• BIST 1.008
  • Altın 485,685
  • Dolar 7,3271
  • Euro 8,6570
  • Ankara 32 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Bursa 29 °C
  • Antalya 32 °C
  • İzmir 30 °C

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-05.07.2018

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-05.07.2018
Sağlık Uygulama Tebliğinde hangi maddeler değişti, değişiklikler hakkında açıklamalar...

Sağlık Uygulama tebliğinde 5 Temmuz’ da yapılan değişiklikler ile;

- 2.056 işlemde fiyat azalırken,

- 3.551 işlemde fiyat artmıştır,

- Ek-2/B ve Ek-2/C Sayfalarında L sütununda “Evet” olan işlemlerden ise ilave ücret alınması yasaklanmıştır.

- İlaçlarda ise tıpkı eczanelerde olduğu gibi “Eşdeğer” ilaç uygulamasına geçilmiştir. Bu durumda hastanelerimizde kullanılan muadil ilaç daha da önem kazanmıştır.  Bu uygulamadan kısaca bahsedecek olursak; bir ilacın birden fazla muadili olması durumunda SGK en düşük muadil üzerinden ödeme yapacaktır.

Tüm liste ekte yer almaktadır.

Ayrıca Üniversite hastanelerinde;

- Palyatif Yoğun bakım işlem fiyatı %50 artarken, Kan ve Yoğun bakımda ödenen ATC kodlu ilaçlar paket dışına çıkarılmıştır.

- FTR de daha önce A-B gruplarında %35 fiyat artışına %20 eklenerek %55 oldu, C-D gruplarına da %20 ilave artış

- FAKO işlemi %50 artış,

- Sezaryen hariç tüm doğumlarda ve İVF işlemlerinde %20 artış gerçekleşmiştir.

- Diş hekimliği fakülteleri için SUT eki EK-2/Ç katkısı %30'dan %50'ye yükseltilmiştir.

 

Değişiklik Tebliği Madde NoSUT MaddeEski HaliYeni HaliYürürlük
MADDE 1-a1.9.3 - İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleriı) SUT eki EK-2/C Listesindeki P551120, P615895, P615991 ve P703365 kodlu işlemler,
i) SUT eki EK-2/C Listesindeki P560000 kodlu işlem
Hüküm kaldırıldı05.07.2018
MADDE 1-b1.9.3 - İlave ücret alınmayacak sağlık hizmetleriYeni hükümj) SUT eki EK-2/G Listesinde yer alan işlemler ile bu işlemlere ilişkin sunulan sağlık hizmetlerinden.05.07.2018
MADDE 22.4.1.A - Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılacak diş tedavileri (1) Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde SUT eki EK-2/Ç Listesi uygulanacaktır. Protez tedavilerinde ayrıca döküm ve işçilik ücreti ödenmez. Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm ve işçilik ücretleri dâhil olduğundan sağlık kurum veya kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup hastalar tarafından temin edilmesi halinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilir. Bu listede yer alan  401.051, 401.060, 401.070, 401.080, 401.090, 401.100, 401.110, 401.120, 401.130, 401.135, 401.150 işlem kodları hariç olmak üzere üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri tarafından SUT eki EK-2/Ç Listesindeki puanlara %30 oranında ilave edilerek faturalandırılır.(1) Kurum ile sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında yapılan diş tedavi bedellerinin ödenmesinde SUT eki EK-2/Ç Listesi uygulanacaktır. Protez tedavilerinde ayrıca döküm ve işçilik ücreti ödenmez. Protez ücretlerine her türlü malzeme, döküm ve işçilik ücretleri dâhil olduğundan sağlık kurum veya kuruluşlarınca temin edilmesi zorunlu olup hastalar tarafından temin edilmesi halinde fatura tutarı hastaya ödenerek sağlık kurum veya kuruluşunun alacağından mahsup edilir. Bu listede yer alan  401.051, 401.060, 401.070, 401.080, 401.090, 401.100, 401.110, 401.120, 401.130, 401.135, 401.150 işlem kodları hariç olmak üzere üniversitelerin diş hekimliği fakülteleri tarafından SUT eki EK-2/Ç Listesindeki puanlara %30 %50 oranında ilave edilerek faturalandırılır.05.07.2018
MADDE 32.4.4.F-2 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması(7) SUT eki EK-2/B Listesindeki “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde tedaviye başlanmış olması kaydıyla SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak suretiyle SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar esas alınarak bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/A-1 Listesinde U kodu ile yer alan hastanelerce, SUT eki EK-2/C Listesinde P915033 kodlu “Fizik tedavi ve rehabilitasyon A Grubu” ile P915032 kodlu “Fizik tedavi ve rehabilitasyon B Grubu” işlemleri için belirlenen puanlara %35 ilave edilerek faturalandırılır. Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastaya yeni sağlık raporu düzenlenecektir. Ancak hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan “Değerlendirmeler” alt başlığındaki işlemlerin yapılması halinde tedavi, hizmet başı ödeme yöntemi ile faturalandırılır.(7) SUT eki EK-2/B Listesindeki “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları; sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde tedaviye başlanmış olması kaydıyla SUT eki EK-2/D-2 Listesinde yer alan gruplar dikkate alınmak suretiyle SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan puanlar esas alınarak bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/A-1 Listesinde U kodu ile yer alan hastanelerce, SUT eki EK-2/C Listesinde P915033 kodlu “Fizik tedavi ve rehabilitasyon A Grubu” ile P915032 kodlu “Fizik tedavi ve rehabilitasyon B Grubu” işlemleri için belirlenen puanlara %35 ilave edilerek faturalandırılır. Sağlık raporunun düzenlenme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tedaviye başlanamaması halinde hastaya yeni sağlık raporu düzenlenecektir. Ancak hastaya sadece SUT eki EK-2/B listesinde “7.5 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” başlığı altında yer alan “Değerlendirmeler” alt başlığındaki işlemlerin yapılması halinde tedavi, hizmet başı ödeme yöntemi ile faturalandırılır.05.07.2018
MADDE 42.4.4.I - Fakoemülsifikasyon (FAKO) işlemleri(2) SUT eki EK-2/C Listesindeki “P617340” kodlu işlem, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca işlem puanına %30 ilave edilerek faturalandırılır.Hüküm kaldırıldı05.07.2018
MADDE 52.4.4.K – Palyatif Bakım Tedavisi(7) Palyatif bakım tedavisinin faturalandırılmasında diğer SUT kuralları geçerlidir. Palyatif bakım tedavisine tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.(7) Palyatif bakım tedavisine tam ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler (SUT'un 2.2.1.B-1 maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde sağlık hizmeti sunucularınca ayrıca faturalandırılan kan bileşenleri oranları ve SUT'un 2.4.4.H maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ilaçlar hariç) dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.05.07.2018
MADDE 64.4.1 - Uygulanacak indirim oranları(11) Hastaneler, yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz. (11) Hastaneler, Ayakta veya yatarak tanı ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucuları, ayakta veya yatarak tedavilerde kullandıkları ve kendi eczanelerinden temin ettikleri ilaçlara da Kurum eşdeğer ilaç uygulaması ile belirlenen azami birim bedel esas alınmak suretiyle yukarıda belirtilen esaslara göre kamu kurum iskontosu ile %3,5 oranında eczacı indirimi uygulayarak fatura edeceklerdir. Ayakta veya yatarak tam ve tedavi hizmeti sunan sözleşmeli/protokollü sağlık hizmeti sunucularının ilaç satın alma bedeli ile eşdeğer ilaçların Kurumca ödenen azamı fiyatları arasında fark oluşması halinde fark ücreti kişilerden talep edilemez. Serbest eczane satışı olmayan ve Sağlık Bakanlığı tarafından “depocu fiyatlı ilaçlar” şeklinde tanımlanan ürünlere, depocu satış fiyatı üzerinden EK-4/A Listesinde gösterilen indirim oranları (özel iskontolar dahil) uygulanır, ayrıca eczacı indirimi uygulanmaz. 05.07.2018
MADDE 7"EK-2" ListeleriTebliğ eki "EK-2" Listelerinde yapılan düzenlemeler aşağıdadır.05.07.2018
MADDE 8İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)Tebliğ eki "İlave Oran Uygulanacak İşlemler Listesi (EK-2/C-1)'de yapılan düzenlemeler aşağıdadır.05.07.2018

 

EK-2/C-1
İLAVE ORAN UYGULANACAK İŞLEMLER LİSTESİ
PAKET KODU ORAN (%)
P552001
(Değişik: RG- 05/07/2018-30469/ 8-a md. Yürürlük: 05/07/2018)
Birinci basamak yoğun bakım hastası 20 30
P552002
(Değişik: RG- 05/07/2018-30469/ 8-a md. Yürürlük: 05/07/2018)
İkinci basamak yoğun bakım hastası20 30
P552003
(Değişik: RG- 05/07/2018-30469/ 8-a md. Yürürlük: 05/07/2018)
Üçüncü basamak yoğun bakım hastası20 30
P552006
(Değişik: RG- 05/07/2018-30469/ 8-a md. Yürürlük: 05/07/2018)
Yenidoğan birinci basamak yoğun bakım hastası20 30
P552007
(Değişik: RG- 05/07/2018-30469/ 8-a md. Yürürlük: 05/07/2018)
Yenidoğan ikinci basamak yoğun bakım hastası20 30
P552008
(Değişik: RG- 05/07/2018-30469/ 8-a md. Yürürlük: 05/07/2018)
Yenidoğan üçüncü basamak yoğun bakım hastası20 30
P560000
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-b md. Yürürlük: 05/07/2018)
Palyatif bakım tedavisi50
P617340
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-c md. Yürürlük: 05/07/2018)
Fakoemülsüfikasyon ve intraoküler lens implantasyonu50
P619910
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Müdahaleli vajinal doğum20
P619911
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Mîidahaleli vajinal doğum (İlk doğum)20
P619912
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Müdahaleli vajinal doğum (Çoğul gebelik)20
P619913
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Müdahaleli vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)20
P619920
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Normal vajinal doğum20
P619921
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Normal vajinal doğum (İlk doğum)20
P619922
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Epidural anestezi ile vajinal doğum20
P619923
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Epidural anestezi ile vajinal doğum (Çoğul gebelik)20
P619925
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Suda vajinal doğum20
P619926
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Normal vajinal doğum (Çoğul gebelik)20
P619927
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-ç md. Yürürlük: 05/07/2018)
Normal vajinal ilk doğum (Çoğul gebelik)20
P621045
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-d md. Yürürlük: 05/07/2018)
Invitro fertilizasyon (IVF)20
P915030
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-e md. Yürürlük: 05/07/2018)
Fizik tedavi ve rehabilitasyon D Grubu20
P915031
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-e md. Yürürlük: 05/07/2018)
Fizik tedavi ve rehabilitasyon C Grubu20
P915032
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-e md. Yürürlük: 05/07/2018)
Fizik tedavi ve rehabilitasyon B Grubu55
P915033
(Ek: RG- 05/07/2018-30469/ 8-e md. Yürürlük: 05/07/2018)
Fizik tedavi ve rehabilitasyon A Grubu55

 

► Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız 

► SUT ekleri Ek-2/B, EK-2/C ve EK-2/G güncel halleri için tıklayınız 

► 05.07.2018 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT için tıklayınız

► Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız 

 

Not: SUT çalışmalarındaki katkılarından dolayı, MLPCARE Faturalama SGK Direktörü Serdal Serin ve ekibine teşekkür ederiz.

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 196638 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim