• BIST 8026.27
  • Altın 1923.087
  • Dolar 28.8712
  • Euro 31.4364
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 16 °C

Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları (2007/73)

Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları (2007/73)
Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2007/73 sayılı "Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları" konulu Genelge yayımlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2007/73 sayılı "Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları" konulu Genelge yayımlanmıştır.


T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.10.0.THG.0.10.00.02/010.06-
Konu   : Yoğun Bakım Ünitelerinin Standartları                  17086                         13.08.2007
 
 
 
DOSYA
 
GENELGE
2007 / 73
 
Ülkemizde mevcut yoğun bakımların iyileştirilmesi, yetersiz yatak kapasitesinin ihtiyaca cevap verebilecek düzeye çıkarılması ve bu vesile ile yoğun bakımların yeniden yapılandırılması amaçlanmış olup, yoğun bakım ünitelerinin büyüklüğü, çalışanları ve teknolojik imkânları hizmet verdikleri hastane ve bölgenin şartlarına göre ayarlanmalıdır.
Bu kapsamda yoğun bakım ünitelerinin eksikliklerinin giderilerek yapılandırma ile ilgili yoğun bakım açılmasında asgari esaslar belirlenmiştir.
Yoğun bakım ünitelerinin yapılanması ve kuruluşu için öncelikle Sağlık müdürlüğünün üniteyi yerinde incelemesi sonrası, yoğun bakım hizmet ve bakım düzeyi tespiti yapılarak Bakanlığa bildirilecektir.
Yoğun bakım hizmetlerinin ücretlendirilmesi belirlenen esaslar üzerinden yapılacaktır. Bu sebeple yoğun bakımların ilişikte yer alan asgari standartlara göre düzenlenmesi gerekmektedir.
Konunun, ilinizdeki bütün yataklı tedavi kurumlarına duyurularak yoğun bakımların ekli standartlara göre düzenlenmesi hususunda gereğini rica ederim.
 
 
 
Uzm. Dr. Orhan F. GÜMRÜKÇÜOĞLU
Bakan a.
Müsteşar V.
 
 
 
EKLER:
1- Standartlar (1 adet- 6 sayfa)
 
 
DAĞITIM:
81 İl Valiliğine
 
... /
 
 
  
13.08.2007 TARİHLİ VE 17086 (2007/73) SAYILI GENELGE EKİ
 
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ
 
Yoğun Bakım
 
Bir hastada kısmen veya tamamen işlevleri bozulmuş olan organ veya organ sistemlerinin işlevlerinin geçici olarak tıbbi veya yapay yöntemlerle sürdürülmesi ve hastalığı oluşturan temel sebeplerin tedavisi için kullanılan yöntemlerin tamamıdır.
 
Yoğun Bakım Üniteleri
 
Yaşamsal işlevlerinin bir kısmını kaybetmiş kritik hastaları destekleyip iyileşmesini amaçlayan, yerleşim biçimi, hasta bakımı açısından ayrıcalık taşıyan ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatılmış, 24 saat yaşamsal göstergelerin gözlemi yapılan multidisipliner çalışan kliniklerdir.
 
Yoğun Bakım Ünitelerinin Nitelikleri
 
a) Yatak sayısı elli ve daha az olan hastanelerde en az iki yataklı olmak üzere bir yatak dahili, bir yatak cerrahi yoğun bakım servisi kurulması zorunludur. Yatak sayısı ellinin üstünde olan hastanelerde, her otuz yatak için birer yoğun bakım yatağı ilave edilir.
b) Kardiyoloji uzmanlık dalı için en az bir yataklı koroner yoğun bakım servisi, kalp damar cerrahisi uzmanlık dalı için en az iki yataklı kalp damar cerrahisi yoğun bakım servisi kurulması zorunludur.
c) Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlık dalı ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanlık dalı için yenidoğan yoğun bakım ünitesi bulunması gerekir.
d) Yoğun bakım üniteleri, hasta, ziyaretçi ve hastane personelinin genel kullanım alanları ile doğrudan bağlantılı olmamalıdır.
e) Kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımın, ameliyathane steril alanında olmamak kaydıyla, ameliyathane ile irtibatlı olması zorunludur.
f) Koroner yoğun bakım ve birinci seviye yoğun bakım üniteleri diğer yoğun bakım ünitelerinden ayrı düzenlenebilir. Diğer yoğun bakımlar gibi mikro organizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi olması gerekmez ve içinde tuvalet bulunabilir. Diğer yoğun bakım ünitelerinin steril alanları içerisinde tuvalet bulunmaz.
g) Yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım ünitelerinin birbiriyle irtibatlı olmaması gerekir. Fakat yeni doğan yoğun bakım ünitesi ile diğer yoğun bakım servislerinin ön geçiş alanları ortak olabilir.
h) Yoğun bakım ünitesinin dışında ve yoğun bakım ünitesinin bulunduğu katta, sürgü ve idrar kapları temizleme ve muhafaza alanı veya tek kullanımlık malzeme kullanılıyor ise, kullanım öncesi muhafaza ve imha alanı ayrılır.
i) Koroner yoğun bakım ve birinci seviye yoğun bakım ünitesi haricinde diğer yoğun bakım ünitelerinde ameliyathanelerde olduğu gibi sterilizasyon şartlarını sağlayacak şekilde hepafiltre veya benzeri mikro organizmaları süzebilen ve tutabilen havalandırma sistemi bulunur.
j) Yoğun bakım ünitelerinde zemin ile duvar kaplamalarının kolay temizlenebilir nitelikte olması şarttır. 
k) Yoğun bakım ünitelerinde, görevli sağlık personeli tarafından hastaların sürekli gözetim ve izlenmesine uygun nitelikte bir mekân, el yıkama amaçlı lavabo, yatak aralarında gerektiğinde kullanılmak üzere uygun biçimde ayırma düzeneği, her yatak için ayrı monitör ve merkezi tıbbî gaz sistemi bulunur.
l) Yoğun bakımlarda, “yataklı tedavi kurumları enfeksiyon kontrol yönetmeliği”nde tanımlanan işler özenle yürütülür. Aktif çalışması ve bildirimlerin düzenli yapılması sağlanır.
m) Yoğun bakımlar kabul edebileceği hastaların hastalık durumuna, sağlık personeli, araç, gereç, donanım ve mekânsal özelliklerine göre seviyelendirilir.
n) Yoğun bakım gerektiren 1 ay – 18 yaş arası çocuk hastaların bakımı ve tedavisi tercihen çocuk yoğun bakım ünitelerinde yapılmalı veya çocuk hastaların bakım ve tedavisi için gerekli cihazlar ile ayrı bir hemşire ekibi tarafından, erişkin hastalardan ayrı bir mekân veya erişkinlerden uygun şekilde ayrılmış bölümde yapılabilir.
o) Dal hastanelerinde ilgili uzmanlık dalının gerektirdiği yoğun bakım üniteleri kurulur. Diş hastaneleri ile göz hastalıkları hastanelerinde yoğun bakım ünitesi kurulmayabilir. Ancak yoğun bakım ihtiyacı gereken durumlarda hastanın nakli süresince yaşam desteği sağlamak için gerekli donanım bulundurmalıdır.
              ö) İkinci seviye yoğun bakım ünitesi bulunan hastanelerde birinci seviye yoğun bakım ünitesi, üçüncü seviye yoğun bakım ünitesi olan hastanelerde ise ikinci ve birinci seviye yoğun bakım ünitesi bulunmalıdır.(29.08.2007 tarih ve 7951 sayılı onay)
 
Yoğun Bakım Ünitelerinin Sınıflarına Göre Asgari Standartları Ek Tablolarda belirtilmiştir.
 
YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN SINIFLARINA GÖRE ASGARİ STANDARTLARI
 
Üniteler
1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
Tanımlar
Takip ve tedavileri için rutin yöntemler yeterli olmayan, ancak, henüz organ yetmezliği başlamamış, solunum desteğine ihtiyaç duymayan, yakın takibi gereken hastaların kabul edildiği ünitelerdir.
 
Detaylı ve nitelikli gözlem ve girişim yapılabilen, yaşamsal destek gereksinimi bulunan hastaların yüksek kalitede bakım ve tedavisinin yapıldığı, 24 saat doktor denetim ve gözetimi olan ünitelerdir.
 
Altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliği gibi tüm komplike hastaların kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi yapılabilen ünitelerdir.
Yatak Sayısı
En az iki yataklı olmalıdır.
En az dört yataklı olmalıdır.
En az altı yataklı olmalıdır.
Personel Durumu
- Yoğun bakımlardan sorumlu bir uzman,
- İç hastalıkları Uzmanı,
- Genel cerrahi uzmanı,
- Çocuk yoğun bakım üniteleri için çocuk hastalıkları uzmanı,
- Her vardiyada ünitede bir hemşire (ya da sertifikalı eşdeğeri sağlık personeli)*
- Yoğun bakımlardan sorumlu bir uzman, 
- İç hastalıkları uzmanı,
- Genel cerrahi uzmanı,
- Anestezi ve reanimasyon uzmanı,
- Çocuk yoğun bakım üniteleri için çocuk hastalıkları uzmanı
- Beyin cerrahisi uzmanı veya nöroloji uzmanı (Konsültan)
- Kardiyoloji uzmanı (Konsültan)
- Fizyoterapist
- Her vardiyada beş yatak için bir hemşire (ya da sertifikalı eşdeğeri sağlık personeli)*
 
- İlk altı yatak için hastanede çalışan yoğun bakımlardan sorumlu bir uzman,
- Yoğun bakımlarda görevli ikinci bir uzman,
- Anestezi ve reanimasyon uzmanı,
- Beyin cerrahisi uzmanı veya nöroloji uzmanı,
 - Çocuk yoğun bakım üniteleri için çocuk hastalıkları uzmanı,
- Kardiyoloji uzmanı,
- İhtiyaç duyulacak tüm branşlarda kolayca ulaşılabilecek uzman hekimler,
- Fizyoterapist,
- Her vardiyada üç yatak için bir hemşire (yada sertifikalı eşdeğeri sağlık personeli)*
 
                                                                                                         
 
 
Üniteler
1. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
2. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesi
Tıbbi Cihaz ve Donanım
- 2 Yoğun bakım yatağı,
- Her yatak için bir monitör,
- Bir ventilatör,
- İki laringoskop, 
 
- 4 Yoğun bakım yatağı,
- Her yatak için bir monitör,
- Her yatak için bir ventilatör,
- İki laringoskop,
- Portabl röntgen cihazı,
- Perfüzyon cihazı,
- Kan gazı cihazı,
- Transport ventilatörü,
 
 
- 6 Yoğun bakım yatağı,
- Her yatak için bir monitör,
- Her yatak için bir ventilatör,
- İki laringoskop,
- Portabl röntgen cihazı,
- Perfüzyon cihazı,
- Kan gazı cihazı,
- Transport ventilatörü,
- Defibrilatör,
- Beslenme pompası,
- Noninvazif ventilatör,
 
Diğer Özellikler
 
- Yoğun bakım girişinde ayrı bir öngeçiş alanı olmalıdır.
- Yoğun bakım girişinde ayrı bir öngeçiş alanı olmalıdır.
- En az bir izolasyon odası olmalıdır.
 
 
* Hemşirelerin tümünün yoğun bakım eğitim sertifikası olmalı veya bu Genelgenin çıktığı tarihten önce yoğun bakımlarda en az bir yıl çalışmış olmalıdır.
Bu şartları taşımayan hemşirelerin 1 yıl içinde eğitimleri tamamlanmalıdır.
 
                                                                                                                      
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNİN SINIFLARINA GÖRE ASGARİ STANDARTLARI
 
Üniteler
1. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
2. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Tanımlar
Doğum sonrası yenidoğan resusitasyonunun yapıldığı, 35–37. haftalarda doğan stabil pretermlerin bakıldığı, hasta yenidoğanların ve 35 hafta altı pretermlerin uygun merkeze transfer edilene kadar izlendiği ünitelerdir.
1000 gramın üstü veya 32 haftadan büyük yenidoğanlar ile prematürelik apnesi olan, sıcaklığını koruyamayan, oral beslenemeyen, hasta yeni doğanların, detaylı ve nitelikli gözlem ve girişimlerinin yapılabildiği ve yaşamsal destek gereksinimi bulunan yeni doğanların takip ve tedavisinin yapıldığı ünitelerdir.
Altta yatan özellikli hastalığı veya birden çok uzmanlık dalını ilgilendiren çoklu organ işlev bozukluğu veya yetmezliğinin de dahil olduğu ya da çok düşük doğum tartılı yenidoğanların (1000g altı veya 32 haftadan küçük) kabul edildiği, en üst düzeyde tıbbi bakım ve tedavi yapılabilen ünitelerdir. 
Yatak Sayısı
En az iki yataklı (Küvöz) olmalıdır.
En az dört yataklı (Küvöz) olmalıdır.
En az altı yataklı (Küvöz) olmalıdır.
Personel Durumu
- Yenidoğan yoğun bakım sorumlusu bir çocuk hastalıkları uzmanı bulunmalıdır.
- Ünitede bir hemşire ya da sertifikalı eşdeğeri sağlık personeli olmalıdır.*
 
- Yoğun bakım sorumlusu bir çocuk hastalıkları uzmanı,
- Her vardiyada beş yatak için bir hemşire yada sertifikalı eşdeğeri sağlık personeli bulunmalıdır.*
- Yoğun bakım sorumlusu bir çocuk hastalıkları uzmanı,
- Yoğun bakımda çalışan ikinci bir çocuk hastalıkları uzmanı,
- İhtiyaç duyulacak tüm branşlarda diğer kolayca ulaşılabilecek uzman hekimler,
- Her vardiyada üç yatak başına bir hemşire ya da sertifikalı eşdeğeri sağlık personeli bulunmalıdır. *
 
  
                                                                                                         
Üniteler
1. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
2. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
3. Basamak Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
Tıbbi Cihaz ve Donanım
 
- İki yatak (küvöz),
- Bir monitör,
- Bebek ısıtıcısı,
- Ventilatörlü transport küvöz,
 
- Dört yatak( Küvöz),
- Her yatak için bir monitör,
- Kan gazı cihazı,
- USG cihazı,
- Bebek ısıtıcısı,
- Fototerapi cihazı,
- İnfüzyon pompası,
- Her beş yatak için bir ventilatör,
- Ventilatörlü transport kuvözü,
 
- 6 Yoğun bakım yatağı (Küvöz),
- Her yatak için bir monitör,
- Portabl röntgen cihazı,
- Kan gazı cihazı,
- USG cihazı,
- Bebek ısıtıcısı,
- Fototerapi cihazı,
- İnfüzyon pompası,
- Her beş yatak için bir ventilatör,
- Ventilatörlü transport kuvözü,
 
Diğer Özellikler
- Neonatal resusitasyon alanı ve resusitasyon için gerekli donanım bulunmalıdır.
- Neonatal resusitasyon alanı ve resusitasyon için gerekli donanım bulunmalıdır.
- Yoğun bakım girişinde ayrı bir öngeçiş alanı olmalıdır.
- Neonatal resusitasyon alanı ve resusitasyon için gerekli donanım bulunmalıdır.
- Yoğun bakım girişinde ayrı bir öngeçiş alanı olmalıdır.
- En az bir izolasyon odası olmalıdır.
 
 
 
* Hemşirelerin tümü NRP eğitimi ile birlikte yenidoğan yoğun bakım eğitimi almış veya bu Genelgenin çıktığı tarihten önce yenidoğan yoğun bakımlarda bir yıl çalışmış olmalıdır.
      Bu şartları taşımayan hemşirelerin 1 yıl içinde eğitimleri tamamlanmalıdır.

ilgili genelge için tıklayınız
Bu haber toplam 19539 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim