• BIST 2.375,00
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 22 °C

Danıştay iptal kararlarına ne oldu? Bu yazı nedir?

Av.Bülent Özer


Bu Yazı Nedir ? Tıp/Dal Ve Diğer Merkezlere Açıklama !

Danıştay iptal kararlarına ne oldu? Bu yazı nedir?

Aşağıda tüm Özel Tıp/Dal, FTR merkezleri ile poliklinik ve (güzellik merkezlerinden polikliniklere dönen) sağlık kurum ve kuruluşlarına gönderilen bir yazıyı sizlerle paylaşarak konuyu tartışmaya açmak istiyorum.Yazı şu şekildedir ;

T.C.
…………… VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

                            

Sağlık Bakanlığı
     …………

_____________

    SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ

Şubesi  :Özel Sağlık Hizmetleri Eczacılık ve Tıbbi Cih. Şb.
Sayı     : ……………..0/….0
Konu    : Geçici Madde 2

 

ÖZEL …………………………………………. MRK… MESUL MÜDÜRLÜĞÜNE

……………………………………………………………………………/…………………

 

Bilindiği üzere 09.03.2000 tarih ve 23988 sayılı R.G yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı  R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 39. Maddesi (a) bendi gereği yürürlükten kaldırılmıştı. Bu durumda 15.02.2008 tarihinden önce açılan özel sağlık kuruluşları yeni ATT. Yönetmeliğinin Geçici Madde 2:” 31/12/2009 tarihinden itibaren en geç 4 yıl içinde, tabip sayısı hariç olmak üzere bu Yönetmeliğe göre bina şartları ve fizik mekanlarını oluşturarak ruhsat almak zorundadır. Bu süre içerisinde sağlık kuruluşlarının Ek 1 inci maddeye göre başka bir yere taşınmaları halinde bina ve fiziki şartlar bakımından, 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır ve uygunluk belgesi tanzimi işlemleri Müdürlükçe sonuçlandırılır.” Hükmü gereğince hareket edilmesi hususunda daha önce ilgili mesul müdürlükler bilgilendirilmişti.

Gereksiz yazışmaları ve hak kayıplarını önlemek amacıyla bu durumu tekrar hatırlatır, yönetmelik gereği 31.12.2013 tarihinden önce 15.02.2008 tarih ve 26788 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren ATT. Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uygun şekilde ruhsat alınması için,

Bilgi ve gereğini rica ederim. 

Dr. M. Y
Müdür a.
Sağlık Müdürü Yardımcısı

Yukarıda görüldüğü üzere ; bu yazı çok kısa bir süre önce bir çok sağlık kurumuna gönderilmiş olup , bundan önceki yazımda yayımladığım Danıştay iptal kararı veya bundan önce açılıp da iptal edilmiş ATT Yönetmeliğinin müstakil bina şartına ilişkin veya diğer maddelerine ilişkin hiçbir yargı kararının sayın Bakanlıkça sizlerin lehine uygulanmayacağının veya mahkeme kararlarının hiçbir işe yaramadığının açık ispatıdır !!!

Sayın Sağlık Bakanlığı gördüğünüz üzere aynı kararlılıkla tüm Özel Sağlık Kurumlarını mevcut ATT Yönetmeliğine uygun hale getirmek için elinden gelen her çabayı sarf etmektedir.

Ve maalesef ki mevcut merkezler artık bu durumdan illallah edip ya merkezlerini kapatmakta yada merkezlerini yok pahasına ellerinden çıkarmaya çalışmaktadırlar…Bu durum tabiî ki fırsatçılara gün doğurmaktadır!!!

Sayın sağlık kurumu yöneticileri; önceki yazımda sizlere müstakil bina şartına ilişkin ATT yönetmeliğinin ilgili maddelerinin iptal edildiğini, ancak bu davaya benzer -sayın TBB’ce ve diğer açılıp iptal ettirilen davalara ilişkin açıklamalarda bulunmuştum.

ANCAK MEVCUT DURUMA BAKILACAK OLURSA SAYIN BAKANLIK BU KARARLARI HİÇ DE CİDDİYE ALMAMIŞTIR! YUKARIDAKİ YAZI BUNUN ÇOK AÇIK GÖSTERGESİDİR!

Şu an elimde yeniden (14.üncü değişiklik) yayımlanacak ATT Yönetmeliğinin Taslağı mevcuttur !!!

Yönetmelik taslağında en ilgimi çeken kısmı sizlerle paylaşmak istiyorum

Sayın Sağlık Bakanlığı Danıştay kararlarına nasıl uygun bir yönetmelik hazırlıyor ?   lütfen çok dikkatle okuyunuz !!!

 

 AYAKTA TEŞHİS VE TEDAVİ YAPILAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

 (AŞAĞIDAKİ BÖLÜM SADECE BİR KISMIDIR)

 DANIŞTAY 10.DAİRESİNCE İPTAL EDİLEN YÖNETMELİK HÜKÜMLERİ :

İptal Edilen Hükümler  Gerekçesi  Yapılan Değişiklik

4.madde Tanımlar 1/ğ bendi ile 7.madde 2.fıkra

Muayenehane ibaresinin de tanımda yer alması ile muayenehanelerde girişimsel tıbbi işlemlerin yapılmadığı ifadesinin çıkarılması gerektiği

6/1/2011 tarihli ve 27807 sayılı Yönetmelik değişikliği ile karar gerekçesine uygunluk sağlanmıştır.

16.madde 4/c bendi

Mesul müdürün belli suçlardan mahkumiyeti bulunmaması hükmünün TCK nın 53.maddesi düzenlemesini genişletmesi ve bunun Kanunla yapılması gerektiği,

Taslakta

(c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

23.maddesi 5.fıkrasında geçen “Söz konusu hastanın transferi ve transfer edildiği hastanedeki teşhis ve tedavisi ile ilgili ücretleri tıp merkezi tarafından karşılanır.”cümlesi

 

 

Bu hükümde tıp merkezi işletenine kusursuz sorumluluk yüklenmesinin tazmin hukukuna uygun olmadığı

Taslakta bu hüküm çıkarılmıştır.

24.madde 1.ve 3.fıkraları,

25.madde 1.ve 2.fıkraları,

31.madde 1/j bendi,

38.madde,

Ek-6 nın bazı maddeleri,

Standart belirlemenin Tebliğe atfının uygun olmaması

11/3/2009 tarihli ve 27166 sayılı Yönetmelik değişikliği ile ile karar gerekçesine uygunluk sağlanmıştır.

 

Geçici 2.madde 2.fıkra

 

 

 

Mevcut ruhsatlı merkezlerin tabip sayısındaki eksilmeleri gidermeye yönelik taleplerinin de planlamaya tabi kılınması, ile uyum için müstakil bina şartı aranmasının Özel Hastane Yönetmeliğindeki düzenlemeye göre orantısız olduğu ve eşitlik ilkesine aykırı olması. 

Bu madde 10/3/2010 tarihli ve 27517 sayılı Yönetmelik ile yeniden düzenlenmiş, fıkra numaraları değiştirilmiştir. Ancak yargı kararı gerekçesi dikkate alınarak

Taslakta düzenleme yapılmıştır.

14.madde 1.fıkrası,

18.maddesi 1.fıkrası,

Ek-1/a 1.bölüm 9 ve 11.maddesi

2.bölüm 11 ve 12. maddeleri Eksik düzenleme nedeniyle

 

14. maddedeki Teknik ekip içerisinde TTB temsilcisine yer verilmemesi,Tabiplerin çalışma belgesi düzenlenir ike tabip odası kaydı aranmamasının eksik düzenleme nedeniyle hukuka aykırı olduğu,

Taslakta Gerekçeye uygun düzenleme yapılmıştır.

 

DİKKAT; Geçici 2.madde 2.fıkra;   Mevcut ruhsatlı merkezlerin tabip sayısındaki eksilmeleri gidermeye yönelik taleplerinin de planlamaya tabi kılınması, ile uyum için müstakil bina şartı aranmasının Özel Hastane Yönetmeliğindeki düzenlemeye göre orantısız olduğu ve eşitlik ilkesine aykırı olması. 

Bu madde 10/3/2010 tarihli ve 27517 sayılı Yönetmelik ile yeniden düzenlenmiş, fıkra numaraları değiştirilmiştir. Ancak yargı kararı gerekçesi dikkate alınarak Taslakta düzenleme yapılmıştır.

Sayın Yetkililer; şu an elimde bulunan taslak henüz Sağlık Bakanlığı Tarafından yürürlüğe girmemiş bir taslaktır!!!

27 MAYIS 2012 TARİHLİ ATT DEĞİŞİKLİK YÖNETMELİĞİNE DAİR HERHANGİ BİR YARGI KARARI OLMADIĞINDAN DOLAYI TASLAK YÖNETMELİKTE DE BU DEĞİŞİKLİĞE DAİR BİR MADDE BULUNMAMAKTADIR!!!

En baştaki yazıya dönüp konuyu özetlersek durum çok daha net anlaşılacaktır; yazı ne diyor? 31.12.2013 tarihine kadar mevcut ATT Yönetmeliğine uygun hale gelin! yoksa sizin ruhsatınızı iptal ederim diyor!

NEREDE DANIŞTAY İPTAL KARARLARI? SAYIN YETKİLİLER LÜTFEN SON KEZ UYARIYORUM! DAHA ÖNÜMÜZDE ÇOK ZAMAN VAR DEYİP REHAVETE KAPILMAYINIZ!!!

SON DAKİKA GELDİĞİNDE BİZ NE YAPACAĞIZ DİYE ÇIKMAZ BİR YOLA GİRMEKTENSE ŞİMDİDEN ÇIKIŞ YOLLARINI LÜTFEN DENEYİNİZ , BUNLAR SİZİN İYİLİĞİNİZ İÇİNDİR! LÜTFEN SON GÜNE KADAR BEKLEYİP HUKUKİ YOLLARINIZI TIKAMAYIN VE SONUNA KADAR MÜCADELE EDİN!

ÖNCEKİ YAZIMDA BELİRTTİĞİM GİBİ ÖNÜNÜZDE İKİ YOL VAR ; LÜTFEN BUNLARDAN BİRİNİ TERCİH EDİN;

Bunlardan ilki belirttiğim üzere açılmış olan davalara müdahil olmanız yani katılmanızdır!

Sayın Danıştay 10. Dairesine açmış olduğumuz davaya ne kadar çok merkez katılırsa sayın mahkeme olayın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını çok daha net görecektir.

AÇILMIŞ OLAN DAVAYA KATILMAK ÇOK DAHA ETKİLİ OLACAKTIR !

DAVAYA KATILMAK İÇİN GEREKLİ HARÇLARI YATIRMAK VE BİR DİLEKÇE İLE BAŞVURMAK YETERLİDİR !

KATILMAK İSTEYEN MERKEZLER İSTER KENDİ AVUKATLARI İLE İSTER TARAFIMLA İRTİBATA GEÇEREK DAVAYA KATILABİLİRLER , DAVA İÇİN GEREKLİ BİLGİLER ŞU ŞEKİLDEDİR ;

T.C DANIŞTAY ONUNCU DAİRESİ

ESAS NO :  2012 / 5086 ESAS 

 

DAVA VE DOSYA NUMARASI;  TEKRARLA; T.C DANIŞTAY 10.DAİRESİ 2012 / 5086 ESAS’DIR!!!

 

2-) Mevcut durumdan diğer çıkış yolu ise müstakil dava açma yoludur! ki bu yol çok daha uzun süreç alacağı için teknik olarak burada yazmayı uygun bulmuyorum, çünkü kafa karıştırmak istemiyorum….

Bu konu ile ilgili bilgi almak isteyen sayın merkezlere her zaman bilgi verdiğimi ve vereceğimi bilmektesiniz!

SONUÇ; Yukarıda en kısa bir şekilde özetlemeye çalıştığım üzere ¸mevcut Danıştay iptal kararları sayın bakanlıkça uygulanmamaktadır!  ve uygulanmak istenmemektedir!  Sağlık kurumlarına gönderilen yazıyı sizlere sundum, şu an yakında yayınlanacak olan ATT Yönetmelik Taslağı tarafımda mevcuttur. İlgili kişiler aşağıdaki e-posta adresime iletişim bilgilerini yazarak ATT Yönetmelik taslağını isteyebilirler, (lütfen gerçek bilgilerinizi gönderiniz aksi halde herhangi bir bilgi verilmeyecektir,) saygılarımla.

ÖNEMLİ NOT: DAVAYA TARAFIM VEKİLLİĞİ İLE KATILMAK İSTEYEN MERKEZLERİN EN GEÇ 15 MAYIS 2013 TARİHİNE KADAR BİLGİ VERMELERİ ÖNEMLE RİCA OLUNUR.

Av. Bülent ÖZER
e.posta : [email protected]
Tel: 0312 229 20 76
Faks: 0312 229 20 96

Bu yazı toplam 10621 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim