• BIST 112.122
  • Altın 174,898
  • Dolar 4,0406
  • Euro 4,9882
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 17 °C
  • Antalya 18 °C
  • İzmir 21 °C

TİG Biriminin Kurulması ve Çalışmaları hakkında duyuru

TİG Biriminin Kurulması ve Çalışmaları hakkında duyuru
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından TİG Biriminin Kurulması ve Çalışmaları hakkında duyuru yayımlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
İzleme, Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 44141763/600
Konu: TiG Birimi hk.

......... KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde 2005 yılından itibaren Teşhis İlişkili Gruplar Çalışmaları, Bakanlığımızca yürütülmektedir. Tüm dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde, geri ödeme, sağlık istatistikleri ve analiz çalışmaları, insan kaynaklarının planlaması, sağlık politikalarının geliştirilmesi, araştırma ve planlamalar gibi sağlığın pek çok alanında TİG çalışmaları önemli yer almaktadır.

Kurumumuzca 2015 yılından itibaren hastane izleme ve değerlendirme çalışmaları, klinik maliyet çalışmaları ve sağlık finansmanı noktasında bütçe planlama ve geri ödeme alanları başta olmak üzere, TİG verileri aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

TİG çalışmaları kapsamında yapılan değerlendirme ve analiz sonuçlarına göre sağlık tesisleri tarafından gerçekleştirilmesi gereken bazı görevlerde aksamalar, eksik ve yanlış anlaşılmalar olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla;

Sağlık Tesislerinde TİG Birimi:

Kurumumuza bağlı olarak TİG Sistemine dâhil olan tüm sağlık tesislerinde TİG Birimleri kurulması zorunludur. TİG Sistemine veri gönderimi Bakanlık ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan kurumlar tarafından verilen temel klinik kodlama eğitimine katılmış olup, katılım belgesi bulunan personel tarafından yapılması gerekmektedir.

Eğitime katılmış olup, şifre tanımlaması yapılmış olan klinik kodlamacılar haricindeki personelin sisteme veri girişi yapmaması gerekmektedir. Klinik kodlamacılara ait şifreler kişiye özgü olup, hiçbir personel ya da yönetici ile paylaşamayacaktır. (Bununla ilgili hastane yönetimleri, klinik kodlamacılara şifre paylaşımı konusunda talepte bulunmayacaklardır.) Sağlık tesislerinin TİG sistemine veri girişi ile ilgili yapılacak olan saha gözleminde ve sisteme gönderilen verilerin değerlendirilmesinde tespit edilen hatalar, sisteme kaydı yapan klinik kodlamacının sorumluluğunda olacak ve gözlem sonucu alacağı puan ilgili sağlık tesisinin hak edişini de etkileyecektir.

Kodlamacı başarı puanı, Kurum tarafından ayrıca belirtilecek olan seviyenin üzerinde bulunan hiçbir klinik kodlamacı başka görevde çalıştırılmayacaktır.

Sağlık Tesislerinde Görev Alacak Klinik Kodlamacı Sayısı:

AI ve AII dal hastanelerinde yer alan onkoloji, fizik tedavi, psikiyatri, çocuk hastalıkları hastanesi, kalp damar cerrahisi vb. gibi özellikli kodlama standartları yoğun dosya içeriği bulunan hastaneler için ortalama günlük maksimum 50 dosya, diğer hastanelerde ortalama günlük maksimum 75 dosya kodlanacak şekilde klinik kodlamacı istihdamı yapılmalıdır. Diğer bir değişle son 3 aylık vaka karma indeksi-VKİ ortalaması 1,25 ve üzerinde olan hastaneler için ortalama günlük maksimum 50 dosya, 1,25 altında bulunan hastaneler için ortalama günlük maksimum 75 dosya kodlama yapılabilir.

Sağlık tesislerinde bulunan TİG Birimleri, Başhekim yardımcısı bulunan hastanelerde başhekim yardımcısına, olmadığı yerde Başhekime ya da doğrudan Hastane Yöneticisine bağlı olarak faaliyetlerini yürütecektir.

Klinik kodlamacıların belirtilen sayıların üzerinde kodlama yapmasına bağlı meydana gelecek hak kayıpları, kurum TİG yöneticilerinin sorumluluğunda olacaktır.

Birliklerde TİG Birimi:

Sağlık tesislerinin TİG çalışmalarının koordinasyonu için tüm Genel Sekreterliklerde Tıbbi Hizmetler Başkanına bağlı birim kurulması gerekmektedir. Birliğe bağlı sağlık tesislerinin sayısı ve iş yoğunluğuna göre en az 1 olmak üzere yeterli sayıda personelin birimde görev alması gerekmektedir.

Birlik TİG Biriminde görev alan personel görev ve sorumlulukları şu şekilde olacaktır;

- Birliğe bağlı faaliyet gösteren sağlık tesislerinin TİG Sistemine gönderdiği klinik veri durumunu, eksik ve yetersiz veri gönderen, ve hiç veri göndermeyen sağlık tesislerini takip edecektir.

- Tesislerin klinik kodlamacı ihtiyacının belirlenmesi, klinik kodlayıcıların görev yeri değişikliği ve şifre güncellenmesi ile ilgili konuların takibini yapacaktır.

- TİG klinik kodlama temel, ileri ve validasyon eğitimleri ile ilgili çalışmaların takibi ve katılımın sağlanması ayrıca çalıştay, sempozyum ve diğer toplantılara katılımlarla ilgili tüm organizasyon, yazışma ve personel görevlendirilmesinin takibinden sorumlu olacaktır.

- Bağlı tesislerde klinik kodlamacı eksikliği bulunması durumunda Birlik içinde çözüm geliştirerek, kesintisiz veri akışının sağlanmasından sorumlu olacaktır.

- Kurum tarafından yayınlanan mevzuat ve genel yazıların Birliğe bağlı tüm sağlık tesislerine zamanında iletilmesi, yeni uygulama ve güncel duyuru takibinin ilgili Daire Başkanlıkları web sayfasından yapılarak bağlı bulunan tüm sağlık tesislerine iletilmesinden sorumlu olacaktır.

- Ödemelerle ilgili ve hastanelerin ürettiği TİG verileriyle ilgili Birlik bünyesinde istatistik ve analiz çalışmaları yaparak bağlı bulunduğu başkana ve Kuruma veri aktarımından sorumlu olacaktır.

- Birliğe bağlı TİG Birim personeli sağlık tesislerinin TİG Sistemiyle ilgili görüş, öneri, problem ve çalışmalarının Genel Sekretere ve Kuruma aktarılması ve sonucunun takibinden sorumlu olacaktır.

- Kurum ilgili Daire Başkanlıkları ve Genel Sekreterliğin verdiği diğer görevlerden sorumlu olacaktır.

Bu birimde çalışan personel klinik kodlama temel eğitimini almış ve en az 1 yıl süreyle aktif olarak klinik kodlama yapmış olması gerekmektedir.

Sisteme Veri Gönderimi:

Sisteme yatan, günübirlik, İBaG ve BBaG olarak gönderilen veriler ilgili ay ve bir sonraki ayın ilk 3 gününe kadar TİG sistemine gönderilir. Dönem, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce takip edilen bir sonraki ayın 3. günü saat 24 itibariyle sonlandırılır.

İlgili ayın tüm yatan (sıfır gün ile bir ve üzeri gün yatan tüm hastalar) hasta verileri ile birlikte patoloji sonucunun beklenmesi gibi özellik arz eden geçmiş ayın dosyaları sisteme giriş yapılabilecektir. (Geçmiş dosyalar için kodlama süresi taburcu tarihinden itibaren en fazla iki ay (60 gün) olarak sınırlandırılmıştır. 60 gün den daha uzun süredir bekleyen dosyaların verileri sisteme kayıt edilemez)

İlgili dönem kapandıktan sonra Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ödemeye esas veriler her ayın 10'una kadar, Kurum tarafından belirlenen alana aktarılır.

Kurumumuza bağlı sağlık tesislerince TİG sistemine gönderilen veriler ayın 15-20' si arasında değerlendirilir. Ödemeye esas alınacak verilerde herhangi bir problem olup olmadığı ve verilerin uygunluğunun tespitine yönelik analiz çalışmaları yapılır. İlgili dönemden sonraki ayın 20' sine kadar TSİM veri aktarımı devam ettiği için, yatan hasta ve diğer verilerin kıyaslanması için ödemeye esas çalışma bir sonraki ayın 21-25'i arasında gerçekleştirilir.

Hastane yatan hasta sayısı, günübirlik hasta sayısı ve ayaktan hasta sayısı gibi veriler, TSİM, MEDULA Sistemi gibi diğer sistemlere gönderilen verilerle kıyaslanacağı için hastanenin tüm hizmet verilerinin, bütün sistemlerde uyumlu olması gerekmektedir. Bu veriler arasındaki uyumluluk oranı her ay gerçekleştirilen ödemelerde bir kriter olarak kullanıldığı için bu sistemler arasında görülen uyumsuzluğa bağlı hak kayıpları kurum TİG yöneticilerinin sorumluluğunda olacaktır.

Bu çerçevede Kurumumuza bağlı Genel Sekreterliklerde ve sağlık tesislerinde ivedi olarak TİG Birimlerinin kurulması, bu birim çalışanlarına ilişkin tüm iletişim bilgilerinin www.uygulama.tkhk.gov.tr linkinde yer alan formata uygun olarak Tıbbi Hizmetler Başkanlarına tanımlanmış olan kullanıcı adı ve şifreler üzerinden doldurulması gerekmektedir.

Ayrıca sağlık tesislerinde TİG birimlerinin ve çalışanlarının yukarıda belirtilen kriterler doğrultusunda faaliyetlerini yürütmesi için gereken alt yapımn hazırlanarak sisteme veri akışının sağlanması, verilerin hata ve eksikliğinden kaynaklanacak hak kaybının önüne geçilmesi için kurum yöneticilerinin konuyla ilgili tüm tedbirleri alması hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Uzm. Dr. Zafer ÇUKUROVA
Kurum Başkanı

EK
1-  Genel Sekreterlik TİG Tanıtım Formu

Dağıtım:
Gereği:                                                              Bilgi:
89 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği       Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
                                                                         
Teşhis İlişkili Gruplar Daire Başkanlığı

Yazının aslı için tıklayınız 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 4518 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim