• BIST 110.932
  • Altın 175,102
  • Dolar 4,0605
  • Euro 4,9845
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Bursa 17 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 20 °C

SGK Yükseköğrenim Öğrencilerinin Staj Yönergesi

SGK Yükseköğrenim Öğrencilerinin Staj Yönergesi
SGK Yükseköğrenim Öğrencilerinin Staj Yönergesi
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞINDA
STAJ YAPACAK YÜKSEKÖĞRENİM ÖĞRENCİLERİNİN BELİRLENMESİ VE
STAJ SÜRECİNE İLİŞKİN ESASLARIN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNERGE
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve kapsam
Madde 1- (1) Bu Yönerge, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez ve taşra
teşkilatında yükseköğretim stajı yapacak olanların belirlenmesi ve staj sürecine ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Dayanak
Madde 2- (1) Bu Yönerge, 13/12/1983 tarihli ve 18250 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve
Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3- (1) Bu Yönergede yer alan;
a) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını,
b) Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten veya uygulayan ve bu çerçeve
içerisinde çalışan Kurum merkez ve taşra teşkilatı hizmet birimlerini,
c) Merkez teşkilatı: Ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı hizmet birimlerini,
ç) Taşra teşkilatı: Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Sosyal Güvenlik Merkezi
Müdürlüklerini,
d) Ana hizmet birimleri: Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlüğü, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığını,
e) Danışma birimleri: Strateji Geliştirme Başkanlığı, İç Denetim Birimi Başkanlığı,
Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğini,
f) Yardımcı hizmet birimleri: İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı ile İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığını,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Stajlar
Stajyerlerde aranılacak şartlar, istenilecek belgeler ve başvuru şekli
Madde 4- (1) Kurumda staj yapacakların; staja başlayacakları tarihte önlisans, lisans
veya yurtdışında bunlara denkliği kabul edilmiş yükseköğretim kurumları öğrencisi ya da yükseköğretim kurumu mezunu veya yüksek lisans öğrencisi olmaları şartı aranır. Staja başvuru için istenilecek belgeler şunlardır:
a) Staj Başvuru Formu (Ek-1).
b) Staja başvurulan tarih itibariyle üniversiteden temin edilecek öğrenci belgesi.
c) Staj yapma ve staj süresi ile ilgili zorunluluk varsa bunu belirten üniversiteden
alınmış yazı ya da belge.
ç) Türkçe yazılmış özgeçmiş. Strateji Geliştirme Başkanlığı Avrupa Birliği ve
Yurtdışı İlişkiler Daire Başkanlığında staj yapmak isteyenler için, yabancı dille öğrenim veren üniversite öğrencileri hariç KPDS, TOEFL, IELTS gibi yabancı dil bildiğini gösterir belge.
d) 1 adet vesikalık fotoğraf.
 
(2) Staj başvurusu; bu Yönerge ekinde yer alan Ek-1 Staj Başvuru Formu, Kurum
internet sayfasından temin edilerek doldurulmak ve gerekli belgeler eklenmek suretiyle, staj  yapılacak ilgili birime doğrudan yapılır. Başvuru belgelerinin eksik olması veya eksik
düzenlenmesi halinde başvurular geçersiz sayılır.
Staj başvuru ve bitiş tarihleri ile dönemleri
Madde 5- (1) Staj başvuruları 15 Ocak – 30 Nisan tarihleri arasında yapılır.
(2) Staj dönemleri; Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarının birinci Pazartesi
günü başlar.
(3) Birimlerce uygun bulunması halinde diğer zamanlarda da staj yapılabilir.
Staj süresi ve kapsamı
Madde 6- (1) Herhangi bir kısıtlama ve zorunluluk dışında staj süresi, üniversitelerin
şart koştuğu zorunlu staj süreleri kadardır. Zorunlu staj süresi belirtilmemişse, 5 inci maddede belirtilen dönemler itibariyle staj süresi 4 haftadır.
(2) Stajın içeriği ilgili birim tarafından belirlenir. Stajyer bir danışman nezaretinde çalışır. İlgili birimde Kurumun teşkilat ve görevlerini tanıtmak ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek amacıyla bir günlük bilgilendirme eğitiminin ardından stajın kalan bölümü tamamlanır.
(3) Staj süresince en fazla iki gün devamsızlık yapılabilir.
Staj başvurusunun değerlendirme aşamaları
Madde 7- (1) Staj başvurusu, Kurumda staj yapılacak ilgili birim tarafından imkanlar
ve çalışma programlarına uygunluğu doğrultusunda değerlendirilir. Başvuranın üniversitedeki bölümünün birimin görev alanına uygun olup olmadığı, stajın zorunluluk durumu ve yabancı dil bilgisi staja kabul açısından öncelik nedenidir.
(2) Uygun görülmesi halinde staj ilgili birimin onayı ile kesinleşir ve sonuç ilgiliye
bildirilir.
(3) Staja kabul edildiği halde geçerli mazereti olmaksızın başlamayanlar, ikinci kez
staj başvurusunda bulunamazlar.
Stajın değerlendirilmesi
Madde 8- (1) Staj süresince ve staj süresinin bitiminde stajyerlerin üniversitelerinden
getirdikleri stajla ilgili değerlendirilmelerine ilişkin formlar, stajın yapıldığı ilgili birim
tarafından doldurulmak suretiyle nihai değerlendirme yapılır.
(2) Staj programını tamamlayanlara bu Yönerge ekinde yer alan Ek-2 Staj
Tamamlama Belgesi verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Mesai saatleri
Madde 9- (1) Staj, hafta içi mesai saatleri içinde tam gün olarak yapılır.
Ücret
Madde 10- (1) Kurumca stajyerlere ücret ödenmez.
 
Stajyerlerin yükümlülükleri
Madde 11- (1) Kurumda staj yapanlar; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve
13/12/1983 tarihli ve 18250 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Bakanlıklar ile Onlara Bağlı Kurum ve Kuruluşlardan Yararlanma Yönetmeliğinde stajyerlerle ilgili öngörülen ödev ve yükümlülüklere uymak zorundadır. Aksi halde, stajyerlerin stajyerliklerine son verilerek, bu durum ilgililerin üniversitelerine bildirilir ve o güne kadar tamamlamış oldukları çalışmalar staj olarak değerlendirilmez.
Stajyerlere sağlanan hizmetler
Madde 12- (1) Stajyerler; Kurumun kütüphane ve diğer hizmetlerinden imkanlar
ölçüsünde, ücretini ödemek şartıyla da yemek hizmetlerinden faydalanabilirler.
Yürürlük
Madde 13- (1) Bu Yönergenin 5 inci maddesi 1/1/2011, diğer maddeleri ise onay
tarihi itibariyle yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
 
Ek-1
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
STAJ BAŞVURU FORMU
1. KİMLİK BİLGİLERİ
T.C. KİMLİK NUMARASI
ADI SOYADI
DOĞUM TARİHİ
DOĞUM YERİ
ADRES
TELEFON
E-POSTA
2. EĞİTİM BİLGİLERİ
ÜNİVERSİTE
FAKÜLTE VEYA YÜKSEKOKUL
BÖLÜMÜ VE SINIFI
BİLDİĞİ YABANCI DİL VE SEVİYESİ
KULLANABİLDİĞİ
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI
VE DİLLERİ
3. STAJ TALEP BİLGİLERİ
BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ
STAJ YAPMAK İSTEDİĞİ BİRİM
Söz konusu staj talebim hakkında gereğini arz ederim.
Tarih : …./…./20…
İmza :
Adı-Soyadı :
NOT: Bu forma; staj yapma ve staj süresi ile ilgili zorunluluk varsa bunu belirten
üniversiteden alınmış yazı ya da belge ile istenilen diğer belgeleri ekleyiniz.
 
FOTOĞRAF
Ek-2
T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
STAJ TAMAMLAMA BELGESİ
STAJYERİN :
T.C. Kimlik Numarası :
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi :
Doğum Yeri :
Üniversite :
Fakülte veya Yüksekokul :
Bölümü ve Sınıfı :
STAJ PROGRAMININ :
Konusu :
Başlama ve Bitiş Tarihleri :
Süresi :
Yapıldığı Birim :
Staj programına katılan ve yukarıda kimliği ile diğer bilgileri belirtilen öğrenci, staj
çalışmalarını başarı ile tamamladığından kendisine bu belge verilmiştir.
Tarih : …./…./20…
İmza :
Adı-Soyadı :
Unvanı :
 
Bu haber toplam 10849 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim