• BIST 116.432
  • Altın 165,848
  • Dolar 3,9317
  • Euro 4,8170
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Bursa 6 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 7 °C

"Yoğun Bakım" yan dalının eğitim süresi, anesteziyoloji uzmanları için iki yıla indiriliyor

"Yoğun Bakım" yan dalının eğitim süresi, anesteziyoloji uzmanları için iki yıla indiriliyor
Yoğun Bakım uzmanlık yan dalının eğitim süresi, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları için üç yıldan iki yıla indiriliyor.

TBMM (AA) - Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Tasarıya göre, TÜSEB'in gelirleri, genel bütçeden yapılacak yardımlar, faaliyet gelirleri, taşınır ve taşınmazlardan elde edilecek gelirler, şirketlerin ve teknoparkların karlarından elde edilen gelirler, ulusal ve uluslararası Ar-Ge fonları ve işbirliklerinden elde edilen gelirler, fikri haklardan elde edilen gelirler, bağış ve vasiyetler, müşavirlik hizmetlerinden elde edilecek gelirler ve gelirlerin nemalarından oluşacak.

TÜSEB'in genel bütçeden elde ettiği gelirlerin en fazla yüzde 25'i personel harcamalarına ayrılacak.

TÜSEB'in görevleriyle ilgili yaptığı faaliyetlerden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kurumlar vergisi açısından iktisadi işletme oluşmuş sayılmayacak.

TÜSEB'e makbuz karşılığında yapılan nakdi bağış ve yardımlar, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu hükümleri çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Başkanlık, Harçlar Kanunu ile Belediye Gelirleri Kanunu gereğince alınan vergi ve harçlardan ve katılma payından, damga vergisinden, kendisine yapılan bağış ve yardımlar nedeniyle veraset ve intikal vergisinden, sahip olduğu taşınmazları dolayısıyla emlak vergisinden muaf olacak.

TÜSEB, ihtiyaç duyduğu hizmetleri hizmet satın alma sözleşmeleri ile yaptırabilecek.

Başkanlık, yapacağı araştırma ve incelemeler için hiçbir ilmühaber, ruhsatname veya imtiyaz almak zorunda olmayacak.

Devlet malı hükmünde olacak

TÜSEB, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tabi olmayacak.

Başkanlığın malları, devlet malı hükmünde olacak.

Yükseköğretim kurumlarıyla yapılacak protokoller çerçevesinde; yüksek lisans, doktora, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi ile doktora sonrası bilimsel çalışma yapanlar, bu eğitim ve çalışmalarını enstitülerde yapabilecek.

TÜSEB, Sağlık Bakanlığı'nca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde; tesis yaptırabilecek, mevcut tesislerini yenileyebilecek, bu işler için alınacak danışmanlık, Ar-Ge hizmetleri ile ileri teknoloji ya da yüksek mali kaynak gerektiren hizmetleri gördürebilecek.

Başkanlık, görevleri kapsamında Ar-Ge konuları için gerekli gördüğü her türlü bilgiyi, kamu kurum ve kuruluşları ile vakıflara ait olanlar dahil tüm yükseköğretim kurumlarından talep edebilecek. Kendilerinden bilgi talep edilenler, bu bilgileri vermek ve gereken kolaylığı göstermekle yükümlü olacak. Bu şekilde elde edilen bilgilerden gizli mahiyetinde olanların gizliliğine riayet edilecek.

Doçentlik sınavını Yükseköğretim Kurulu yapacak

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanlarından, yoğun bakım yan dal uzmanlık eğitimi yapmakta olanlar iki yıllık eğitim süresini ve çekirdek eğitim müfredatını tamamlamış olmaları şartıyla uzmanlık sınavına girmeye hak kazanacak.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle en az 3 yıl süreyle yoğun bakım ünitesinde fiilen çalışmış olan anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yoğun bakım uzmanlık belgesi almak için Sağlık Bakanlığı'na başvurabilecek.

"Yoğun Bakım" uzmanlık yan dalının eğitim süresi, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanları için üç yıldan iki yıla indiriliyor.

Döner sermaye hesabı, her bir kamu hastane birliği bazında yapılabilecek.

Aile sağlığı merkezleri ile toplum sağlığı merkezlerinde nöbet tutan personele de ücret ödenmesine imkan sağlanıyor.

Doçentlik sınavları, Üniversitelerarası Kurul yerine Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılacak.

Öğretim elemanları, yurtdışı görevlendirmelerinde, Yükseköğretim Kurulu'nun, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın görüşünü alarak belirleyeceği öncelikli alanlarda araştırma yapacak.

Yeni kurulan devlet üniversitelerinde ortaya çıkan öğretim üyesi açığının kapatılmasına katkıda bulunmak amacıyla, öğretim üyelerinin geçici görevlendirmeleri devlet üniversitelerine yapılacak.

Öğrenim süreleri ve sınav hakları

Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırılmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan önlisans programlarını azami 4 yıl, öğrenim süresi 4 yıl olan lisans programlarını azami 7 yıl, öğrenim süresi 5 yıl olan lisans programlarını azami 8 yıl, öğrenim süresi 6 yıl olan lisans programlarını azami 9 yıl içinde tamamlamak zorunda olacak.

Hazırlık eğitim süresi azami iki yıl olacak. Azami süreler içerisinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmeyecek. 
Öğretim dili tamamen Türkçe olan programlarda mesleki yabancı dil dersleri dışında zorunlu yabancı dil eğitimi verilemeyecek, ancak isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı eğitimi verilebilecek. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilecek. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfından ilişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilecek. Ayrıca, bu öğrenciler kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilecek.

Ancak bu süreler sonunda kayıtlı olduğu öğretim kurumundan mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilecek.

Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız, başarısız oldukları dersin sınavına girme hakkı tanınacak.

İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde yönetmeliklerinde başarılı sayılabilmeleri için öngörülen not ortalamalarını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınacak.

Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılacak ve bu haktan yararlanamayacak. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam edecek. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamayacak. Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydı ile bu sürelerle kısıtlı olmayacak.

Diploma programlarının hazırlık sınıfı eğitimi hariç olmak üzere, iki yıllık önlisans ve dört, beş ve altı yıllık lisans programlarından bu süreler sonunda mezun olamayan öğrencilerden, ilgili dönem için öngörülen katkı payı ya da öğrenim ücretinin yanı sıra kredi başına ödenecek katkı payı veya öğrenim ücreti; dersin alınacağı dönem için belirlenen kredi başına katkı payı veya öğrenim ücretinin yüzde elli fazlası ile hesaplanarak alınacak.

Lisans düzeyinde ikinci bir yükseköğretim yapan öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretini yüzde elli fazlasıyla ödeyecek.

Lisansüstü eğitim yapmak isteyenler, Üniversitelerarası Kurul yerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre seçilecek.

Lisansüstü eğitim ilişkin usul ve esasların Yükseköğretim Kurulu tarafından yönetmelikle belirlenecek.

 

Bu haber toplam 2107 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim