• BIST 9374.2
  • Altın 2031.88
  • Dolar 31.0075
  • Euro 33.5663
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Bursa 9 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 15 °C

T.C.Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan sağlık alanında işbirliğine ilişkin anlaşma

T.C.Hükümeti ile KKTC Hükümeti arasında imzalanan sağlık alanında işbirliğine ilişkin anlaşma
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar", 12 Ekim 2008 Pazar, 27022 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar", 12 Ekim 2008 Pazar, 27022 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
12 Ekim 2008 PAZAR             Resmî Gazete             Sayı : 27022

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA


Karar Sayısı : 2008/14123

             24 Mart 2008 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 16/7/2008 tarihli ve 5789 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 27/8/2008 tarihli ve HUMŞ/915 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 5/9/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.
 
                                                                                Abdullah GÜL
                                                                             CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
           Başbakan
           
TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK
CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA SAĞLIK ALANINDA
İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN ANLAŞMA
             Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Taraflar olarak anılacaktır) sağlık alanında ilişkilerini geliştirmekte ve işbirliği yapmakta istekli olup, bu işbirliğinin her iki ülke halkının sağlık düzeylerinin geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanarak, aşağıdaki konularda anlaşmaya varmışlardır.
Madde 1
             Taraflar, ortak mutabakatla belirlenecek sağlık ve tıp alanlarında bilimsel ve teknik işbirliği yapacaklardır.
             Taraflar, sözkonusu bilimsel ve teknik işbirliğini aşağıdaki şekillerde gerçekleştirebileceklerdir:
             – Müşterek bilimsel araştırma programlarının uygulanması,
             – Her iki ülkenin tecrübesinin, bilim ve tekniğin öğrenilmesi için karşılıklı heyet ve uzman ziyaretlerinin temini,
             – Sağlık alanında her iki ülkenin bilimsel kuruluşları arasında doğrudan temas kurularak yardımlaşma sağlanması,
             – Ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenecek kongre, konferans ve sempozyumlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden temsilci ve heyetlerin katılması ve bu toplantılara katılacak bilimadamları ve uzmanların davet edilmesi,
             – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin talebi üzerine imkanlar nispetinde uzman hekim gönderilmesi,
             – Sağlıkla ilgili karşılıklı mutabakatla belirlenecek alanlarda kısa süreli eğitim imkanı sağlanması,
             – Tıbbi ve teknik bilgilerin teati edilmesi,
             – Sağlık mevzuatlarının karşılıklı olarak uygunluğunun sağlanması,
             – Çeşitli alanlarda yatırım imkanlarının araştırılması ve teşviki.
Madde 2
             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin asistan ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavlarında (TUS) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hastanelerinin kadroları ilan edilerek, bu kadrolar için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu doktorların sözkonusu sınavlara girmeleri sağlanacaktır. Bu çerçevede ihtisas yapanlardan aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı olan asistanlar da ihtisaslarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı statüsünde bitireceklerdir. Taraflar, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıklar Hastanesi'nin araç, gereç, fiziki yapısı yeterli olan aşağıda belirtilen branşlarda, yarı süreli uzmanlık eğitiminin ilk yarı süresinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde, ikinci yarı süresinin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastaneleri'nden birinde yapılmasını sağlayacaktır.
             Branş Adı                                                  Eğitim Süresi               Eğitim Yeri
             İç Hastalıklar                                             2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Genel Cerrahi                                            2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Kadın Hastalıkları ve Doğum                    2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast
             Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları                     2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Göz Hastalıkları                                        2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Nöroloji                                                     2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Üroloji                                                       2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Ortopedi ve Travmatoloji                         2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon                 2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları               2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Radyodiagnostik                                       2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast
             Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı           2 yıl                             Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             Ruh Sağlığı ve Hastalıkları                         2.5 yıl                          Dr.Bur.Nal.D.Hast.
             İhtisas için Türkiye Cumhuriyeti'ne gönderilecek sağlık personelinin her türlü masrafları kendilerince karşılanacaktır.
Madde 3
             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mukim Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi ile Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde yarı süreli uzmanlık eğitimi alan ve uzmanlık eğitimlerinin diğer yarı sürelerini Türkiye Cumhuriyeti'nde tamamlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu hekimlerin uzmanlık eğitimleri bittikten sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki sağlık hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde iki yıl süre ile mecburi hizmet yapmaları ve bu mecburi hizmetin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mutlaka uygulamaya konulması sağlanacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mecburi hizmetini yapmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu hekimler Türkiye Cumhuriyeti'nde mesleklerini icra edemeyeceklerdir.
Madde 4
             3. Maddede belirtilen hekimlerden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruğu yanında Türkiye Cumhuriyeti uyruğunu da taşıyanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mecburi hizmetlerini tamamlamaları halinde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü'nü yerine getirmiş sayılacaklardır. Ancak, bunların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nca istihdam edilemeyeceğinin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na resmi olarak bildirilmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti'nde Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne tabi tutulacaklardır.
Madde 5
             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan Nöroşirurji, Tıbbi Onkoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Göğüs Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Acil Tıp Uzmanlığı, Nükleer Tıp, Dermatoloji, Nefroloji, Adli Tıp, Biyokimya, Mikrobiyoloji dallarında ihtisas süresi kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde mecburi hizmet yapmaları şartıyla TUS döneminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne birer kontenjan verilecektir.
Madde 6
             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'nde halen angio hizmetleri yürütülmekte olup, stent uygulanması ve kalp ameliyatları için hastalar yurtdışına gönderilmektedir. Bu nedenle anılan Hastanenin bünyesinde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının teknik kontrolünde kuruluş çalışmaları tamamlanan Kalp Cerrahisi Biriminde yapılacak olan kalp ameliyatlarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık servislerinde görevli uzman hekimler yeterli sayı ve düzeye ulaşıncaya kadar anılan ameliyatları gerçekleştirmek üzere, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde görev yapmakta olan Kalp Cerrahisi uzmanlarının ve gerekli diğer ekibin karşılıklı mutabakat ile belirlenecek sürelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderek, ameliyatları gerçekleştirmeleri konusunda mutabık kalınmıştır.
             Türkiye Cumhuriyeti'nden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek olan ekipte yer alacak kişilerin tüm yol masrafları ile iaşe ve ibate giderleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından karşılanacaktır.
Madde 7
             Taraflar, iki ülke arasında tam bir mevzuat uyumlaştırması sağlanıncaya kadar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen malların Türkiye Cumhuriyeti'ne ithalatında gümrük işlemlerinin hızlandırılması hususunda anlaşmışlardır.
             Bu kapsamda Taraflar,
             – İlaçlara Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsat alındıktan sonra, daha sonraki ihracatlarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Laboratuvarı'ndan alınacak analiz sertifikası ile,
             – Kozmetik ürünleri, dezenfektanlar, pestisitler, temizlik maddeleri, tıbbi malzemeler ile insan sağlığını doğrudan ilgilendiren ürün ve malzemelerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yetkili laboratuvarınca verilen sağlık ve kalite belgelerine istinaden ve sözkonusu ürün ve malzemeleri imal eden firmaların Türkiye Cumhuriyeti'nde yürürlükte olan mevzuat doğrultusunda başvurarak Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'ndan izin alınmasından sonra
             gümrüklerde   bekletilmeden   Türkiye   Cumhuriyeti'ne   ithalatının yapılması   hususunda mutabık kalmışlardır.
             Taraflar ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen ve Türkiye Cumhuriyeti'nde ruhsat veya izin verilmiş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ürünlerine sağlık ve serbest satış sertifikaları verilmesi konusunda mutabakata varmışlardır.
             Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti mevzuatının Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uyumu sağlandıktan sonra Taraflar biraraya gelerek konuyu tekrar müzakere edeceklerdir.
Madde 8
             Bu Anlaşma'da öngörülen uzman ve diğer personelin teatisi ile ilgili harcamalar, 2. maddelerde belirtilenler hariç olmak üzere aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
             – Gönderen taraf, kabul eden tarafın çalışma yerine kadar gidiş ve dönüş masraflarını karşılayacaktır.
             – Kabul eden taraf ülkesinde bulunduğu süre içindeki iaşe ve ibate masraflarını karşılayacaktır. Bu süre 2 (iki) haftayı geçmeyecektir.
Madde 9
             Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın talebine binaen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tedavisi mümkün olmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ikamet eden sigortasız Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından her yıl toplam 150 kişinin ücretsiz tetkik ve tedavilerinin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na bağlı Devlet Hastanelerinde, bu tetkik ve tedavilerin Devlet Hastanelerinde yapılamadığı durumlarda ise Üniversite Hastanelerinde yapılmasını sağlayacaktır.
Madde 10
             Taraflar, bu Anlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, 10 Şubat 1998 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma", 29 Aralık 1999 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık ve Çevre Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol" ile 16 Eylül 2003 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol"ün geçerlilik süresinin sona ermesi hususunda mutabık kalmışlardır.
Madde 11
             Taraflar bu Anlaşma'nın uygulanması görevini Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'na vereceklerdir. Bu Anlaşma'nın yürütülmesi için sözkonusu Bakanlıkların dış ilişkilerinden sorumlu birimleri gerekli koordinasyonu sağlayacaklardır.
Madde 12
             İş bu Anlaşma, tarafların ulusal onay işlemlerini tamamladıklarını karşılıklı olarak bildirdikleri tarihte yürürlüğe girecek ve 5 yıl süre ile geçerli olacaktır. Taraflardan herhangi biri Anlaşma'nın sona erdirilmesi niyetini 6 ay önceden bildirmediği takdirde Anlaşma'nın geçerlilik süresi 5 yıllık sürelerle kendiliğinden uzayacaktır.
             İş bu Anlaşma, her ikisi de Türkçe iki orijinal nüsha olarak hazırlanmış ve 24 Mart 2008 tarihinde Ankara'da imzalanmıştır.
 
         Türkiye Cumhuriyeti                                                    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
             Hükümeti Adına                                                                     Hükümeti Adına
 
     Prof. Dr. Recep AKDAĞ                                                              Dt. Eşref VAİZ
       Sağlık Bakanı                                                                          Sağlık BakanıBu haber toplam 3185 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim