• BIST 111.575
  • Altın 174,364
  • Dolar 4,0393
  • Euro 4,9681
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 20 °C

Türk Sağlık Sen Toplu Görüşme Taleplerini Belirledi

Türk Sağlık Sen Toplu Görüşme Taleplerini Belirledi
Türk Sağlık Sendikası Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren AR-GE merkezince oluşturulan komisyon marifeti ile yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından sağlık ve sosyal hizmet...

Türk Sağlık Sendikası Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren AR-GE merkezince oluşturulan komisyon marifeti ile yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından sağlık ve sosyal hizmet kolu talepleri olarak belirlenen 92 madde toplu görüşme gündemine alınması için Türkiye Kamu Sen Konfederasyonuna iletildi.

Türk Sağlık Sen Genel Başkanı Önder KAHVECİ’ nin, 16.8.2010 tarihinde saat 11:00’da başlayacak olan toplu görüşmeler hakkında yaptığı değerlendirme şöyle, Sağlık ve sosyal hizmet kolunda çözümsüz bırakılan yığınla sorunların olduğu, bu sorunların çözümü için mücadele ettiklerini ancak, hükümetlerin çözüm üretme niyeti ile  yaklaşım sergilememeleri nedeni ile çalışanların mağduriyetlerinin devam ettiğini belirtti. Hükümetin referandum öncesi bir sınav vereceğini belirten Kahveci, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının beklentilerini karşılamayan hükümetlerin kamu çalışanlarından hiçbir beklenti içinde olmamaları gerektiğine işaret etti.

 

TÜRK SAĞLIK SEN’İN TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİ

( 15 AĞUSTOS 2010 )
MALİ VE SOSYAL TALEPLER
 

1- Aynı eğitim düzeyine sahip ve aynı işi yapan fakat farklı kurumlarda ve farklı statülerde görev yapan personel arasındaki ücret adaletsizliğinin bir an evvel giderilmesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlardan farklı olarak iş yoğunluğu ve iş riski ile karşı karşıya kalan sağlık çalışanları ile sosyal hizmet çalışanlarının aylık ve diğer mali haklarının artırılması hususunda düzenleme yapılması,

2- Tabip dışı sağlık personelinin mesleki sorumluluk sigortası kapsamına dahil edilmesi ve sigorta primlerinin tamamının kurumca karşılanması yönünde düzenleme yapılması,

3-
Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfına mensup personellerin özel hizmet tazminatlarının eğitim durumu ve kadro pozisyonu gözetilerek yükseltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

4-
Yardımcı hizmetler sınıfı personelinin ek göstergeden yararlandırılması, ek gösterge uygulamasının 8. dereceden başlaması, 1. derece ek gösterge rakamı 2200 olan hizmet sınıfının ek gösterge rakamının 3000’e çıkarılması ve aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge farklılığının giderilmesi hususunda düzenleme yapılması,
 

5- Yüksekokul mezunu kamu çalışanlarından kadro derecesi bakımından 5 ve 3. dereceden 1.dereceye yükselemeyen personellerin mağduriyetlerinin giderilmesi için düzenleme yapılması,

6- Yataklı tedavi kurumu sayılmayan ancak hastane niteliğinde olan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve diğer sağlık kurum ve kuruluşları ile Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu bünyesinde bulunan Çocuk Yuvaları, Huzurevleri ve Yetiştirme Yurtlarında çıkarılan yemeklerden personelin ücretsiz yararlandırılması,
 

7- 24 saat esasına göre yürütülen 112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarında görev yapan personelin yiyecek yardımından yararlandırılması,

8- İşe yeni başlayan ve naklen atanan personelin göreve başladığı tarih itibarıyla banka promosyonu hakkından faydalandırılması için düzenleme yapılması

9-
Spor müsabakalarında görevlendirilen sağlık personellerine verilen harcırah miktarının arttırılması ve kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen spor müsabakalarında görevlendirilen personelin de bu kapsama dahil edilmesi,
 

10- Seyyar görev tazminatının görevlendirilen mahal ve coğrafi özellikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi ve oranının yükseltilmesi,

11- Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi, veznedar gibi memurlardan kesilen kefalet sandığı aidatının hak sahiplerine nemalandırılarak ödenmesi için düzenleme yapılması,
 

12- SHÇEK bünyesinde yaşlı ve çocuk bakıcılığı görevlerini yürüten personelin iş riski ve yoğunluğu dikkate alınarak fiili hizmet müddeti zammından faydalandırılması,

13- SHÇEK’e bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin ek ders ve ek ödeme adaletsizliğinin ve dengesizliğinin giderilmesi,
 
 

Döner Sermaye:

14- Döner sermaye ek ödemelerinin emekli keseneğine dahil edilmesi için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 15. maddesinde gerekli düzenlemenin yapılması, anılan düzenleme yapılana kadar döner sermaye ek ödeme gelirlerinin gelir vergisi dilimi kapsamından çıkarılması,
 

15- Yıllık izin, şua izni ve hastalık raporu sürelerinde döner sermaye ek ödeme kesintisinin yapılmaması hususunda düzenleme yapılması,

 

16- 375 sayılı KHK hükümlerine göre ödenen ek ödemeden döner sermaye gelirinden yararlanan personelin de aylık düzenli olarak yararlandırılması, anılan personele ödenen döner sermaye ek ödemesinin, ek ödemeden yüksek olması halinde mahsuplaşma işleminin döner sermaye ek ödemesinin ödendiği tarihte yapılması hususunda düzenleme yapılması,

 

17- Anayasa mahkemesinin kararı ışığında Üniversite hastaneleri dahil olmak üzere tabip dışı personelin döner sermaye tavan oranlarının 50 puan oranında artırılması,

 

18- Özellik arz eden riskli birim kapsamının genişletilerek risk faktörü taşıyan tüm birimlerin bu kapsama dahil edilmesi içim 209 sayılı Kanunda düzenleme yapılması,

19- Aile hekimliğine geçici olarak görevlendirilen personele geçici görevlendirme süresince kadrosunun bulunduğu yerden döner sermaye ek ödeme ödenmesi hususunda düzenleme yapılması,

20-
Döner sermaye ek ödeme gelirlerinin gelir vergisi dilimi kapsamından çıkarılması,
 

21- Meslek hastalığına yakalanma riski ile karşı karşıya kalan personele risk puanı getirilerek döner sermaye ek ödeme oranlarının yükseltilmesi,

22- Üniversite hastanelerindeki özellikli birim kapsamının genişletilmesi ve bu birimlerde görev yapan sağlık personeli dışındaki diğer personelin de özellikli birim katsayısından faydalandırılması,
 

23- Sağlık evi, belde ve köy sağlık ocaklarında görev yapan personellere mahrumiyet bölge puanı getirilerek döner sermaye ek ödemesinin arttırılması,

24- Tabip dışı sağlık personeline ödenen döner sermaye ek ödemelerinin hesaplanmasında tabiplerde olduğu gibi mesleki girişimsel işlemlerin puanlandırılması sureti ile döner sermaye ek ödemelerine ilave edilmesi hususunda düzenleme yapılması,
 

25- Toplum Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri ve Halk Sağlığı Laboratuarlarında görev yapan personelin döner sermaye ek ödeme oranlarının arttırılması yönünde düzenleme yapılması,

26- Döner sermaye Yönetmeliğinde ye alan kadro unvan katsayılarının personelin eğitim durumları göz önüne alınarak yeniden kategorize edilmesi,
 

ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA DAİR TALEPLER

27- İnsan sağlığını tehdit eden maddelere maruz ve görevi icabı kaza yapma riski ile karşı karşıya kalan ile meslek hastalıklarına yakalanma riski olan bilumum personelin  çalışma ortamlarının iyileştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamına alınması ve fiili hizmet zammından yararlandırılması hususunda düzenleme yapılması,
 

28- Mezun olduğu yüksek okuldan aldığı unvan dışında farklı bir unvan ile istihdam edilen personele unvan değişikliği sınavına tabi tutulmadan kadro tahsis edilmesi,

29- Sağlık ve sosyal hizmet kolunda bulunan kurum ve kuruluşlarda görev yapan personelin tamamına lisans tamamlama hakkının verilmesi,
 

30- Personelin görev tanımlarının yapılarak, sınıfı ve görevi dışında çalıştırılma uygulamasına bir an önce son verilmesi,

31- Görev yaptığı il dışında 2 yıllık önlisans veya 4 yıllık yüksekokul eğitimine hak kazanmış personelin mevzuat gereği naklen atanamaması halinde eğitim süresi için geçici olarak görevlendirilmesi için düzenleme yapılması,
 

32- 112 acil sağlık hizmetlerinde kullanılan ambulansların teknik donanım ve ekipmanlarının kasko kapsamına alınması,

33- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan her statü ve derecedeki personele ait bilgilerin personel planlaması ve yerleştirilmesinde kullanılmak üzere Devlet Personel Başkanlığı bünyesinde bir veri tabanı oluşturulması,
 

34- Radyoloji çalışanlarının günlük mesai saatlerinin 7.5 saate çıkarılmasını ön gören yasal düzenlemenin, çalışma şartları, teknik donanım, teknoloji ve denetim yetersizliği göz önüne alınarak günlük 5 saat olarak uygulanması için yeni bir yasal düzenlemeye gidilmesi,

35- Aile hekimliğinde görevli personellerin karşılıklı yer değiştirme ( becayiş ) hakkından faydalandırılması,
 

36- Sınavsız veya dikey geçiş sınavı ile bir üst öğrenimin bitirilmesi halinde bitirilen bölümün mesleki üst öğrenim olarak kabul edilmesi,

37- Mesleği icabı değişik kültür ve geleneğe sahip yörelerdeki vatandaşlara hizmet veren bayan personelin can, namus ve mal güvenliğinin sağlanması yönünde caydırıcı ve eğitici tedbirlerin alınması,
 

38- Aile hekimlerinin aile hekimliği hizmeti kapsamı dışındaki sağlık kurum ve kuruluşlarında nöbet tutmak suretiyle görevlendirilmemesi,

 

39- Personelin çalışma alanlarının kamera ile izlenmesi ve mesai giriş ve çıkışlarında parmak izi uygulamasının kaldırılması,

40- Herhangi bir alanda sertifikasyon eğitimi alan personelin alanının dışında görevlendirilmemesi yönünde düzenleme yapılması,
 

41- Görevde yükselme sınavında baz alınan Ek-1 Değerlendirme Ölçütlerinin objektif kriterlere göre belirlenmesi,

42- Kurum içi ve kurum dışı şifahen görevlendirmelerin yapılmaması hususunda düzenleme yapılması,

43-
Hasta hakları kurullarına yapılan asılsız ve keyfi şikayetler neticesinde sağlık çalışanlarının baskı altına alınması, moral ve motivasyonlarının olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçmek için hasta hakları kurulunca hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 

44- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alma şartının kaldırılarak, en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı adedince personelin atamasının yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapılması,

45- Ancak, ilan edilen boş kadro sayısını aşmamak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak suretiyle atama yapılır. Başarı notunun aynı olması halinde, ataması yapılacak personel, bu Yönetmeliğin EK-1 Değerlendirme Formundaki puanlama esas alınarak tespit edilir.
 

46- Kamu kurum ve kuruluşlarca istihdam edilecek engelli personel için KPSS uygulamasının getirilmesi,

47- Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bayan memurların her hangi bir nedenle eşi, yakınları veya işyerindeki çalışanlar ile  yaşadığı şiddetli geçimsizlik veya  psikolojik şiddet nedeni ile naklen atanma talebinde bulunması halinde, idarece oluşturulacak inceleme komisyonu tarafından uygun görülmesi halinde naklen atanmasının yapılması hususunda düzenleme yapılması,
 

48- 24 saat kesintisiz yürütülen sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin normal mesai dışında nöbet ve icap nöbeti şeklinde yapılan görevlendirmelerin kaldırılarak bu sürelerde sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürülebilmesi için ilave personel istihdamına gidilmesi,

 
 

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERE DAİR TALEPLER

49- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin bir an önce kadroya geçirilmesi ve bu kapsamda personel istihdamına son verilmesi,
 

Söz konusu personel kadroya geçirilinceye kadar;

50- 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin ek ödemeden (denge tazminatı) faydalandırılması,
 

51- 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personele nöbet ücreti ödenmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,

52- 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan düzenleme ile 657 sayılı DMK’nun 4/B  maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele getirilen eş durumu nedeni ile nakil ve karşılıklı yer değişikliği hakkının Üniversite Hastaneleri arasında kullanılabilmesi için anılan Bakanlar Kurulu kararında yer alan “kurumlar arası” ibaresinin “farklı kuruluş kanunlarına tabi kurumlar” olarak yeniden düzenlenmesi,
 

53- Eş durumu nedeni ile tayin hakkı kapsamının genişletilerek, sözleşmeli personele SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığına tabi eşinin bulunduğu il/ilçe sınırları dahilinde bulunan kurum ve kuruluşlara naklen atanabilme hakkının tanınması ve boş pozisyon şartının kaldırılması,

54- Sağlık ve teknik hizmetler sınıfında görev yapan 657 sayılı DMK 4/B ve 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin kendi pozisyon unvanları dışında bir üst öğrenim bitirmeleri halinde sözleşme ücretlerinin en son öğrenim düzeylerine göre belirlenmesi
 

55- Üniversite hastanelerinde yaşanan mali krizin giderilmesi içim genel bütçeden kaynak aktarılması ve döner sermaye gelirlerinden ödenen maaşların genel bütçeden ödenmesi,

56- 4/B sözleşmeli personelin aile ve çocuk yardımı ve benzeri sosyal yardımlardan yararlandırılması,
 

57- Sözleşme süresinin 5 yıla çıkarılması veya aynı işyerinde çalışmaya devam edilmesi halinde her yıl alınan sözleşme yenileme ücretinin bir defaya mahsus alınması hususunda düzenleme yapılması,

58- Sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması
 

59- Naklen atanma ve karşılıklı yer değiştirme hallerinde yolluk ödenmesi hususunda düzenleme yapılması,

60- Sözleşmeli personellere eğitim durumundan dolayı naklen atanma veya geçici görevlendirme hakkının verilmesi,
 

61- Sözleşmeli personellerin Hac’da görevlendirilmesi için düzenleme yapılması,

62- 4/B sözleşmeli personellerin giyecek ve yiyecek yardımından faydalandırılması,

63-
Aynı hizmet niteliğine ve mesleğe haiz fakat, farklı statü ve öğrenim durumunda olan   sözleşmeli personelin karşılıklı olarak yer değiştirebilmeleri için düzenleme yapılması,
 

64- Kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel alımlarında, halen her hangi bir kurumda görev yapan sözleşmeli personelin müracaat yapamaması yönündeki yasağın kaldırılması,

65- Sözleşmeli personel istihdamında öncelikli olarak mevcut sözleşmeli personelin görev süresi baz alınarak boş kadrolara naklen atanmasının sağlanması, yapılacak naklen atamalara müteakip boş kalan pozisyonlara sözleşmeli personel istihdamının yapılması,
 

66- Sözleşmeli personellerin iptal-ihdaslarının objektif kriterlere göre yapılması hususunda düzenleme yapılması,

67- 4/B sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenmesi yönünde düzenleme yapılması,
 

68- Şoför olarak görevlendirilen 4/B sözleşmeli personele, 4924 sayılı Kanuna tabi olan sözleşmeli personele ödenen şoförlük tazminatının ödenmesi yönünde düzenleme yapılması,

69- Sözleşmeli personellere görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının verilmesi ve vekaleten idareci olarak görevlendirilebilmeleri hususunda düzenleme yapılması,
 

70- Sözleşmeli personelin maaş ve döner sermaye bordrolarının internet ortamında e-bordro sistemi oluşturularak yayınlanması,

71- Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin tek tip haline getirilerek yeknesaklığın sağlanması,
 

72- Sözleşme dönemi içerisinde becayiş ve eş durumu münasebetiyle yer değişikliğinde bulunan sözleşmeli personelden yıl içerisinde mükerrer damga vergisi alınmaması,

73- Üniversite hastanelerinde görev yapan 4/B sözleşmeli personel arasındaki ücret farklılığının giderilmesi,
 

74- 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirmesinde dönem şartının kaldırılması,

75- Askerlik hizmeti süresi içinde sözleşmeli olarak herhangi bir kurum veya kuruluşa KPSS sonuçlarına göre yerleşen adayların askerlik bitiminde söz konusu göreve başlatılması,
 

76- Kamunun asli ve sürekli hizmetleri arasında yer alan sağlık hizmetlerinin  yürütülmesinde uygulanan hizmet alımı uygulamasından ve taşeron firma aracılığı ile personel istihdamından bir an önce vazgeçilmesi ve halen taşeron firma personeli olarak görev yapan personelin taşeron firmalar ile yaptıkları sözleşmelerin iptal edilerek kurum nezdinde farklı bir statüde istihdam edilmeleri yönünde yasal düzenleme yapılması,

 

4/C VE VEKİL EBE HEMŞİRE İLE İLGİLİ TALEPLER

 

77- Kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli işlerinde görevlendirilen 657 sayılı DMK’nın 4/C maddesine tabi olarak görevlendirilen geçici personelin ve 657 sayılı DMK’nın 86. maddesine göre görevlendirilen vekil ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesi

 

Söz konusu personel kadroya geçirilinceye kadar;

78- 657 sayılı DMK’nın 4/C maddesine tabi geçici personelin ve vekil ebe ve hemşirelerin döner sermaye ek ödemesinden faydalandırılması,
 

79- Geçici personelin görev yaptığı kurumda kadrolu personelin yararlandığı ücretsiz  yiyecek yardımından faydalandırılması için düzenleme yapılması,

80- Geçici personelin yıllık çalışma süresinin 11 aydan 11 ay 29 güne çıkarılması,
 

81- Geçici personel hizmet sözleşmesinde kuruma tanınan tek taraflı fesih yetkisinin kaldırılması,

82- Geçici personele aylık öngörülen izin süresinin sözleşme süresi içinde kullanılacak şekilde yıllık olarak düzenlenmesi,
 

83- Her yıl yenilenen sözleşmelerden alınan damga vergisinin bir defaya mahsus alınması,

84- Vekil ebe ve hemşire ile geçici personele emsali kadrolu personele ödenen ücret nispetinde aylık ödenmesi yönünde yasal düzenleme yapılması,
 

85- Aile ve çocuk yardımından faydalandırılmaları,

86- Görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkının verilmesi,
 

 

 

SENDİKAL HAKLAR

87- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununa göre faaliyette bulunan sendikaların işleyişleri ile ilgili doğan ihtilaflar hakkında görüş verme yetkisinin tek bir kurum ile sınırlandırılarak yeknesaklığın sağlanması,
 

88- Makam mevki ve nüfuzunu kullanarak kamu çalışanları arasında sendikal ayrım gözeten ve sendikal hakların kullanımına engel olanlar hakkında cezai müeyyide uygulanması yönünde Valilik ve Kaymakamların bir genelge ile uyarılması, bu konuda yapılan şikayetlerin ilgili kurumların merkez teşkilatlarınca değerlendirilmesi,

89- 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte yer alan üniversite hastaneleri ibaresinin üniversitelerin yataklı tedavi kurumları olarak değiştirilmesi,
 

90- Kamu kurum ve kuruluşlarında özel güvenlik görevlisi statüsü dışında güvenlik ve koruma görevlisi olarak görevlendirilen personellerin kamu görevlileri sendikalarına üye olabilmeleri yönünde yasal düzenleme yapılması,

 

91- Üniversitelerde oluşturulan disiplin kurulları ve personel ile ilgili komisyonlara sendika temsilcisinin iştirak edebilmesi için düzenleme yapılması,

 

92- Üniversite hastanelerinde görev yapan sendika başkan ve yönetim kurulu üyeleri ile işyeri temsilcilerinin kullandıkları sendikal izin sürelerinde döner sermaye ek ödemelerinin kesilmemesi yönünde düzenleme yapılması,

Bu haber toplam 2453 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim