• BIST 1.153
 • Altın 502,723
 • Dolar 8,1553
 • Euro 9,6454
 • Ankara 9 °C
 • İstanbul 19 °C
 • Bursa 15 °C
 • Antalya 20 °C
 • İzmir 17 °C

Yurtdışı İlaçlar Hakkında Duyuru-02.07.2020

Yurtdışı İlaçlar Hakkında Duyuru-02.07.2020
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından Yurtdışı İlaçlar hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI 
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

02.07.2020


DUYURU

YURTDIŞI İLAÇLAR HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere Kurum sağlık yardımlarından yararlandırılan kişiler için gerekli görülen ve yurt içinden sağlanması mümkün olmayan ilaçlar ilgili mevzuat doğrultusunda Kurumumuzca karşılanmaktadır. Kurumumuz ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) ile yapılan protokol kapsamında TEB tarafından veya Kurumumuz İbn-i Sina Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezince (İbn-i Sina SSGM), Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “YURT DIŞINDAN İLAÇ TEMİNİ VE KULLANIMI KILAVUZU” ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışından tedarik edilmektedir.

Yurt Dışı İlaç Fiyat Listesi (EK-4/C)’nde yer alan İbn-i Sina SSGM tarafından tedarik edilen ekteki tabloda etkin maddeleri belirtilmiş olan ilaçlar veya farmasötik eşdeğerlerinden belirtilen stok miktarını aşmamak kaydıyla yurt dışından tedarik edebilecek üretici/yetkili/aracı firmaların/depoların tedarik teklifleri ve taahhütname ekinde belirtilen belgelerin asıllarının Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne 17/07/2020 tarihi mesai bitimine kadar ulaştırılması gerekmekte olup ilgili firmalara geri bildirim yapılmayacaktır. 17/07/2020 tarihinden sonra Genel Müdürlüğümüze gelen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Tüm ilgililere duyurulur.

Ek:
1) Kurumca yurtdışından temin edilen ilaçların stok miktarları
2) Yurt Dışından İlaç Tedariğine İlişkin Taahütname

 

ETKİN MADDESİ

KUTU/BİRİM SAYISI

Albumin Bound Paclitaxel 100 mg flk

10.000 flk

Betain Anhydr 180 g toz

1.000 kutu

Cabozantinib 140 mg kp

30 kutu

Cevimelin Hydrochloride 30 mg kp

100 kutu

Clobazam 10 mg tb

3.900.000 tb

Cysteamine Bitartarate 150 mg tb

3.500 kutu

Cysteamine Bitartarate 50 mg tb

500 kutu

Defibrotide 200 mg  flk

6.000 flk

Diazoxide 100 mg tb

120 kutu

Diazoxide 25 mg tb

850 kutu

Eribulin mesylate 0.44 mg/ml vıal

2.500 vial

Ethosuximide 250 mg/5 ml süsp

600 kutu

Fenilbutirat Sodyum 500 mg tb

27.500 tb

Fenilbutirat Sodyum 940 mg/g 266g granül

50 kutu

Foscarnet Sodyum 24 mg/ml 250 ml vial

2.500 kutu

Large Neutral Amino Acids 377 g toz

450 kutu

Large Neutral Amino Acids 685 mg tb

900 kutu

Large Neutral Amino Acis ( LNAA) 750 mg tb

70 kutu

Mannitol 40 mg kp

400 kutu

Mexiletin HCL 200 mg kp

1.000 kutu

Midodrin 2,5 mg tb

1.200 kutu

Midodrin 5 mg tb

1.000 kutu

Mitotane 500 mg kp

700 kutu

Naltrexone hydrochloride 1000 mg implant

1.000 kutu

Naltrexone hydrochloride 50 mg kp/tb

70.000 tb/kp

Nelarabin 250 mg ampül

100 kutu

Sodıum dichloroacetat 50 g toz

50 kutu

Sodium Phenylbutirate 483 mg/g 174 g granül

175 kutu

Sultiam 200 mg tb

900 kutu

Sultiam 50 mg tb

500 kutu

Tafamidis (as meglumine) 20 mg kp

250 kutu

Tetrabenazine 25 mg tb

330.000  tb

Tiopronin 100 mg tb

500.000 tb

Treprostinil sodyum 50 mg ampül/flakon

40 kutu

Treprostinil sodyum 100 mg ampül/flakon

50 kutu

Tretionin 10 mg kp

900 kutu

Vandetanib 300 mg tb

600 kutu

 

YURT DIŞINDAN İLAÇ TEDARİĞİNE İLİŞKİN TAAHHÜTNAME

 

 

 1. Firmamızın, …………………………….………………………………….…. isimli ilacın Türkiye dışından tedarik edilmesine ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında ………………. süreyle yetkisi bulunduğunu kabul ve taahhüt etmekteyiz.
 2. ……………………..……………………………………………… isimli ilaç için Firmamız tarafından …………….. tarihinden itibaren ………………… süreyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen miktar için geçerli olmak üzere teklif edilen kutu başına fiyat …………………. dur. İlaç Firmamız aracılığıyla tedarik edilmesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumuna, Türk Eczacıları Birliğine ve şahıslara …………………. yu aşmamak üzere fatura edilecektir.
 3. SGK nın Firmamıza yapacağı sipariş tarihinden itibaren ilacın ülkemiz ilgili gümrük müdürlüğüne intikal süresi ………………… dür.
 4. İlacın, hasta mağduriyetine sebebiyet vermeyecek şekilde 2 numaralı maddede taahhüt ettiğimiz fiyatı ve 3 numaralı maddede belirtilen süreyi aşmamak üzere ve kesintisiz olarak ………………… süreyle, mücbir sebepler hariç olmak üzere, Firmamızca temin edilemediği sürelerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Türk Eczacıları Birliğine veya başka firmalara/tedarikçilere veya şahıslara bedeli ödenen ilaçlar için taahhüt ettiğimiz fiyatı aşan miktar nedeniyle doğacak maliyet farkı reeskont faizi ile birlikte Firmamızca karşılanacaktır.
 5. Sosyal Güvenlik Kurumunca ilacın veya farmasötik eşdeğerlerinin (aynı etkin maddeyi aynı miktarda içeren aynı veya benzer farmasötik formdaki ilaçlar), Firmamızca taahhüt edilen fiyattan daha düşük bir fiyat ile temin edilebilir olduğunun Sosyal Güvenlik Kurumunca tespit edilmesi ve Firmamızca taahhüt edilen fiyatın Sosyal Güvenlik Kurumu açısından maliyet avantajını yitirmiş olması halinde, Firmamızdan tedariğin kesileceğini kabul ve taahhüt etmekteyiz. 
 6. İlacın kendisinin veya eşdeğerinin ülkemizde piyasaya arz edilmek istenmesi veya başka sebepler ile ilacın veya eşdeğerinin, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yayınlanan Yurt Dışı İlaç Listesi “Pasife Alınacak İlaçlar” sekmesinde ilan edilmesi halinde, ihtiyaç durumuna göre Kurumca belirlenecek miktardaki stoklu ilaç, Firmamızca Kurumdan iade alınacak (herhangi bir masraf talep edilmeksizin) ve iade alınan ilaç bedelleri iade işlemini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma ödenecektir.
 7. Tedarik edeceğimiz ilaçlar, getirildiği ülkenin mevzuatına uygun olarak ve menşei ülke sağlık otoritesi tarafından ruhsatlandırılmış ecza deposu ya da doğrudan üreticiler kanalı ile temin edilecektir.
 8. Tedarik ettiğimiz ilaçların kalite ve güvenliği ile ilgili tüm sorumluk ilaçlar ülke gümrük müdürlüğüne intikaline kadar Firmamızda olup ilaçların kalite ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirler Firmamızca alınacaktır. İlacın kusurlu, hatalı ve eksik olduğunun tespit edilmesi halinde ilaç bedelleri Kurumun bildirim tarihini takip eden 5 (beş) iş günü içerisinde Kuruma ödenecektir.
 9. Mücbir sebep; öngörülemeyen ve taahhüdümüzün ifa edilmesine engel teşkil eden deprem, su baskını, salgın hastalık, lokavt, grev, yangın, savaş, terör olayı, seferberlik, sosyal ve toplumsal olay, ithalat-ihracat kısıtlamaları, olağanüstü hal ve benzeri olağan ve olağanüstü sebepler ve işbu maddede sayılmayan ancak genel ve/veya özel mevzuat hükümleri uyarınca mücbir sebep hali olarak sayılan tüm haller olarak Firmamızca kabul edilmektedir.
 10. Tedarik ettiğimiz ilaçlar, ilaçların Kurum ilgili birimine ulaştırılmak üzere ülke gümrük müdürlüklerine intikal tarihi itibariyle son kullanma tarihine 1 (bir) yıldan daha uzun süre kalmış ürünler olacaktır. Ürün raf ömrünün 1 (bir) yıldan kısa olması halinde bu süre en az 6 (altı) ay olacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilen durumlar hariç olmak üzere son kullanma tarihi belirtilen sürelerden kısa olan ilaçların Firmamızca tedarik edilmeyeceğini kabul ve taahhüt etmekteyiz.
 11. İlaç hakkında üretici firma veya üretildiği ülke resmi kurumları tarafından geri çekme uyarısı olduğunda Firmamız tarafından konu hakkında Sosyal Güvenlik Kurumunu derhal bilgilendirilecek ve geri çekilecek ilaçlara ilişkin tüm prosedür Firmamızca yerine getirilecektir.
 12. Tedarik ettiğimiz ilaçlara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından analiz yaptırılmasına gerek görülmesi halinde yaptırılacak analizlere ilişkin olarak analiz edilecek ilaç bedeli dahil her türlü giderler Sosyal Güvenlik Kurumundan bedel talep etmeksizin Firmamızca karşılanacaktır.
 13. Sosyal Güvenlik Kurumunca talep edilmesi halinde Firmamızca ilaç tedariğinin sağlanmasına yönelik olarak tedarik ve ödemelere ilişkin usul ve esasların belirleneceği sözleşme imzalanacaktır.
 14. Tarafımıza yapılacak ödemelerde, Kurumca ödeme yöntemi olarak kabul edilen Akreditif Ödeme yöntemine göre ödemelerin yapılmasını kabul ve taahhüt ederiz.
 15. Yukarıda belirtilen kabul ve taahhütlerimizin Firmamızca yerine getirilmemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde doğacak her türlü maddi ve manevi zararın Firmamızca karşılanacağını, yukarıda belirtilen kabul ve taahhütlerimizden herhangi birinin Firmamızca yerine getirilmemesi halinde Sosyal Güvenlik Kurumunca Firmamızdan herhangi bir ilaç temini yapılmayacağını kabul ve taahhüt etmekteyiz.

Firma Adı:

Adres:

Temsilci adı-soyadı:

İmza:

Tarih:

E-posta:

EK:

1. İmza sirküleri

2. Tedarik edilen/edilecek ilacın getirildikleri ülkenin mevzuatına uygun olarak ve menşei ülke sağlık otoritesi tarafından ruhsatlandırılmış ecza deposu ya da doğrudan üreticiler kanalı ile temin edildiğini/edileceğini gösterir belge

3. Tedarik edilecek ilacın fotoğrafı

 

Duyurunun aslı için tıklayınız

Duyurunun eki için tıklayınız

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 24672 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim