• BIST 9693.46
  • Altın 2496.161
  • Dolar 32.4971
  • Euro 34.5977
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Bursa 20 °C
  • Antalya 19 °C
  • İzmir 17 °C

Sağlık Uygulama Tebliği EK-2/B değişen maddeler ve fiyat ve artış oranları-03.03.2020

Sağlık Uygulama Tebliği EK-2/B değişen maddeler ve fiyat ve artış oranları-03.03.2020
Sağlık Uygulama Tebliği eki, Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)'de değişen maddeler ve yeni fiyatlar ve artış oranları...

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

İŞLEM KODU

İŞLEM ADI

YENİ FİYAT

 ESKİ FİYAT

 Artış Oran

 

1. YATAK PUANLARI

 

 

 

510010

Standart yatak tarifesi

33

30,00

10%

510070

Kuvöz

65

59,50

10%

510081

Kot (beşik)

46

42,00

10%

510090

Yoğun bakım

114

104,00

10%

510100

Steril oda

147

134,00

10%

510110

İzole radyoaktif tedavi odası

66

60,00

10%

510120

Gündüz yatak tarifesi

7

6,00

10%

510121

Refakat

11

10,00

10%

 

2. HEKİM MUAYENELERİ VE RAPORLAR

 

 -

 

520010

Konsültasyon (Her bir hekim için)

7

6,00

10%

520020

Acil poliklinik muayenesi

17

15,50

10%

520021

Yeşil alan muayenesi

22

19,57

10%

520030

Normal poliklinik muayenesi

17

15,50

10%

520050

Sağlık kurulu raporu

2

2,25

10%

520051

Uzman hekim raporu

1

0,75

10%

520052

Meslek hastalıklarının tespiti için hekim görüş raporu

41

37,50

10%

520070

Genel anestezi altında muayene

49

44,50

10%

520080

Birinci basamak poliklinik muayenesi

10

9,50

10%

520090

Birinci basamaktan sevk halinde poliklinik muayenesi

4

3,50

10%

 

3. GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER

 

 -

 

530010

Anne sütü sağılması

0

0,45

10%

530015

Ketojenik diyet tedavisi

20

17,79

10%

530020

Apse veya hematom drenajı, derin
(Organ ve derin yumuşak doku)

73

66,75

10%

530030

Apse veya hematom drenajı, yüzeyel
(Deri ve subkütan dokular)

25

22,28

10%

530050

Biyopsi, iğne

44

40,26

10%

530060

Biyopsi, derin (Cerrahi)

83

75,68

10%

530070

Biyopsi, yüzeyel (Deri veya derialtı)

41

37,04

10%

530080

Damar yolu açılması

4

3,60

10%

530085

İntraosseoz infüzyon uygulaması

16

14,83

10%

530090

Diyabetli hasta eğitimi

2

2,25

10%

530095

Diyabetik ayak korunma ve tedavi eğitimi

2

2,25

10%

530100

Elektrokardiyogram

2

2,25

10%

530110

Enteral hiperelimentasyon takibi

10

8,93

10%

530120

Fototerapi, seans

4

4,00

10%

530130

Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması

25

22,28

10%

530140

İntramusküler enjeksiyon

1

1,35

10%

530150

İntravenöz enjeksiyon

2

1,80

10%

530160

İntravenöz ilaçinfüzyonu

7

6,68

10%

530161

Ekulizumab uygulaması

22

19,57

10%

530170

Kan gazlarıtakibi

11

9,60

10%

530180

Kan veya kan bileşenleri transfüzyonu

7

6,68

10%

530190

Kesi onarımı

41

37,50

10%

530220

Kist ponksiyonu

20

17,85

10%

530230

Kist veya benign tümör çıkarılması

41

37,50

10%

530260

Lavman

7

6,68

10%

530270

Lenf bezi biyopsisi veya eksizyonu

73

66,75

10%

530280

Lenf bezi ponksiyonu veya aspirasyonu

26

23,80

10%

530290

Lokal anestezi

7

6,68

10%

530300

Lomber ponksiyon

 39

35,43

10%

530310

Mesane sonda uygulaması

7

6,68

10%

530320

Mide yıkama

15

13,35

10%

530330

Monitörizasyon

15

13,35

10%

530340

Nazogastrik sonda uygulaması

10

8,93

10%

530350

Nebülizatör ile ilaç uygulaması

7

6,68

10%

530360

Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik

1

0,90

10%

530365

Nitrik oksit tedavisi ve takibi

248

225,00

10%

530380

Parasentez, tanısal

25

22,28

10%

530381

Parasentez, terapötik

37

33,36

10%

530390

Subkütan enjeksiyon

2

1,80

10%

530410

Sütür alınması

5

4,50

10%

530420

Torasentez, tanısal

27

24,75

10%

530421

Torasentez, terapötik

49

44,48

10%

530430

Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat

 20

17,85

10%

530470

Uyarı ve baskılama testleri

 10

8,93

10%

530480

Vena seksiyonu (Cut-down)

 65

59,40

10%

530490

Ventilatör ile takip

 37

33,38

10%

530500

Yanık debritmanı, büyük

131

118,70

10%

530510

Yanık debritmanı, küçük

 42

38,00

10%

530520

Yanık debritmanı, orta

 70

63,50

10%

530530

Yanık pansumanı, küçük

 13

11,86

10%

530531

Yanık pansumanı, orta

 16

14,83

10%

530532

Yanık pansumanı, büyük

 20

17,79

10%

530533

Epidermolizis büllosa hastalığında yara bakım hizmetleri

198

180,00

10%

530560

Yara debritmanı

 31

28,50

10%

530561

Dekübit yara debritmanı

 37

33,36

10%

530580

Yara pansumanı

 3

3,15

10%

530581

Dekübit yara pansumanı

 5

4,45

10%

530585

İntradermal test

 6

5,10

10%

530586

Disk hernisinde eksternal yama tedavisi

8

7,50

10%

 

KATETER İŞLEMLERİ

 

 -

 

530590

Arter kateterizasyonu

44

40,05

10%

530620

Hood içi oksijen ölçümü

4

3,60

10%

530625

İntraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü

49

44,55

10%

530650

İntravenöz port yerleştirilmesi

87

78,90

10%

530660

Kalıcı tünelli kateter çıkarılması

37

33,38

10%

530670

Kalıcı tünelli kateter yerleştirilmesi

 163

148,40

10%

530680

Kateter pansumanı ve bakımı

5

4,50

10%

530690

Kateter revizyonu ve/veya değişimi

37

33,38

10%

530700

Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması

10

8,93

10%

530710

Periton diyalizi için kalıcı kateter takılması

233

212,02

10%

530711

Periton diyalizi için kalıcı kateter çıkarılması

 130

118,60

10%

530720

Periton diyalizi için kateter yerleştirme

77

70,21

10%

530730

Perkütan silastik kateterizasyon

20

17,80

10%

530740

Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan)

43

39,45

10%

530750

Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan)

55

50,24

10%

530760

Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan)

29

26,41

10%

530770

Subklavyen kateter takılması

87

78,90

10%

530780

Swan-Ganz kateter yerleştirilmesi

33

29,70

10%

530790

Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi

73

66,75

10%

 

YENİ DOĞAN UYGULAMALARI

 

 -

 

530800

Endotrakeal entübasyon, yenidoğan

20

17,85

10%

530810

Exchange transfüzyon, yenidoğan

 118

107,35

10%

530820

Göbek arter kateterizasyonu

49

44,55

10%

530830

Göbek granülomu koterizasyonu

2

1,88

10%

530840

Göbek ven kateterizasyonu

49

44,55

10%

530850

Göz pansumanı, yenidoğan

0

0,45

10%

530860

İntramusküler enjeksiyon, yenidoğan

2

1,80

10%

530870

İntravenöz mayi takılması, yenidoğan

8

7,25

10%

530880

İntravenöz enjeksiyon, yenidoğan

2

2,25

10%

530900

Parsiyel exchange transfüzyon, yenidoğan

59

53,68

10%

530910

Subdural illüminasyon

3

3,00

10%

530920

Surfaktan tedavisi uygulaması, yenidoğan

33

29,70

10%

530930

Transport küvözle hastane dışı nakil

33

29,70

10%

530940

Transport küvözle hastane içi nakil

13

11,90

10%

530950

Vücut temizliği, yenidoğan

5

4,50

10%

530960

Yenidoğan monitörizasyonu

7

6,68

10%

530970

Yenidoğan arteriyel tansiyon ölçümü

2

1,80

10%

530980

Yenidoğan/Çocuk TPN hazırlama ve uygulaması

82

74,25

10%

530985

Yenidoğan otoakustik emisyonu, iki taraf

16

14,90

10%

 

4. AMELİYATHANE ve AMELİYATHANE DIŞI İŞLEMLER

 

 -

 

 

AMELİYATHANE ve AMELİYATHANE DIŞI İŞLEM TANIMLARI

 

-

 

 

A1 grubu

 

 -

 

 

A2 grubu

 

 -

 

 

A3 grubu

 

 -

 

 

B grubu

 

 -

 

 

C grubu

 

 -

 

 

D grubu

 

 -

 

 

E grubu

 

 -

 

 

Yenidoğan (0-28gün) olguların ameliyathane ve ameliyathane dışı işlemleri, epikrizde doğum tarihi belirtilmek kaydıyla,ameliyat puanına aşağıdaki puanlar eklenir.

 

 -

 

540010

Yenidoğan ek puanı A1 grubu

 816

741,60

10%

540020

Yenidoğan ek puanı A2 grubu

 490

445,00

10%

540030

Yenidoğan ek puanı A3 grubu

 326

296,70

10%

540040

Yenidoğan ek puanı B grubu

 196

178,00

10%

540050

Yenidoğan ek puanı C grubu

 131

118,70

10%

540060

Yenidoğan ek puanı D grubu

65

59,40

10%

540070

Yenidoğan ek puanı E grubu

33

29,70

10%

 

Aynı seansta yapılan ameliyatlarda artırılmış tek anestezi işlem puanı uygulanır.

 

 -

 

 

5. ANESTEZİ VE REANİMASYON

 

 -

 

 

TANI, TEDAVİ VE YOĞUN BAKIM AMAÇLI UYGULAMALAR

 

 -

 

550010

Anestezi öncesi muayene

10

9,38

10%

550020

Apne testi

 131

118,70

10%

550030

Endotrakeal entübasyon, ameliyathane dışı

16

14,90

10%

550040

Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi

10

8,93

10%

550050

Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz vb.)

15

13,34

10%

550060

İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü

29

26,70

10%

550070

Kardiyopulmoner resüsitasyon

 131

118,70

10%

550080

Laringeal maske uygulaması (LMA)

23

20,80

10%

550090

Muayene anestezisi, ameliyathane dışı

 49

44,55

10%

550100

Muayene anestezisi, ameliyathanede

25

22,28

10%

550110

Nazal entübasyon, ameliyathane dışı

20

17,80

10%

550120

Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü

10

8,93

10%

 

AMELİYATHANE ve AMELİYATHANE DIŞI ANESTEZİ UYGULAMALARI

 

 -

 

550130

Anestezi A1 grubu

 587

533,93

10%

550140

Anestezi A2 grubu

 367

333,75

10%

550150

Anestezi A3 grubu

 220

200,25

10%

550160

Anestezi B grubu

 103

93,45

10%

550170

Anestezi C grubu

59

53,40

10%

550180

Anestezi D grubu

37

33,37

10%

550190

Anestezi E grubu

25

22,27

10%

 

Aynı seansta birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı olgularda artırılmış tek anestezi puanı alınır. Artırılmış anestezi puanının hesaplanmasında yapılan cerrahi işlemlerin (Aynı veya ayrı kesiden yapılan işlemlerin indirimli toplam puanları, %100+%50+....veya %100+%30...) toplam puanları değerlendirilir. Kullanılacak olan artırılmış anestezi puanları aşağıdadır.

 

-

 

550200

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 3000 ve üzeri

 810

736,69

10%

550210

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2000-2999

 440

400,43

10%

550220

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 900-1999

 264

240,30

10%

550230

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 500-899

 122

111,30

10%

550240

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 300-499

71

64,20

10%

550250

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 150-299

44

40,05

10%

550260

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1-149

29

26,70

10%

 

Yenidoğan çocuklarda/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalarda ameliyathane ve ameliyathane dışı anestezi işlemlerinde aşağıdaki anestezi puanları uygulanır.

 

 

 

550270

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A1 grubu

 881

800,85

10%

550280

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A2 grubu

 552

502,12

10%

550290

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A3 grubu

 329

298,80

10%

550300

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı B grubu

 154

139,88

10%

550310

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı C grubu

87

79,50

10%

550320

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı D grubu

54

48,98

10%

550330

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı E grubu

37

33,37

10%

 

ALGOLOJİ-AĞRI TEDAVİSİ UYGULAMALARI

 

 -

 

 

Enjeksiyonlar

 

 -

 

550350

Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi

73

66,75

10%

550360

Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi

17

15,86

10%

550370

Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi

37

33,38

10%

550380

Proloterapi

7

6,68

10%

550390

Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi

37

33,38

10%

550400

Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu, tek seans

7

6,68

10%

 

Somatik Sinir Blokları-Tanı Ve Tedavi

 

 -

 

550410

Aksiller pleksus sinir bloğu

49

44,55

10%

550420

Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları

15

13,35

10%

550430

Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları

15

13,35

10%

550440

Faset mediyan sinir bloğu, tek

25

 22,28

10%

550450

Fasiyal sinir sinir bloğu

37

33,38

10%

550460

Femoral sinir bloğu, üçlü

37

33,38

10%

550470

Gasser gangliyon sinir bloğu

98

89,03

10%

550480

Glossofaringeal /vagus /frenik /aksesoryus sinir bloğu

49

44,55

10%

550490

Greater ve lesser oksipital sinir bloğu

25

22,28

10%

550500

İlave periferik alt ekstremite sinir bloğu, her biri

10

8,90

10%

550510

İlave periferik üst ekstremite sinir bloğu, her biri

10

8,90

10%

550520

İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogastrik sinir bloğu

37

33,38

10%

550530

İnterkostal sinir bloğu, tek seviye

15

13,35

10%

550540

İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye

7

6,68

10%

550550

İnterskalen sinir bloğu

49

44,55

10%

550560

Laringeal sup/rek sinir bloğu

37

33,38

10%

550570

Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu

25

22,28

10%

550580

Maksiller/mandibüler sinir bloğu

25

22,28

10%

550590

Paraservikal sinir bloğu, tek

37

33,38

10%

550600

Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu

25

22,28

10%

550610

Pudental sinir bloğu

25

22,28

10%

550620

Radial/ulnar/medial sinir bloğu

25

22,28

10%

550630

Sakral / koksigeal sinir bloğu

25

22,28

10%

550640

Selektif sinir kökü bloğu, tek

37

33,38

10%

550650

Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu

49

44,55

10%

550660

Siyatik sinir bloğu

37

33,38

10%

550670

Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu

25

22,28

10%

550680

Supraskapüler sinir bloğu

25

22,28

10%

 

Sempatik Sinir Blokları-Tanısal

 

 -

 

550690

Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu

98

89,03

10%

550700

İmpar ganglion sinir bloğu

73

66,75

10%

550710

Paravertebral torakal/ lomber/ psoas kompartman sinir bloğu, tek

37

33,38

10%

550720

Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu

73

66,75

10%

550730

Splanknik blok

98

89,03

10%

550740

Stellat gangliyon sinir bloğu

37

33,38

10%

 

İntraspinal Sinir Blokları

 

 -

 

550750

Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı)

 165

150,00

10%

550760

Epidural kan veya serum yaması

65

59,40

10%

550770

Kombine spinal epidüral analjezi veya blok (Kontinü)

99

90,00

10%

550780

Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

73

66,75

10%

550790

Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

83

75,68

10%

550800

Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile

 165

150,00

10%

550810

Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile

41

37,50

10%

550820

Subaraknoid kateterizasyon

98

89,00

10%

550830

Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

83

75,68

10%

550831

Perinöral kateterizasyon

 111

100,81

10%

 

Sinir Blokları-Destruktif/ Nörolitik

 

 -

 

550840

Hipofiz adenolizisi

 261

237,30

10%

550850

Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid

98

89,03

10%

550860

Nörolitik sinir bloğu,epidural
(Servikal-torakal)

 147

133,50

10%

550870

Nörolitik sinir bloğu, epidural
(Lomber-kaudal )

 122

111,30

10%

550880

Nörolitikinterkostal sinir bloğu, tek seviye

37

33,38

10%

550890

Nörolitikinterkostal sinir bloğu, ilave her seviye

15

13,35

10%

550900

Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu

98

89,03

10%

550910

Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu

61

55,65

10%

550920

Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber)

61

55,65

10%

550930

Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu

 147

133,50

10%

550940

Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu

 122

111,30

10%

550950

Nörolitik periferik sinir bloğu, tek

37

33,38

10%

550960

Nörolitik Splanknik sinir bloğu

 147

133,50

10%

 

Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon

 

 -

 

550970

Anüloplasti RFT

 187

155,78

20%

550981

Faset Eklem RFT, tek

 134

111,30

20%

550991

Glossofaringeal RFT

 249

207,70

20%

551031

Perkütanfaset sinir denervasyon RFT, tek

 134

111,30

20%

551032

Perkütanfaset sinir denervasyon Kriyoablasyon, tek

 178

148,40

20%

551041

Perkütan intradiskal RFT

 134

111,30

20%

551061

RFT Nörotomi

 134

111,30

20%

551062

Kriyoablasyon Nörotomi

 178

148,40

20%

551071

Sakroiliyak eklem RFT

 107

89,03

20%

551072

Sakroiliyak eklem Kriyoablasyon

 142

118,70

20%

551084

Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT

 133

111,19

20%

551085

Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT

 133

111,19

20%

551086

Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT

 133

111,19

20%

551087

Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT

 133

111,19

20%

551091

Spenopalatin gangliyon RFT

 214

178,00

20%

551101

Stellat gangliyon RFT

 134

111,30

20%

551110

Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT

 160

133,50

20%

 

Nöroplasti-Adezyonolizis

 

 -

 

551120

Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis

 160

133,50

20%

551130

Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis

 160

133,50

20%

551140

Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis

 160

133,50

20%

 

Nöromodülasyon

 

 -

 

551150

İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant

 160

133,50

20%

551160

İmplantasyon spinal-epidural

 160

133,50

20%

551170

Nörostimülatör elektronik analiz/programlama

11

8,93

20%

551180

Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması

80

66,75

20%

551190

Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi

 187

155,78

20%

551200

Periferik sinir elektrot implantasyonu

 187

155,78

20%

551210

Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması

53

44,55

20%

551220

Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu

 187

155,78

20%

551230

Pompa veya port programlanması veya doldurulması

11

8,93

20%

551240

Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması

80

66,75

20%

 

Diğer

 

 -

 

551250

Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu

10

8,93

10%

551251

Derin trakeal aspirasyon

7

6,68

10%

551260

Epidural blok, kontinü

 131

118,70

10%

551270

Epidural veya spinal diferensiyel blok

 131

118,70

10%

551280

Gastrik intramukozal pH, tonometri

20

17,80

10%

551290

Günlük yatan hasta ağrı takibi

10

8,93

10%

551300

İntravenöz lidokain testi

13

11,90

10%

551310

İntraplevral kateterizasyon ile blok, kontinü

98

89,00

10%

551320

İntravenöz rejyonel blok (RİVA)

49

44,50

10%

551330

Kontinü perinöral opiat analjezisi

39

35,60

10%

551340

SEDO-analjezi

14

12,75

10%

590001

Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapötik hipotermi)

99

90,09

10%

 

6. CERRAHİ UYGULAMALAR

 

 -

 

 

6.1. DERMİS VE EPİDERMİS CERRAHİSİ

 

 -

 

 

DERİ

 

 -

 

600010

Dermabrazyon,bir alanda

 142

118,70

20%

600020

Dermabrazyon, tüm yüze

 285

237,30

20%

600030

İntralezyonel steroit enjeksiyonu, bir seans

8

6,68

20%

600040

Malign deri tümörlerinin eksizyonu

 890

741,75

20%

600050

Malign deri tümörlerinin eksizyonu, flep veya greft ile

 712

593,25

20%

600060

Malign deri tümörlerinin eksizyonu, primer sütür ile

 356

296,75

20%

600070

Seboreik keratoz gibi lezyonların tıraşlanarak çıkarılması, her bir seans

36

29,70

20%

600090

Yanıkta eskarektomi

 107

89,00

20%

600091

Yanıktatoraks eskarektomisi

 142

118,60

20%

600100

Yanıkta eskarotomi

71

59,40

20%

600110

Yanıkta fasiyotomi

 107

89,00

20%

600111

Yanıkta fasiyotomi kapatma

 107

88,95

20%

600120

Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması

 178

148,40

20%

600130

Yanıkta tanjansiyel eksizyon ve deri grefti uygulaması, ilave her uygulama

21

17,80

20%

600140

Yaygıniyi huylu tümöral lezyonların elektrokoterizasyonu veya kriyoterapisi

 187

155,78

20%

 

DERİ VE DERİALTI

 

 -

 

600150

Yanaktan tümör eksizyonu, primer onarım

80

66,75

20%

600160

Yanaktan tümör eksizyonu, flep ile onarım

 294

244,73

20%

600170

Skar revizyonu

 120

100,00

20%

600200

Hemanjiyom, lenfanjiyom veya vasküler malformasyon eksizyonu

 205

171,00

20%

600230

Hemanjiyom, lenfanjiyom eksizyonu ve rekonstrüksiyonu, deri grefti ile

 568

473,44

20%

600240

Vasküler malformasyonlar ve lenfanjiyom için sklerozan madde enjeksiyonu

 107

 89,03

20%

600250

Split thickness deri grefti, küçük

 142

118,70

20%

600260

Split thickness deri grefti, orta

 214

178,00

20%

600270

Split thickness deri grefti, büyük

 285

237,30

20%

600280

Full thickness deri grefti, küçük

 214

178,00

20%

600290

Full thickness deri grefti, büyük

 285

237,30

20%

 

GREFTLER

 

 -

 

600300

Kısmi kalınlıkta deri greftiile defekt onarımı

 324

270,00

20%

600330

Kısmi kalınlıkta deri greftiile defekt onarımı, ilave

48

40,00

20%

600350

Kompozit greft uygulaması

 142

118,70

20%

600360

Mukoza grefti alınması

71

59,40

20%

600370

Tam kalınlıkta deri greftiile defekt onarımı

 242

201,78

20%

600400

Yağ greftiuygulaması

 203

169,18

20%

 

FLEPLER

 

 -

 

600410

Abbe flebi, birinci seans

 244

202,92

20%

600420

Abbe flebi, ikinci seans

 122

101,46

20%

600430

Ada flep şeklinde fasiyokütan flepler

 487

405,84

20%

600440

Alın flebi, birinci seans

 365

304,38

20%

600450

Alın flebi, ikinci seans

 122

101,46

20%

600460

Aynı alanda çoklu Z plasti teknikleri

 490

408,12

20%

600470

Çapraz bacak flebi, birinci seans

 325

270,52

20%

600480

Çapraz bacak flebi, ikinciseans

 122

101,46

20%

600490

Çapraz parmak flebi, birinci seans

 244

202,92

20%

600500

Çapraz parmak flebi, ikinciseans

 122

101,46

20%

600510

Dil flebi, birinci seans

 325

270,52

20%

600520

Dil flebi, ikinci seans

 122

101,46

20%

600530

Doku genişletme uygulamaları, birinci seans

 406

338,24

20%

600540

Doku genişletme uygulamaları, ikinci seans

 406

338,24

20%

600550

Fasiyokütan flep

 342

285,00

20%

600560

İki farklı doku içeren serbest kompozit flep

2.776

2.313,63

20%

600570

İki loblu flep

 284

236,78

20%

600580

İnterpolasyon flepleri, birinci seans

 445

370,50

20%

600590

İnterpolasyon flepleri, ikinci seans

 212

176,70

20%

600600

Kas flebi

 588

490,20

20%

600610

Kas flebi ile birlikte deri grefti

 550

458,28

20%

600620

Kas-deri flebi

 662

551,76

20%

600630

K-M plasti

 438

364,80

20%

600640

Limberg, Rhomboid, Karydakis flep ameliyatları

 244

202,92

20%

600650

Mukoza flebi

 331

275,88

20%

600660

Saçlı deri defektleri için rotasyon flebi

 244

202,92

20%

600670

Saçlı deri defektleri için transpozisyon flebi ile birlikte deri grefti

 465

387,60

20%

600680

Sakral defektler için bilateral V-Y ilerletme flebi

 465

387,60

20%

600690

Tek bir doku içeren serbestflep

1.994

1.661,55

20%

600700

Tek loblu lokal deri flebi

 434

361,38

20%

600710

Üç farklı dokuyu birlikte içeren serbestflep

3.070

2.558,16

20%

600720

V-Y ilerletmederi flebi

 386

321,48

20%

600730

Z-Plasti (Bir tek Z-plasti)

 275

229,14

20%

 

LAZER TEDAVİ UYGULAMALARI

 

 -

 

600770

Vasküler lezyon, eksizyonel lazer

90

75,00

20%

600800

Deri tümörlerinde eksizyonel lazer

 108

90,00

20%

600830

Pigmentli lezyon, eksizyonel olmayan lazer

90

75,00

20%

 

6.2. BAŞ-BOYUN, KAS, İSKELET SİSTEMİ VE YUMUŞAK DOKU CERRAHİSİ

 

 -

 

 

BAŞ VE BOYUN CERRAHİSİ

 

 -

 

600860

"Blow-out"kırığı, orbita tabanına greft veya biyomateryal yerleştirilmesi

 406

338,24

20%

600870

Etmoidal arter ligasyonu

 244

202,92

20%

600880

Frontal kemik kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit

 285

237,30

20%

600890

Fronto-orbital ilerletme

 712

593,30

20%

600900

Habitüel Temporomandibüler (TME) dislokasyonları için eminektomi

 284

236,78

20%

600910

Kafatası kemiği ekstensif tümör ameliyatları

 240

200,25

20%

600920

Kafatası kemiği basit tümöral kitleleri

90

75,00

20%

600930

Kalvaryal şekillendirme, total

1.261

1.051,08

20%

600940

Kistik lenfanjiyom eksizyonu

 570

474,60

20%

600950

Kondilektomi

 285

237,30

20%

600960

Kraniyal ansefalosel ameliyatları, diğer

 427

356,00

20%

600970

Kraniyoplasti ameliyatları, otojen greft ile

 487

405,84

20%

600980

Kraniyoplasti ameliyatları, yabancı cisim implantasyonu ameliyatları

 325

270,52

20%

600990

Kraniyosinostoz ameliyatları, tek veya çok sayıda sütür ile

 733

611,04

20%

601000

Kraniyal kemik defektlerinin kosta grefti ilerekonstrüksiyonu

 649

541,04

20%

601010

Kraniyal kemik defektlerinin plaklar ile rekonstrüksiyonu

 487

405,84

20%

601020

Le Fort II osteotomisi ve/veya kemik grefti

1.121

934,33

20%

601030

Le Fort I osteotomisi ve/veyakemik grefti

 872

726,78

20%

601040

Le Fort III osteotomisi ve/veyakemik grefti

1.764

1.470,00

20%

601050

Maksilla veya mandibula kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit

 945

787,50

20%

601060

Maksilla veya mandibula kırığı, intermaksiller tespit

 525

437,50

20%

601070

Maksillektomi, parsiyel

1.736

1.446,56

20%

601080

Maksillektomi, total

2.310

1.925,00

20%

601090

Mandibula veya maksilla rekonstrüksiyonu, kemik grefti ile

1.068

890,00

20%

601100

Mandibula veya maksilladaki kistik oluşumlara küretaj

 374

311,50

20%

601110

Mandibula veya maksilladan ameloblastoma rezeksiyonu

1.388

1.157,00

20%

601120

Mandibula veya maksilladan küçük çaplı tümör rezeksizyonu

 810

675,03

20%

601130

Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve plak ile rekonstrüksiyon

2.184

1.820,00

20%

601140

Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve vaskülarize kemik grefti ile onarım

3.580

2.983,50

20%

601141

Maksillomandibüler ilerletme cerrahisi

1.377

1.147,46

20%

601150

Mandibuladan tümör rezeksiyonu ve eş zamanlı kemik grefti ile onarım

2.457

2.047,50

20%

601160

Mandibüler osteotomi, deformite onarımı için

1.388

1.157,00

20%

601170

Mandibüler osteotomi, tümör rezeksiyonu için

1.092

910,00

20%

601180

Nazo-ethmoid-orbital kırık, açık redüksiyon ve internal tespit

 487

405,84

20%

601190

Orbital distopi düzeltilmesi

 570

474,60

20%

601200

Orbital hipertelörizm düzeltilmesi

1.495

1.245,83

20%

601210

Sonradan kazanılmış oronazal fistüllerin kapatılması

 285

237,30

20%

601220

Tiroglossal kist veya fistüleksizyonu

 487

405,84

20%

601230

TME ankilozuiçin ‘gap’ artroplastisi

 420

350,00

20%

601240

TME artroplasti

 420

350,00

20%

601250

TME lüksasyonu kapalı redüksiyon

36

29,70

20%

601260

Vaskülarize kemik grefti ile mandibula rekonstrüksiyonu

1.246

1.038,28

20%

601270

Zigoma kırığı, açık redüksiyon ve internal tespit

 325

270,52

20%

601280

Zigoma kırığı, kapalı redüksiyon

 162

135,32

20%

 

Burun

 

 -

 

601290

Açık rinoplasti ile total septal rekonstrüksiyon

 406

338,24

20%

601300

Alın flebi ile total burun kaybı onarımı, ikinci seans

 325

270,52

20%

601310

Burun eksternal cerrahi onarımı, greft ve /veya flep ile

 214

177,98

20%

601320

Burun eksternal cerrahisi

 107

89,03

20%

601330

Burun içi konka elektrokoterizasyonu

80

66,75

20%

601331

Radyofrekans/plazma uygulaması ile konka küçültülmesi

16

13,35

20%

601340

Burun kırıklarının kapalı redüksiyonu

49

44,55

10%

601350

Burun mukozası koterizasyonu

10

8,93

10%

601360

Burun rekonstrüksiyonu, parsiyel

 325

270,52

20%

601370

Burun rekonstrüksiyonu, total

 573

477,28

20%

601390

Burun tamponu konması, arka

49

44,55

10%

601400

Burun tamponu konması, ön

5

4,50

10%

601410

Burundan yabancı cisim çıkarılması

20

17,85

10%

601420

Burundan yabancı cisim çıkarılması, cerrahi

 80

66,75

20%

601430

Kemik ve kıkırdak kaybı içeren ağır "saddle nos" deformitesi onarımı

 427

356,00

20%

601440

Koanal atrezi düzeltilmesi, tek taraf

 285

237,30

20%

601450

Konka lateralizasyonu

47

39,30

20%

601460

Konka submukozal rezeksiyonu, iki taraf

40

33,38

20%

601470

Konka submukozal rezeksiyonu, tek taraf

27

22,50

20%

601480

Septal fraktür onarımı

 228

190,00

20%

601490

Nazal ensefalosel, kraniyotomi ile

 534

445,00

20%

601500

Nazal fraktür onarımı

47

39,30

20%

601510

Nazal polipektomi

 107

89,03

20%

601520

Nazal septal perforasyon onarımı

 285

237,30

20%

601530

Nazal septal buton tatbiki

50

41,60

20%

601540

Nazal valv cerrahisi, iki taraf

 160

133,50

20%

601550

Nazal valv cerrahisi, tek taraf

80

66,75

20%

601560

Rinofima eksizyonu ve alın flebi, birinci seans

 365

304,38

20%

601570

Rinofima eksizyonu ve alın flebi, ikinci seans

 122

101,46

20%

601580

Rinofima eksizyonu ve deri grefti

 284

236,78

20%

601590

Rinofima eksizyonu ve ikincil iyileşmeyebırakılması

 162

135,32

20%

601600

Rinoplasti komplike olmayan, greft kullanılmaksızın

 325

270,52

20%

601610

Rinoplasti komplike, greft ile

 487

405,84

20%

601620

Septoplasti

 244

202,92

20%

601630

Septorinoplasti

 406

338,24

20%

601640

Şinesi, veb açılması

24

20,00

20%

601650

Total burun kaybı rekonstrüksiyonunda alın flebi ve iskelet yapı oluşturulması, birinci seans

 570

474,60

20%

601660

Yalnızca kıkırdakkaybı içeren"saddle nose" deformitesi onarımı

 325

270,52

20%

 

Boyun ve Larinks

 

 -

 

601670

Alar defektlerin rekonstrüksiyonu

 285

237,30

20%

601680

Aritenoidektomi, endolaringeal

 446

371,98

20%

601685

Aritenoid addüksiyonu

324

270,41

20%

601690

Boyun diseksiyonu, radikal veya fonksiyonel, tek taraf

1.246

1.038,25

20%

601700

Boyun eksplorasyonu

 325

270,52

20%

601710

Brankial kleft kisti veya sinüsü eksizyonu

 487

405,84

20%

601720

Damak fistülü onarımı

 284

236,78

20%

601730

Eksternal karotid arter ligasyonu

 214

178,00

20%

601740

Endolaringeal lazer cerrahisi

 400

333,75

20%

601750

Endolaringeal mikrocerrahi ile larinks poliplerine girişim

 244

202,92

20%

601760

Faringolarinjektomi

1.121

934,33

20%

601770

Faringolaringoözefajektomi

1.869

1.557,33

20%

601780

Hiyoid suspansiyonu

 487

405,84

20%

601790

İntralaringeal enjeksiyonla mediyalizasyon

 325

270,52

20%

601800

Kordektomi veya stripping

 325

270,52

20%

601810

Kosta grefti alınması

 162

135,32

20%

601820

Krikotiroidopeksi

 487

405,84

20%

601830

Laringeal fraktür tedavisi, kapalı

 142

118,70

20%

601840

Laringeal reinnervasyon, nöromusküler flep ile

 498

415,30

20%

601850

Laringofissür

 356

296,70

20%

601860

Laringoplasti (Fraktür için açık redüksiyon)

 320

267,00

20%

601870

Laringoplasti (Medializasyon, tek taraf)

 427

356,00

20%

601880

Laringoplasti (Yanıklar, rekonstrüksiyon)

 427

356,00

20%

601881

Laringealstenoz cerrahisi

 487

405,61

20%

601885

Laringeal web açılması

 324

270,41

20%

601890

Laringosel çıkarılması

 427

356,00

20%

601900

Laringoskopi, direkt

74

67,50

10%

601901

Laringoskopi ve biyopsi

 122

111,30

10%

601910

Laringoskopi, fleksible fiberoptik

25

22,50

10%

601920

Laringostroboskopi

20

17,85

10%

601930

Larinjektomi, parsiyel

 864

719,59

20%

601940

Larinjektomi, total

 815

679,20

20%