• BIST 11089.53
  • Altın 2539.161
  • Dolar 32.8321
  • Euro 35.6521
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Bursa 28 °C
  • Antalya 29 °C
  • İzmir 32 °C

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 11)
(8) sıra numaralı “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği” 15/06/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğde değişiklik ve düzenlemelerin yap

(8) sıra numaralı “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği” 15/06/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğde değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüş ve 11/10/2007 tarihli 26670 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır.

Maliye Bakanlığından:

TEDAVİ YARDIMINA İLİŞKİN UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 11)

Bilindiği üzere, (8) sıra numaralı “Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği” (Bundan sonra “Tebliğ” olarak ifade edilecektir) 15/06/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 25/05/2007 tarihli ve 26532 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli görülmüştür.

1. Tebliğin 12.1.2 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki ibare eklenmiştir.

“Günübirlik tedavilerde kullanılan ilaçların hastanelerce temini zorunlu olmayıp, reçeteyi düzenleyen hekim tarafından günübirlik tedavi kapsamında olduğunun belirtilmesi kaydıyla ilaçlar serbest eczanelerden de temin edilebilir.”

2. Tebliğin eki Paket İşlem Fiyat Listesinde (EK–9) aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Paket İşlem Fiyat listesinde yer alan “5. ANESTEZİ VE REANİMASYON” işleminin adı “5. YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ” olarak değiştirilmiş ve bu işlem başlığı altında yer alan “P552010” ve “P552020” paket işlem kodları, işlemin adı, açıklamalar ve birim fiyatları ile birlikte listeden çıkarılmıştır.

b) Paket İşlem Fiyat Listesine bu Tebliğe ekli (EK–1) sayılı listede belirtilen işlemler eklenmiştir.

3. Yoğun bakım hizmetleri aşağıdaki esaslara göre yürütülecektir.

a) Yoğun bakım hastasından hiçbir gerekçeyle ilave ücret alınmayacaktır.

b) Ücretlendirme, Paket İşlem Fiyat Listesinin (EK–9) uygulama ilkeleri doğrultusunda yapılacaktır. Yoğun bakımda yatarken yapılan trakeostomi ve küçük cerrahi girişimler, albumin, enteral ve parenteral beslenme ürünleri fiyata dahil, trombosit, aferez trombosit hariçtir.

c) Her hasta için ayrıntılı epikrizin bir nüshası faturaya eklenecektir.

d) Mekanik ventilatör ihtiyacı olmayan veya üç günden kısa yatan hastalar için haftanın ilk günü dâhil tüm günler “diğer günler” üzerinden ücretlendirilir.

e) Hastaneler hasta seçimi yapamaz. Tedavi bitmeden hasta taburcu edilemez.

4. Nükleer tıp radyofarmasötik bedellerinin ödenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

Tebliğ eki Sağlık Kurumları Fiyat Listesinin 8.2 nci bölümünde yer alan “Nükleer Tıp Görüntüleme ve Tedavi” başlıklı işlemin açıklama bölümünde, kullanılan radyofarmasötiklerin ayrıca fatura edileceği belirtilmiş olmakla birlikte, Bakanlığımıza yapılan müracaatlardan nükleer tıp görüntüleme ve tedavi işlemlerinde kullanılan radyofarmasötik ajanların faturalandırılmasında ve bedellerinin ödenmesinde tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından radyofarmasötik ajanların faturalandırılması ve bedellerinin ödenmesine ilişkin olarak 1/9/2007 tarihinden geçerli olmak üzere 26/9/2007 tarihli ve 2007/73 sayılı Genelge yayımlanmış olup, kamu kurum ve kuruluşları tarafından konuyla ilgili olarak yapılacak ödemelerde de mezkur Genelge ile tespit edilen birim fiyatlar esas alınacaktır.

5. Tebliğin 20.4.1 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve Tebliğ eki “Vücut Organ Protez ve Ortezler Listesi”ne; 211.802 kod numarası ve 1.700,00 (Binyediyüz) YTL birim fiyatı ile “Akülü tekerlekli sandalye” ilave edilmiştir.

“Ayakta durmak ve/veya yürümek için alt ekstremitelerini kullanamayacak hastalığı veya sakatlığının yanında el, ön kol ve kolun tek taraflı fonksiyonuna mani durumu olduğu veya kalp yetmezliği, koroner arter hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi standart tekerlekli sandalye kullanamayacağı veya kullanması halinde kişinin sağlığının tehlikeye gireceği ortopedi ve travmatoloji, beyin cerrahisi, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, erişkin veya çocuk nöroloji uzman hekimlerinden birinin yer aldığı sağlık kurullarınca düzenlenen sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla akülü tekerlekli sandalye verilmesi mümkündür.

Akülü tekerlekli sandalyeler en az; elektronik kumandalı, kapalı devre sistemiyle yokuş aşağı bile hızı ve yönü ayarlanabilir, 6–12 derece arası eğimde kullanılabilme imkânı, taşıma için katlanabilir, hız limiti ayarlanabilir, 120 kg taşıma kapasitesinde, elektronik akü şarj cihazlı, tek veya çift akü kutusu ile 24 V akülü özelliklerine haiz olduğu ve ilgili firma tarafından iki yıl garanti, on yıl yedek parça bulunurluk garantisi, teknik destek taahhütnamesi verilmiş olması halinde Tebliğ eki EK–5/C Listesinde belirtilen tutarı aşmamak kaydıyla ödenir.”

6. Tebliğin “Yatarak tedavilerde reçetelerin düzenlenmesi” başlıklı 12.1.2. nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “01.01.2008 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

7. Tebliğin “Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilmeleri ilkeleri” başlıklı 12.7.27. nci maddesinin “Ç) Human albumin kullanım ilkeleri” bendinde yer alan “Tebliğ yürürlük tarihinden itibaren 120 günlük süre içerisinde” ibaresi “ 01.01.2008 tarihine kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

8. Tebliğin “ İleri tetkik işlemleri için sevk esasları” başlıklı 18.1. inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “ 01.01.2008 tarihinden itibaren” şeklinde değiştirilmiştir.

9. Tebliğin “ Tıbbi malzeme temin esasları” başlıklı 20.1. inci maddesinin;

a) 2 nci fıkrasında yer alan “Tebliğin yürürlük tarihinden itibaren 120 gün sonra” ibaresi “ 01.01.2008 tarihinden itibaren”,

b) Son fıkrasında yer alan “120 günlük geçiş süresi tamamlanana” ibaresi “01.01.2008 tarihine” şeklinde değiştirilmiştir.

10. Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Tebliğ olunur.

EK - 1 LİSTESİ

EK-9

PAKET İŞLEM FİYAT LİSTESİ

SIRA NO

PAKET KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM GRUBU

(*)

BİRİM FİYAT (YTL)

YOĞUN BAKIM HİZMETLERİ

Trakeostomi ve küçük cerrahi girişimler, ilaç, albumin, enteral ve parenteral beslenme ürünleri fiyata dahil, trombosit, aferez trombosit hariç.

BİRİNCİ BASAMAK HASTASI

Birinci seviye yoğun bakım hastası; Henüz organ yetmezliği başlamamış, solunum desteğine ihtiyaç duymayan fakat yakın takibi gereken hastalardır. Ameliyat sonrası vakalar, zehirlenmeler, travmalar, bazı kanserler ve üst seviye yoğun bakım tedavisi sonrası yakın takibi gereken hastalar bu gruptadır.

Birinci seviye yenidoğan yoğun bakım hastası; Doğum sonrası resusitasyonu gereken, 35–37. haftalarda doğan stabil pretermler, hasta yenidoğanlar ve 35 hafta altı pretermlerdir.

P552010

Haftanın ilk günü

ilk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. - 8. - 15. - 22. Gün vb.) gün başına

(*)

354

P552011

Diğer günler

Haftanın ilk günü dışında kalan diğer günler için, gün başına

(*)

204

İKİNCİ BASAMAK HASTASI

İkinci seviye yoğun bakım hastası; Detaylı ve nitelikli gözlem, girişim ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan, yüksek kalitede bakım, tedavi ve 24 saat doktor denetim ve gözetimi gereken hastalardır.

İkinci seviye yenidoğan yoğun bakım hastası; 1000 gramın üstü veya 32 haftadan büyük yenidoğanlar ile prematürelik apnesi olup, sıcaklığını koruyamayan, oral beslenemeyen, hasta yeni doğanların, detaylı ve nitelikli gözlem ve girişim gerektirebilen ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan yeni doğanlar.

P552012

Haftanın ilk günü

ilk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. - 8. - 15. - 22. Gün vb.) gün başına

(*)

695

P552013

Diğer günler

Haftanın ilk günü dışında kalan diğer günler için, gün başına

(*)

395

ÜÇÜNCÜ BASAMAK HASTASI

Üçüncü seviye yoğun bakım hastası; Altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliği gibi komplike hastalıkları nedeniyle en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi gereken hastalardır.

Üçüncü seviye yenidoğan yoğun bakım hastası; Altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliği olan ya da çok düşük doğum tartılı olup (1000g altı veya 32 haftadan küçük) en üst düzeyde tıbbi bakım gereken yeni doğanlar.

P552014

Haftanın ilk günü

ilk gün ve izleyen her haftanın ilk günü için ( 1. - 8. - 15. - 22. Gün vb.) gün başına

(*)

1190

P552015

Diğer günler

Haftanın ilk günü dışında kalan diğer günler için, gün başına

(*)

720

P604420

Supraventriküler aritmojenik odağın/yolun cerrahi ablasyonu, kardiopulmoner by-pass ile

A3

(*)

3304,6

PERİFERİK ANJİYOGRAFİ

Normal anjiografik tetkikler

P802350

Aorto-femoro-popliteal arteriografi

stepping

(*)

488

P802360

Aortografi, torakal

(*)

488

P802370

Aortografi, abdominal

(*)

488

P802380

Coliak anjiografi ve arteriel portografi

(*)

524

P802390

İki taraflı selektif renal anjiografi

(*)

488

P802400

İnferior mesenterik anjiografi

(*)

488

P802430

Pelvik arteriografi

(*)

488

P802440

Pulmoner Anjiografi

(*)

488

P802450

Superior mesenterik angiografi

(*)

488

P802460

Tek taraflı brakial arteriografi

üst ekstremite

(*)

399

P802470

Tek taraflı femoro-popliteal arteriografi

alt ekstremite

(*)

399

P802480

Tek taraflı selektif renal anjiografi

(*)

475

P802490

Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi

(*)

475

P802500

Transplant renal anjiografi

(*)

475

Nöroradyolojik anjiografik tetkikler

P802510

Amytal Testi (VADA)

(*)

499

P802520

Arkus aortografi

(*)

499

P802530

Çift taraflı selektif karotid anjiografi

(*)

499

P802540

Femoral yolla 4 sistem selektif serebral anjio

(*)

524

P802550

Orbital flebografi

(*)

247

P802560

Petrozal sinüs kan örneklemesi

(*)

488

P802570

Selektif vertebral anjiografi

(*)

475

P802580

Spinal anjiografik tarama

(*)

613

P802590

Tek taraflı selektif karotid anjiografi

(*)

475

Venografik tetkikler

P802600

Dializ fistülogram

(*)

198

P802610

Hepatik venografi ve wedge venografi

(*)

450

P802620

İki taraflı surrenal venografi

(*)

450

P802630

İki taraflı testikuler venografi

(*)

450

P802640

İnferior/superior vena kavagrafi

(*)

372

P802650

Portal venöz kan örneklemesi

(*)

475

P802660

Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alınması

(*)

450

P802670

Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi

(*)

198

P802680

Splenoportografi

(*)

247

P802690

Tek taraflı surrenal venografi

(*)

372

P802700

Tek taraflı testikuler venografi

(*)

372

P802710

Venografi, alt ekstremite, tek taraf

(*)

198

P802720

Venografisi, üst ekstremite, tek taraf

(*)

198

Tebliğ için tıklayınız.

Bu haber toplam 4306 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim