• BIST 10677.49
  • Altın 2444.821
  • Dolar 32.2161
  • Euro 34.9567
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Bursa 11 °C
  • Antalya 16 °C
  • İzmir 15 °C

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-27.07.2022

Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ-27.07.2022
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27 Temmuz 2022 tarihli ve 31905 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

27 Temmuz 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31905

TEBLİĞ


 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği eki “Hizmet Başı İşlem Puan Listesi (EK-2/B)” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

" a) Listede yer alan “AMELİYATHANE ve AMELİYATHANE DIŞI İŞLEM TANIMLARI" başlığı altındaki “Al grubu", “A2 grubu”, “A3 grubu”, “B grubu”, “C grubu”, “D grubu” ve “E grubu” işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

A1 grubu

12001 ve üzeri

 

 

A2 grubu

5201-12000

 

 

A3 grubu

2351-5200

 

 

B grubu

1451-2350

 

 

C grubu

751-1450

 

 

D grubu

301-750

 

 

E grubu

0-300

 

 

b) Listede yer alan “530080”, “530110”, “530130”, “530140”, “530150”, “530160”, “530180”, “530290”, “530310

” “530320”,   “530330”,   “530340”,   “530350”,   “530360”,   “530365”,   “530380”,   “530381”.   . “530420”. “530421”,   “530430”, “530490”,   “530580”,   “530581”,   “530590”,   “530625”,   “530650”,   “530660”,   , “530680”. . “530690”, “530700”,   “530740”, “530750”,   “530760”,   “530770”,   “530790”,   “530800”,   “550010”,   “550040”,   , “550050”  , “550060”, “550090”,   “550100”, "550120",   “550130",   “550140”,   “550150”,   “550160”,   “550170”,   “550180”.   . “550190”  , “550200”, “550210”,   “550220”, “550230”,   “550240”,   “550250”,   “550260”,   “550270”,   “550280”,   “550290”.   , “550300”  , “550310”, “550320”,   “550330”, “550350",   “550360”,   “550370”,   “550380”,   “550390”,   “550400”,   “550410”.   , “550420”, , “550430”, “550440”,   , “550450”, “550460”,   “550470”,   “550480”,   “550490”,   “550520”,   “550530”,   “550540”,   , “550550”  , “550560”, “550570”,   , “550580”, “550590”,   “550600”,   “550610”,   “550620”,   “550630”,   “550640”,   , “550650”, . “550660”  , “550670”, “550680”,   , “550690”, “550700”,   “550710”,   “550720”,   “550730”,   “550740”,   “550750”.   “550770”    , “550780”. , “550790”, “550800”.   . “550810”, “550830”,   “550850”,   “550860”,   “550870”,   “550880”,   “550890”,   “550900”,   , “550910”  , “550920”, “550930”.   , “550940”, “550950”,   “550960”,   “550970”,   “550981”,   “551031”.   “551041”,   , “551061”  , “551071”  , “551084”, “551085“    , “551086”, “551087”,   “551101”,   “551110”,   “551120”, “551130”, “551140“    , “551150”  , “551160”  , “551170”, “551180”.   , “551190”, “551200”,   “551210”,   “551220”,   “551230”,   “551240”,'   “551250”, '  “551290”, ’ ‘551340”, ‘  ‘705370” ve “705371”    SUT kodlu işlem satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

530080

Damar yolu açılması

Günde bir adet faturalandırılır. Tedavi süresince 530150,530870 ile birlikte faturalandırılmaz.

14,41

 

530110

Enteral hiperelimentasyon takibi

530430, 530980 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır.

35,71

 

530130

Hastanın mekanik ventilatöre bağlanması

Sadece endotrakeal entübasyonlu veya trakeostomi açılan hastalarda faturalandırılır. Günde bir adet faturalandırılır.

89,14

530140

İntramusküler enjeksiyon

Günde üç adetten fazla faturalandırılmaz.

5,40

530150

İntravenöz enjeksiyon

Günde üç adetten fazla ve 530080, 530160 ile birlikte faturalandırılmaz.

7,20

530180

Enteral hiperelimentasyon takibi

530430, 530980 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır.

35,71

 

530180

Kan veya kan bileşenleri transfuzyonu

Torba başına

26,71

 

530290

Lokal anestezi

Her bir lokal girişim için bir adet olmak üzere tedavi süresince en fazla dört adet faturalandırılır.

26,71

 

530310

Mesane sonda uygulaması

 

26,71

530320

Mide yıkama

530340 ile birlikte faturalandırılmaz.

53,43

530330

Monitörizasyon

Günde bir adet faturalandırılır. 530960 ile birlikte faturalandırılmaz.

53,43

530340

Nazogastrik sonda uygulaması

Diğer girişimlerde yapılan nazogastrik uygulamalar o işlemin bir parçası olarak kabul edilir ve ayrıca bu kod üzerinden faturalandırılmaz. Günde bir adetten fazla faturalandırılmaz.

35,71

530350

Nebülizatör ile ilaç uygulaması

Günde bir adet faturalandırılır.

26,71

530360

Oksijen inhalasyon tedavisi, saatlik

Günlük en fazla 16 saat ödenir. Bir saatin altında uygulanması halinde bir adet faturalandırılır. Epikrizde süre belirtilmelidir.

3,59

530365

Nitrik oksit tedavisi ve takibi

Günde bir adet, yoğun bakım hastalarında faturalandırılır. Yoğun bakım işlemine dahildir. Tüm malzemeler dahildir.

900,41

530380

Parasentez, tanısal

Aynı gün 530381, 803290, 803291 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır.

89,14

530381

Parasentez, terapötik

530380, 803290, 803291 kodlu işlem ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır.

133,49

 

530420

Torasentez, tanısal

Aynı gün 530421, 701190, 803292, 803293 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır.

99,05

530421

Torasentez, terapötik

Aynı gün 530420, 701190, 803292, 803293 ile birlikte faturalandırılmaz. Günde bir adet faturalandırılır.

177,99

530430

Total parenteral nütrisyon (TPN) takibi, 24 saat

530110,530980 ile birlikte faturalandırılmaz.

71,44

 

534290

Ventilatör ile takip

Günde bir adet faturalandırılır.

133,57

 

530580

Yara pansumanı

Günde bir adet faturalandırılır.

12,60

530581

Dekübit yara pansumanı

Günde bir adet faturalandırılır.

17,80

 

530590

Arter kateterizasyonu

Dört günde bir adet faturalandırılır.

160,28

530625

întraarteriyel kanülasyon ve basınç ölçümü

Dört günde bir adet faturalandırılır.

178,27

530650

Intravenöz port yerleştirilmesi

Kemik iliği transplantasyonu veya kemoterapi amaçlı yapılan işlemler için faturalandırılır.

315,74

530660

Kalıcı tünelli kateter çıkarılması

Hickman, boviac kateter veya benzeri diğer kemoterapi cihazı çıkarılması, açık cerrahi girişim ile ameliyathanede gerçekleştirilir.

133,57

 

530680

Kateter pansumanı ve bakımı

Günde bir adet faturalandırılır.

18,01

530690

Kateter revizyonu ve/veya değişimi

Aksi sebep belirtilmedikçe on dört günde bir adet faturalandırılır.

133,57

530700

Non invaziv mekanik ventilatör uygulaması

Günde bir adet faturalandırılır.

35,71

 

530740

Santral ven kateterizasyonu, femoral ven (Perkütan)

 

157,88

530750

Santral ven kateterizasyonu, juguler veya subklavyen ven (Perkütan)

 

201,07

530760

Santral ven kateterizasyonu, periferik ven (Perkütan)

 

105,67

530770

Subklavyen kateter takılması

 

315,74

 

530790

Sağ kalp kateterizasyonu, pulmoner arter Wedge basınç ölçülmesi

Günde en fazla üç adet faturalandırılır.

267,12

 

530800

Endotrakeal entübasyon, yenidoğan

 

71,44

 

550010

Anestezi öncesi muayene

Anestezi uzman hekimi tarafından yapılması halinde faturalandırılır.

36,17

 

550040

Endotrakeal tüp ya da trakeotomi kanül değişimi

Günde bir adet faturalandırılır.

35,71

 

550050

Hasta kontrollü analjezi (Epidural veya intravenöz vb.)

Günde bir adet faturalandırılır.

53,39

550060

İnvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü

Kateterizasyon hariçtir. Günde en fazla dört adet faturalandırılır.

106,85

 

550090

Muayene anestezisi, ameliyathane dışı

 

178,27

550100

Muayene anestezisi, ameliyathanede

 

89,14

 

550120

Noninvaziv yöntemle kardiyak debi ve indeks ölçümü

 

35,71

 

550130

Anestezi Al grubu

 

2.136,72

550140

Anestezi A2 grubu

 

1.335,63

550150

Anestezi A3 grubu

 

801,39

550160

Anestezi B grubu

 

373,98

550170

Anestezi C grubu

 

213,70

550180

Anestezi D grubu

 

133,54

550190

Anestezi E grubu

 

89,12

 

550200

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 12001 ve üzeri

 

2.948,16

550210

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5201- 12000

 

1.602,48

550220

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2351- 5200

 

961,65

550230

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1451- 2350

 

445,39

550240

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 751- 1450

 

256,92

550250

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 301-750

 

160,26

550260

Birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 0-300

 

106,84

 

550270

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı Al grubu

 

3.204,96

550280

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A2 grubu

 

2.009,45

 

550290

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı A3 grubu

 

1.195,78

550300

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı B grubu

 

559,77

550310

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı C grubu

 

318,14

550320

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı D grubu

 

196,00

550330

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) anestezi puanı E grubu

 

133,54

 

550350

Atlantoaksial ve atlantooksipital enjeksiyon, ağrı tedavisi

 

267,12

550360

Eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi

Tedavi süresince bir adet faturalandırılır.

63,48

550370

Faset eklem içi enjeksiyon, ağrı tedavisi

Tedavi süresince bir adet faturalandırılır.

133,57

550380

Proloterapi

Ligaman, tendon içi enjeksiyon ile proliferatif gelişimi indükleme

26,71

550390

Sakroiliyak eklem enjeksiyonu, ağrı tedavisi

 

133,57

550400

Tetik nokta veya tendon kılıfı veya ligament enjeksiyonu, tek seans

 

26,71

 

550410

Aksiller pleksus sinir bloğu

 

178,27

550420

Diğer periferik alt ekstremite sinir blokları

 

53,43

550430

Diğer periferik üst ekstremite sinir blokları

 

53,43

550440

Faset mediyan sinir bloğu, tek

Tedavi süresince bir adet faturalandırılır.

89,14

550450

Fasiyal sinirin sinir bloğu

 

133.57

550460

Femoral sinir bloğu, üçlü

 

133,57

550470

Gasser gangliyon sinir bloğu

Tedavi süresince bir adet faturalandırılır.

356,27

550480

Glossofaringeal/vagus/frenik/aksesoryus sinir bloğu

 

178,27

550490

Greater ve lesser oksipital sinir bloğu

Tedavi süresince bir adet faturalandırılır.

89,14

 

550520

İliyoinguinal/genitofemoral/iliyohipogast rik sinir bloğu

 

133,57

550530

İnterkostal sinir bloğu, tek seviye

Tedavi süresince bir adet faturalandırılır.

53,43

550540

İnterkostal sinir bloğu, ilave her seviye

550530 ile birlikte faturalandırılır.

26,71

550550

İnterskalen sinir bloğu

 

178,27

550560

Laringeal sup/rek sinir bloğu

 

133,57

550570

Lateral femoral kutanöz/obturator sinir bloğu

 

89,14

550580

Maksiller/mandibüler sinir bloğu

 

89,14

550590

Paraservikal sinir bloğu, tek

 

133,57

550600

Peroneal/tibiyal/sural sinir bloğu

 

89.14

550610

Pudental sinir bloğu

 

89,14

550620

Radial/ulnar/medial sinir bloğu

 

89.14

550630

Sakral/koksigeal sinir bloğu

 

89,14

550640

Selektif sinir kökü bloğu, tek

 

133,57

550650

Servikal/brakiyal pleksus sinir bloğu

 

178,27

550660

Siyatik sinir bloğu

 

133.57

550670

Supraorbital/intraorbital/troklear sinir bloğu

 

89,14

550680

Supraskapüler sinir bloğu

 

89,14

 

550690

Çölyak/hipogastrik pleksus sinir bloğu

 

356,27

550700

İmpar ganglion sinir bloğu

 

267,12

550710

Paravertebral torakal/lomber/psoas kompartman sinir bloğu, tek

 

133,57

550720

Sfenopalatin gangliyon sinir bloğu

Tedavi süresince bir adet faturalandırılır.

267,12

550730

Splanknik blok

 

356,27

550740

Stellat gangliyon sinir bloğu

 

133,57

 

550750

Epidural blok (Kateter ve port veya pompa implantı)

 

600,28

 

550770

Kombine spinal epidural analjezi veya blok (Kontinü)

Alt ekstremite ve batın cerrahisinde rejyonel anestezi uygulamasında spinal ve epidural anestezinin özel bir set ile uygulanması.

360,17

550780

Lomber-kaudal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

 

267,12

550790

Servikal-torakal epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

 

302,84

550800

Spinal blok, kateter ve port veya pompa implantı ile

 

600,28

550810

Subaraknoid blok, lomber veya kaudal spinal blok ile

 

150,08

 

550830

Transforaminal anteriyor epidural enjeksiyon veya kateterizasyon

Floroskopi eşliğinde transforaminal olarak epidural steroid uygulaması.

302,84

 

550850

Nörolitik sinir bloğu, subaraknoid

Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda intrateka! nörolitik ajan enjeksiyonu.

356,27

550860

Nörolitik sinir bloğu, epidural (Servikal-torakal)

Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu.

534,24

550870

Nörolitik sinir bloğu, epidural (Lomber-kaudal)

Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen ağrılarda epidural nörolitik ajan enjeksiyonu.

445,42

550880

Nörolitik interkostal sinir bloğu, tek seviye

Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu.

133,57

550890

Nörolitik interkostal sinir bloğu, ilave her seviye

Diğer tedavi yöntemlerine yanıt vermeyen göğüs ağrılarında nörolitik ajan enjeksiyonu.

53,43

550900

Trigeminal/Gasser gangliyon sinir bloğu

Trigeminal nevraljide nörolitik ajan enjeksiyonu.

356,27

550910

Nörolitik Stellat gangliyon sinir bloğu

 

222,69

550920

Nörolitik sinir bloğu, paravertebral (Torakal-lomber)

Lomber sempatik blokları da içerir.

222,69

550930

Nörolitik Çölyak veya Hipogastrik sinir bloğu

Kanser ağrısı tedavisinde uygulanır.

534,24

550940

Nörolitik İmpar gangliyon sinir bloğu

 

445,42

550950

Nörolitik periferik sinir bloğu, tek

 

133,57

550960

Nörolitik Splanknik sinir bloğu

 

534,24

 

550970

Anüloplasti RFT

Yılda bir adet faturalandırılır.

680,06

550981

Faset Eklem RFT, tek

Yılda bir adet faturalandırılır.

485,90

 

551031

Perkütan faset sinir denervasyon RFT, tek

Yılda bir adet faturalandırılır.

485,90

 

551041

Perkütan intradiskal RFT

Yılda bir adet faturalandırılır.

485,90

551061

RFT Nörotomi

Yılda bir adet faturalandırılır.

485,90

 

551071

Sakroiliyak eklem RFT

Yılda bir adet faturalandırılır.

388,67

 

551084

Servikal Dorsal Root Gangliyonu RFT

Yılda bir adet faturalandırılır.

485,42

551085

Torakal Dorsal Root Gangliyon (DRG)- RFT

Yılda bir adet faturalandırılır.

485,42

551086

Lomber Dorsal Root Gangliyon (DRG)- RFT

Yılda bir adet faturalandırılır.

485,42

551087

Sakral Dorsal Root Gangliyon (DRG) RFT

Yılda bir adet faturalandırılır.

485,42

 

551101

Stellat gangliyon RFT

Yılda bir adet faturalandırılır.

485,90

551110

Trigeminal veya Gasser gangliyon RFT

Yılda bir adet faturalandırılır. Ömür boyunca üç adetten fazla yapılması halinde nöroloji, algoloji/anestezi ve beyin cerrahisi uzmanlarından oluşan sağlık kurulu ile tıbbi gerekçe belirtilmelidir.

582,83

 

551120

Epiduroskopi nöroplasti-adezyonolizis

Yılda en fazla iki adet faturalandırılır. SUT'un 2.4.4.L maddesine bakınız.

582,83

551130

Lomber-kaudal nöroplasti-adezyonolizis

Üç günlük bir programdır. Bu süreçte bir defa faturalandırılır.

582,81

551140

Servikal-torakal nöroplasti-adezyonolizis

Üç günlük bir programdır. Bu süreçte bir defa faturalandırılır.

582,81

 

551150

İmplantasyon port/rezervuar/pompa implant

Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve rezervuarı cilt altına implante edilen ağrı pompalan

582,81

551160

İmplantasyon spinal-epidural

Epidural veya intratekal olarak yerleştirilen ve ucu dışarı açık tünelize edilmiş kateterler

582,81

551170

Nörostimülatör elektronik analiz/programlama

Sadece programlama ve analizi içerir, cihaz implantasyon işlemlerini içermez.

38,95

551180

Nörostimülatör pulse jeneratör revizyonu/çıkartılması

 

291,41

551190

Nörostimülatör pulse jeneratör yerleştirilmesi

 

680,06

551200

Periferik sinir elektrot implantasyonu

Nörostimülatör elektrodunu periferik sinir üzerine yerleştirmek için küçük cerrahi işlem

680,06

551210

Perkütan elektrot revizyonu veya çıkarılması

 

194,47

551220

Perkütan nörostimülatör elektrot implantasyonu

 

680,06

551230

Pompa veya port programlanması veya doldurulması

Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların doldurulması için

38,95

551240

Port veya pompa revizyonu veya çıkarılması

Rezervuarlı portlar veya programlanabilir pompaların cerrahi işlemi

291,41

 

551250

Bispektral indeks (BİS) monitörizasyonu

 

35,71

 

551290

Günlük yatan hasta ağrı takibi

Epidural kateterli hastalarda. Günde bir adet faturalandırılır.

35,71

 

551340

SEDO-analjezi

Aynı gün genel anestezi ile birlikte faturalandırılmaz. Lokal ya da rejyonel anestezi altında cerrahi girişim uygulanan hastalara, ayrıca tanısal veya tedavisel bir girişim uygulanacak hastaların sedatize edilmesi amacıyla uygulanır.

51,03

 

705370

Eritrosit Süspansiyonu

705130,705140,906290,906610,906620,906630, 906640,906660,906670,906680,906690,907430, 907440,907450,907460,907470,907480,907590, 907600,907610,705240,705280,705300 işlemleri ve lökosit filtresi (İn-line vb.) dahildir.

363,05

705371

Eritrosit Süspansiyonu, Kızılay'dan temin edilen

705130,705140,905090,906290,906610,906620, 906630,906640,906660,906670,906680,906690, 907430,907440,907450,907460,907470,907480, 907590, 907600, 907610, 705240, 705280, 705300 işlemleri ve lökosit filtresi (în-line vb.) dahildir.

847,97

 

c) Listeye “550330” SUT kodlu işlem satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki işlem satırları eklenmiştir.

 

550340

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 12001 ve üzeri

 

4.422,24

550341

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden faz,la ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 5201-12000

 

2.403,72

550342

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 2351-5200

 

1.442,48

550343

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 1451-2350

 

668,08

550344

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 751-1450

 

385,38

550345

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 301-750

 

240,40

550346

Yeni doğan/geriatrik (75 yaş üstü ve ASA 3-4) hastalara birden fazla ameliyatın veya ameliyathane dışı uygulamaların yapıldığı anesteziler. Toplam cerrahi puan 0-300

 

160,26

 

MADDE 2- Aynı Tebliğ eki “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler Listesi (EK-3/A)” nde yer alan “OR4531 ”,  “OR4532”,                    “OR4533”, “OR4534”    “OR4535”,  “OR4536”,  “OR4537”,  “OR4538”,  “OR4541”.  “OR4542”, “OR4543”,   “OR4545”,                    “OR4546”,  “OR4547”,  “OR4548”,  “OR4549”,  “OR4551”,  “OR4552”,  “OR4554”.  “OR4555”, “OR4556”,   “OR4557”,                    “OR4558”,  “OR4559"   “OR4561”,  “OR4563”,  “OR4564”,  “OR4565”,  “ÖR4567”,  “OR4568”, “OR4569”,   “OR4571”,                    “OR4572”,  “OR4577”   ve “OR4578” SUT kodlu tıbbi malzeme satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

OR4531

KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2

 

30,00

OR4532

KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2

 

23,00

OR4533

KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2

 

19,00

OR4534

GÜMÜŞLÜ KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2

 

58,00

OR4535

GÜMÜŞLÜ KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100- 224 cm2

 

46,00

OR4536

GÜMÜŞLÜ KÖPÜK/SÜNGER YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2

 

39,00

 

OR4537

HİDROKOLLOÎD İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2

 

16,00

OR4538

HİDROKOLLOÎD İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2

 

12,00

 

OR4541

ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (KÜÇÜK) 0-99 cm2

 

30,00

OR4542

ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100- 224 cm2

 

23,00

OR4543

ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2

 

20,00

 

OR4545

GÜMÜŞLÜ ALJİNAT/FİBER/AQUAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2

 

39,00

OR4546

GÜMÜŞLÜ ALJİNAT/FİBER/AQIJAFİBER YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2

 

30,00

 

OR4547

KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 0-99 cm2

 

82,00

OR454S

KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 100-224 cm2

 

68,00

OR4549

KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2

 

51,00

OR4551

KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2

 

33,00

OR4552

GÜMÜŞLÜ KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 0-99 cm2

 

96,00

 

OR4554

GÜMÜŞLÜ KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2

58,00

OR4555

GÜMÜŞLÜ KOMPOZİT YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2

39,00

 

OR4556

HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 0-99 cm2

 

58,00

OR4557

HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 100-224 cm2

 

39,00

OR4558

HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2

 

30,00

OR4559

HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2

 

25,00

OR4561

GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 0-99 cm2

 

116,00

 

OR4563

GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 225-499 cm2

 

58,00

OR4564

GÜMÜŞLÜ HİDROFİBER YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2

 

53,00

 

OR4565

NANOKRİSTAL GÜMÜŞ İÇERİKLİ, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALIMI YAPAN YARA ÖRTÜSÜ 0-224 cm2

 

107,00

 

OR4567

NANOKRİSTAL GÜMÜŞ İÇERİKLİ, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALIMI YAPAN YARA ÖRTÜSÜ 500+ cm2

 

68,00

OR4568

GÜMÜŞ İÇERİKLİ, KONTROLLÜ GÜMÜŞ SALIMI YAPAN (10 GÜN VEYA DAHA FAZLA SALİMİ YAPABİLEN) YARA ÖRTÜSÜ

 

39,00

 

OR4569

PARAFİN TÜL KAPAMALAR (KLORHEKSİDİN/GÜMÜŞ- 1 SÜLFADİAZİN/İYOT/GÜMÜŞ İÇEREN PARAFİN TÜL KAPAMALAR DAHİL)

4,00

 

OR4571

BARİYER YARA ÖRTÜSÜ, TEK TABAKALI

 

2,00

OR4572

BARİYER YARA ÖRTÜSÜ, İKİ TABAKALI

 

2,00

 

OR4577

KOLLAJEN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (ORTA) 100-224 cm2

 

11,00

OR4578

KOLLAJEN İÇERİKLİ YARA ÖRTÜSÜ (BÜYÜK) 225+ cm2

 

5,00

 

MADDE 3- Aynı Tebliğ eki “Tıbbi Sarf Malzemeler Listesi (EK-3/C-4)" nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır, a) Listede yer alan “Al 0046" SUT kodlu satırdan sonra gelmek üzere başlık, ödeme kriterleri ve/veya kuralları ile tıbbi malzeme satırları aşağıdaki şekilde eklenmiştir.

 

 

OSTOMİ MALZEMELERİ

 

(1) Ostomi malzemelerinin temini için uzman hekim raporu düzenlenecek olup, raporda teşhis, yapılan ameliyatın adı, malzemenin adı, kullanım süresi ve ikinci fıkrada belirtilen miktarları geçmemek üzere günlük kullanım miktarı belirtilecektir. Hastada ikinci bir stoma söz konusu ise bu durum raporda belirtilecektir.

(2) Ostomi malzemeleri bedelleri tedavi protokolü gereğince hekim tarafından sağlık raporu ve reçetede belirtilen adetler esas alınarak en fazla 2 (iki) avlık miktarlarda reçete edilmesi halinde Kurumca bedeli karşılanır.

A10136

OSTOMİ PASTASI (ÜROSTOMİ, KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ)

30,48

A10137

KOLOSTOMÎ, İLEOSTOMİ TORBASI (TEK PARÇA, FİLTRE DAHİL)

9.11

A10138

KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN, FİLTRE DAHİL)

9.11

A10139

OSTOMİ ADAPTÖRÜ (ÜROSTOMİ, KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ)

13,15

A10140

ÜROSTOMİ TORBASI (TEK PARÇA)

11,21

A10141

ÜROSTOMİ TORBASI (ADAPTÖR İÇİN)

11,21

 

b) Listede yer alan “KOLOSTOMİ, İLEOSTOMİ VE ÜROSTOMİ MALZEMELERİ” başlığı, ödeme kriterleri ve/veya kuralları ile “A10036”, “A10037”, “A10038”, “A10039”, "Al0040”, "A10041”, "A10042”, "A10Û43”, “Al0044”, “A10045” ve “A10046'' SUT kodlu tıbbi malzeme satırları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4- Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi 8/2/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) 1 inci maddesi yayımı tarihinden 5 iş günü sonra,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Not: Tebliğ maddeleri ihtiyaç olması durumunda kullanılması için resimden metne çevrilmiştir, hatalı çevrilmesi ihtimaline karşı aşağıdaki linkteki orjinal PDF formatını dikkate alınız.

Tebliğ için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 137453 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim