• BIST 3.020,01
  • Altın 1021.945
  • Dolar 18.0752
  • Euro 18.2187
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 28 °C
  • İzmir 28 °C

23.07.2008 ATT yönetmelik değişikliği ve sorular!

Av.Bülent Özer

Bildiğimiz gibi 15 Şubat 2008 tarihli , hem ATT hem de Özel Hastaneler Yönetmeliğinde yapılan büyük değişiklikler sonucu Özel Sağlık Sektörü işin işinde çıkamaz duruma düşmüş ve artık belirsiz bir süreci yaşamaya başlamıştır , bu da yetmez gibi % 30 fark uygulaması bunların üstüne tuz biber olmuş ve artık ne mevcut durumdaki merkezlerde ne de yeni girişimde bulunacak müteşebbislerde ne motivasyon ne de cesaret kalmamıştır. “Sağlıkta Değişim Reformu” buraya kadarmış !

Şimdi gelelim 23 Temmuz 2008 tarihli ATT Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ;
 
Yapılan değişiklik , 15 Şubat 2008 tarihli ATT Yönetmeliği dolayısıyla açılamayan merkezlerin ve yeni açılan merkezlere yeni dr ve branş ilavesi yönünde bir nebze önünü açmış ve mağduriyetlerinin giderilmesini sağlama yönelik olmakla beraber , madalyonun bir de diğer yüzü mevcuttur.
 
1-) 15 Şubat 2008 tarihinden önce başvuruda bulunmuş ve aylarca bekletilmiş , bu merkezler Uygunluk Belgelerini yeni yeni almıştır , bu merkezler aylar süren bekleme sürecinde binlerce YTL zarara uğramış ancak açılacakları ümidiyle seslerini çıkarmayarak şu an zar zor kendilerini toplamaya çalışmakta , bir kısmı ise artık içine düştükleri borç batağından , kapılarına dayanan icra takiplerinden dolayı , merkezlerini yok pahasına ellerinden çıkarmak zorunda kalmışlardır.
 
Peki 15 Şubat 2008 tarihinde başvurusunu birkaç önemsiz eksiklikten dolayı yapamamış merkezin durumu ne olmuştur ? 2007 yılında girmiş olduğu Özel Sağlık Merkezi açma girişimi , 15 Şubat 2008 Yönetmeliği yüzünden imkansız hale gelmiş , 18 Şubat Genelgesi ile 22 Şubata kadar başvuramazsan bir daha başvuramazsın denmiş ve açılmak üzere olan merkezler öylece kala kalmıştır.
 
23 Temmuz 2008 tarihinde ise bir yönetmelik değişikliği ile ; “Kusura bakmayın sizi unuttuk” denilerek bazı kolaylıklar getirilmeye çalışılmıştır ;
 MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 "GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendiyle yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre uygunluk belgesi için 15/2/2008 tarihinden önce başvurusu yapılanlar ile 15/2/2008 tarihi itibarıyle bina inşaatı veya tadilatının tamamlandığı resmî olarak belgelenen ve dosyaları eksiksiz şekilde en geç 1/9/2008 tarihine kadar müdürlüğe verilen tıp/dal merkezlerinin uygunluk belgesi işlemleri, 39 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik çerçevesinde yürütülür.
            Sağlık Bakanlığı şu an ; “Siz bina inşaati yaptınız , tadilat yaptınız , tıp veya dal merkezi açmak istediniz , ama bizim 15 Şubatta çıkardığımız yönetmelik yüzünden başvuramadınız , şimdi bunu resmi olarak kanıtlarsanız sizin de açılmanıza izin vereceğiz .”Peki 15 Şubatta , nasıl olsa artık açamayacağız daha fazla masrafa girmeyelim , diyerek inşaatı yarım bırakmış olan merkezler ne olacaktır , madde ne diyor “15.02.2008 tarihi itibariyle … tamamlandığı “ demektedir , o gün inşaatı bıraktı ancak şimdi imkan tanındığı için açmak istedi , ne olacak peki ?

Bu merkezler aylarca ne ile geçinmiştir ? Ne kadar masraf yapıp ne kadar borç altına girmiştir ? Bunlar neden daha önce düşünülmedi de , bu kadar merkez aylarca boşu boşuna bekletildi ? Bunun hesabını kim nasıl verecektir ? Yazık günah değil mi ülkesine vatandaşına sağlık hizmeti götürmek isteyen , binlerce personel istihdam edip , ülkesine vergi verecek bunca merkeze ?
            Ayrıca bina inşaatı veya tadilatın tamamlandığına dair resmi belge nereden alınacaktır ? Bu belirtilmediği için açılmak istenilen merkezler kafası kesilmiş tavuk gibi ordan oraya koşmakta ve Belediyeye gidildiğinde “Belediye biz böyle yazı veremeyiz” demekte , oradan İl Sağlık Müdürlüklerine gidildiğinde de yine aynı şekilde “bizi ilgilendirmez biz de bu şekilde bir yazı vermeyiz , Bakanlık bize böyle bir talimat vermedi “ demektedir. Tadilatın tamamlandığı resmi olarak belgelendiği takdirde diyene kadar , Şuradan alınacak şu belge ile belgelendiği takdirde denilse idi ne olurdu ? Zaten amaç açılamayan merkezlere kolaylık tanımak iken neden bir daha zorluk çıkarılmıştır ? Anlamak mümkün değildir.
2-) 23 Temmuz 2008 tarihli ATT Yönetmeliği ;
MADDE 1 – 15/2/2008 tarihli ve 26788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
"(8) Ücretli veya ücretsiz izinli sayılarak yurtdışına gönderilen kamu görevlisi tabipler ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri bulunan tabipler hariç olmak üzere, yurtdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler bu maddedeki planlamadan istisna tutularak Türkiye’de meslek icra edebilirler."
“Yurdışında en az iki yıl süreyle mesleğini icra eden tabipler planlamadan istisna tutularak nerede ve nasıl meslek icra edeceklerdir ?”
Yani şimdi bir hastane ya da merkez bu şekilde bir tabip bulduğunda branş ekleyebilecek , Dr ilavesi yapabilecek midir ? Türkiye’de meslek icra edebilecektir den sonra bu sorulara da açıklık getirilemez miydi ?
3-) MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
en fazla iki sağlık kurum ve/veya kuruluşunda; yan dallarda uzman olan tabipler ise, en fazla üç sağlık kurum ve/veya kuruluşunda çalışabilirler."
Denilmekte ve yine aşağıda ;
GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Geçici 1 inci maddeye göre uygunluk belgesi alan tıp/dal merkezlerinin uygunluk belgesi aldığı tarihteki fizik kapasitesinin Bakanlıkça uygun bulunması durumunda bu tıp/dal merkezlerinin, 23 üncü maddeye göre aynı il sınırları içinde koordineli olduğu özel hastane/hastanelerdeki uzman tabipleri çalıştırma talepleri kabul edilir. Bakanlıkça uygun bulunan bu yöndeki talepler için müdürlükçe gereken işlemler yapılır ve talep edilen uzmanlık dalı/dalları uygunluk belgesine eklenir."
 
Yukarıda en fazla iki sağlık kurum veya kuruluşunda çalışabilir denilmekte ise de , aşağıda görüldüğü üzere sadece Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesine göre uygunluk belgesi alan Tıp veya Dal merkezleri bu kapsama alınmıştır.
Bu madde (Geçici 6) sadece 217 Merkezi kapsamaktadır , yani bu tarihten önce Uygunluk Belgesi olan Tıp veya Dal Merkezleri , aynı il sınırları içinde koordineli olduğu özel hastanelerdeki uzman tabipleri çalıştıramayacaktır.
Peki neden ? 15 Şubat 2008 tarihinden önce Uygunluk Belgesi almış olan bir tıp merkezi veya dal merkezi o süre içerisinde , örneğin Göz Branşı için yatırım yapmış ve bu bölüm için bir çok masrafta bulunmuş , ancak 15 Şubat Yönetmeliği yüzünden ne tabip ne de branş ilavesi yapamaz iken , 23 Temmuz 2008 Yönetmelik değişikliği ile bu yol 217 merkeze açılmış iken , eski tarihli merkezlere neden kapalı tutulmaktadır?
Bu eşitlik ilkesine aykırı değil midir ? 217 merkez koordineli olduğu hastaneden uzman hekim bulursa dr ilavesi ve branş ilavesi yapabilecek iken , 15 şubat öncesi uygunluk belgesi almış bir merkez bu imkandan neden faydalanamamaktadır?
4-) Yine aynı şekilde yukarıda bahsi geçen 2 inci madde ve Geçici 6 ıncı madde paralelinde ; hekimlerin 2 veya 3 yerde çalışabileceği öngörülmüş , ancak nerede part – time nerede Full – Time hizmet vermesi gerektiği belirtilmemiştir.
Yani şimdi bir tıp merkezi , koordineli olduğu özel hastanede görev yapan Full – Time hekim ile anlaştı ve tıp merkezinde çalışan bir part – time hekimde işten ayrıldı , bu durumda işten ayrılan hekimin yerine full – time hekim olarak mı , part – time hakim olarak mı başlatabilecektir ? Diyelim tam tersi oldu yada iki yerde de full – time olarak görülmesi gerekiyor , bu durum nasıl olacaktır ?
NOT : T.C Sağlık Bakanlığı bu durumda bir sakınca olmadığını , “benim hekimime dokunmayın da ne yaparsanız yapın demiş” ve uygulamaya izin vermiştir.
Sayın ilgililer ; Özel Sağlık Sektörü artık bıkmış , yılmış “keşke şu merkezi hiç açmasaydım”, durumuna gelmiştir. Bu belirsiz durum daha da içinden çıkılmaz halde devam edeceğe benzemektedir , Danıştay ‘ a açılan davalar henüz tam olarak neticelenmemiştir , bir dava hakkında Yürütmeyi Durdurma kararı çıktı ise de daha süreç tamamlanmamıştır , Sağlık Bakanlığı’na karar tebliğ edildiğinde büyük ihtimal ile itiraz edecek ve itiraz görüşülecek ve sonrası net durum ortaya çıkacaktır.
Adli tatilin başlamasından dolayı Danıştay nöbetçi heyeti davaları görüşmeye devam etmekte olsa bile , süreç yavaşlamış bulunmaktadır. Artık eylül ayına kadar neler olur bilemeyiz.
Herkese sağlık başarı ve mutlu günler dilerim , saygılarımla

Av.Bülent Özer
Bu yazı toplam 3350 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim