• BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Bursa 27 °C
  • Antalya 30 °C
  • İzmir 31 °C

Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Unvan Değişikliği Sınavı duyurusu, sınav konuları, öğrenim durumuna göre mezuniyet alanları ve münhal kadrolar yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN:

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

 

Sınavın Adı Başvuru tarihleri Başvuru Adresi (Elektronik) Sınav Tarihi ve Saati
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan Değişikliği Sınavı 11 Mart 2015 ile 20 Mart 2015 tarihi saat 18:00‘a kadar www.yhgm.saglik.gov.tr 28 Haziran 2015 Saat: 14:00

GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.4.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sınavı için başvurular Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden 11-20 Mart 2015 tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru tarihinin son günü itibariyle (20 Mart 2015) gerekli şartları taşıyıp başvuruda bulunan adayların adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, bilgileri Millî Eğitim Bakanlığına bildirilen adaylar,sınav ücretini Millî Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.tr internet adresinde duyurulacak banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla yatırarak, sınav merkezi tercihi ile istenen diğer bilgilerini elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığı başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Unvan   değişikliği   sınavına   esas   münhal   kadrolar   ile   unvanlar   ekli   tablolarda   kurumlar   bazında   ayrı   ayrı belirtilmiştir.

B- KAPSAM

Unvan değişikliği sınavına; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav başvurusunun son günü itibariyle (20 Mart 2015) Bakanlığımız ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş personelin tümü başvurabilecektir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır.

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak çalışanlar, geçici personel, sürekli işçiler, vekil ebe ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

C- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1-Avukat kadrosu için;

a)  Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

b) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,

2- Programcı kadrosu için;

a) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Millî Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

b)  En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

c) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

3- Mühendis kadrosu için;

a) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak (Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin; Fizik, Kimya, Biyomedikal, Metalürji ve Malzeme, İnşaat, Endüstri, Elektrik, Bilgisayar, Makine ve Elektrik-Elektronik ve Çevre bölümlerinden mühendis unvanıyla mezun olanlar),

 

FİZİK

Fizik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

KİMYA

Kimya Mühendisliği veya Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya ve Proses Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

METALURJİ VE MALZEME

Metalurji   Mühendisliği,   Metalurji   ve   Malzeme   Mühendisliği,   Malzeme   Mühendisliği veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği lisans programlarından birinden mezun olmak

İNŞAAT

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ENDÜSTRİ

Endüstri    Mühendisliği    veya    Endüstri    Sistemleri    Mühendisliği    lisans    programından mezun olmak.

ELEKTRİK

Elektrik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

BİLGİSAYAR

Bilgisayar     ve     Yazılım     Mühendisliği,     Bilgisayar     Bilimleri     Mühendisliği,     Bilgisayar Mühendisliği,  Bilgisayar  ve  Enformatik  Mühendisliği,  Bilişim   Sistemleri  Mühendisliği, Bilgisayar     Bilimi    ve    Mühendisliği,     Kontrol    ve     Bilgisayar     Mühendisliği,     Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK

Elektrik        ve        Elektronik        Mühendisliği,        Elektrik-Elektronik        Mühendisliği        lisans programlarının birinden mezun olmak.

MAKİNE

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

BİYOMEDİKAL

Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ÇEVRE

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

4)     Mimar,     Veteriner    hekim,    İstatistikçi,    Kimyager,    Biyolog,    Psikolog,    Sosyolog,     Sosyal    Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Tekniker, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe ve Teknisyen kadroları için;

a) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

 

MİMAR

Mimarlık lisans programından mezun olmak (İç Mimar ve Peyzaj Mimarlığı hariç)

VETERİNER HEKİM

Veteriner lisans programından mezun olmak.

İSTATİSTİKÇİ

Matematik   ve    İstatistik,    İstatistik    veya   İstatistik    ve   Bilgisayar    Bilimleri    lisans programından mezun olmak.

KİMYAGER

Kimya lisans programından mezun olmak.

BİYOLOG

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

PSİKOLOG

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

SOSYOLOG

Sosyoloji lisans programından mezun olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

Sosyal   Hizmet,   Sosyal   Hizmetler   veya   Sosyal   Çalışmalar   lisans   programlarının birinden mezun olmak.

DİYETİSYEN

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİST

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

EBE

Ebelik lisans programından mezun olmak.

HEMŞİRE (Lisans)

Hemşirelik     veya     Hemşirelik     ve     Sağlık     Hizmetleri,     Sağlık     Memurluğu     lisans programından mezun olmak.

HEMŞİRE (Önlisans)

Hemşirelik,   Sağlık   Memurluğu   veya   Sağlık   Teknikerliği   önlisans   programlarının birinden mezun olmak.

 

TEKNİKER

MAKİNE

Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İNŞAAT

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA

İklimlendirme ve Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRİK

Elektrik Teknolojisi, Elektrik önlisans programından mezun olmak.

TESİSAT

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı,      Soğutma      Tesisatı,      Soğutma      ve      Havalandırma,      İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat,    Tesisat    Teknolojisi,    Yapı    Tesisat    Teknolojisi    önlisans    programlarının birinden mezun olmak.

BİLGİSAYAR

Bilgi ve İletişim Teknolojileri veya Bilgisayar, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim  Sistemleri ve Teknolojileri,  Bilgisayar Teknolojileri  ve  Yönetimi,  Bilgisayar Teknolojisi,    Bilgisayar   Donanımı,    Bilgisayar    Teknolojileri    ve    Bilişim    Sistemleri, Bilgisayar         Programcılığı,         Bilgisayar         Programcılığı         (İnternet),         Bilgisayar Programlama,     Bilgisayar     Teknolojisi     ve     Programlama,     Web     Teknolojileri    ve Programlama,   Bilgi   İşlem,   Bilgisayar   Operatörlüğü,   Bilgisayar   Operatörlüğü   ve Teknikerliği, Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar, Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar önlisans programından mezun olmak.

ELEKTRONİK

Elektronik,         Elektrik-Elektronik,         Endüstriyel         Elektronik,         Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

BİYOMEDİKAL

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

 

SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak

DİŞ PROTEZ

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

ANESTEZİ

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

DİYALİZ

Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİ

Fizik   Tedavi,   Fizyoterapi,   Fizik   Tedavi   ve   Rehabilitasyon,   Hidroterapi   önlisans programlarının birinden mezun olmak.

LABORATUVAR

Sağlık               Laboratuvarı,               Tıbbi               Laboratuvar,               Tıbbi               Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ODYOMETRİ

Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İLK VE ACİL YARDIM

Acil    Bakım    Teknikerliği,    Acil    Yardım    Teknikerliği,    Ambulans    ve    Acil    Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

PATOLOJİ

Patoloji    Laboratuvar,   Patoloji    Laboratuvar    Teknikleri    önlisans    programından mezun olmak.

RADYOTERAPİ

Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

TIBBİ SEKRETER

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

RÖNTGEN

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

TEKNİSYEN

ELEKTRİK

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Dallarının veya Elektrik, Bobinajcılık, Elektrik-Elektronik, Otomatik Kumanda, Elektrikçilik Bölümü, Elektrik Tesisatçılığı, Elektromekanik Taşıyıcılar, Asansör, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri (Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik), Elektronik, Radyoculuk, Monitörlük, Telekomünikasyon, Elektrik-Elektronik Teknolojisi (Otomasyon Sistemleri Dalı) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

İKLİMLENDİRME-SOĞUTMA

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya İklimlendirme ve Soğutma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

TESİSAT

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dallarının veya İklimlendirme ve Soğutma, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat), Sıhhi Tesisat ve Kalorifer, Sıhhi Tesisat-Isıtma, Sıhhi Tesisat-Kalorifercilik-Isıtma, Isıtma-Havalandırma, Tesisat Teknolojisi, Gaz Dağıtımı, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz İç Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve Onarımı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma-Doğalgaz Şebeke Tesisatçılığı), Tesisat Teknolojisi (Isıtma ve Tesisat) Bölümlerinin birinden mezun olmak.

*Yukarıda yer verilen mezuniyet alanları ÖSYM kayıtlarından alınmıştır.

D- BAŞVURU ESASLARI

D.1) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilâtı personeli aynı birimde/bağlı kuruluşta çalışma şartı aranmaksızın Unvan Değişikliği Sınavına başvuruda bulunabilecektir.

D.2) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (20 Mart 2015) itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D.3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D.4) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.5) Sınav ücreti ve sınav merkezleri (sınavın yapılacağı iller) Millî Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıldıktan sonra duyurulacak ve adaylar, sınav ücretini Millî Eğitim Bakanlığının banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla (sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri http://www.meb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığı başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.

D.6) Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği Sınavı) bulunacaktır.

D.7) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.8) Sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili başvuru formunda uygun olan seçeneği seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

D.9) Sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

Aynı unvanda lise veya ön lisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınav başvurusunda bulunmayacaktır.)

E- SINAVIN ŞEKLİ

E.1)   Unvan   değişikliği   sınavı;   görev   alanları   ve   atama   yapılacak   görevin   niteliğine   ilişkin   konularda   tek oturum halinde yazılı test usulünde yapılacaktır.

E.2) Sınav konu başlıkları (her unvan ve grup için ayrı) ekli tablolarda belirtilmiştir.

E.3) Sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E.4) Sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

F- SINAV BAŞARI PUANININ EŞİTLİĞİ

F.1) Sınav başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; F.1.a) Hizmet süresi fazla olanlara,

F.1.b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

F.1.c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

Öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

 

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4 üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dâhil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır.

G- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

H- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Sınav sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Sınav Kuruluna bildirildikten itibaren 5 (beş) iş günü içinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

I- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. 5 iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi 5 iş günü içerisinde T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA

adresine gönderilecektir, İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya da http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

İ- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih ve yerleştirme işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, yerleştirme neticesinde tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adaylar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

J- ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

J.1) Tercihleri doğrultusunda Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarca ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adayların ilgili Kurumlarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamaları yapılacaktır.

J.2) Atanmaya hak kazananların atamaları mükteseplerine uygun kadrolara yapılacak, ancak sınavda başarılı olup da mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik iptal ihdas işlemleri neticesinde kadro tahsisi yoluna gidilecek ve kadro tahsisi yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

J.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

J.4) Unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

J.5) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

J.6) Unvan Değişikliği sınavı sonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır.

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No: 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA

Tel: 0 312 585 1742 - 45

İlgililere duyurulur.

 

Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu için tıklayınız 

Unvan Değişikliği Sınavı İlana Esas Münhal Kadrolar için tıklayınız

Öğrenim Durumuna Göre Mezuniyet Alanları için tıklayınız 

Unvan Değişikliği Sınav Konuları için tıklayınız

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 20784 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim