort yetmezliği gelişmiş hastalar,
(2) Yukarıda belirtilen şartların sağlanmadığı ve hastanın cerrahi tedaviyi reddettiği durumlarda kullanılan
kapak ücretinin hasta tarafından karşılanması uygundur.
 48.000  Malzeme kural değişikliği
EK-3/HKR2022TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dahil)TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dahil)(1) Konvansiyonel cerrahi yöntemlerle kalp ve damar cerrahisi uzmanları tarafından inoperable veya orta- yüksek riskli olarak değerlendirilen semptomatik ciddi kalsifık aort kapak darlığı hastalarında ve ciddi aort yetmezliği saptanan yaşam beklentisi bir yıldan fazla olan hastalarda 2 (iki) kardiyoloji, 2 (iki) kalp damar cerrahisi, 1 (bir) anestezi reanimasyon uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardiyak girişimsel işlem (en az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3. basamak hastanelerde kullanılması halinde ve “Kalp Ekibi” konsey değerlendirmelerinde aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı durumunda Kuramca bedeli karşılanır.
(a) STS/Euro Score II skoru >=%10 veya Logistic Euro Score I >=20 olduğu saptanan, 65 yaş ve üzeri hastalar,
(b) STS/Euro Score II skora >=%4 veya Logistic Euro Score I >=10 olduğu saptanan, 75 yaş ve üzeri hastalar,
(c) Geçirilmiş koroner arter cerrahisi ve fonksiyonel koroner arter bypass greftleri olan hastalar,
(ç) Yüksek frajilite indeks skorları nedeniyle cerrahi yapılamayan 75 yaş ve üzeri hastalar,
(d) Toraksa radyoterapi hikayesi olan hastalar,
(e) Göğüs hastalıkları konsültasyonu ile dökümante edilmiş yüksek operartif risk oluşturan ciddi göğüs deformitesi veya ciddi skolyoz varlığı olan hastalar,
(f) Porselen aortanm bilgisayarlı tomografi ile varlığının gösterildiği hastalar,
(g) Uzun dönem sol ventrikül destek sistemi implantasyonu sonrasında ciddi aort yetmezliği gelişmiş hastalar,
(2) Yukarıda belirtilen şartların sağlanmadığı ve hastanın cerrahi tedaviyi reddettiği durumlarda kullanılan
kapak ücretinin hasta tarafından karşılanması uygundur.
 48.000  Malzeme kural değişikliği
EK-3/IKV1005DİKİŞSİZ İMPLANTE EDİLEBİLİR BİYOLOJİK AORT KALP KAPAĞIDİKİŞSİZ İMPLANTE EDİLEBİLİR BİYOLOJİK AORT KALP KAPAĞI(1) Semptomatik ciddi kalsifık aort kapak darlığı hastalarında ve ciddi valvuler aort yetmezliği saptanan hastalarda 2 (iki) kalp damar cerrahisi, 2 (iki) kardiyoloji, 1 (bir) anestezi reanimasyon uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile 3. basamak hastanelerde kullanılması halinde ve “Kalp Ekibi” konsey değerlendirmelerinde aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığında Kuramca bedeli karşılanır.
(a) 60 yaş ve üzerinde,
(b) Dar aort kökünün olduğu ve hasta/kapak uyumsuzluğu olma riski olan hastalar, (aort kökünün 23 mm veya daha küçük olması veya Efektif Orifıs Alanı indeksinin 0,9 cm2/m2 nin altında olması)
(c) Kapak endokarditi olan hastalar,
(ç) Eş zamanlı çoklu kapak cerrahisi,
(d) Koroner bypass cerrahisi ile eş zamanlı aort kapak cerrahisi,
(e) Geçirilmiş kalp cerrahisi,
(!) Miyektomi gereketiren hipertofık obstrüktif kardiyomiyopati,
(g) Minimal invaziv/robotik kapak cerrahisi
 38.000  Malzeme kural değişikliği
EK-3/IKV1011TRANSKATETER AORTİK KAPAK BALON EXPANDABLE (BALON SHEAT, TAŞIYICI SİSTEM BİRLİKTE) SETTRANSKATETER AORTİK KAPAK BALON EXPANDABLE (BALON SHEAT, TAŞIYICI SİSTEM BİRLİKTE) SET(1) Kon vansiyonel cerrahi yöntemlerle kalp ve damar cerrahisi uzmanları tarafından inoperable veya orta- yüksek riskli olarak değerlendirilen semptomatik ciddi kalsifık aort kapak darlığı hastalarında ve ciddi aort yetmezliği saptanan yaşam beklentisi bir yıldan fazla olan hastalarda 2 (iki) kardiyoloji, 2 (iki) kalp damar cerrahisi, 1 (bir) anestezi reanimasyon uzmanının onaymın bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardiyak girişimsel işlem (en az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3. basamak hastanelerde kullanılması halinde ve “Kalp Ekibi” konsey değerlendirmelerinde aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı durumunda Kuramca bedeli karşılanır.
(a) STS/Euro Score II skoru >=%10 veya Logistic Euro Score I >=20 olduğu saptanan, 65 yaş ve üzeri hastalar,
(b) STS/Euro Score II skoru >=%4 veya Logistic Euro Score I >=10 olduğu saptanan, 75 yaş ve üzeri hastalar,
(c) Geçirilmiş koroner arter cerrahisi ve fonksiyonel koroner arter bypass greftleri olan hastalar,
(ç) Yüksek frajilite indeks skorları nedeniyle cerrahi yapılamayan 75 yaş ve üzeri hastalar,
(d) Toraksa radyoterapi hikayesi olan hastalar,
(e) Göğüs hastalıkları konsültasyonu ile dökümante edilmiş yüksek operartif risk oluşturan ciddi göğüs deformitesi veya ciddi skolyoz varlığı olan hastalar,
(f) Porselen aortanm bilgisayarlı tomografi ile varlığının gösterildiği hastalar,
(g) Uzun dönem sol ventrikül destek sistemi implantasyonu sonrasında ciddi aort yetmezliği gelişmiş hastalar,
(2) Yukarıda belirtilen şartların sağlanmadığı ve hastanın cerrahi tedaviyi reddettiği durumlarda
kullanılan kapak ücretinin hasta tarafından karşılanması uygundur.
 48.000  Malzeme kural değişikliği
EK-3/IKV1012TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dâhil)TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dâhil)(1) Kon vansiyonel cerrahi yöntemlerle kalp ve damar cerrahisi uzmanları tarafından inoperable veya orta- yüksek riskli olarak değerlendirilen semptomatik ciddi kalsifık aort kapak darlığı hastalarında ve ciddi aort yetmezliği saptanan yaşam beklentisi bir yıldan fazla olan hastalarda 2 (iki) kardiyoloji, 2 (iki) kalp damar cerrahisi, 1 (bir) anestezi reanimasyon uzmanının onaymın bulunduğu konsey kararı ile bir yılda 2000 kardiyak girişimsel işlem (en az 300 tedavi amaçlı girişim) ve 250 açık kalp cerrahisi yapılan 3. basamak hastanelerde kullanılması halinde ve “Kalp Ekibi” konsey değerlendirmelerinde aşağıdaki şartlardan en az birinin varlığı durumunda Kuramca bedeli karşılanır.
(a) STS/Euro Score II skoru >=%10 veya Logistic Euro Score I >=20 olduğu saptanan, 65 yaş ve üzeri hastalar,
(b) STS/Euro Score II skoru >=%4 veya Logistic Euro Score I >=10 olduğu saptanan, 75 yaş ve üzeri hastalar,
(c) Geçirilmiş koroner arter cerrahisi ve fonksiyonel koroner arter bypass greftleri olan hastalar,
(ç) Yüksek frajilite indeks skorları nedeniyle cerrahi yapılamayan 75 yaş ve üzeri hastalar,
(d) Toraksa radyoterapi hikayesi olan hastalar,
(e) Göğüs hastalıkları konsültasyonu ile dökümante edilmiş yüksek operartif risk oluşturan ciddi göğüs deformitesi veya ciddi skolyoz varlığı olan hastalar,
(f) Porselen aortanm bilgisayarlı tomografi ile varlığının gösterildiği hastalar,
(g) Uzun dönem sol ventrikül destek sistemi implantasyonu sonrasında ciddi aort yetmezliği gelişmiş hastalar,
(2) Yukarıda belirtilen şartların sağlanmadığı ve hastanın cerrahi tedaviyi reddettiği durumlarda kullanılan kapak ücretinin hasta tarafından karşılanması uygundur.
 48.000  Malzeme kural değişikliği
EK-3/IKV4020PERKÜTAN EKZOVENÖZ REKONSTRÜKSİYON SİSTEMİ (KATETER DAHİL) (1) Ana femoral ven veya yüzeyel femoral ven veya popliteal ven veya safenofemoral bileşkede 4 saniye ve üzeri yetmezlik saptandığı durumlarda Kurumca bedeli karşılanır. 3.358  Malzeme eklendi
EK-3/JKB2000KOKLEAR İMPLANT (Konuşma işlemcisi, aktarıcı sistem ve bileşenleri, cerrahi ile yerleştirilen iç parça)   35.000  Malzeme eklendi
EK-3/JKB1020KOKLEAR İMPLANT (Cerrahi ile yerleştirilen iç parça)KOKLEAR İMPLANT (Cerrahi ile yerleştirilen iç parça) 13.275 18.000  Fiyat Değişikliği
        
DurumSUT KODUİŞLEM ADIESKİ İŞLEM ADIAÇIKLAMAESKİ AÇIKLAMA Eski Fiyat  Yeni Fiyat 
Açıklama Değişti616870Nazolakrimal balon uygulamalarıNazolakrimal balon uygulamalarıÜçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde ödenir.Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde ödenir. 146,14  146,14  
        
DurumSUT KODUİŞLEM ADIESKİ İŞLEM ADIAÇIKLAMAESKİ AÇIKLAMA Eski Fiyat  Yeni Fiyat 
Açıklama DeğiştiP616870Nazolakrimal balon uygulamaları   Nazolakrimal balon uygulamalarıÜçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde ödenir.Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde ödenir.302,39302,39
Açıklama ve Fiyat DeğişikliğiP618200Koklear implant yerleştirilmesi  Koklear implant yerleştirilmesiP618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Koklear implant ve seti hariç. Bir hasta için ömrü boyunca her bir taraf için bir defa faturalandırılır. Bu kod faturalandırılan hastalara P618207 kodu ömür boyunca faturalandınlmaz.P618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Koklear implant ve seti dahil.  Bir hasta için ömrü boyunca her bir taraf için bir defa faturalandırılır.Bu kod faturalandırılan hastalara P618207 kodu ömür boyunca faturalandırılmaz.36.825,30  2.945,45  
Açıklama ve Fiyat DeğişikliğiP618207Bilateral koklear implant yerleştirilmesiBilateral koklear implant yerleştirilmesiP618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandınlmaz.
Koklear implant ve seti hariç. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Bir hasta için ömrü boyunca bir defa faturalandırılır. Bu kod faturalandınlan hastalara P618200 kodu ömür boyunca faturalandınlmaz.
P618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Koklear implant ve seti dahil.  Bir hasta için ömrü boyunca bir defa faturalandırılır. Bu kod faturalandırılan hastalara P618200 kodu ömür boyunca faturalandırılmaz.72.770,00  4.909,04  

 

EK-2/B

DurumSUT KODUİŞLEM ADIESKİ İŞLEM ADIAÇIKLAMAESKİ AÇIKLAMA Eski Fiyat  Yeni Fiyat 
Açıklama Değişti616870Nazolakrimal balon uygulamalarıNazolakrimal balon uygulamalarıÜçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde ödenir.Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde ödenir. 146,14146,14

 

EK-2/C

ESKİ İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

ESKİ AÇIKLAMA

 Eski Fiyat

 Yeni Fiyat

Nazolakrimal balon uygulamaları

Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde ödenir.

Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları veya Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca yapılması halinde ödenir.

302,39

302,39

Koklear implant yerleştirilmesi

P618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Koklear implant ve seti hariç. Bir hasta için ömrü boyunca her bir taraf için bir defa faturalandırılır. Bu kod faturalandırılan hastalara P618207 kodu ömür boyunca faturalandınlmaz.

P618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Koklear implant ve seti dahil.  Bir hasta için ömrü boyunca her bir taraf için bir defa faturalandırılır.Bu kod faturalandırılan hastalara P618207 kodu ömür boyunca faturalandırılmaz.

36.825,30 

2.945,45

Bilateral koklear implant yerleştirilmesi

P618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandınlmaz.
Koklear implant ve seti hariç. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Bir hasta için ömrü boyunca bir defa faturalandırılır. Bu kod faturalandınlan hastalara P618200 kodu ömür boyunca faturalandınlmaz.

P618021, P618090, P618100, P618201, P618202, P618203, P618250, P618340, P618410 ile birlikte faturalandırılmaz. Üçüncü basamak sağlık kurumlarınca faturalandırılır. Koklear implant ve seti dahil.  Bir hasta için ömrü boyunca bir defa faturalandırılır. Bu kod faturalandırılan hastalara P618200 kodu ömür boyunca faturalandırılmaz.

72.770,00

4.909,04 

 

 

► Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız

► Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız 

► TEB'in karşılaştırma tablosu için tıklayınız 

 

Not: SUT çalışmalarındaki katkılarından dolayı, MLPCARE Faturalama SGK Direktörü Serdal Serin ve ekibine ve Türk Eczacıları Birliğine teşekkür ederiz.

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 149262 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim