• BIST 10471.32
  • Altın 2458.977
  • Dolar 32.7488
  • Euro 35.0201
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Bursa 21 °C
  • Antalya 26 °C
  • İzmir 25 °C

Yeni bir devlet üniversitesi kuruluyor

Yeni bir devlet üniversitesi kuruluyor
AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Öztaylan, Babuşçu ve Aydınlığoğlu, Bandırma Üniversitesi kurulması için kanun teklifi verdi.

AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Mehmet Cemal Öztaylan, Tülay Babuşcu ve Ali Aydınlıoğlu, Bandırma Üniversitesi kurulmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklife göre, üniversite, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ile  Sağlık Bilimleri Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Ziraat Fakültesi; Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu; Gönen Jeotermal Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden oluşacak.

Teklifle, üniversiteye, 433 kadro ihdas ediliyor.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununa jaşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"Bandırma Üniversitesi

EK MADDE 158- Balıkesir ili Bandırma ilçesinde Bandırma Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu Üniversite, rektörlüğe bağlı;

a) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ile Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden,

b) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,

c) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gönen Jeotermal Enstitüsü ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,

oluşur."

MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 46-Bu Kanunla kurulan Bandırma Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personel ili bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma' yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları il^ birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz mallan başka bir işleme gerek kalmaksızın şiarı üniversiteye devredilmiş sayılır.

Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarında ilgili olarak ortaya çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla bağlandı Bu uygulamayla çözümlenir.

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Balıkesir Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet belgeleri ile diplomalar, istekleri halinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitenin adına bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundur an üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.

MADDE 3- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununca ekli (II) sayılı cetvelin "A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.

"107)1 Bandırma Üniversitesi"

MADDE 4- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Öğretim Elemanlarının Kadrolan Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 18- Bandırma Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Bandırma Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir."

MADDE 5- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 17- Bandırma Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Bandırmaj Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir."

MADDE 6- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE

Bandırma, ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul'un, Güney Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantısını sağlayan önemli bir noktada bulunmaktadır. Bandırma'nın kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımlarının tümünün gerçekleşebildiği ender yerleşim merkezlerinden biri olması, kentin sosyal ve ekonomik yapısının gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

Bandırma'nın 2014 yılı toplam nüfusu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)'ne göre 143117'dir. Bandırma, Balıkesir ilinin kuzeyinde yer alan Gönen, Erdek, Manyas ve Marmara ilçelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel cazibe merkezi niteliğindedir. Bu ilçelerle birlikte 2014 toplam nüfus(ü 280.237'e ulaşmaktadır. Diğer bir ifade ile Balıkesir ilinin 1.162.761 olan toplam nüfusunun %24,01'i bu bölgede ikamet etmektedir.

Bandırma'da lise veya dengi okul mezunu olanların toplam sayısı ADNKS'ne göre, 28.492 yüksekokul veya fakülte mezunlarının sayısı 17.811'dir. Bandırma'da yüksekokul veya fakülte mezunlarının lise veya dengi okul mezunlarına oranı % 62.5'dir. Bandırma hinterlandı ile birlikte değerlendirildiğinde lise veya dengi okul mezunu olanların toplam sayısı 47.826, yüksekokul veya fakülte mezunlarının sayısı 28.040'dir. Bandırma'nın merkezini oluşturduğu cazibe alanı dikkate alındığında, Yüksekokul veya fakülte mezunlarının, lise veya dengi okul mezunlarına oranı %58,63'dir ve: bu oran % 59,63 olan Balıkesir ili ortalamasıyla neredeyse eşit ve % 47,39 olan Türkiye ortalamasının ise üstünde yer almaktadır.

Balıkesir İlinin önemli ilçelerinden biri olan Bandırma, sanayi dalında İlin ekonomik merkezi durumuna gelmiştir. Bandırma ve hinterlandını oluşturan Gönen, Erdek, Manyas ve Marmara İlçeleri de dikkate alındığında bor madeni işlemesi, rüzgar enerjisi, gübre, beyaz et, yumurta, süt ürünleri, turizm ve önemli tarım ürünleri ile canlı bir ekonomiye sahiptir. Bu İlçelerde 2013 yılı sonu itibariyle 40.533'ü özel sektörde olmak üzere toplam 43.751 kişi istihdam edilmektedir. 2013 sonu itibariyle Balıkesir ilindeki toplam 82.011 mükelleften 21.186'sı sözü edilen İlçe Vergi Dairelerine kayıtlıdır.

Bandırma Limanı, Türkiye'nin iş ve sanayi merkezi olan İstanbul'a ve ticari açıdan büyük önem taşıyan Güney Marmara ve Ege Bölgesi'ne olan bağlantıları ile Marmara Denizi'nin güney kıyısında çok ^zgün bir konumda bulunmaktadır. Limana 2013 yılı içerisinde 970 adet gemi gelmiş olup, elde edilen vergi geliri 245 milyon TL'dir. Aynı yılda limandan 582 milyon $ ihracata karşın 1.205 milyon S ithalat gerçekleştirilmiştir. Böylece Bandırma Limanı bu hacimle, bölgenin lojistik merkezlerinden biri haline dönüşmekte, Bandırma ve çevresinin ekonomik ve sosyal kalkınmasına da önemli katkılar sağlamaktadır.

Balıkesir Üniversitesine bağlı olarak Bandırma, Gönen, Erdek ve Manyas ilçelerinde 2 Fakülte, 1 Enstitü, 1 Yüksekokul ve 4 Meslek Yüksekokulu faaliyetini sürdürmektedir. 139 öğretim elemanı ve 510 idari personelin görev yaptığı bu birimlerde 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Balıkesir Üniyersitesi toplam öğrenci sayısının %25,4'ine karşılık gelen 8.887 öğrenci eğitim görmektedir.

Bu veriler ve genel değerlendirmeler ışığında bu Üniversitenin kurulması için Balıkesir Üniversitesinin Senato kararı da mevcut olup, yörenin gelişimine önemli katkılar sağlayacağından dolayı Balıkesir İli Bandırma İlçesinde; "Bandırma Üniversitesi" adıyla yeni bir üniversite kurulmasını teklif ediyoruz.

memurlar.net

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2709 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim