• BIST 110.059
  • Altın 174,736
  • Dolar 4,0867
  • Euro 5,0024
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 14 °C
  • Antalya 17 °C
  • İzmir 15 °C

Trafik Kazaları Ödemeleri

Trafik Kazaları Ödemeleri
Kanun değişlikliğinin yapılması halinde kamu zararı ortadan kalkacak vatandaşın ve tüm özel ve kamu hastanelerinin mağduriyeti ortadan kalkacaktır.
Kanun Teklifi Mecliste
Trafik kazazedelerinin tedavi faturalarının tahsili ile ilgili sorunların ortadan kalkması için Av. Hüseyin Tekeşi tarafından hazırlanan  kanun teklifi Denizli Milletvekili Mithat Ekici tarafından TBMM başkanlığına sunuldu.
Kanun değişikliğinin yapılması halinde kamu zararı, vatandaşın ve tüm özel ve kamu hastanelerinin mağduriyeti ortadan kalkacaktır.
 
SGK, Tedavi faturalarını ödemeyerek geri iade etti
SGK’nın 2009/3 Genelgesi ile başlattığı uygulama ile artık trafik kazaları sonucunda oluşan tedavi bedellerini ödemeyeceğini ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu maddelerine göre tedavi bedellerinin Trafik Sigortalarından tahsil edilmesi gerektiğini belirtmiş ve hastanelerin trafik kazasından oluşan tedavi faturalarını ödemeyerek geri iade etmiştir.

SGK, üzerindeki trafik kazalarının oluşturmuş olduğu tedavi yükünü 2918 sayılı yasaya uygun olarak trafik sigortalarının üzerine yüklemek istemiş ancak uygulamada bir çok yetersizlikler ve aksaklıklar çıkmıştır. 
Kanun fiilen yürürlüğe girememiştir
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 1983 yılında yürürlüğe girmiştir. Karayolları Trafik Kanunu 8.maddesi “Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamını yükümlü sigorta şirketlerinden tahsil ederler.”demektedir. Bu maddeye göre trafik kazası geçirmiş olan tüm kazazedelerin tedavi bedelleri yükümlü sigorta şirketi tarafından ödenmesi gerekmektedir. Ancak kanunun yürürlüğe girdiği günden bu güne kadar kanun ile uygulama arasındaki farklılıklardan ve mevzuattaki çatışmadan dolayı kanun fiilen yürürlüğe girememiştir.

SGK 2009/3 sayılı genelge ile hem 2918 sayılı yasanın fiilen yürürlüğünü sağlamak istemekte hem de SGK üzerindeki trafik kazalarının maddi yükünü kaldırmak istemektedir. 
Hastaneler çözümsüz sorunlar ve aksaklıklarla karşı karşıya
SGK, üzerindeki yükünü atmak isterken hastaneler çözümsüz sorunlar ve aksaklıklarla karşı karşıya kalmıştır. Uygulamadaki aksaklıklardan bazıları şunlardır;

Kusurlu sürücü ve yayaların tedavi bedellerini SGK ödememekte trafik kazası olduğu için 2918 sayılı kanunun 8. maddesi gereğince trafik sigortaları tarafından ödenmesi gerektiğini belirtmektedir. Trafik sigortaları da trafik kazası geçirmiş olan asli kusurlu yaya ve sürücülerin tedavi bedellerini Sigorta Genel şartlarına göre ödeme yapmamaktadır. Bu kazazedelerin tedavi bedelleri ne SGK tarafından ne de Trafik sigortası tarafından ödenmekte tedavi bedelini kazazedenin kendisi ödemek zorunda kalmaktadır. Bu kanun değişiklikleri trafik kazası geçirmiş olan kişilerin tedavi masraflarının ödenmesi için SGK bünyesinde Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kurulmakta ve kurumlar arasında tedavi bedelinin kim tarafından ödeneceği sorunu ortadan kalkması amaçlanmaktadır. Bu kanun değişikliği ile trafik kazası geçirmiş olan tüm trafik kazazedeleri sigorta kapsamına alınmakta ve vatandaşın ve hastanelerin mağduriyetlerini giderilmesi amaçlanmaktadır.
Trafik Kazazedeleri ve Hastaneler Mağdur!
Mevcut durumda karmaşık bir sistem vardır. Bu sisteme göre Trafik kazası geçirmiş kişiler özel, devlet veya üniversite Hastanelerine müracaat edecekler ve tedavileri bu üç tedavi merkezinden birisinde yapılacaktır. Bu üç hastanenin de tedavi bedellerini tahsil süreci farklıdır. Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet hastanelerinin Trafik Kazalarından doğan tedavi bedelleri Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından tahsil edilmeye çalışılmakta ancak bir çok sorunlar yüzünden tam bir tahsilat yapılamamaktadır. Özel ve Üniversite hastanelerinde tedavi olan kazazedelerin tedavi bedellerinin tahsil edilebilmesi için öncelikle aşağıdaki evrakların temin edilmesi gerekmektedir.

1. Kaza Tespit Tutanağı
2. Araç Ruhsat Fotokopileri
3. Ehliyet fotokopileri
4. Alkol Raporları
5. Sigorta Poliçe fotokopisi
6. Kazazedenin Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7. Kazazedenin dilekçesi
 Bu Karmaşık Sistem Yürümez
Yukarıda yazılı evrakların üniversite ve özel hastaneler tarafından temin edilmesi halinde kaza tespit tutanağındaki, kusur oranına göre ya sigorta şirketi veya şirketlerine fatura edilmekte, ya SGK’ya fatura edilmekte ya da kazazedenin kendisine fatura edilmektedir. Bu işlemlerin hepsi sigortacılık işlemi olup sigortacılık mesleğinde olanların bile içinden çıkamadığı konulardır. Hastanelerin asli görevini bile yapmakta zorlandığı bir sistemde sigortacılık işlemlerini de eksiksiz yapması istenmektedir. Karmaşık olan ve uygulamasında çok sıkıntılar olan bu sistemin yürümeyeceği açıktır.
Maduriyetleri Ortadan Kaldırmak İçin Kanun Değişikliği Şart
Kanun değişikliği ile hastaneler asli görevine dönmekte hastanelerin ve vatandaşların mağduriyetleri ortadan kalktığı gibi kamu zararı da ortadan kalkmaktadır. Aksaklıklardan birkaç örnek verecek olursak, Şöyle ki ;
• Trafik kazası meydana geldikten sonra trafik polisleri veya Jandarma gelmeden kazazede kaza yapan araçlarla taşınmakta ve kaza tespit tutanağı tutulamamaktadır. Kaza tespit tutanağı olmayan kazalarda yaralanan kazazedelerin tedavi masrafları sigorta tarafından ödenmemektedir.
• Kazanın Bolu’da meydana geldiğini ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Hastanın memleketi Denizli Pamukkale Üniversitesinde tedavisini devam ettirdiğini düşünelim bu durumda hastanın tedavi bedelinin üniversite tarafından trafik sigortalarından tahsil edilebilmesi için yukarıdaki evraklara ihtiyaç vardır. Bu evrakların temini için ya hasta yakınlarından yardım istenmekte ya da posta yolu ile Bolu Jandarma veya Trafiğinden istenmektedir. Bazen evraklar Trafik Müdürlüğünden Savcılığa oradan da Mahkemeye gitmekte hasta veya yakını yada kurum olarak evrak peşinde koşulmaktadır. Çoğu zaman da adli takip yapıldığından evraklar verilmemekte veya zorluk çıkarılmaktadır. Evraklar temin edilemediği zaman tedavi bedelinin faturası sigorta şirketlerinden tahsil edilememekte, fatura vatandaşa çıkarılmaktadır.
• Hasta yakınları Jandarma karakolundan kaza ile ilgili evrakları almaya gittiğinde çoğu zaman kaza dosyası ile ilgisi olmadığı gerekçesi ile kazazedenin kendisinin gelmesi istenmekte ve evrak verilmemektedir. Bu halde hastaneler yazı ile evrakları talep etmekte bu durum zaman, işgücü ve ekonomik kayba sebep olmaktadır.
• Özel hastaneler yukarıdaki karmaşık prosedürle hiç uğraşmamakta ve direk vatandaştan tedavi bedelini tahsil etme yoluna gitmektedir. Hatta tahsil etmekte güçlük çekileceği anlaşılan hastalara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra devlet veya Üniversite Hastanelerine sevk ederek trafik kazazedelerinden kurtulmak istemektedir. Bu kanun değişiklikleri ile prosedür kolaylaşacağı için yukarıda sayılan mağduriyetler bitecektir.
• Trafik kazası geçirmiş hastaların arka arkaya devam eden tedavilerinin hepsi trafik sigortalarından tahsil edilmesi gerekirken hastaneler devam eden tedavileri SGK’ya fatura etmekte ve kamu zararı oluşmaktadır. Kanun değişikliği ile kamu zararı ortadan kalkacaktır.
• Tarlada traktör kazası yapılması halinde bu kaza 2918 sayılı kanun uyarınca trafik kazası sayılmamakta ancak SGK’da ödeme yapmayarak vatandaş veya hastaneler mağdur edilmektedir. Kanun değişikliği ile bu tür kazalarda sigorta kapsamına alınarak mağduriyetler giderilmektedir.
• Yukarıdaki sorunlar, sorunların sadece birkaçı olup benzeri birçok sorunla hastaneler ve vatandaşlar boğuşmaktadır. Kanun değişikliği sorunları ortadan kaldırmaya yöneliktir.  
Gerekli Düzenlemenin Yapılma Zorunluluğu Var
Aşağıdaki anayasa hükmünden anlaşılacağı üzere Devlet’in herkesin sağlıklı yaşaması için gerekli düzenlemeyi yapma zorunluluğu vardır. T.C. Anayasası’nın 56. maddesi “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir” der.
Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler.
Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlarından yararlanarak, onları denetleyerek yerine getirir. 
Sağlık hizmetlerinin yaygın bir şekilde yerine getirilmesi için kanunla genel sağlık sigortası kurulabilir. demek suretiyle, devlete vatandaşların sağlıklı bir hayat sürmesini gerek kendi imkânları ile gerekse özel kuruluşlar vasıtasıyla sağlamak zorunda olduğuna dair bir ödev yüklenmiştir.
2918 sayılı yasa ve ilgili yasaların değiştirilmesi ile;
1. Herkesin hayatı, beden ve ruh sağlığı korunacaktır.
2. İnsan ve madde gücünde tasarruf sağlanacaktır.
3. Sigorta şirketleri ile SGK arasında işbirliği sağlanacaktır.
4. Sağlık kuruluşları tek elden planlanıp hizmet verilmesi sağlanacaktır.
5. Devletin denetleme görevini yapması kolaylaşacaktır. 
Yukarıdaki maddeler anayasa hükmünden çıkarılmış olup görüleceği üzere 2918 sayılı yasa ve ilgili yasaların değişmesi ile devletin asli görevi de yerine getirmesi sağlanacaktır.
Bu kanun değişikliği ile aşağıda yazılan sorunların ortadan kalkması amaçlanmaktadır.
1. Trafik Kazaları sonucu oluşan tedavi masrafları ile ilgili tek bir sigorta oluşacağından faturaların nereye gönderileceği gibi sorunların tamamı ortadan kalkacaktır
2. Trafik sigortası acenteleri tahsil ettikleri primlerin belli bir oranını (mesela %50) SGK da oluşturulacak birime gönderecek ve böylece SGK içinde 1.5 milyar TL gibi bir kaynak oluşacak ve tüm trafik kazaları tedavi giderleri bu kaynaktan ödenerek hastanelerin ve hastaların mağduriyetleri son bulacaktır.
3. Tek bir kurum ile muhatap olunacağından uygulama birliği olacak özellikle evrak toplamadaki sıkıntılar minimuma inecektir.
4. Türkiye’de yaklaşık 1500’den fazla hastanede bu iş için ayrılan personel sebebi ile oluşan işi gücü kaybı ve yaklaşık 3 milyon TL her ay hazinenin kasasında kalacaktır.
5. Kazazedelerin aynı kazadan oluşan bedeni hasar için birden fazla hastaneye gelmesi takip edilebilecek böylece hastanın her gelişi için ayrı ayrı evrak hazırlamak zorunluluğu kalmayacaktır.
6. Hastaneler Trafik uzmanı gibi davranılmaktan vazgeçerek asli görevi olan tedavi hizmetlerine dönecektir.
7. Kazazedelerin yıllar süren tedavi bedelleri sigorta şirketlerinden yani risk sahiplerinden tahsil edilecek primlerden tahsil edileceği için SGK’nın uzun yıllar süren tedavilerde oluşan zararı ortadan kalkacaktır.
 
htekesi.jpg
Av. Hüseyin TEKEŞİ
Pamukkale Üniversitesi
 

Kanun Teklifi;
 
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU, KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU,KARAYOLU TAŞIMA KANUNU, SİGORTACILIK KANUNU, POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ
 
MADDE 1-5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 79. maddesine aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Trafik kazaları sonucu oluşan bedeni hasarların karşılanabilmesi için acenteler poliçelerden tahsil etmiş olduğu primin Müsteşarlıkça belirlenen miktarı tahsil edilen ayı takip eden ayın en  geç 20’sine kadar Sosyal Güvenlik kurumu içinde kurulacak Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne gönderir. Trafik kazası geçirmiş olan tüm kazazedelerin tedavi masrafları bu bütçeden karşılanır.
MADDE 2-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 8’nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerin bedelinin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir.
Hastanelere Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödemenin yapılabilmesi Kaza Tespit Tutanağı Bilirkişi raporu, Kaza Yeri terk tutanağı veya Kazayı tevsik eden diğer belgelerin Fatura ekinde gönderilmesi gereklidir. Belgelerin Internet yolu ilgili kurumlarca görülebilmesinin sağlanması halinde bu evrakların fatura ile gönderilmesine  gerek yoktur.
Kaza tespit tutanağı tutulamayan veya tutulma imkanı bulunmayan hallerde hastane acil kayıtları, adli rapor ve olayı tevsik eden diğer evraklarla birlikte tedavi bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne faturalandırılır.
SGK, Emniyet Genel Müdürlüğü, Tramer ve hastaneler arasında kurulacak elektronik ağlarla kaza geçirmiş olan kazazedelerin trafik kazası sebebi ile geldiği, aracın sigortası olup olmadığı sorgulanarak hastanın tedaviye müstahak olması halinde tedavi faturalarının ödemesi Sosyal Güvenlik Kurumu Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından yapılır.
 Trafik kazaları sonucu oluşan bedeni hasarların karşılanabilmesi için acentelerce, poliçelerden tahsil etmiş olduğu primin Müsteşarlıkça belirlenen miktarı tahsil edildiği ayı takip eden ayın en geç 20’sine kadar Sosyal Güvenlik Kurumu içinde kurulacak Trafik Döner Sermaye Müdürlüğüne yatırılır. Tedavi bedelleri poliçenin kesildiği tarihten geçerli olup poliçeden kesilecek olan prim henüz Sosyal Güvenlik Kurumu Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne yatırılmamış olsa da kurumca tedavi, bedeli ödenir.”
 Sağlık Bakanlığı bu görevin yerine getirilmesi ile ilgili olarak; verilen hizmetlerin bedellerini tahsil etmek için Maliye Bakanlığının görüşünü alarak kurduğu döner sermaye saymanlığı ve Sigortacılık Kanunu 14. maddesine göre kurulan Güvence Hesabı Sosyal Güvenlik Kurumu içinde kurulacak Trafik Hizmetleri  Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne devredilir.”
 
MADDE 3-2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 98’nci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
“Motorlu araçların sebep oldukları kazalarda yaralanan kimselerin ilk yardım, muayene ve kontrol veya bu yaralanmadan ötürü ayakta, klinikte, hastane ve diğer yerlerdeki tedavi giderleri ile tedavinin gerektirdiği diğer giderlerin tamamı Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde kurulan Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından,  başvurma tarihinden itibaren otuz iş günü içinde ödenir.
Trafik Kazasında bedeni hasar görerek özel hastanelerde, devlet hastanelerinde ve üniversite hastanelerinde gören kazazedelerin  tedavi bedelleri sürücü ve işletenler de dahil olmak üzere kusur aranmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumunca Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nce ödenir.
Ayrıca;
a) Sigortalının tespit edilememesi durumunda kişiye gelen bedensel zararlar için,
b) Rizikonun meydana geldiği tarihte geçerli olan teminat tutarları dâhilinde sigortasını yaptırmamış olanların neden olduğu bedensel zararlar,
c) Çalınmış veya gasp edilmiş bir aracın karıştığı kazada, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca işletenin sorumlu tutulmadığı hallerde, kişiye gelen bedensel zararlar,
d) Bisiklet, Motorlu bisiklet, at arabası gibi sigorta yaptırma zorunluluğu olmayan araçların kazası sonucu oluşan bedensel zararlar,
e)İş kazası niteliğinde olmayan ancak traktör, biçerdöver ve benzeri araçların karayolu veya dışındaki kazalarda meydana gelen bedeni zararlar,
f)Yük taşımacılığında kullanılan araçlarda yolcu taşımacılığı yapılması durumunda meydana gelen kazalarda oluşan bedensel zararlar, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenir. Sosyal Güvenlik Kurumunun sorumlulara karşı rücu hakkı saklıdır.
Tedavi, bedellerinin ödenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi için ilgili kurumca yönetmelik çıkarılır.” 
 
MADDE 4-4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu 17. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 
“Şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacıları; duraklamalar dahil olmak üzere yolcunun kalkış noktasından, varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza nedeniyle yolcunun ölümü, sakatlanması, eşyasının zarara uğramasından dolayı sorumludur. Bedeni hasarlar Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde kurulan Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından ödenir.”
Yabancı plakalı ve yabancı sigortalı araçların kazası sonucu oluşan bedeni hasarlar Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından ödenir ilgili yabancı sigorta şirketine rucu eder. 
 
MADDE 5-5684 SayılıSigortacılık Kanunu 14. maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 
MADDE 14 –Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulan Güvence Hesabı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Değişik 8. maddesi gereğince görevleriyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilir.     
 
MADDE 6-2559 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu‘na aşağıdaki madde eklenmiştir.
Meydana gelen trafik kazalarına el koymak, kazanın oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelenerek, iz ve delillerini tesbit etmek, adli işlemlere ve istatistiki bilgilere esas olmak üzere kaza tesbit tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamak, maddi ve bedeni hasarların karşılanması için tanzim edilen kaza tespit tutanakları ve diğer gerekli belgelerin elektronik ortamında ilgili kurum veya kişilerce en geç 24 saat içinde  ulaşılabilmesini sağlamak
Bununla ilgili altyapı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki ilgili birim tarafından bu kanun yürürlüğe girdikten 90 gün içinde oluşturulur.”
 
MADDE 7- Bu kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
MADDE GEREKÇELERİ
 
MADDE 1-  Trafik kazası geçirmiş olan kazazedelerin tedavi masraflarını ödeme yükümlülüğü Trafik Sigortalarından alınarak, SGK içinde kurulacak Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından karşılanması ve böylece hastanelerin ve vatandaşların gereksiz bir prosedürden kurtulmaları, kamu zararının ortadan kalkması  amaçlanmaktadır.
 
Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü trafik kazazedelerinin tedavi masraflarını ödeyebilmesi için gerekli olan ekonomik kaynak acentelerin poliçelerden tahsil ettiği primlerden sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kanun değişikliği ile Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne maddi kaynak sağlanmakta ve kamu zararı tamamı ortadan kalkmaktadır.
Kanun maddesi ile acentelerin tahsil etmiş olduğu primlerin SGK bünyesindeki Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’ne ne kadarının gönderileceği Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenecektir. Hazine Müsteşarlığı bu oranı belirlerken SGK’ nın verirlerine göre yapacaktır. Böylece SGK ile Hazine Müsteşarlığı arsında koordine sağlanmış olacaktır. 
 
MADDE 2- Mevcut 2918 sayılı yasaya göre Trafik kazası geçirmiş olan kişilerin tedavi masraflarının Trafik Sigortalarınca ödenmesi gerekmektedir. Uygulamadaki problemler ve mevzuattaki eksiklik  bu kanun maddesinin uygulanabilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Bu kanun değişikliği ile Trafik Sigortaları üzerindeki tedavi bedellerinin ödenmesi yükümlülüğü Anayasanın 56. maddesine uygun olarak alınarak, SGK içindeki Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne verilmektedir.
SGK’nın tedavi bedellerini ödeyebilmesi için gerekli kaynak acentelerin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası içinde kesecekleri tedavi bedeli priminden karşılanacaktır. Tüm araçların tedavi bedelleri ile ilgili primleri  tek bir havuzda toplanacağından kusur oranı diye bir problem olmayacaktır. Tüm hastaneler tek bir kuruma tedavi bedellerini fatura ederek sigorta şirketleri ile vatandaşlarla uğraşmak zorunda kalmayacaklar. Dolayısıyla aynı şekilde Trafik Sigortaları da karmaşadan kurtulacaklardır.
Bu kanun maddesi ile uygulamada birçok evrakın istenmesi son bulacak tahsil süreci hızlanacaktır. Elektronik  altyapının sağlanması ile kaza ile ilgili evraklar elektronik ortamda görülebilmesi sağlanacaktır. Hastaneye gelen hastaların elektronik ortamda tutulacak kaza tespit tutanağında ismi olması halinde tedaviye müstahaklığı Internet üzerinden sorgulanabilmesi sağlanacaktır. Hastane ve hasta yakınları evrak peşinde koşması önlenecektir. Şimdi nasıl vatandaş sadece kimlik numarası ile tedavi olabiliyorsa bu kanun değişikliği ile aynı şekilde vatandaşlık numarası ile tedavi olabilmesi amaçlanmaktadır.
Kazayı ispatlayan Kaza tespit tutanağı yanı sıra diğer evraklarla da kazanın tespit edilmesi sağlanarak mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.
Bu madde ile kaza ile ilgili tüm kurumlar arasında elektronik bağlantı kurularak bürokrasi kirliliğinden kurtulacaklardır.
Bu kanun maddesinin değişikliği ile Tedavi bedellerini SGK ödeyeceğinden dolayı Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Trafik Döner Sermaye İşletmesi de SGK ‘ya devredilerek SGK içerişinde kurulacak Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün personel ihtiyacı karşılanacaktır. Merkezi İstanbul’da bulunan Güvence Hesabı SGK bünyesindeki Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne görevleriyle birlikte devredilerek tedavi bedellerinin ödenmesinde birlik sağlanması amaçlanmaktadır.
 
MADDE 3- Hastanelerin trafik kazası geçirmiş kazazedelere devamının sağlanabilmesi için tedavi bedellerinin en kısa zaman da tahsil edilmesi gerekir. Bu kanun maddesi ile SGK ’nın hastanelere 30 gün içinde tedavi bedelini ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.
Mevcut sistemde Merkezi İstanbul’da bulunan Güvence Hesabı Sigortası olmayan araçların , çalıntı veya gasp edilen araçların, sigortası iflas etmiş olan araçların vermiş oldukları bedeni hasarları ödemesi amacı ile kurulmuştur. Güvence hesabı, önce sağlık kurumuna ödemeyi yapıp daha sonra sorumlulara rücu etmektedir. Bu kurum SGK ‘ya görevleri ile birlikte devredilerek tedavi bedelinin ödenmesi ile ilgili kurum sayısı teke düşürülmekte böylece birlik sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu değişiklik ile trafik sigortası yaptırma zorunluluğu olmayan araçların vermiş olduğu bedeni hasarlarda sigorta kapsamına alınarak trafik kazası geçiren hastaların ve tedavi kurumlarının mağduriyetlerin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Bu madde ile Bisiklet, Motorlu bisiklet, at arabası gibi sigorta yaptırma zorunluluğu olmayan araçların kazası sonucu oluşan bedensel zararlar, İş kazası niteliğinde olmayan ancak traktör, biçerdöver ve benzeri araçların karayolu veya dışındaki kazalarda meydana gelen bedeni zararlar, Yük taşımacılığında kullanılan araçlarda yolcu taşımacılığı yapılması durumunda meydana gelen kazalarda oluşan bedensel zararlar, tamamen güvence altına alınarak trafik kazası geçiren tüm kazazedelerin tedavilerinin yapılarak tedavi bedellerinin SGK tarafından ilgili sağlık kuruluşuna ödenmesinin sağlanması ile tüm trafik kazası geçirmiş olan kişilerin tedavileri güvence altına alınması amaçlanmaktadır.
Bu madde ile SGK’nın ilgili kişi veya kuruluşlara karşı yolu açılarak SGK’nın kaynaklarının kötüye kullanılması önlenmekte ve kişilerin sebepsiz zenginleşmelerinin önüne geçilmek istenmektedir.  
 
MADDE 4–4925 sayılı Karayolları Taşıma Kanunu 17. maddesinin değiştirilmesi ile,
Türkiye bilindiği üzere iki kıtayı birçok ülkeyi birbirine bağlayan yolların kesiştiği bir coğrafi konuma sahiptir. Bu sebeple karayolu transit taşımacılığı kara yollarımızda yoğun olarak gerçekleşmektedir. Özellikle yaz tatillerinde gurbetçi vatandaşlarımızın da Türkiye’ye gelmesi ile kazalar artmaktadır.  Bu kaza sonucu oluşan beden hasarların tedavi bedelinin SGK bünyesindeki Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü tarafından ödenmesi sağlanmakta yabancıların ve gurbetçi vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Yine ilgili kişi, kurum ve sigortalara rücu etme imkanı tanınarak kişi ve kurumların sebepsiz zenginleşmemesinin önüne geçilmek istenmektedir.   
 
MADDE 5- 2918 sayılı kanunun 8. maddesi ile Güvence hesabının tüm görevlerini SGK içinde kurulan Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü yürütülecektir. Bu kanun maddesi ile Anayasanın 56. maddesine uygun olarak tedavi bedellerinin ödenmesinde birlik sağlanması ve uygulamadaki karışıklıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Güvence hesabında bilgi birikimi olan personel Trafik Hizmetleri Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne devredilerek yeni kurulan bu birimin bilgi ve personel ihtiyacının karşılanması amaçlanmaktadır.
 
MADDE 6-Türkiye karayollarında yaralanmalı ve ölümlü trafik kazalarında kazayı el koymak, kazanın oluş nedenlerini tüm kusurlu unsurlara göre incelenerek, iz ve delillerini tesbit etmek, adli işlemlere ve istatistiki bilgilere esas olmak üzere kaza tesbit tutanağı tanzim etmek veya ettirilmesini sağlamak Jandarma veya Polisin görevleri arasındadır. Günümüzde bilgisayar ve internet ortamı çok gelişmiş ve halen de gelişmeye devam etmektedir. Trafik kazalarında tutulan tutanakların bilgisayar ve internet ortamında hazırlanarak ilgili kurum veya kuruluşlarca görülmesi sağlanmakta ve böylece kazazedenin tedavi ve bedelinin tahsil süreci hızlanmaktadır. 
Bu sistem ile Trafik kazası tutanakları ve ilgili evraklar internet üzerinden sorumlu Jandarma veya Polis tarafından hazırlanacaktır. Kaza tespit tutanağında kaza geçiren kişilerin kimlik numarası girilmek suretiyle bu kişilerin SGK tarafından tedaviye müstahak olmaları sağlanacaktır. Kazazede kaldırıldığı hastanede sadece kimlik numarası ile girişini yaptırabilecek sistemden kaza tespit tutanağının ve kazazedenin doğrulanması ile birlikte tedavi faturaları SGK’ya fatura edilebilecektir. Tüm evrak ve bilgiler internet ortamında görülebildiği için tedavilerin yapılması ve tedavi bedellerinin tahsili hızlanacaktır.  
 
MADDE 7-Kanunun Yürürlüğe girdiği tarihi göstermektedir.  
 
Madde 8- Yürütme maddesidir. 
 

Sağlık Aktüel


Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 20870 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim