• BIST 118.399
  • Altın 397,402
  • Dolar 6,8544
  • Euro 7,7918
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 20 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 22 °C

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-28.12.2018

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-28.12.2018
Sağlık Uygulama Tebliğinde hangi maddeler değişti, değişiklikler hakkında açıklamalar...

Sağlık Uygulama tebliğinde 28 Aralık’ ta yapılan değişiklikler ile;

1- SUT metninde yer alan bazı karmaşıklar giderilmiş oldu,

2- Fotoferez işlemine tüm malzeme ve ilaçlar dahil edildi,

3- FTR işlemlerinde rapor tarihi yerine ilk rapor tarihi ibaresi eklenerek verilen Sağlık Kurulu raporlarındaki karmaşa engellenmiş oldu,

4- Çocuk yan dallarına ilişkin 3 yan dal da branş kodları değiştirildi,

5- EK-2/G listesine 26 adet yeni işlem eklendi ve yürürlük tarihi 5 Temmuz olarak belirlendi,

6- Perkütan Mitral kapak işlemi artık Üniversite hastanelerinde de yapılabilir duruma geldi, daha önce Sağlık bakanlığı hastanelerince yapıldığından ödeniyordu,

7- Diyaliz işlemlerine zam yapıldı,

8- Bazı malzemelerde, malzeme adı ve kural tanımlamalarında değişiklik yapıldı,

9- “TRANSKATETER MİTRAL KAPAK MANDAL VE TAŞIMA SİSTEMİ” malzemeleri üniversite hastanelerinde ödenmeye başlandı.

 

Değişiklik alanı

Eski

Yeni

Açıklama

SUT METİN

1.8 - Katılım payı
(3) Katılım paylarının tahsil şekli ilgili maddelerde açıklanmıştır. Ancak, Kurumdan aldıkları gelir ve aylık tutarı 100 (yüz) TL’nin altında olan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin;
a) SUT’un 1.8.1 ve 1.8.2 maddelerinde tanımlanan katılım payları Kurumla sözleşmeli eczanelerce,
b) SUT’un 1.8.3.(1)a bendinde tanımlanan katılım payı Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından,
kişilerden tahsil edilir.

1.8 - Katılım payı
(3) Katılım paylarının tahsil şekli ilgili maddelerde açıklanmıştır. Ancak, Kurumdan aldıkları gelir ve aylık tutarı 100 (yüz) TL’nin altında olan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin;
a) SUT’un 1.8.1 ve 1.8.2 maddelerinde tanımlanan katılım payları Kurumla sözleşmeli eczanelerce,
b) SUT’un 1.8.3.(1)a bendinde tanımlanan katılım payı Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından,

c) SUT’un 1.8.3 c bendinde tanımlanan katılım payları Kurumla sözleşmeli Merkezler/eczaneler tarafından
kişilerden tahsil edilir.

Gelir ve aylığı 100 TL altında olan kişilerin tıbbi malzeme katılım payları Tıbbi malzeme firması yada eczane tarafından tahsil edilecektir.

SUT METİN

1.8.3 - Tıbbi malzeme katılım payı
(3) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin katılım payı;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, 
b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi tarafından kişilerden,
tahsil edilir.

1.8.3 - Tıbbi malzeme katılım payı
(3) Görmeye yardımcı tıbbi malzemelere ilişkin Görmeye yardımcı tıbbi malzemeler ile ayakta tedavide kullanılan tıbbi malzemelerden sözleşmeler kapsamında temin edilen tıbbi malzemeler ilişkin katılım payı;
a) Kurumdan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler için gelir ve aylıklarından mahsup edilmek suretiyle, 
b) Diğer kişiler için ise Kurumla sözleşmeli optisyenlik müessesesi,
Merkezler/Eczaneler tarafından kişilerden,
tahsil edilir.

Tıbbi malzemelerden kaynaklı katılım payları tahsili artık sözleşme kapsamındaki firmalar tarafından da yapılabilecek.

SUT METİN

2.4.4.Ç - Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi
(1) Ekstrakorporeal fotoferez tedavi bedellerinin ödenebilmesi için; üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir.
(2) Ekstrakorporeal fotoferez tedavisinin;
a) Kutanöz T hücreli lenfomalarda,
b) Graft Versus Host Hastalığı,
c) Sezary Sendromu,
ç)   Pemfigus Vulgaris,
d) Psöriasis,
e) Solid organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi (kalp, akciğer, böbrek nakillerinde),
nedeniyle uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
(3) Sağlık Kurulu raporunda uygulanacak tedavi programı ve süresi ayrıntılı olarak belirtilecek ve Sağlık Bakanlığı “Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonu”nun uygun görüşü alınacaktır.
(4) Kutanöz T hücreli lenfoma ve bunun alt grupları olan Mikozis Fungoides, Sezary sendromu endikasyonlarında hastanın ilk 6 aylık tedavisi için Sağlık Bakanlığı Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonunun uygun görüşüne gerek yoktur.
(5) Ayakta veya yatarak tedavi gören hastalara uygulanan her bir seans ekstrakorporeal fotoferez tedavisi, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “704.941” kod numaralı ve “704.940” kod numaralı işlemler üzerinden sağlık kurumlarınca faturalandırılır ve bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/B Listesi “704.941” kod numaralı “Ekstrakorporeal Fotoferez Tedavisi” işlem puanına, tedavide kullanılan işlem kiti, fistül iğnesi, fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen, UV-A lambaları, izotonik serum, heparin, erişim katateri dâhildir.
(6) Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi en fazla 6 aylık tedavi programı için ödenir. Ancak, hastanın klinik tablosunun tedavinin sürdürülmesini gerektirmesi ve bu durumun tıbbi gerekçeleri ile tedavi süresinin sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonunca da onaylanması kaydıyla tedavi kesin sonuç alınana kadar uzatılabilir.

2.4.4.Ç - Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi
(1) Ekstrakorporeal fotoferez tedavi bedellerinin ödenebilmesi için; üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekmektedir. Kemik iliği/Organ nakil merkezi ve Terapötil Aferez merkezi ruhsatı olan ikinci basamak sağlık hizmeti sunucuları ise sadece ; Graft Versus Host Hastalığı ve Solid organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi (kalp, Akciğer, böbrek nakillerinde) için sağlı kurulu raporu düzenleyebilir.
(2) Ekstrakorporeal fotoferez tedavisinin;
a) Kutanöz T hücreli lenfomalarda,
b) Graft Versus Host Hastalığı,
c) Sezary Sendromu,
ç)   Pemfigus Vulgaris,
d) Psöriasis,
e) Solid organ nakillerinde doku reddinin önlenmesi (kalp, akciğer, böbrek nakillerinde),
nedeniyle uygulanması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
(3) Sağlık Kurulu raporunda uygulanacak tedavi programı ve süresi ayrıntılı olarak belirtilecek ve Sağlık Bakanlığı “Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonu”nun uygun görüşü alınacaktır.
(4) Kutanöz T hücreli lenfoma ve bunun alt grupları olan Mikozis Fungoides, Sezary sendromu endikasyonlarında hastanın ilk 6 aylık tedavisi için Sağlık Bakanlığı Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonunun uygun görüşüne gerek yoktur.
(5) Ayakta veya yatarak tedavi gören hastalara uygulanan her bir seans ekstrakorporeal fotoferez tedavisi, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan “704.941” kod numaralı
ve veya “704.940” kod numaralı işlemler üzerinden sağlık kurumlarınca faturalandırılır ve bedelleri Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/B Listesi “704.941” kod numaralı “Ekstrakorporeal Fotoferez Tedavisi” işlem puanına, tedavide kullanılan işlem kiti, fistül iğnesi, fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen, UV-A lambaları, izotonik serum, heparin, erişim katateri, her türlü tıbbi malzeme, işlem ve ilaçlar dâhildir.
(6) Ekstrakorporeal fotoferez tedavisi en fazla 6 aylık tedavi programı için ödenir. Ancak, hastanın klinik tablosunun tedavinin sürdürülmesini gerektirmesi ve bu durumun tıbbi gerekçeleri ile tedavi süresinin sağlık kurulu raporu ile tespit edilmesi ve Aferez-Fotoferez Danışma Komisyonunca da onaylanması kaydıyla tedavi kesin sonuç alınana kadar uzatılabilir.

Fotoferez işlemleri için 2. basamak sağlık kuruluşlarında belirli hastalıklar için SK raporu düzenleme yetkisi verildi. Fotoferez işlemlerine tüm ilaç ve malzemeler dahil edildi.

SUT METİN

2.4.4.D-1 - Hemodiyaliz tedavileri
(7) Kronik böbrek yetmezliği için yapılan hemodiyaliz tedavi giderleri SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan işlem puanı üzerinden faturalandırılır. (Ek: RG- 14/07/2016- 29770/ 5 md. Yürürlük: 25/07/2016)  Sağlık hizmeti sunucusunca bir faturalandırma döneminde verilen toplam hemodiyaliz tedavilerinden 700 seansa kadar verilen hemodiyaliz tedavileri SUT eki EK-2/C Listesi “P704230” işlem kodundan, 701 seans ve üzeri hemodiyaliz tedavileri SUT eki EK-2/C Listesi “P704234” işlem kodundan faturalandırılır. Böbrek yetmezliği tanısıyla acil hemodiyaliz tedavisi görmesi gerektiğine dair rapor düzenlenmeksizin uygulanan hemodiyaliz tedavileri de SUT eki EK-2/C Listesi “P704210” işlem kodundan faturalandırılır.

2.4.4.D-1 - Hemodiyaliz tedavileri
(7) Kronik böbrek yetmezliği için yapılan hemodiyaliz tedavi giderleri SUT eki EK-2/C Listesinde yer alan işlem puanı üzerinden faturalandırılır. (Ek: RG- 14/07/2016- 29770/ 5 md. Yürürlük: 25/07/2016)  Sağlık hizmeti sunucusunca bir faturalandırma döneminde verilen toplam hemodiyaliz tedavilerinden 700 seansa kadar verilen hemodiyaliz tedavileri SUT eki EK-2/C Listesi “P704230” işlem kodundan, 701 seans ve üzeri hemodiyaliz tedavileri SUT eki EK-2/C Listesi “P704234” işlem kodundan faturalandırılır. Böbrek yetmezliği tanısıyla acil hemodiyaliz tedavisi görmesi gerektiğine dair rapor düzenlenmeksizin uygulanan hemodiyaliz tedavileri de SUT eki EK-2/C Listesi “P704210” işlem kodundan faturalandırılır.

Seanslar

SUT METİN

2.4.4.F-2 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması
(6) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ise SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan sağlık raporuna istinaden tedavinin başladığı tarih itibariyle bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır, devam eden yıllarda; her yıl için SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen sağlık raporuna istinaden sadece 0-30 ve 31-60 seans uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. 61 seans sonrası tedaviler ise; SUT’un 2.4.4.F-1(1)(b) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen rapora istinaden 3. Basamak sağlık hizmeti sunucusunca uygulanması halinde Kurumca karşılanır. Ancak 61 seans sonrası tedavilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla verilen tedaviler Kurumca karşılanır.

2.4.4.F-2 - Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması
(6) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ise SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan sağlık raporuna istinaden tedavinin başladığı tarih ilk Rapor Tarihi  itibariyle bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır, tedavinin başladığı ilk rapor tarihi baz alınmak suretiyle devam eden yıllarda ; her yıl için SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen sağlık raporuna istinaden sadece 0-30 ve 31-60 seans uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. 61 seans sonrası tedaviler ise; SUT’un 2.4.4.F-1(1)(b) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen rapora istinaden 3. Basamak sağlık hizmeti sunucusunca uygulanması halinde Kurumca karşılanır. Ancak 61 seans sonrası tedavilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla verilen tedaviler Kurumca karşılanır.

Madde de yer alan anlam karmaşası kaldırılmış oldu. Tanının konulduğu ilk yıl sınırsız olması durumu inceleyiciler tarafından farklı algılanabiliyordu. Bu değişiklik ile ilk rapor tarihi ifadesi  netleşmiş oldu.

SUT METİN

2.4.4.K – Palyatif Bakım Tedavisi
(7) Palyatif bakım tedavisine tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler (SUT’un 2.2.1.B-1 maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde sağlık hizmeti sunucularınca ayrıca faturalandırılan kan bileşenleri oranları ve SUT’un 2.4.4.H maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ilaçlar hariç) dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.

2.4.4.K – Palyatif Bakım Tedavisi
(7) Palyatif bakım tedavisine tanı ve tedavi kapsamında yapılan tüm işlemler (SUT’un 2.2.1.B-1 2.2.2.B-1 maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen tanıya dayalı işlemler kapsamında kullanılması halinde sağlık hizmeti sunucularınca ayrıca faturalandırılan kan bileşenleri oranları ve SUT’un 2.4.4.H maddesinin altıncı fıkrasında yer alan ilaçlar hariç) dahil olup ayrıca faturalandırılamaz.

Hatalı olan SUT maddesi düzeltildi.

SUT METİN

3.1.1 -Tanım ve genel hükümler
(8) SUT eki EK-3/C-2, EK-3/C-3 ve EK-3/C-5 listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin yatarak tedaviler sırasında hastalara reçete edilmek suretiyle dışardan temin ettirilmesi halinde, şahıs ödemesi olarak SUT hükümleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır. (Ek: RG- 04/02/2018- 30322/ 14 md. Yürürlük: 04/02/2018) Bu listelerde yer alan tıbbi malzemelerden sözleşmeler kapsamında temin edilmesi gereken malzemelerin bedelleri ise bu malzemelerin ancak sözleşmeli merkez/eczanelerden temin edilmesi halinde Kurumca karşılanır. SUT eki EK-3/C-4 listesinde yer alan, ancak yatarak tedaviler sırasında Kurumla sözleşmeli sağlık kurumlarınca temin edilmesi gereken tıbbi malzeme listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin geri ödeme işlemleri, malzemenin yatarak tedaviler sırasında hastalara reçete edilerek dışardan temin ettirilmesi halinde şahıs ödemesi kapsamında altıncı ve yedinci fıkralarında yer alan hükümler doğrultusunda yapılır. Ancak taburcu olan hastalara reçetelendirilecek malzemeler, ayakta tedavi kapsamında değerlendirilir.

Yürürlükten kaldırıldı

 

SUT METİN

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(4) SUT eki EK-3/C-2, EK-3/C-3 ve EK-3/C-5 listelerinin açıklama bölümünde “I” harfi yer alan (kişiye özel ısmarlama üretilen) ürünler ile ilgili olarak;
a) “Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış protez ve ortez merkezleri ile işitme cihazı merkezlerinden temin edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
b) Bu tıbbi malzemeler için fatura eki belgelere, SUT’un 5.3.2 maddesinde belirtilen belgelere ilave olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsatnamenin ve sorumlu müdür belgesinin “aslı gibidir” onaylı örneği eklenir. Ancak, resmi kurumlar/resmi sağlık kurumları bünyesindeki ısmarlama protez ve ortez merkezlerinden bu belgeler istenmez.

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(4) SUT eki EK-3/C-2, EK-3/C-3 ve EK-3/C-5 listelerinin açıklama bölümünde “I” harfi yer alan (kişiye özel ısmarlama üretilen) ürünler ile ilgili olarak;
a) “Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış protez ve ortez merkezleri ile işitme cihazı merkezlerinden temin edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
b) Bu tıbbi malzemeler için fatura eki belgelere, SUT’un 5.3.2 maddesinde belirtilen belgelere ilave olarak, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş ruhsatnamenin ve sorumlu müdür belgesinin “aslı gibidir” onaylı örneği eklenir. Ancak, resmi kurumlar/resmi sağlık kurumları bünyesindeki ısmarlama protez ve ortez merkezlerinden bu belgeler istenmez.

c) SUT eki EK-3/C-3 listesinin “Lenfödem Bası Giysileri (İsmarlama)” ve “Yanık Bası Giysileri (Ismarlama)” başlıkları altında tanımlanmış tıbbi malzemeler, “Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik” kapsamında olmadığından sözleşme bükümleri doğrultusunda karşılanır.

 

SUT METİN

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(6) Kullanım adetleri günlük/haftalık/aylık vb. olarak reçetelendirilebilen tıbbi malzemelerin, SUT’ta belirtilen miktarlardan fazla reçete edilmesi ve hastalar tarafından fatura karşılığı temin edilmesi durumunda, SUT’ta belirtilen kullanım adetleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır.

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(6) Kullanım adetleri günlük/haftalık/aylık vb. olarak reçetelendirilebilen tıbbi malzemelerin, SUT’ta belirtilen miktarlardan fazla reçete edilmesi ve hastalar tarafından fatura karşılığı temin edilmesi durumunda, SUT’ta belirtilen kullanım adetleri doğrultusunda bedelleri Kurumca karşılanır.

 

SUT METİN

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(8) Tıbbi malzemenin reçete tarihi ile fatura tarihi arasında en fazla 10 işgünü olmalıdır. Ancak kişiye özel ısmarlama olarak üretilen veya Kurumca iade alınan tıbbi malzemelerde bu süre aranmaz.
(9) İade kapsamındaki cihazlara ait işlemlerin reçete ve sağlık raporu ile birlikte reçete tarihinden itibaren 10 işgünü içinde Kurumumuz taşra teşkilatlarına başvurularak başlatılması zorunludur. Kurumca iade alınan cihazların başvuru yapılan sosyal güvenlik il müdürlüğü stoğunda bulunmadığı durumlarda, bu cihazlara ait fatura tarihi ile stok kontrol tarihi arasında en fazla 30 işgünü bulunması halinde Kurumca bedelleri karşılanır.
(10) SUT’ ta geçerlilik süreleri ayrıca belirtilenler hariç olmak üzere tıbbi malzemelerin teminine ilişkin düzenlenen sağlık raporları (Ek: RG- 04/02/2018- 30322/ 15-a md. Yürürlük: 15/02/2018) ve reçeteler ile ilgili olarak;
a) Sürekli kullanılan tıbbi malzemelere ilişkin sağlık raporları en fazla 2 yıl süre ile geçerlidir.
b) Bir defaya mahsus verilen tıbbi malzemeler için;

Yürürlükten kaldırıldı

 

SUT METİN

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(12) SUT eki EK-3/C-2 ve EK-3/C-3 listelerinde yer alan tıbbi malzemeler SUT’ta belirtilen miat sürelerinden önce yenilenmez. Ancak;
ç) SUT eki EK-3/C-2 Listesinde yer alan protez/ortezlerin yenilenme süresi içerisinde, protez/ortezi oluşturan ara ürünlerden herhangi birisinin yenilerek mevcut protez/ortezin kullanılabileceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde, bakım onarımı gereken parçaların bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda Kurum tarafından karşılanacaktır.

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(12) SUT eki EK-3/C-2 ve EK-3/C-3 listelerinde yer alan tıbbi malzemeler SUT’ta belirtilen miat sürelerinden önce yenilenmez. Ancak;
ç) SUT eki EK-3/C-2 Listesinde yer alan protez/ortezlerin
yenilenme Miat süresi içerisinde, protez/ortezi oluşturan ara ürünlerden herhangi birisinin yenilerek mevcut protez/ortezin kullanılabileceğinin sağlık raporu ile belgelendirilmesi halinde, bakım onarımı gereken parçaların bedelleri, SUT hükümleri doğrultusunda Kurum tarafından karşılanacaktır.

 

SUT METİN

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(13) Protez ve ortezlerin yenilenme süresi sonunda bazı parçalarının değiştirilerek kullanılabileceğinin sağlık raporu ile saptanması halinde; protez ve ortezin değişim süresi, aslına uygun olarak değiştirilen parçalardan değişim süresi en uzun olanın kullanım süresi kadar uzar. Ancak, aynı protez ve ortezin yeniden talep edilmesi halinde değişen parçaların bedeli ödenecek tutardan mahsup edilir.

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(13) Protez ve ortezlerin yenilenme Miat süresi sonunda bazı parçalarının değiştirilerek kullanılabileceğinin sağlık raporu ile saptanması halinde; protez ve ortezin değişim süresi, aslına uygun olarak değiştirilen parçalardan değişim süresi en uzun olanın kullanım süresi kadar uzar. Ancak, aynı protez ve ortezin yeniden talep edilmesi halinde değişen parçaların bedeli ödenecek tutardan mahsup edilir.

 

SUT METİN

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(16) Mücbir sebeplere bağlı olarak kullanılamayacağının belgelendirilmesi ve Kurumun da uygun görmesi durumunda, SUT eki EK-3/C-2, EK-3/C-3, EK-3/C-4 ve EK-3/C-5 listelerinde yer alan tıbbi malzemeler kullanım sürelerine bakılmaksızın yenilenir.

3.1.2 - Ayakta tedavilerde kullanılan tıbbi malzemeler
(16) SUT eki EK-3/C-2, EK-3/C-3, EK-3/C-4 ve EK-3/C-5 listelerinde yer alan tıbbi malzemeler, Kurumun uygun gördüğü mücbir sebeplere bağlı olarak kullanılamayacağının belgelendirilmesi halinde, kullanım sürelerine bakılmaksızın yenilenir.

 

SUT METİN

1588 Çocuk Onkolojisi
1582 Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları
1595 Çocuk İmmünolojisi

1582 Çocuk Onkolojisi
1595 Çocuk Endokrinolojisi ve Metabolizma Hastalıkları
1588 Çocuk İmmünolojisi

 

 

Durum

SUT KODU

İŞLEM ADI

ESKİ İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

ESKİ AÇIKLAMA

 Eski Fiyat

 Yeni Fiyat

Fiyat azalışı

609711

Peptik ülsere bağlı duodenum perforas-yonunda primer onarım, laparoskopik

Peptik ülsere bağlı duodenum perforas-yonunda primer onarım, laparoskopik

 

 

992  

446  

Listeye Eklendi

530161

Ekulizumab uygulaması

 

 

 

 

21  

Listeden Çıkarıldı

530950

 

Vücut temizliği, yenidoğan  

 

Göbek bakımı dahil
Günde en fazla bir defa faturalandırılır.

5

 

Açıklama değişikliği

700943

Perkütan mitral kapak onarımı

Perkütan mitral kapak onarımı

Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.

Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.

1.800

1.800

İşlem  Puan Değişikliği

704210

Acil hemodiyalizi

Acil hemodiyalizi

SUT'un 2.4.4.D.1-1 numaralı maddesine bakınız. Aynı gün yalnızca bir defa ve sadece yatarak tedavilerde faturalandırılır. P704230, P704233, P704234, 704230, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz.

SUT'un 2.4.4.D.1-1 numaralı maddesine bakınız. Aynı gün yalnızca bir defa ve sadece yatarak tedavilerde faturalandırılır. P704230, P704233, P704234, 704230, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz.

131

152

İşlem Puanının Değişmesi

704230

Hemodiyaliz

Hemodiyaliz

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704233, P704234, 704210, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704233, P704234, 704210, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

131  

152  

İşlem Puanının Değişmesi

704233

Ev Hemodiyalizi

Ev Hemodiyalizi

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704230, P704234, 704210, 704230, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704230, P704234, 704210, 704230, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

123

152

Listeden Çıkarıldı

704234

 

Hemodiyaliz, 700 seansa kadar (700 seans dahil)

 

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704233, P704234, 704210, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

 

 

Açıklama Değişikliği

704720

Kemik iliği aspirasyon değerlen-dirmesi

Kemik iliği aspirasyon değerlen-dirmesi

Hematoloji ve onkoloji uzman hekimince yapılması halinde faturalandırılır.

 

32,21

32

Açıklama Değişikliği ve fiyat Artışı

704750

Kemik iliği imprint değerlen-dirilmesi

Kemik iliği imprint değerlen-dirilmesi

Hematoloji ve onkoloji uzman hekimince yapılması halinde faturalandırılır.

 

20,13

32  

Açıklama Değişti

704941

Ekstra korpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans)

Ekstra korpereal Fotoferez Tedavisi (1 seans)

İşlem kiti, fıstül iğnesi, fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen, UV-A lambaları, izotonik serum,
heparin. erişim kateteri ve her türlü tıbbi
malzeme, işlem ve ilaçlar dahildir.

İşlem kiti, fistül iğnesi,  fotoferez tedavisi endikasyonu olan metoksipsoralen, UV-A lambaları, izotonik serum, heparin, erişim kateteri ve her türlü tıbbi- teknik işlemler dahildir.

2.100,00

2.100

Açıklama eklendi

903720

Spesifik IgE

 

Strip testler faturalandırılmaz. Sadece göğüs hastalıkları erişkin/ çocuk alerji veya klinik immünoloji uzman hekimi tarafından istenilmesi halinde, test sonuçlarına ait orjinal cihaz çıktısının imzalı fotokopisi ile en fazla iki adet faturalandırılır. Deri prick testi pozitif olan hastalarda ise sadece erişkin/çocuk alerji ve/veya klinik immünoloji uzman hekimleri tarafından gerekçesi belirtilmek kaydıyla istenebilir.

 

16

16

Listeye Eklendi

905070

Monoklonal antikor (Akım sitometresi)

 

Monoklonal antikor (Akım sitometresi) Ayrıntılı sonuç raporu ile her bir antikor için en fazla bir adet faturalandırılır. 904920 ile birlikte faturalandırılmaz.

 

 

28

Klip Ücreti Dahil Edildi

P615380

Anevrizma ameliyatları, tek 

Anevrizma ameliyatları, tek 

Aynı faturada bir defadan fazla kodlanmaz.

Aynı faturada bir defadan fazla kodlanmaz. Klip ücreti hariç

12.104

12.104  

Açıklama değişikliği

P700943

Perkütan mitral kapak onarımı

Perkütan mitral kapak onarımı

Üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır. Sistem seti ayrıca ödenir

Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.

3.500  

3.500  

Fiyat Artışı

P704210

Acil hemodiyalizi

Acil hemodiyalizi

SUT'un 2.4.4.D.1-1 numaralı maddesine bakınız. Aynı gün yalnızca bir defa ve sadece yatarak tedavilerde faturalandırılır. P704230, P704233, P704234, 704230, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz.

SUT'un 2.4.4.D.1-1 numaralı maddesine bakınız. Aynı gün yalnızca bir defa ve sadece yatarak tedavilerde faturalandırılır. P704230, P704233, P704234, 704230, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz.

198  

230  

İşlem Puanının Değişmesi

P704230

Hemodiyaliz

Hemodiyaliz

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704233, P704234, 704210, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704233, P704234, 704210, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

 198  

230  

İşlem Puanının Değişmesi

P704233

Ev Hemodiyalizi

Ev Hemodiyalizi

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704230, P704234, 704210, 704230, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704230, P704234, 704210, 704230, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

187  

230  

Listeden Çıkarıldı

P704234

 

Hemodiyaliz, 700 seansa kadar (700 seans dahil)

 

SUT'un 2.4.4.D-1 numaralı maddesine bakınız. P704210, P704233, P704234, 704210, 704233, 704234 ile aynı gün faturalandırılmaz. A-V fistül iğnesi, A-V kan seti, diyalizör, serum, antikoagülan olarak kullanılan düşük molekül ağırlıklılar dahil her türlü heparin, konsantre hemodiyaliz solüsyonu ve her türlü serum dahildir.

 

 

Liste Adı

SUT Kodu

Malzeme Adı

Eski Malzeme Adı

Kural

 Eski Tutar

 Yeni Tutar

Değişiklik

EK-3/A

OR1145   

OTO TRANSFÜZYON SETİ

OTO TRANSFÜZYON SETİ

 Sadece üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında ve aort cerrahisi,kardiyak reoperasyonlar, çalışan kalpte yapılan kardiyak cerrahi işlemler veya kardiyak yaralanma vakalarında  intraoperatif olarak kullanılması halinde en fazla bir adet set bedeli Kurumca karşılanır.

585  

585  

 Kural Revizyon

EK-3/A

OR2640 

İNSİZYONEL KATETER SETİ (POMPA DAHİL)

İNSİZYONEL KATETER SETİ (POMPA DAHİL)

(1) Aynı yatış döneminde en fazla bir adet faturalandırılabilir.
(2) A grubu ameliyatlarda ve/veya büyük kemik ve büyük eklemlerin cerrahi tedavilerinde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.

950  

150  

 Fiyat Değişikliği

EK-3/A

OR4145   

SİYANO- AKRİLAT İÇEREN ÜRÜNLER  (Cilt Kesileri için)

SİYANO- AKRİLAT İÇEREN ÜRÜNLER

 

35  

35  

 Malzeme isim değişikliği

EK-3/A

OR4146

SİYANO-AKRİLAT İÇEREN ÜRÜNLER (CERRAHİ ALANLAR İÇİN)

 

 

 

320  

 Listeye Eklendi

EK-3/A

OR4681

HÎDRO CERRAHİ DEBRİDMAN SİSTEMİ EL ALETİ, TÜM FORMLAR

 

1) Dermatomla ulaşılamayan yüz, boyun, el, ayak, perine ve eklem bölgelerini içeren derin ikinci derece yanıklarda, sadece yanık merkezlerinde ve vaka başına en fazla bir adet kullanılması durumunda Kuramca bedeli karşılanır.

 

1.750   

 Listeye Eklendi

EK-3/H

KR4002

KORONER SİNÜS ELEKTRODU YERLEŞİMİ İÇİN KATETER

 

 

 

400  

 Listeye Eklendi

EK-3/H

KR1201

TRANS-KATETER MİTRAL KAPAK MANDAL VE TAŞIMA SİSTEMİ

 

(1)Semptomatik ciddi mitral yetmezliği bulunan ve mitral kapağa yönelik cerrahi girişim açısından inoperable olarak değerlendirilen hastalarda 2 (iki)  Kardiyolog ve 2 (iki)  KVC, 1 (bir) Anestezi ve Reanimasyon uzmanının bulunduğu  konsey kararı  ile 2000/YIL kardiyak kateterizasyon (en az 300/YIL tedavi amaçlı girişim)ve 250/YIL açık kalp cerrahisi yapılan 3. Basamak Sağlık hizmet Sunucularınca  kullanılması halinde   Kurumca bedeli karşılanır.
• Anatomik olarak işlemin yapılabilmesi için kapak yapısının uygun olması ve aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir:
1. Kaçağın A2-P2 segmentlerinden kaynaklanıyor olması
2. Mitral yetmezlik mekanizmasının Flail/prolabe mitral kapak veya romatizmal kaynaklı olmayan liflet hareket kısıtlılığı olması,
3. Yetmezlik gösteren bölgede lifletler arası mesafenin sınırlı olması, ciddi kalsifikasyon ya da ciddi annulus dilatasyonu bulunmaması,
4. Flail mitral kapak varlığında,  flail segment genişliğinin <15mm, flail açıklığının <10mm olması

45.000  

 

 Kural Revizyon

EK-3/H

KR2007

SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, PEDİYATRİK, 4F VE ALTI

SET, İNTRODUSER, PERİFERİK, PEDİYATRİK, 4F ALTI

 

50  

 

 Malzeme isim değişikliği

EK-3/H

 

PARA-VALVÜLER LEAK (SIZINTI) KAPAMA MALZEMELERİ (KARDİYAK KULLANIM İÇİN)

PARA-VALVÜLER LEAK (SIZINTI) KAPAMA MALZEMELERİ

 

 

 

 

EK-3/H

KR42043

 

EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, AKRİLAT, NBCA / MODİFİYE

 

320  

 

 Listeden Çıkarıldı

EK-3/I

KV1322

 

EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, AKRİLAT, NBCA / MODİFİYE

 

320  

 

 Listeden Çıkarıldı

EK-3/I

KV2000

TRANS-KATETER MİTRAL KAPAK MANDAL VE TAŞIMA SİSTEMİ

TRANS-KATETER MİTRAL KAPAK MANDAL VE TAŞIMA SİSTEMİ

(1) Semptomatik ciddi mitral yetmezliği bulunan ve mitral kapağa yönelik cerrahi girişim açısından inoperable olarak değerlendirilen hastalarda  2 (iki) Kardiyoloji ve 2 (iki)  KVC, 1(bir) Anestezi ve Reanimasyon uzmanın bulunduğu konsey kararı ile 2000/YIL kardiyak kateterizasyon (en az 300/YIL tedavi amaçlı girişim)ve 250/YIL açık kalp cerrahisi yapılan 3. basamak Sağlık hizmet sunucularınca kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
a)Anatomik olarak işlemin yapılabilmesi için kapak yapısının uygun olması ve aşağıdaki şartları sağlaması gereklidir:
1) Kaçağın A2-P2 segmentlerinden kaynaklanıyor olması
2) Mitral yetmezlik mekanizmasının Flail/prolabe mitral kapak veya romatizmal kaynaklı olmayan liflet hareket kısıtlılığı olması,
3) Yetmezlik gösteren bölgede lifletler arası mesafenin sınırlı olması, ciddi kalsifikasyon ya da ciddi annulus dilatasyonu bulunmaması,
4) Flail mitral kapak varlığında,  flail segment genişliğinin <15mm, flail açıklığının <10mm olması

45.000  

 

 Kural Revizyon

EK-3/I

 

PARAVALVÜLER LEAK (SIZINTI) KAPAMA MALZEMELERİ (KARDİYAK KULLANIM İÇİN)

PARAVALVÜLER LEAK (SIZINTI) KAPAMA MALZEMELERİ

 

 

 

 

EK-3/M

GR1116

EMBOLİZAN, SIVI, ADHEZİV, AKRİLAT, NBCA / MODİFİYE

 

 

320  

 

 Listeden Çıkarıldı

EK-3/M

GR2027

SET, İNTRODUSER, PEDİYATRİK, 4F VE ALTI

SET, İNTRODUSER, PEDİYATRİK, 4F ALTI

 

50  

 

 Malzeme isim değişikliği

EK-3/M

GR2028

SET, İNTRODUSER, PEDİYATRİK, 4F  VE ÜZERİ

 

 

50  

 

 Listeden Çıkarıldı

EK-3/M

 

ABLASYON, TÜMÖR

 

1) Onkoloji, genel cerrahi, girişimsel radyoloji, gastroenteroloji, üroloji, kulak burun boğaz hastalıkları ve perinatoloji uzmanlarından birinin uygulayıcı hekim olması koşulu ile sadece 3. basamak sağlık hizmeti sunucularında ve yalnızca solid organ tümörlerinde kullanılması halinde;
a) Onkoloji, genel cerrahi, girişimse] radyoloji, gastroenteroloji, üroloji ve kulak burun boğaz hastalıkları uzmanlarından birinin uygulayıcı olması durumunda bu branşlardan iki tane uzman hekimin yer aldığı üç hekim raporu ile,
b) Perinatoloji uzmanının uygulayıcı olması durumunda 2 perinatolog, 1 yeni doğan uzmanının yer aldığı üç hekim raporu ile,
bedeli Kurumca karşılanır.
2) Aynı seansta sadece bir adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”

 

 

 Kural Revizyon

EK-3/O

HO1014

LDL veLp(a) Kolonu (çok kullanımlık)(+50 işlem) (2 Kolon Dahildir)

LDL veLp(a) Kolonu (çok kullanımlık)(+50 işlem)

 

40.000  

 

 Malzeme isim değişikliği

 

Durum

SUT KODU

İŞLEM ADI

EK-2 G Listesine eklendi

551120

Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis

EK-2 G Listesine eklendi

601100

Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara kürtaj

EK-2 G Listesine eklendi

608840

Torakotomi, major,eksplorasyon ve biyopsi ile birlikte

EK-2 G Listesine eklendi

608860

Torakotomi, sınırlı,akciğer veya plevra biyopsisi için

EK-2 G Listesine eklendi

609460

Whipple Operasyonu

EK-2 G Listesine eklendi

610400

Low anterior rezeksiyon

EK-2 G Listesine eklendi

610411

Low anterior rezeksiyon,laparoskopik

EK-2 G Listesine eklendi

611270

Hemipelvektomi, eksternal

EK-2 G Listesine eklendi

611280

Hemipelvektomi,internal

EK-2 G Listesine eklendi

614120

Sakretomi, parsiyel

EK-2 G Listesine eklendi

614130

Sakrektomi,total

EK-2 G Listesine eklendi

615351

Endoskopik ventrikül içi cerrahisi

EK-2 G Listesine eklendi

615600

Transsfenoidal  hipofizektomi

EK-2 G Listesine eklendi

615601

Endoskopik hipofiz cerrahisi

EK-2 G Listesine eklendi

615830

Spinal syringomyeli drenajı eksizyonu

EK-2 G Listesine eklendi

615895

Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural diskoplasti

EK-2 G Listesine eklendi

615991

Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural adezyolizis

EK-2 G Listesine eklendi

619470

Sistektomi,basit

EK-2 G Listesine eklendi

620951

Radikal parametrektomi

EK-2 G Listesine eklendi

703365

Intraoperatif nöromonitörizasyon

EK-2 G Listesine eklendi

P551120

Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis

EK-2 G Listesine eklendi

P560000

Palyatif Bakım Tedavisi

EK-2 G Listesine eklendi

P609460

Whipple Operasyonu

EK-2 G Listesine eklendi

P615895

Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural diskoplasti

EK-2 G Listesine eklendi

P615991

Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber epidural adezyolizis

EK-2 G Listesine eklendi

P703365

Intraoperatif nöromonitörizasyon

 

► Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız 

► Sağlık Uygulama Tebliği değişikliği hakkında önemli duyuru için tıklayınız 

► Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı için tıklayınız 

► TEB'in karşılaştırma tablosu için tıklayınız 

 

Not: SUT çalışmalarındaki katkılarından dolayı, MLPCARE Faturalama SGK Direktörü Serdal Serin ve ekibine teşekkür ederiz.

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 84429 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim