• BIST 110.477
  • Altın 275,921
  • Dolar 5,8011
  • Euro 6,4759
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Bursa 10 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 13 °C

Sağlık Uygulama Tebliği ekleri değişen maddeler ve açıklamaları

Sağlık Uygulama Tebliği ekleri değişen maddeler ve açıklamaları
Sağlık Uygulama Tebliği eklerinde hangi maddeler değişti, değişiklikler hakkında açıklamalar.

 

Aşağıda Tebliğ eklerinde yapılan değişiklikler ve açıklamaları yer almaktadır. 

EK-3F-2 (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROSKOPİ), EK-3F-2 (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI ARTROSKOPİ), EK-3F-3 (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TÜMÖR  REZEKSİYON) ve EK-3F-4 (ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TRAVMA VE REKONSTRÜKSİYON) yayımlanan tebliğ ile bütün olarak değiştirilmiştir.

Bu belirtilen 4 ek, 01.10.2014 tarihine eski liste kullanılacak, bu tarihten sonra yeni liste kullanılacaktır. Birleştirilmiş SUT dosyalarında EK-3 LİSTELERİ klasörünün içinde bu ekler mevcuttur, ek ismi sonundaki yürürlük tarihlerini dikkate alınız.

Diğer değişiklik yapılan ekler aşağıdadır;

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ EK-2/B

Sıra no altında açıklama ve yürürlük tarihleri yer almaktadır

SIRA NO KODU İŞLEM ADI AÇIKLAMA İŞLEM PUANI
238   Radyofrekans Termakoagülasyon (RFT)    
238
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
  Radyofrekans Termokoagülasyon (RFT)/Kriyoablasyon 3. basamak sağlık hizmeti sunucularınca faturalandırılır.Yılda bir defa faturalandırılır.   
239 550.970 Anüloplasti RFT   350,25
239
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
550.970 Anüloplasti RFT Toplam sayı dahil 350,25
240 550.980 Faset Eklem RFT, tek Toplam sayı dahil 250,25
240
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
550.980 Faset Eklem RFT/Kriyoablasyon, tek Toplam sayı dahil 250,25
241 550.990 Glossofaringeal RFT Toplam sayı dahil 350,25
241
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
550.990 Glossofaringeal RFT/Kriyoablasyon Toplam sayı dahil 350,25
242
(Mülga:RG-30/08/2014-29104/23-b md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.010 Paravertebral RFT, lomber Toplam sayı dahil 250,25
243
(Mülga:RG-30/08/2014-29104/23-b md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.020 Paravertebral RFT, torakal Toplam sayı dahil 250,25
244 551.030 Perkütan  faset sinir denervasyon RFT, tek Toplam sayı dahil 250,25
244
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.030 Perkütan  faset sinir denervasyon RFT/Kriyoablasyon, tek Toplam sayı dahil 250,25
245 551.040 Perkütan intradiskal RFT Disk içerisine RFT uygulaması- IDET 250,25
245
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.040 Perkütan intradiskal RFT/Kriyoablasyon Toplam sayı dahil 250,25
246
(Mülga:RG-30/08/2014-29104/23-b md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.050 PİRFT, intradiskal   250,25
247 551.060 RFT Nörotomi   250,25
247
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.060 RFT/Kriyoablasyon Nörotomi Toplam sayı dahil 250,25
248 551.070 Sakroiliyak eklem RFT, tek   200,17
248
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.070 Sakroiliyak eklem RFT/Kriyoablasyon Toplam sayı dahil 200,17
249 551.080 Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT (Her bir seviye)   250,25
249
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.080 Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT/Kriyoablasyon  Toplam sayı dahil 250,25
250 551.081 Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT (Her bir seviye)   250,00
250
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.081 Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon  Toplam sayı dahil 250,00
251 551.082 Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT (Her bir seviye)   250,00
251
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.082 Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon  Toplam sayı dahil 250,00
252 551.083 Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT (Her bir seviye)   250,00
252
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.083 Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG)-RFT/Kriyoablasyon  Toplam sayı dahil 250,00
253 551.090 Spenopalatin gangliyon RFT   300,17
253
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.090 Spenopalatin gangliyon RFT/Kriyoablasyon Toplam sayı dahil 300,17
254 551.100 Stellat gangliyon RFT   250,25
254
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.100 Stellat gangliyon RFT/Kriyoablasyon Toplam sayı dahil 250,25
255 551.110 Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT   300,17
255
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
551.110 Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT Toplam sayı dahil 300,17
283 590.001 Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapötik hipotermi)  Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları ile TSK’ya bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında hipoksik iskemik ensefalopati tanısında uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç defa yenidoğan veya erişkin-çocuk yoğun bakım işlem puanına ilave olarak faturalandırılır. 151,92
283
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23 md. Yürürlük: 30/08/2014)
590.001 Yenidoğan/Çocuk/ErişkinTedavisel soğutma (Terapötik hipotermi)  Üçüncü seviye yenidoğan/çocuk/erişkin yoğun bakım ünitesi olan sağlık hizmeti sunucularında, hipoksik iskemik ensefalopati tanısında ve kardiyopulmoner resusitasyon sonrası spontan sistemik dolaşımın sağlandığı komatöz hastalarda (Glasgow Koma Skalası < 9) İlk 12 saat içinde başlanmak koşuluyla maksimum 72 saat süre ile sadece üçüncü seviye yoğun bakımlarda uygulanır. Aynı yatış döneminde en fazla üç defa yenidoğan veya erişkin-çocuk yoğun bakım işlem puanına ilave olarak faturalandırılır. 151,92
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 604.712 Minimal invaziv replasman, mitral kapak (MVR) Minitorakotomi ile 2.000,00
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 604.713 Minimal invaziv replasman  mitral kapak ile birlikte triküspit annüloplasti Minitorakotomi ile 2.150,00
938 605.930 Kalp transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi yapılmış veya değil 4.080,94
938
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
605.930 Kalp transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi yapılmış veya değil 4.897,13
939 605.940 Kalp-akciğer transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte 5.438,45
939
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
605.940 Kalp-akciğer transplantasyonu Alıcıya kardiyektomi-pnömonektomi ile birlikte 6.526,14
1222 608.550 Akciğer transplantasyonu, global   11.000,00
1222
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
608.550 Akciğer transplantasyonu, global   13.200,00
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 611.021 Büyük kemik eklem içi kırıkları cerrahi tedavisi,açık Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pinleme dahil
(Plak, tel, unilateral eksternal fiksatör, perkütan pin hariç)
830,00
1554
(Mülga:RG-30/08/2014-29104/23-b md. Yürürlük: 30/08/2014)
611.120 Pilon kırığı cerrahi tedavisi Perkütan pinleme dahil 839,80
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 611.131 Pelvis/Asetabulum kırığı, basit  Tek duvar ve/veya tek kolon kırığı açık redüksiyon+fiksasyon 1.000,00
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 611.132 Pelvis/Asetabulum kırığı, kompleks Birden fazla duvar ve/veya kolon kırığı (açık redüksiyon+fiksasyon) 1.200,00
1593 611.460 Kıkırdak grefti alınması   200,17
1593
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
611.460 Kıkırdak/Osteoartiküler kemik grefti alınması   270,00
1607 611.630 Dupuytren cerrahisi   419,90
1607
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
611.630 Dupuytren cerrahisi, basit, avuç içinde sınırlı, tek parmak    419,90
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 611.631 Dupuytren cerrahisi, kompleks, birden fazla parmak    600,00
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.235 Yarık el, basit tip   419,90
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.236 Yarık el, ağır tip   600,00
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.341 Kalça eklemi total protezleri, kompleks  Artrodez sonrası, protrüzyon,kısaltma ve/veya asetabular greft gereken olgular 1.085,60
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.421 Diz artroplastisi, total, komplex 30 dereceden fazla fleksiyon veya varus kontraktürü/ artrodez sonrası/ valgus diz/ 30 dereceden az eklem hareket açıklığı olan vakalarda, protez hariç 1.054,90
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.450 Büyük eklem yüzey artroplastisi   989,88
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.451 Orta/küçük eklem yüzey artroplastisi   400,17
1698 612.500 Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması  613.030 , 613.140 , 613.220 ile birlikte faturalandırılmaz. 450,25
1698
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.500 Kalçadan hemiartroplasti protezi çıkartılması  613030, 613140, 613220 ile birlikte faturalandırılamaz. Debritman dahil 346,15
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.501 Kalça total protezin çıkarılması P613030, P613140, P613220 ile birlikte faturalandırılamaz. Debritman dahil 450,25
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.551 Omuz ters (reverse) artroplastisi   1.062,39
1716 612.650 Artroskopi, tanısal  Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.651, 612. 710 , 612.720 , 612.730 , 612.740 , 612.760 , 612.770 ,  612.810 , 612.820 , 612.830 , 612.840 , 612.850 , 612.860 , 612.870 , 612.880 , 612.890 , 612.900 , 612.910 , 612.920 , 612.930 , 612.940 , 612.950 , 612.960 , 612.970 ile birlikte faturalandırılmaz. 350,25
1716
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.650 Artroskopi, tanısal  Aynı seansta aynı bölgeye yapılması halinde 612.651, 612. 710 , 612.720 , 612.730 , 612.740 , 612.760 , 612.770 ,  612.810 , 612.820 , 612.830 , 612.840 , 612.850 , 612.860 , 612.870 , 612.880 , 612.890 , 612.900 , 612.910 , 612.920 , 612.930 , 612.940 , 612.950 , 612.960 , 612.970,612750, 612751, 612731,612732, 612865,   ile birlikte faturalandırılmaz. 350,25
1717 612.651 Girişimsel artroskopi 612650, 612710, 612720, 612730, 612740, 612760, 612770, 612810, 612820, 612830, 612840, 612850, 612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950, 612960, 612970 ile birlikte faturalandırılmaz.  623,95
1717
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.651 Girişimsel artroskopi 612650, 612710, 612720, 612730, 612740, 612760, 612770, 612810, 612820, 612830, 612840, 612850, 612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950, 612960, 612970, 612750, 612751, 612731,612732, 612865, ile birlikte faturalandırılmaz 623,95
1718 612.710 Artroskopik mozaikplasti 612650, 612651 ile birlikte faturalandırılmaz. 750,42
1718
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.710 Artroskopik mozaikplasti 612650, 612651,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. 750,42
1719 612.720 Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu 612650, 612651 ile birlikte faturalandırılmaz. 600,34
1719
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.720 Artroskopik Osteo Kondritis Dissekans (OCD) fiksasyonu 612650, 612651,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. 600,34
1720 612.730 Artroskopik eklem kıkırdağı debritmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık 612650, 612651, 612710, 612720, 612740, 612760, 612770 , 612810 , 612820 , 612830 , 612840 , 612850 ,612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950, 612960, 612970 ile birlikte faturalandırılmaz. 500,34
1720
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.730 Artroskopik eklem kıkırdağı debritmanı ile birlikte drill ya da mikrokırık 612650, 612651, 612710, 612720, 612740, 612760, 612770 , 612810 , 612820 , 612830 , 612840 , 612850 ,612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950, 612960, 612970,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. 625,00
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.731 Artroskopik otolog kondrosit implantasyonu    750,42
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.732 Artroskopik hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri    750,42
1721 612.740 Artroskopik artrodez 612650, 612651, 612710, 612720, 612730,  612760, 612770,  612810, 612820, 612830, 612840, 612850, 612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950, 612960, 612970 ile birlikte faturalandırılmaz. 600,34
1721
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.740 Artroskopik artrodez 612650, 612651, 612710, 612720, 612730,  612760, 612770,  612810, 612820, 612830, 612840, 612850, 612860, 612870, 612880, 612890, 612900, 612910, 612920, 612930, 612940, 612950, 612960, 612970,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. 600,34
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)   KALÇA ARTROSKOPİSİ    
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.750 Girişimsel kalça artroskopisi   770,00
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.751  Artroskopik kalça ekleminde labrum tamiri P612750, P612650,P612651  ile birlikte faturalandırılmaz 800,00
1726 612.820 Artroskopik eminensia fiksasyonu, diz 612.650, 612.651 ile birlikte faturalandırılmaz. 750,42
1726
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.820 Artroskopik eklem içi kırık fiksasyonu 612.650, 612.651,612750,612865 ile birlikte faturalandırılmaz. 750,42
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)   AYAK BİLEĞİ ARTROSKOPİSİ    
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.865 Girişimsel ayak bileği artroskopisi   696,29
1732 612.870 Artroskopik SLAP onarımı, omuz SLAP: Süperior labrum anteroposterior lezyonu,  ankor ile 720,07
1732
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.870 Artroskopik SLAP onarımı, omuz SLAP: Süperior labrum anteroposterior lezyonu,  ankor ile.
En fazla 2 adet ankor ayrıca faturalandırılır.
720,07
1734 612.890 Artroskopik bankart onarımı, omuz   750,42
1734
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.890 Artroskopik bankart onarımı, omuz En fazla 3 adet ankor ayrıca faturalandırılır. 750,42
1736 612.910 Artroskopik rotator kılıf onarımı , omuz Debritman dahil 750,42
1736
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
612.910 Artroskopik rotator kılıf onarımı , omuz Debritman dahil. En fazla 4 adet ankor ayrıca faturalandırılır. 750,42
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.975 Otolog Kondrosit implantasyonu cerrahisi, açık   600,34
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.976 Hücresiz matriks/skafold ile kıkırdak tamiri, açık   600,34
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 612.977 Kalça kontrollü çıkık ile labrum tamir veya rekonstrüksiyonu   750,42
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 614.171   Perkütan omurga tümör ablasyon tedavisi Beyin cerrahisi veya Ortopedi ve Travmatoloji uzman hekimlerince uygulandığında faturalandırılır. Ayrıca Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık hizmeti sunucularında yataklı servisi olan girişimsel radyoloji veya algoloji uzman hekimlerince uygulandığında da faturalandırılabilir. 845,00
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 615.895 Transsakral kamera eşliğinde laser diskektomi   758,85
2088 615.950 Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi ve intervertebral greft-kafes uygulaması, tek mesafe   Servikal ve diğer omurlar 1.050,42
2088
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
615.950 Anteriyor yaklaşım ve mikrocerrahi ile servikal diskektomi ve intervertebral greft-kafes-disk protezi uygulaması, tek mesafe   Servikal ve diğer omurlar 1.050,42
2090 615.970 Torakal disk eksizyonu  616.100, 616.110 ile birlikte faturalandırılmaz.Klasik, laminotomi veya laminektomi ile  720,07
2090
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
615970 Torakal disk eksizyonu / interbody füzyon ameliyatı ( ekstrem lateral, direkt lateral) 616.100, 616.110 ile birlikte faturalandırılmaz.Klasik, laminotomi veya laminektomi ile/ interbody füzyon ameliyatı için minimal invaziv teknik ile 720,07
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 615.995 Minimal invaziv foraminoplasti tek taraflı/çift taraflı   632,38
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 615.998 Transsakral kamera eşliğinde adezyolizis    758,85
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 616.331 Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu(Greft veya sinir transferleri ile 3 sinire kadar) P616330, P616430, P616440, P616450, P616431, P616441, P616451 ile birlikte fatura edilemez. Fotoğraf ile belgelenmelidir 2.000,00
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 616.332 Brakiyal pleksus Erb Palsi rekonstrüksiyonu(Greft veya sinir transferleri ile 4 sinir ve üzeri) P616330, P616430, P616440, P616450, P616431, P616441, P616451 ile birlikte fatura edilemez. Fotoğraf ile belgelenmelidir 3.000,00
2143 616.440 Sinir onarımı, greft ile, tek bir sinir   816,19
2143
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
616.440 Dijital veya diğer saf duyu sinir  onarımı, greft ile,tek bir sinir    734,58
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 616.441 Motor veya mikst sinir  onarımı,greft ile,tek bir sinir     800,00
2144 616.450 Sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir 616.440 işlemine ilaveten faturalandırılır. 337,50
2144
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
616.450 Dijital  veya diğer saf duyu sinir onarımı, greft ile, ilave her bir sinir P616440 işlemine ilaveten faturalandırılır. 303,75
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 616.451 Motor veya mikst sinir  onarımı, greft ile, ilave her bir sinir P616441 işlemine ilaveten faturalandırılır. 450,00
2206 617.040 Keratoplasti   706,02
2206
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
617.040 Keratoplasti   1.059,03
2216 617.120 Kornea hazırlanması, transplantasyon için   507,35
2216
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
617.120 Kornea hazırlanması, transplantasyon için   760,50
2231 617.250 Fotoretraktif keratoplasti (PRK), eximer lazer ile   300,17
2231
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
617.250 Fotoretraktif keratoplasti (PRK), eximer lazer ile   450,25
2285 617.680 Dekolman ameliyatları, kriyo aplikasyonu   478,92
2285
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
618.680 Nefrektomi, parsiyel   1.091,06
2286 617.690 Dekolman ameliyatları, sörklaj, lokal Sörklaj dahil 500,34
2286
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
618.690 Nefrektomi, radikal   1.011,80
(Ek:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014) 700.201 İlaç/besin desensitizasyonu Erişkin/çocuk alerji veya immunoloji uzman hekimlerince yapılması halinde faturalandırılır. Besin desensitizasyonu için deri prick testi ya da spesifik IgE pozitifliği şartı aranır.Günde bir defa faturalandırılır. 168,63
3087   PSİKİYATRİK ÇALIŞMALAR 702.660-702.810 arası çalışmalar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca yapıldığında faturalandırılır. Özel dal psikiyatri hastanelerinde işlem puanlarına %30 ilave edilir.   
3087
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
  PSİKİYATRİK ÇALIŞMALAR 702.660-702.810 arası çalışmalar Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzman hekimi bulunan sağlık hizmeti sunucularınca yapıldığında faturalandırılır. Resmi psikiyatri dal hastanelerinde ve Sağlık Bakanlığı ile 3.basamak sağlık hizmeti sunucuları bünyesindeki AMATEM Merkezlerinde yapılan işlem puanlarına % 30 ilave edilir.    
3348 704.970 Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya akrabadan, HLA tam uyumlu)   500,34
3348
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
704.970 Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Kardeş veya akrabadan, HLA tam uyumlu)   450,30
3349 704.971 Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışından, HLA tam uyumlu)   1.045,53
3349
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
704.971 Hematopoietik hücre nakli, allojenik (Akraba dışından, HLA tam uyumlu)   940,98
3350 704.972 Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller)   1.045,53
3350
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
704.972 Haploidentik nakil, allojenik (En az 2 HLA antijeni uyumsuz nakiller)   940,98
3351 704.973 Kordon kanı nakli   1.045,53
3351
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
704.973 Kordon kanı nakli   940,98
3352 704.980 Hematopoietik hücre nakli, otolog   500,34
3352
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
704.980 Hematopoietik hücre nakli, otolog   450,30
4493 905.160 Panel reaktif antikor (PRA) Class I Antijene spesifik Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren raporla faturalandırılır. İşlem basamakları dahildir.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile  faturalandırılmaz (Preimplantasyon genetik tetkikler, hematolojik maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) 126,48
4493
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
905.160 Panel reaktif antikor (PRA) Class I Antijene spesifik Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren raporla faturalandırılır. İşlem basamakları dahildir.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile  faturalandırılmaz (Preimplantasyon genetik tetkikler, hematolojik maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) 202,36
4494 905.170 Panel reaktif antikor (PRA) Class I tarama Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren raporla faturalandırılır.İşlem basamakları dahildir.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile  faturalandırılmaz (Preimplantasyon Genetik Tetkikler ,Hematolojik Maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) 77,23
4494
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
905.170 Panel reaktif antikor (PRA) Class I tarama Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren raporla faturalandırılır.İşlem basamakları dahildir.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile  faturalandırılmaz (Preimplantasyon Genetik Tetkikler ,Hematolojik Maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) 101,18
4495 905.180 Panel reaktif antikor (PRA) Class II Antijene spesifik Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren ayrıntılı raporla faturalandırılır.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile  faturalanamaz (Preimplantasyon genetik tetkikler, hematolojik maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) 126,48
4495
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
905.180 Panel reaktif antikor (PRA) Class II Antijene spesifik Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren ayrıntılı raporla faturalandırılır.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile  faturalanamaz (Preimplantasyon genetik tetkikler, hematolojik maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) 202,36
4496 905.190 Panel reaktif antikor (PRA) Class II tarama Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren ayrıntılı raporla faturalandırılır.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile  faturalanamaz (Preimplantasyon genetik tetkikler, hematolojik maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) 77,23
4496
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
905.190 Panel reaktif antikor (PRA) Class II tarama Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir.Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmak kaydıyla, yapılan işlemlere ait ayrıntılı teknik açıklamayı içeren ayrıntılı raporla faturalandırılır.İşlem Basamakları olarak Moleküler kodlar ile  faturalanamaz (Preimplantasyon genetik tetkikler, hematolojik maligniteler için moleküler test çalışmaları yapıldığında moleküler kodlarla faturalandırılır.) 101,18
4517 905.390 T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, total, tek donör Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir. Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmalıdır. İşlem basamakları dahildir. (T için bir adet, B için bir adet) 25,80
4517
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
905.390 T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, total, tek donör Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir. Sonuç belgesi istendiği takdirde Kuruma ibraz etmek üzere saklanmalıdır. İşlem basamakları dahildir. (T için bir adet, B için bir adet) 118,04
4518 905.395 T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör  (Akım sitometresi) Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir. İşlem basamakları dahildir ve orijinal cihaz çıktısı ile faturalandırılır. T ve B için ayrı ve 905 080 ile birlikte faturalandırılmaz.  150,00
4518
(Değişik:RG-30/08/2014-29104/23. md. Yürürlük: 30/08/2014)
905.395 T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör  (Akım sitometresi) Doku Tiplendirme Laboratuvar Merkezleri tarafından çalışılabilir. İşlem basamakları dahildir ve orijinal cihaz çıktısı ile faturalandırılır. T ve B için ayrı ve 905 080 ile birlikte faturalandırılmaz.  463,74

 

Sonraki sayfa - EK-2/C EK-2C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 71962 defa okunmuştur
Haberin Devamı  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim