• BIST 9530.47
  • Altın 2478.234
  • Dolar 32.4663
  • Euro 34.688
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 18 °C
  • İzmir 20 °C

V. Hasta hakları eğitici eğitimi kursu

V. Hasta hakları eğitici eğitimi kursu
Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) tarafından her yıl düzenlenmekte olan Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu’nun beşincisini 28 Haziran – 4 Temmuz 2009 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştiriliyor.

Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) tarafından her yıl düzenlenmekte olan Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu’nun beşincisini 28 Haziran – 4 Temmuz 2009 tarihlerinde Trabzon’da gerçekleştiriliyor.
Kurs programı, konaklama bilgileri ve başvuru formu aşağıdadır;

 
Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY)
V. Hasta Hakları Eğitici Eğitimi Kursu
28 Haziran – 4 Temmuz 2009
KTÜ Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu Uygulama (Sahil) Tesisleri
Trabzon
 

Saygıdeğer Sağlık Gönüllüsü
;
 
Hasta hakları alanında uluslararası ölçekte yaşanan gelişmeler; Hasta Hakları Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Yönergesinin uygulamaya girmesi; hak kullanımı konusunda giderek artan toplumsal bilinç ve duyarlılık; sivil toplum örgütlerinin konuya sahip çıkmaları nedeniyle hasta hakları, öncelikli bir toplumsal gündem maddesi haline gelmiş bulunmaktadır.
 
Bu gelişmeler öncelikle sağlık çalışanlarını yakından ilgilendirmektedir. Bu bakımdan bahsi geçen trendin zorlamasıyla, gerek kamuya ait sağlık kurumlarında ve gerekse özel sağlık işletmelerinde tüm sağlık çalışanlarının hasta hakları konusunda yoğun bir eğitim alma gereksinimi doğmuştur.
 
Sağlık kurumlarından, sağlık çalışanlarının üye oldukları meslek örgütlerinden (odalar, sendikalar, dernekler…) ve hakları konusunda bilgilenmek isteyen hasta veya hasta yakınlarından bu konuda kurs, panel, konferans, sempozyum gibi çeşitli talepler gelmektedir.
 
Bu taleplerin karşılanmasına yönelik olarak hasta hakları konusunda uzman ve eğitici elemanların yetiştirilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Bu beklentiyi karşılamak amacıyla, Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY) olarak bir kurs programı düzenlemiş bulunmaktayız. İlkini 12-16 Eylül 2005, ikincisini 12-18 Haziran 2006, üçüncüsünü 25 Haziran – 1 Temmuz 2007 ve dördüncüsünü 16-22 Haziran 2008 tarihleri arasında yaptığımız kursumuzun beşincisini de 28 Haziran- 4 Temmuz 2009 tarihlerinde yapmayı planlıyoruz.
 
Sağlık alanında herhangi bir misyon ve sorumluluk sahibi kişilerin, hasta haklarıyla ilgili bilgi ve birikimlerini artırmak; sağlık kurumlarında hasta ilişkileri, hasta hizmetleri, hasta hakları birimleri ve hasta hakları kurulları gibi ünitelerde görev yapacak kişilere, gereksinim duyacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmak ve hasta haklarıyla ilgili eğitim programlarını planlayıp yürütebilecek eğiticileri eğitmek amacıyla düzenlediğimiz bu kursta, interaktif bir eğitim verilecektir. Katılımcılara, bir taraftan hasta haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası birikim aktarılırken, diğer taraftan yetişkin eğitimiyle ilgili temel becerilerin kazandırılması planlanmıştır.
 
Kursa, en az ön lisans düzeyinde eğitim almış, insan ilişkilerinde başarılı, iletişim becerisi yüksek, hasta hakları konusunda duyarlı ve bu alanda çalışmaya istekli-gönüllü 30 kişinin katılması öngörülmüştür.
 
Yedi gün sürecek olan kursumuzda, 32 oturum ve 18 sunu yer almaktadır. Ayrıca iki atölye çalışması, bir yuvarlak masa ve bir de uygulama gerçekleştirilecektir. Eğitim için ayrılan aktif zamanımız 41 saattir. Bunun yanında katılımcılar gerek yemek ve çay-kahve aralarında ve gerekse sosyal programlarımız sırasında bir hafta boyunca karşılıklı fikir alışverişi ve tartışma fırsatı bulacaklardır. Gezi turları, sanat gösterisi gibi sosyal etkinliklerle zenginleştirilen bu programda, HAKSAY olarak siz değerli hasta hakları gönüllüleriyle uzun soluklu bir aile birlikteliğini başlatmak ve geleceğe dönük nice güzel projelere birlikte imza atmak istiyoruz.
 
Görüşmek dileğiyle…
 
 
             Yrd. Doç. Dr. Yahya DERYAL                      Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
                   HAKSAY Başkanı                                        Kurs Yöneticisi


 
HAKSAY adına her türlü iletişim için:
Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği (HAKSAY)
Kemerkaya mah. Balıkpazarı sok. No: 12/A TRABZON
Tel.       : 0 462 377 58 50, 377 57 06
GSM      : 0 505 906 07 98 (Kamu hattı)
Faks      : 0 462 377 54 45
Web      : www.haksay.org  
E-Posta : [email protected]

 
K U R S   P R O G R A M I
 
Programın Amaçları:
·          Sağlık alanında herhangi bir misyon ve sorumluluk sahibi kişilerin hasta haklarıyla ilgili bilgi ve birikimlerini artırmak
·          Sağlık kurumlarında hasta ilişkileri, hasta hizmetleri, hasta hakları birimleri ve hasta hakları kurulları gibi ünitelerde görev yapacak kişilere, gereksinim duyacakları temel bilgi ve becerileri kazandırmak
·          Hasta haklarıyla ilgili eğitim programlarını planlayıp yürütebilecek eğiticileri eğitmek
 
Programın Hedefleri:
Bu kursu tamamlayan katılımcılar;
·         Hasta hakları kavramını tanımlayabilecek, hasta haklarının gerekçesini açıklayabileceklerdir
·         Hasta haklarının tarihçesini özetleyebilecek
·         Hasta hakları konusundaki ulusal ve uluslararası mevcut durumu anlatabilecek, sözleşmeler ve uygulamalar hakkında yorum yapabileceklerdir
·         Hasta haklarıyla ilgili uluslararası literatüre ve bilgi kaynaklarına ulaşabilecek ve kullanabileceklerdir
·         Sağlık kurumlarının organizasyonlarını tanıyacaklardır
·         Sağlık hizmetleri sunumunda hasta odaklılık kavramını tanımlayabilecek; gerekliliğini açıklayabileceklerdir
·         Hasta güvenliği kavramını tanımlayabilecek ve hasta hakları ile ilişkisini açıklayabileceklerdir
·         Sağlık kurumlarında toplam kalite yönetimini açıklayabilecek ve hasta haklarıyla ilişkilendirebileceklerdir
·         Hasta-sağlık çalışanı ilişkisi modellerini tanıyacak; bu ilişkide yaşanan sorunlar ile nedenlerini irdeleyip, doğru iletişim teknikleri hakkında beceri kazanacaklardır
·         Tıbbi etik kavramı, tıpta etik karar verme süreçleri ve süreçlerde karşılaşılan sorunları tanıyacaklardır
·         Hasta ve sağlık çalışanı memnuniyeti kavramını tanımlayacak ve bu bağlamda empatik dinleme, stres yönetimi, problem çözme teknikleri, takım çalışması ve sinerji yaratma teknikleri ile ilgili beceri sahibi olacaklar
·         Sağlık çalışanlarının haklarını, görev, yetki ve sorumluluklarını sıralayabileceklerdir
·         Hasta hakları ile ilgili ülkemizdeki mevzuatı tanıyacak ve anlatabilecekledir
·         Hasta haklarıyla ilgili hukuki sorunları çözme becerisi kazanacaklardır
·         Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumlarındaki hasta hakları birimlerinin ve hasta hakları kurullarının amaç, görev, yetki ve işleyişlerini tanıyacaklardır
·         Hasta hakları ile ilgili yaşanan örnek olguların sorunları üzerine yorum yapabilme becerisi kazanacaklardır
·         Sağlık kurumlarında gözlenen hasta hakları ihlallerinin neler olduğunu, bunların nedenlerini, hangi süreçlerde ortaya çıktığını ve çözüm geliştirme tekniklerini tanıyacak, bu konuyla ilgili becerilerini geliştireceklerdir
·         Yetişkin eğitimi sunum tekniklerini tanıyacaklardır
·         Görsel sunum materyallerini tanıyacak ve hazırlama becerisi kazanacaklardır
·         Etkin sunum yapabilmek için beden dilinin önemini ve özelliğini tanımlayabilecek ve sunumlarında kullanma becerisi edineceklerdir
·         Sunum hakkında temel ilkeleri tanıyacak ve ilkeler doğrultusunda farklı sunum materyalleri hazırlayıp, sunum yapabileceklerdir
 
Konuşmacılar:
·          Sedat BOSTAN, Öğr. Gör. Sağlık İdarecisi, İşletme Bilim Uzmanı, KTÜ Sağlık MYO, Trabzon.
·          Murat CİVANER, Yard. Doç. Dr.Tıp Doktoru,  Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp Etiği ve Deontoloji Anabilim Dalı, Bursa.
·          Gamze ÇAN, Prof. Dr. Tıp Doktoru, Halk Sağlığı Uzmanı, KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon.
·          Yahya DERYAL, Yrd. Doç. Dr. Hukukçu, KTÜ İİBF Ticaret Hukuku AD, Trabzon.
·          Hakan HAKERİ, Prof. Dr. Hukukçu, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza Hukuku AD, Konya.
·          Mehmet KAYMAKÇI, Sağlık Eğitimcisi, SB Hasta Hakları Şube Müdürü, Ankara
·          Hasan KIRMIZI, Öğr. Gör. İşletme Bilim Uzmanı, İletişimci, KTÜ Turizm ve Otelcilik MYO, Trabzon.
·          Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Tıp Doktoru, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon.
·          Murat TOPBAŞ, Doç. Dr. Tıp Doktoru, Halk Sağlığı Uzmanı, KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon.
 
Sosyal Program:
·          Pazar-Açılış Kokteyli Saat: 20.00
·          Pazartesi-Şehir Turu ve Akşam Yemeği 14.00
·          Salı- Gösteri/söyleşi Saat: 20.30
·          Çarşamba – Sumela Gezisi ve Akşam Yemeği Saat 15.30
 
Kurs Yönetimi:
·          Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
·          Kurs Sekreteri: Öğr. Gör. Sedat BOSTAN
 
Kurstan Beklenen Yarar:
·          Programda Ülkemizin çeşitli yörelerinden katılacak olan kursiyerlere interaktif bir eğitim verilecektir. Kurs programında, hasta haklarıyla ilgili ulusal ve uluslararası bilgi ve birikimin aktarılması yanı sıra; yetişkin eğitimiyle ilgili temel becerilerin kazandırılması planlanmıştır. Bu eğitimi alan kursiyerlerin kendi bölgelerinde hasta haklarıyla ilgili olarak sorumluluk yüklenmeleri; edindikleri bilgi ve birikimi kendi çevrelerine aktarmaları ve günlük uygulamalarına yansıtmaları; gerek halka, sivil toplum örgütlerine, hasta ve hasta yakınlarına ve gerekse sağlık kurum ve çalışanlarına dönük eğitim çalışmaları gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bunun sonucunda ülkemizde hem kamuoyunda; hem de sağlık kurum ve çalışanlarında hasta haklarıyla ilgili bilgi, bilinç ve duyarlılığın yaygınlaştırılması; sağlık hizmetlerinin sunumundaki anlayış ve uygulamalarının çağdaş normlara göre olumlu olarak değiştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Sertifikasyon
·          Programın tümüne devam zorunluluğu vardır. İki oturumdan fazla devamsızlık yapan kişiye sertifika verilmez. Tüm katılımcılara “Kurs Katılım Belgesi” verilecektir. Son günkü sunumlarında jüri değerlendirmelerinden geçerli puan alan katılımcılara, ayrıca “Hasta Hakları Eğitimcisi Sertifikası” daha sonra posta ile adreslerine gönderilecektir.
 
 
 
V. HASTA HAKLARI EĞİTİCİ EĞİTİMİ KURSU 28 Haziran – 4 Temmuz 2009
28 Haziran Pazar
08.30-09.00
Kayıt
09.00-09.30
Açılış Konuşması, HAKSAY’ın Tanıtımı
Y DERYAL
09.30-10.30
Programın Sunumu, Beklentiler
T ÖZLÜ
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası
11.00-12.30
Tanışma ve Anket Çalışması
M TOPBAŞ
12.30-14.00
Öğle Yemeği
14.00-15.30
Hasta Hakları (Hak kavramı, hasta hakları hareketinin tarihçesi, gerekçesi, kapsamı, sonuçları)
T. ÖZLÜ
15.30-16.00
Çay-Kahve Arası
16.00-17.30
Sağlık Çalışanı ve Hasta Memnuniyeti I (Empatik ilişki, etkin dinleme, beden dili)
H. KIRMIZI
17.30-18.00
Günün Değerlendirmesi
M. TOPBAŞ
20.00-23.00
Açılış Kokteyli
29 Haziran Pazartesi
09.00-10.30
Bir Eğitim Nasıl Planlanır ve Yürütülür
T. ÖZLÜ
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası
11.00-12.30
Sağlık Hukukuna Giriş (Sağlık Çalışanlarının Hukuki Sorumluluk Türleri ve Özel Hukuk Sorumluluğu)
Y. DERYAL
12.30-14.00
Öğle Yemeği
14.00-15.30
Hasta Odaklı Sağlık Hizmeti Sunumu
(Sağlık kurumlarında hasta odaklı yapılanma, akreditasyon ve toplam kalite yönetimi)
S. BOSTAN
15.30-23.00
Şehir Turu ve Akçaabat’ta Akşam Yemeği
30 Haziran Salı
09.00-10.30
Hasta-Sağlık Çalışanı İlişkisi
(Geçmişten günümüze hasta-sağlık çalışanı ilişkisi: farklı modeller: yaşanan sorunlar, nedenler, çözümleri)
T. ÖZLÜ
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası
11.00-12.30
Yetişkin Eğitimi Teknikleri
G. ÇAN
12.30-14.00
Öğle Yemeği
14.00-15.30
Grup Çalışması - I (Gruplara Ayrılma ve Her Grubun Raporunu Hazırlaması)
ÇAN, BOSTAN, TOPBAŞ
15.30-16.00
Çay-Kahve Arası
16.00-17.30
Grup Çalışması - II (Grupların Raporlarını Sunmaları ve Tartışma)
ÇAN,  BOSTAN, TOPBAŞ
17.30-18.00
Günün Değerlendirmesi
M. TOPBAŞ
20.30-23.30
Sosyal Program: Gösteri ve söyleşi
1 Temmuz Çarşamba
09.00-10.30
Etik Karar Verme (Hasta Hakları Bağlamında Örnek Olgularla Etik Karar Verme Süreci)
M. CİVANER
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası
11.00-12.30
Görsel Sunum Materyallerinin Hazırlanması
M. TOPBAŞ
12.30-14.00
Öğle Yemeği
14.00-15.30
Hasta Hakları Hukuku
Y. DERYAL
15.30-23.00
Sumela Gezisi ve Coşandere’de Akşam Yemeği
2 Temmuz Perşembe
09.00-10.30
Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Hakları (GRUP ÇALIŞMASI)
ÖZLÜ, ÇAN, TOPBAŞ, BOSTAN, DERYAL
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası
11.00-12.30
Hasta ve Sağlık Çalışanlarının Hakları (GRUP ÇALIŞMASI)
ÖZLÜ, ÇAN, TOPBAŞ, BOSTAN, DERYAL
12.30-14.00
Öğle Yemeği
14.00-15.30
Sağlık Çalışanlarının Ceza Sorumlulukları (Tıp Mesleğinin İcrası İle İlgili Suçlar ve Cezalar)
H. HAKERİ
15.30-16.00
Çay-Kahve Arası
16.00-17.30
Yuvarlak Masa (Örnek olgular, sorularınız, sorunlarınız)
ÖZLÜ, DERYAL, BOSTAN, TOPBAŞ, KIRMIZI, ÇAN, HAKERİ
17.30-18.00
Günün Değerlendirmesi
M. TOPBAŞ
3 Temmuz Cuma
09.00-09.45
Sağlık Ekonomisi (Hasta Hakları Açısından Sağlıkta Finansman ve Sunum Modelleri)
T. ÖZLÜ
09.45-10.30
Sağlık Sistemleri (Ülkemizde ve Çeşitli Ülkelerdeki Sağlık Sistemlerine Genel Bir Bakış)
M. TOPBAŞ
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası
11.00-12.30
Sağlık Bakanlığı Hasta Hakları Uygulamaları
M. KAYMAKÇI
12.30-14.00
Öğle Yemeği
14.00-15.30
Sağlık Çalışanı ve Hasta Memnuniyeti II (Takım çalışması, sinerji yaratma, stres yönetimi)
H. KIRMIZI
15.30-16.00
Çay-Kahve Arası
16.00-17.30
Hasta Güvenliği
S. BOSTAN, M. TOPBAŞ
17.30-18.00
Kurs Sonu Anketi
S. BOSTAN
4 Temmuz Cumartesi
08.30-10.30
Sunumlar ve Değerlendirme
10.30-11.00
Çay-Kahve Arası
11.00-13.00
Sunumlar ve Değerlendirme
12.30-14.00
Öğle Yemeği
14.00-15.30
Sunumlar ve Değerlendirme
15.30-16.00
Çay-Kahve Arası
16.00-17.30
Katılım Belgelerinin Dağıtımı ve Kapanış
 
 
 
 
 
K O N A K L A M A   B İ L G İ L E R İ
Kurs Ücretine dahil olan hizmetler:
Yaka kartları, kurs dokümanları, 7 öğle yemeği, 1 Kokteyl, 2 akşam yemeği, 14 çay-kahve ikramları, Şehir Turu, Sumela Gezisi ve Sosyal programlar
Konaklama Ücreti:
Yedi gece konaklama ve kahvaltı
20 Mayıs 2009’a kadar
Konaklama hariç kurs ücreti                              : 850.00 TL
İki kişi aynı odada 7 gece konaklama kişi başına : 200.00 TL
Odada tek kişi 7 gece konaklama                       : 300.00 TL
 
21 Mayıs 2009’dan itibaren
Konaklama hariç kurs ücreti                               : 950.00 TL
İki kişi aynı odada kişi başına 7 gece konaklama  : 200.00 TL  
Tek kişilik odada 7 gece konaklama                    : 300.00 TL
Konaklama ve kurs yeri:
KTÜ Turizm Otelcilik Meslek Yüksekokulu Uygulama Tesisleri Trabzon.
Ödeme Bilgileri: Dekont kopyası kayıt formu ile birlikte posta, e-posta veya faks aracılığıyla kurs sekreterliğine gönderilmelidir.
Kayıt ücreti ile konaklama ücreti, Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneğinin (HAKSAY) Vakıfbank Trabzon Merkez Şubesindeki 00158007283237230 No.lu TL hesabına yatırılmalıdır.
Kurs Yöneticisi: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ
KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, 61080-Trabzon Tel: 0462 325 70 31 Faks: 0462 325 70 31
Kurs Sekreteri: Sedat BOSTAN
KTÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, 61080 Trabzon
GSM: 0 505 906 07 98(Kamu hattı)
Tel: 0462 377 57 06 – 377 58 50 Faks: 0462 377 54 45
 
K A Y I T   F O R M U
Ad ve Soyad:
 
Mezun olduğu Fakülte, yüksek Okul:
İletişim Adresi:
Cinsiyet:
 
Varsa Yüksek Lisans (Alan) :
Tel:
Doğum Tarihi:
Doktora/Tıpta uzmanlık (Alan ) :
GSM:
 
Meslek:
Kurum:
E-Mail:
 
Görev Konumu:
İş Adresi:
 
Konaklama Durumu:
۝ Konaklama istiyorum.
۝   Konaklama istemiyorum.
Konaklama Seçeneği:
۝ Odada tek başıma kalmak isterim.
۝   İki kişilik odada bir başkasıyla kalabilirim.
Varsa, odada birlikte kalmayı tercih edeceğiniz kurs katılımcısının adı soyadı, telefonu
 
Refakatçi Durumu:
۝ Refakatçim yok.
۝ 6 yaşından büyük ………… refakatçim var
Bilgi Notu:
Vakıfbank Trabzon Merkez Şubesindeki 00158007283237230 No.lu TL hesabına ………………………………, TL yatırdım. Dekontu ektedir.
İmza:
 
Tarih:
Faks:
Program (27 Haziran- 4 Temmuz 2009) dışı otel giriş-çıkış isteğiniz varsa belirtiniz:
۝ Giriş Tarihim:
۝   Çıkış Tarihim:
 


Not:
Kursa, başvuru sırasına göre, koşullara uyan ilk 30 kişi alınabilecektir. Bu bakımdan kontenjanın dolup dolmadığını öğrendikten sonra kurs ücretini yatırmanız önerilir. Trabzon’da bu döneme ait son 5 yılın hava sıcaklığı değerleri 21 ile 25 ºC arasında olup etkili olmayan yağışlar görülebilmektedir. Gezi turları ve sosyal programlar, ancak yeterli sayıda katılımcı ve iklim/yol koşullarının uygun olması halinde gerçekleştirilecektir. Otel girişleri 27 Haziran 2009 Cumartesi ve Çıkışlar 4 Temmuz 2009 Cumartesidir. Otele farklı giriş - çıkış isteklerinizi belirtmeniz gerekmektedir. 6 yaş altındaki refakatçiler ücretsiz konaklayabilirler. Konaklama ücreti 7 günlük paket ücrettir. 20 Mayısa kadar rezervasyon iptallerinde % 20 kesinti yapılır. 20 Mayıstan sonra iade yapılmaz.

Geniş bilgi için www.haksay.org adresine bakabilirsiniz.
Bu haber toplam 3303 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim