• BIST 9693.46
  • Altın 2496.161
  • Dolar 32.4971
  • Euro 34.5977
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Bursa 15 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 17 °C

SUT ve eki Ek-2/D de yapılan düzenlemelerle ilgili Genelge ( 2008-75 )

SUT ve eki Ek-2/D de yapılan düzenlemelerle ilgili Genelge ( 2008-75 )
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SUT ve eki Ek-2/D de yapılan düzenlemelerle ilgili 2008-75 sayılı Genelge yayımlamıştır.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı SUT ve eki Ek-2/D de yapılan düzenlemelerle ilgili 2008-75 sayılı Genelge yayımlamıştır.

 
T.C.
 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
FİYATLANDIRMA DAİRE BAŞKANLIĞI
 


Sayı   : B.13.1.SGK.0.1/ GSS
Konu : SUT ve eki Ek-2/D de yapılan düzenlemelerle ilgili Genelge
GENELGE (2008/75)
Bilindiği üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği” 15/6/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/5/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/6/2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair, Tebliğin 1 inci maddesinde yer alan; “Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur.” hükmüne istinaden; aşağıda belirtilen değişikliklerin ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.
1.   Tebliğ Eki “Sistemik Antimikrobik ve Diğer İlaçların Reçeteleme Kuralları” Ek 2/A
Listesine;
“95- Itrakonazol etkin maddesinin kullanım koşulunun; 95.1.Itrakonazol oral : UH-P,
95.2.Itrakonazol infüzyon: Madde 12.7.23 esaslarına uygun olarak” şeklinde düzenlenmesi;
“115.2 Tenofovir disoproksil etken maddesinin; Kronik Hepatit B’de Madde 12.7.13 esaslarına gore, HIV de EHU” koşulu ile ilavesi;
“115.3 Fosamprenavir etken maddesinin; EHU koşulu ile ilavesi;
“182. "Ursodeoksikolikasit"
a)İç hastalıkları veya genel cerrahi uzman hekimlerince veya bu uzman hekimlerinin düzenlediği ilaç kullanım raporuna dayanılarak tüm hekimlerce (Süspansiyon formu hariç)
b)Süspansiyon formu:0-13 yaş grubu hastalarda pediyatrık cerrahi, pedıyatri ve pedıyatrik gastoenterolojı uzmanı tarafından reçetelenmesi, bu uzman hekımlerden biri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna dayanarak diğer hekimlerce de reçetelenmek üzere” olarak değiştirilmesi;
2.   Tebliğ Eki “Ayakta Tedavide Sağlık Kurulu/İlaç Kullanım Raporu İle Verilebilecek İlaçlar ” Ek 2/C Listesine;
78. Rituksimab: Romatoıd Artrit tanısında madde 12.7.1’e göre
“79. Atomoksetine: 6 yaş ve üstü çocuklarda, çocuk psikiyatri uzman hekimleri tarafından düzenlenen ilaç kullanım raporuna istinaden çocuk psikiyatri uzman hekimi veya çocuk hastalıkları uzmanı tarafından reçetelenmek koşulu ile”
 
ilavesi;

          3.   Tebliğin 12.7.14. Kanser İlaçları Verilme İlkeleri başlıklı bölümünün (c) maddesinin 3 üncü bendine "Dasatinib", “Pegvisomant” , “Sunitinib” etkin maddelerinin eklenmesi,

Aynı maddenin son paragrafından sonra gelmek üzere;
“Dasatinib: Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan ilacın prospektüsünde yer alan endikasyonlarda kullanılmak üzere İlacın prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak içinde en az bir Hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli Sağlık Kurulu Raporu ile günlük 100 mg tedavi dozu aşılmamak kaydı ve Tıbbı Onkoloji veya Hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir.”
“Pegvisomant: Bu ilaç cerrahi ve/ veya radyasyon terapisine rağmen veya genel durumu operasyon ve/veya radyasyon terapisine uygun olmayan aktif akromegalisi olan ve en az 6 aylık süre ile ve tam dozda uzun etkili somatostatin analogları ile tedaviye rağmen IGF-1 düzeyleri yaşa göre belirlenen normal değerlerin üstünde kalan hastalarda kullanılabilir.Bu hastalar için Eğitim ve Araştırma ve Üniversite hastaneleri tarafından içinde en az bir endokrinoloji ve metabolizma uzmanının yer aldığı sağlık kurulu raporu düzenlenecektir.
Tedavinin başlangıcında; IGF-1 kontrolü yapılarak ve en düşük dozdan başlanarak iki ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporu düzenlenecek, bu sürenin sonunda yine IGF-1 kontrolü yapılarak iki kez ikişer aylık iki rapor daha düzenlenebilecek ve bu şekilde başlangıç tedavi süresi toplam 6 ayı aşmayacaktır.
Düzenlenen raporlarda; varsa bir önceki raporun tarih-sayısı ile kaçıncı rapor olduğu belirtilecektir.
İdame tedavisinde yine IGF-1 kontrolü yapılarak en fazla 1 yıl süreli sağlık kurulu raporu düzenlenecektir. Tedavi sırasında IGF-1 ölçümlerine göre dozun azaltılması gerektiğinde yeni bir rapor düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.
İdame tedavisi için düzenlenen raporda; başlangıç tedavisi için düzenlenen raporların tarih ve sayısı belirtilecektir.
Reçeteler, endokrinoloji ve metabolizma uzmanları tarafından yazılacaktır. İdame tedavisi sırasında en fazla ikişer aylık ilaç ihtiyacına yönelik reçetelenecek ve reçetelere IGF-1 ölçümleri yazılacaktır.
“Sunitinib: İmatinibe dirençli metastatik veya rezekte edilemeyen gastrointestinal stromal tümörlerin (GIST) veya sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, içinde en az bir tıbbi onkoloji uzmanının bulunduğu tedavi protokolünü de gösterir ve en fazla 6 ay süre ile geçerli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkologlar tarafından reçetelenir. Rapor süresinin sonunda tedavinin devamı için hastalıkta progresyon olmadığı belirlenmeli ve bu durum çıkarılacak raporda belirtilmelidir." İlavesine,
4. Tebliğin “12.7.9 Eritropoietin alfa-beta, darbepoetin, sevelamer, parikalsitol kullanım ilkeleri"başlıklı bölümünün 2 nci maddesinin (b) bendine 4 üncü maddeden sonraki paragrafa hemodıyaliz kelimesinden sonra "veya periton diyaliz alan" ifadesinin eklenmesi,
 
5 Tebliğin “12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan / intramuskular metotreksat, Efalizumab kullanım ilkeleri” başlığının, "12.7.1. Altın preparatları, biyolojik ajanlar, leflunomid ve subkutan / intramuskular metotreksat, Efalizumab, Romatoid artritte rituksimab kullanım ilkeleri" olarak değiştirilmesine,

Bu maddenin (ç) bendinin "Romatoid Artritli Hastalarda" başlıklı alt bendinin altına gelmek kaydı ile "Rituksimab, Romatoid Artritli hastalarda; methotrexat ile kombinasyon halinde, aktif romatoid artriti bulunan ve bir veya daha fazla TNF (tümor nekrözis faktör) inhibitörü tedavilerine karşın hastalığı kontrol edilemeyen (DAS 28 SKORU>5.1 OLAN) erişkin hastalarda, en çok 2 kür (4 infüzyon şeklinde) olarak, yalnızca üniversite veya eğitim ve araştırma hastanelerinde bulunan romatolojı veya klinik immunolojı bilim dallarında veya kliniklerinde hazırlanan en az bir romatolojı veya klinik İmmunolojı uzmanının bulunduğu sağlık kurulu raporuna dayanılarak, bu hekimler tarafından reçetelenmek klinik ortamda uygulanmak kaydı ile” İbaresinin eklenmesi,

6.Tebliğin 12.7.23. Amfoterisin-B ve Kaspofungin ve Vorikanozol Kullanım İlkeleri başlığının, “12.7.23. Amfoterisin-B, Kaspofungin, Vorikanozol, Itrakanazol(infüzyon) Kullanım İlkeleri” olarak değiştirilmesi,
Bu bölümün; 2 nci bendine, “vorikanozol” kelimesinden sonra gelmek üzere, “veya ıtrakonazol (ınfuzyon)” ibaresinin, 3 ncü bendıne “amfoterisin B nin parenteral formları” kelimesinden sonra gelmek üzere, “veya ıtrakonazol (ınfuzyon)” ibaresinin, 3 ncü bendin son cümlesinden sonra gelmek üzere; “Itrakanazol’un oral formları, Ek-2/A Listesinin 95 inci maddesinde belirtildiği şekilde reçetelenebilecektir.” cümlesinin eklenmesi,
7.Tebliğ Eki “Hasta Katılım Payından Muaf İlaçlar Listesi” Ek-2 Listesine;
2.11-Pilokarpin tablet (sadece Kserostomi tedavisinde)
4.2.11-İvabradin
5.1.4-Omalizumab,
9.2.17-"Pilokarpin tablet(sadece sjögren sendromunda)"
9.2.18 Rituksimab (Romatoıd Artrit tanısında)* 10.3.2.4-Tetrabenazin
ilavesi;
13.1.1 "Kalsipotriol" (Kortikosteroidlerle kombınasyonu dahil)
 
şeklinde düzenlenmesi; uygun görülmüştür.

            8. Bu Genelge ekleri ile birlikte 15.8.2008 tarihinde yürürlüğe girer. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Fatih ACAR
Kurum Başkanı V.

EK:1-Ek 2D Listesine İlave Edilen İlaçlar Listesi
2-Ek:2D Listende Düzenlenen İlaçlar Listesi
3- Ek:2D Listesinden Çıkarılanlar Listesi

Dağıtım:
Gereği:
                                                         Bilgi:
Kurum Merkez Teşkilatına                                Sağlık Bakanlığına
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine                     Maliye Bakanlığına
SSK Sağlık İşleri İl Müdürlüklerine(Devredilen)

Bu haber toplam 2855 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim