• BIST 10676.65
  • Altın 2418.603
  • Dolar 32.1985
  • Euro 34.8747
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 28 °C
  • İzmir 26 °C

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-04.05.2024

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-04.05.2024
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 04 Mayıs 2024 tarihli ve 32536 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

4 Mayıs 2024 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32536

TEBLİĞ

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde yer alan “3.GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER” başlığı “3. ACİL SERVİSTE YAPILAN UYGULAMALAR VE GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER” şeklinde değiştirilmiş ve aynı başlığın altına aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 “

 

ACİL SERVİSTE YAPILAN UYGULAMALAR

 

 

530000

Acil serviste kritik hasta yatak ve takibi

Acil tıp uzman hekimi tarafından acil hal kapsamındaki hastalarda yapılması halinde günde 1 defa faturalandırılır. Yatak, yemek, hasta vizit hizmetlerini kapsar. 510120, 530003 ile birlikte faturalandırılmaz.

      208,32

530001

FAST ultrasonografi (çoklu travma hastasında)

Hasta başında, acil tıp ve radyoloji uzman hekimi tarafından yapılması halinde faturalandırılır.

      107,24

530002

Transkutan pacemaker uygulaması

Acil tıp ve kardiyoloji uzman hekimi tarafından yapılması halinde faturalandırılır.

      139,33

530003

Toksidromlarda spesifik antidot tedavi uygulaması

Aktif kömür uygulamaları bu kapsamda değerlendirilemez. Acil tıp uzman hekimi tarafından yapılması halinde faturalandırılır. Spesifik antidot epikrizde açıkça belirtilmelidir. 530000 ile birlikte faturalandırılmaz.

      208,32

530004

Kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer yaralanmalarda hasta muayene ve dekontaminasyonu

Acil tıp uzman hekimi tarafından yapılması halinde faturalandırılır. 520020 ile birlikte faturalandırılmaz.

      160,00

 

GENEL UYGULAMALAR-GİRİŞİMLER

 

 

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/A)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “VİDALAR”, “MİKRO VİDA, TİTANYUM”, “MİNİ VİDA, TİTANYUM”, “MİNİ VİDA, ÇELİK”, “VİDA, BİYOBOZUNUR”, “REKONSTRÜKSİYON PLAK VİDASI, TİTANYUM”, “PLAKLAR”, “MİKRO PLAK, TİTANYUM (1,4 mm VE ALTI KALINLIKTA)”, “MİNİ PLAK, TİTANYUM (1,5 mm-2,0 mm KALINLIKTA)” başlıklı satırlar ile “OR5080”, “OR5090”, “OR5100”, “OR5110”, OR5120”, “OR5130”, “OR5140”, “OR5150”, “OR5160”, “OR5170”, “OR5180”, “OR5190”, “OR5200”, “OR5210”, “OR5220”, “OR5230”, “OR5240”, “OR5250”, “OR5260”, “OR5270”, “OR5280”, “OR5290”, “OR5300”, “OR5310”, “OR5320”, “OR5330”, “OR5340”, “OR5350”, “OR5360”, “OR5370”, “OR5380”, “OR5390”, “OR5400”, “OR5410”, “OR5420”, “OR5430”, “OR5440”, “OR5450”, “OR5460”, “OR5470”, “OR5480”, “OR5490”, “OR5500”, “OR5510”, “OR5520”, “OR5530”, “OR5540”, “OR5550”, “OR5560”, “OR5570”, “OR5580”, “OR5590”, “OR5600”, “OR5610”, “OR5620”, “OR5630”, “OR5640”, “OR5650”, “OR5660”, “OR5670”, “OR5680”, “OR5690”, “OR5700”, “OR5710”, “OR5720”, “OR5730”, “OR5740”, “OR5750”, “OR5760”, “OR5770” SUT kodlu tıbbi malzeme satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

b) Listede yer alan “OR6030” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

OR6030

METAL OLMAYAN MİKROVASKÜLER KLEMP

 

161,70

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/E-1)” nde yer alan “102.295” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

102.295

VERTEBROPLASTİ, PERKÜTAN POSTERİOR, VERTEBROPLASTİ ÇİMENTOSU, PMMA

 

962,50

MADDE 4- Aynı Tebliğ eki “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/F-4)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

  1. Listede yer alan “TV1000” ve “TV1010” SUT kodlu tıbbi malzemelerin “Açıklama” bölümlerine aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(1) Ortopedi branşı dışında başka branşlarca kullanılması halinde; oral, maksillofasiyal ve kranial cerrahilerde;
a) Kraniyosinositoz
b) Konjenital ile posttravmatik deformitelerde
c) Travma
ç) Konjenital anomaliler
d) Rekonstrüktif cerrahide
kullanılması halinde bedeli karşılanır.”

b) Listede yer alan “TV1150” ve “TV2130” SUT kodlu tıbbi malzeme satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

TV1150

PLAKLAR VE VİDALAR

İNTERNAL FİKSASYON

KİLİTLEME VİDALARI

KİLİTLİ KORTİKAL VİDALAR (DEĞİŞKEN AÇILI/SABİT AÇILI/SFERİK/DİNAMİK)

1.0-3.0 mm VİDALAR

KENDİNDEN YİV AÇAN /STANDART

TİTANYUM/ CoCr

TÜM BOYLAR

(1) Ortopedi branşı dışında başka branşlarca kullanılması halinde; oral, maksillofasiyal ve kranial cerrahilerde;
a) Kraniyosinositoz
b) Konjenital ile posttravmatik deformitelerde
c) Travma
ç) Konjenital anomaliler
d) Rekonstrüktif cerrahide
kullanılması halinde bedeli karşılanır.

631,64

                                                                                                                                                                                                       ”

TV2130

PLAKLAR VE VİDALAR

İNTERNAL FİKSASYON

PLAKLAR

KOMPRESYON/ YUVARLAK DELİKLİ/ AZ TEMAS YÜZEYLİ/ KİLİTLİ PLAK

1.0 - 3.0 mm KİLİTSİZ/ KİLİTLİ VİDALAR İÇİN

TÜM ŞEKİL ÖZELLİĞİ

TİTANYUM/ CoCr/ KARBON

TÜM BOYLAR

(1) Ortopedi branşı dışında başka branşlarca kullanılması halinde; oral, maksillofasiyal ve kranial cerrahilerde;
a) Kraniyosinositoz
b) Konjenital ile posttravmatik deformitelerde
c) Travma
ç) Konjenital anomaliler
d) Rekonstrüktif cerrahide
kullanılması halinde bedeli karşılanır.

3.188,28

MADDE 5- Aynı Tebliğ eki “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/H)”nde yer alan “KR1030”, “KR1162” ve “KR1163” SUT kodlu tıbbi malzeme satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KR1030

ELEKTROD, EPİKARDİAL CERRAHİ İŞLEMLERDE KULLANILMAK ÜZERE

 

                    4.429,91

KR1162

STENT, PERİFERİK, VASKÜLER, İLAÇ SALINIMLI, BALONLA AÇILAN, MONORAİL

 

                    2.863,44

KR1163

STENT, PERİFERİK, VASKÜLER, İLAÇ SALINIMLI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, MONORAİL

 

                    2.863,44

MADDE 6- Aynı Tebliğ eki “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/I)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) “KV3159” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(4) KV3160 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

b) “KV3160” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(4) KV3159 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

c) “KV2022” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) KV2023 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

ç) “KV2023” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) KV2022 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

d) “KV2024” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) KV2025 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

e) “KV2025” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) KV2024 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 7- Aynı Tebliğ eki “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/M)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Listede yer alan “GR1140”, “GR1141”, “GR1152”, “GR1153”, “GR1154”, “GR1156”, “GR1157”, “GR1158” ve “GR1159” SUT kodlu tıbbi malzeme satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

GR1140

STENT, PERİFERİK, VASKÜLER, İLAÇ SALINIMLI, BALONLA AÇILAN, MONORAİL

 

         2.863,44

GR1141

STENT, PERİFERİK, VASKÜLER, İLAÇ SALINIMLI, KENDİLİĞİNDEN AÇILAN, MONORAİL

 

2.863,44

GR1152

STENT, NONVASKÜLER, ÖZOFAGİAL, ÇIPLAK

 

3.537,19

GR1153

STENT, NONVASKÜLER, ÖZOFAGİAL, GREFT KAPLI

 

3.789,84

GR1154

STENT, NONVASKÜLER, ÖZOFAGİAL, KISMİ GREFT KAPLI

 

3.789,84

GR1156

STENT, NONVASKÜLER, GASTRODUODENAL, ÇIPLAK

 

3.065,56

GR1157

STENT, NONVASKÜLER, GASTRODUODENAL, GREFT KAPLI

 

3.284,53

GR1158

STENT, NONVASKÜLER, KOLONİK, ÇIPLAK

 

6.131,13

GR1159

STENT, NONVASKÜLER, KOLONİK, GREFT KAPLI

 

6.569,06

b) “GR1042” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) GR1043 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

c) “GR1043” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) GR1042 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

ç) “GR1044” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) GR1045 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

d) “GR1045” SUT kodlu tıbbi malzeme satırının “Açıklama” bölümüne aşağıdaki madde eklenmiştir.

“(3) GR1044 SUT kodu ile birlikte fatura edilemez. Ancak birlikte kullanılması durumunda ayrıntılı epikriz raporu sunulması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”

MADDE 8-Aynı Tebliğ eki Hematoloji-Onkoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/O)” nde yer alan “HO1023” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

HO1023

DESFERAL POMPA SETİ  

 

55,53

MADDE 9- Aynı Tebliğ eki “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/T)” nde yer alan “AN1010” SUT kodlu tıbbi malzeme satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

AN1010

ENDOTRAKEAL TÜP LAZER KULLANILAN CERRAHİLER İÇİN (BALONLU)

 

1.455,30

   MADDE 10- Aynı Tebliğ eki “Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)” ekteki şekilde değiştirilmiştir.                 

MADDE 11- Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesinin (a) bendi ile 4 üncü maddesi 20/8/2024 tarihinde,

b) 1 inci maddesi, 2 nci maddesinin (b) bendi, 3 üncü maddesi, 5 ilâ 9 uncu maddeleri yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

c) 10 uncu maddesinde düzenlenen ekli listede; fiyat değişiklik tarihi, listeye giriş tarihi, listeden çıkış tarihi, ilaç ismi/etkin madde ismi/barkod değişiklik tarihi bulunan ilaçlar belirtilen tarihlerde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

SUT değişiklik Tebliği için tıklayınız

Ek EK-4C YURT DIŞI İLAÇ FİYAT LİSTESİ için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 14795 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim