• BIST 1.399
  • Altın 503,977
  • Dolar 8,7643
  • Euro 10,4476
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 21 °C

Eczane açma zorunluluğu bulunan tüm özel hastanelerin dikkatine!

Av.Bülent Özer

Küçük ölçekli ve özellikle belirli dallarda hizmet veren Özel Hastaneler tarafından yakın zaman içerisinde tarafıma iletilen sorular ve çeşitli İl Sağlık Müdürlükleri tarafından bir çok Özel Hastaneye gönderilmiş olan ve yazıda özetle; “Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 27.Maddesi gereği Özel Hastaneniz bünyesine 23.09.2011 tarihine kadar eczane kurulması için müdürlüğümüze ivedilikle başvuru talebinde bulunmanız gerekmektedir.” İçerikli yazı doğrultusunda gerek müvekkilim olan Özel Hastanelere, gerekse bu konuyla ilgili ve Özel Hastane bünyesinde eczane kurmak istemeyen ilgili diğer  tüm Özel Hastanelere iş bu duyuruyu yapma gereği hasıl olmuştur.

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde 23.09.2010 tarihinde yapılan değişiklik ile daha önceki aynı yönetmelikte “isteğe bağlı olan Özel Hastane bünyesinde eczane kurulması veya bulunması” değiştirilen 27.Madde ile tüm Özel Hastanelerin bünyesinde bir eczacı sorumluluğunda eczane bulundurulması zorunlu hale getirilmiştir.

Büyük ölçekli, fiziki şartları uygun  ve yatan hastası fazla olan ve vatandaşlarımız açısından faydalı olan hastane bünyesinde eczane bulunması, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde değişiklik yapılmadan önce zaten dileyen Özel Hastanenin bünyesinde eczane bulundurmasına olanak sağlamış iken, yönetmelikte yapılan değişiklik ile getirilen zorunluluk orta - küçük ölçekli ve özellikle belirli branşlarda hizmet veren (örneğin Göz) Hastaneleri açısından çeşitli sebeplerden dolayı gereksiz görülmüştür.

1-)  Öncelikle hastanenin fiziki şartlarının elverişli olmaması,

2-) Yatan Hastalarının çok az ya da hiç olmaması,

3-) Hastane binasında yapılacak tadilatlar ,

4-)Özel hastane bünyesine kurulacak eczane için Eczacı bulunması, eczacıya aylık ödenek ayrılması, eczacıya yardımcı personel istihdam edilmesi, yine yardımcı personele aylık ödenek ayrılması, eczacı ve yardımcı personelin sigortalarının yaptırılması v.s gibi ve her ay yapılması zorunlu ve yüklü miktarda maddi külfet getirmesinden dolayı birçok  Özel Hastane bünyesine eczane kurmak istememektedir.

Bunların dışında hemen her hastanenin karşısında ya da çok yakın çevresinde zaten bir çok eczane bulunmasından dolayı mevcut eczaneler açısından da getirilen zorunluluk mevcut eczanelerin de maddi zararına yol açacaktır.

Sayın Sağlık Bakanlığı, yönetmelikte yaptığı değişikliği belki çok iyi niyetle vatandaşını ve boşta bulunan birçok eczacıyı düşünerek yapmış olabilir. Ancak getirilen zorunluluk, değişiklikten önceki mevcut yönetmelikte zaten dileyen hastaneye eczane kurma hakkı vermişken tüm özel hastanelerde eczane bulunmasını zorunlu hale getirmesinin sebebini halen anlayabilmiş değiliz.

Büyük ölçekli ve yatan hastası yoğun olan Özel Hastaneler ile bahsi geçen orta ve küçük ölçekli ve yatan hastası hiç olmayan Özel Hastaneler açısından Anayasamızın eşitlik ilkesine açıkça aykırı bir durum oluştuğundan ve telafisi imkansız maddi zarara yol açtığından dolayı 23.09.2010 tarihinde yapılan “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7. maddesinin (Yönetmeliğin 27. maddesini değiştiren madde) öncelikle yürütmesinin durdurulması ve ilgi maddenin iptali için sayın Danıştay 10. Dairesi Başkanlığına iki ayrı dava vekil olarak tarafımca açılmış bulunmaktadır. Bir dava Ege Özel Hastaneler Derneği adına olup ikinci dava ise 5 adet Özel Hastane içindir.

Her iki davada henüz sonuçlanmamış olup, ilk olarak istediğimiz idari işlemin yürütmesinin durdurulması talebimizdi, ancak sayın mahkeme ”henüz telafisi imkansız maddi zarar oluşmamıştır ve dava sadece küçük özel hastaneler açısından açılmıştır“ gerekçesiyle yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmiş olup YD talebimizin reddi kararına gerekli itiraz yapılmıştır.

Yukarıda açıklandığı üzere mevcut duruma dönecek olur isek;

1-) Çeşitli İl Sağlık Müdürlükleri tarafından Özel hastane bünyesinde eczane bulunmayan Özel Hastanelere “23.09.2011 tarihine kadar hastane bünyesine eczane kurması ve bu konuda müdürlüğe başvuruda bulunması için” yazılar gönderilmiştir.

2-) İlgi yazıları tebellüğ eden hastaneler şu an ne yapmalarını tam bilememekte olup eczane kurma girişiminde bulunan bir çok özel hastane olduğunu duymakta ve bilmekteyim.

(Sayın mahkeme tarafından red edilen YD talebinin ivedilikle yeniden talep edilebilmesi  için eczane kurma girişiminde bulunmuş ve şu an tadilat ve maddi gider yapmış olan müvekkilim  özel hastanelerin tarafımla acil olarak irtibata geçmelerini önemle arz ediyorum.)

Sonuç olarak ; Özel Hastane bünyesine eczane kurmak istemeyen veya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yukarıda belirtilen içerikli bir yazı almış olan Özel hastaneler, eğer dilerlerse aşağıdaki dilekçe örneğindeki noktalı yerleri kendilerine göre uyarlayarak T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunulmak üzere İl Sağlık Müdürlükleri’ne veya direk T.C. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne dilekçeleri ivedilikle gönderebilirler.

Bunun yanı sıra hastane bünyesine eczane kurmak istemeyen Özel Hastaneler “Danıştay 10.Dairesi 2010 / 15171 Esas sayılı iptal davasına “ dilerlerse kendi avukatları , dilerlerse tarafıma müracaat ederek müdahil olma (Katılma) talebinde bulunabilirler.

Dilekçe örneği aşağıda bilginize sunulmuştur, Saygılarımla duyurulur.

Av.Bülent ÖZER

Toros Sokak No : 7 / 5 Sıhhiye / Ankara

Tel : 0 312 229 20 76 – Faks : 0312 229 20 96

Cep : 0 532 281 78 43 – 0535 260 61 97

 

T.C.

…………….VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KANALIYLA SUNULMAK ÜZERE

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ SAYIN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

Tarih                          : ……/09/2011

İlgi                             : ……………………Sayı – (…./…../ 2011 tarih ve ……. Barkod sayısı)  ve Hastane Eczaneleri Hakkındaki yazınız. (Yazı gelmediyse bu kısmın tamamını siliniz)

Talep ve Beyanda

Bulunan                     : Özel ……………….. Hastanesi

Adres                         ; …………………………………………………………………

Konu                          : ( İlgi yazınıza karşılık) Talep ve beyanlarımızın arzından ibarettir.

Arz ve Taleplerimiz            :

         İlgi yazınızda özetle (Yazı gelmemiş ise ilgi yazınız kısmını yazmayınız) ; Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 27.Maddesi gereği 23.09.2011 tarihine kadar özel hastanemiz bünyesinde eczane kurulması ve bu hususta ……………… İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru talebinde bulunmamız istenilmiştir .(yazı yoksa söz konusudur yazınız)

          Bildiğiniz üzere bütün Özel Hastanelerde Eczane bulundurulması zorunluluğu , 23.09.2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.Maddesi ile ve mezkur Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin 27.Maddesine getirilen değişiklik  ” ile zorunlu hale getirilmiştir.

         Yönetmelik değişikliği ile getirilen bütün özel hastanelerde eczane bulunması zorunluluğu , sahibi olduğumuz Özel ……….. Hastanesi ve diğer orta ve küçük ölçekli özel hastaneler açısından telafisi imkansız maddi zararlara yol açtığından ve yine getirilen hükmün büyük ölçekli hastaneler ile küçük ölçekli hastaneler arasında büyük eşitsizlik oluşturması sebebiyle ve Anayasamızın eşitlik ilkesi doğrultusunda da hukuka açıkça aykırı olduğu düşüncesindeyiz.

         İş bu sebeple ve yukarıda da arz etmeye çalıştığımız haklı sebeplere istinaden “23.09.2010 tarih ve 27708 sayılı Resmi gazetede yayımlanan “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.Maddesinin “  öncelikle Yürütmesinin durdurulması ve aynı maddenin iptal edilmesi için  Danıştay 10.Dairesi’ne 2010 / 15171 Esas sayılı İptal davası açılmış bulunmaktadır.

         Danıştay 10.Dairesi 2010 / 15171 Esas sayılı iptal davası  halen sonuçlanmamış olup , sayın mahkeme talep doğrultusunda , yani iptali istenilen “Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7.Maddesi’ni ve bu doğrultuda da Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin  27.maddesini iptal eder ise (ki dileğimiz iptal edilmesidir.) bu durumda ilgi hüküm (yazınız) ile hastanemiz bünyesine açmamızı istediğiniz eczane için yapılan hastane içindeki tadilat ve diğer maddi giderlerin (zararların) telafisi mümkün olmayacaktır.

Sayın ………….. İl Sağlık Müdürlüğümüzden ve Sayın T.C Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzden isteğimiz ve isteğimizin kabul edileceğine dair güvenimiz tam olup ,  hastanemiz bünyesinde yeni bir eczane açmamızın zorunlu olarak istenilmesinin “Danıştay 10.Dairesi 2010 / 15171 Esas sayılı davasının sonuçlanarak kesinleşmesine kadar beklenilmesini , bu doğrultuda da (ilgi yazınızla) tarafımızdan talep ettiğiniz hastanemiz bünyesinde eczane kurma başvurumuzun da dava sonucuna kadar beklenilmesini , ayrıca davanın aleyhimize sonuçlanması durumunda ise mahkeme kararı ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’nin değişik 27.Maddesi gereğince en kısa sürede hastane bünyemize eczane kurmak için tüm yasal başvuruları yaparak hastanemiz bünyesine eczane kuracağımızı  saygılarımızla belirtiriz.

Yukarıda arz ve izah ettiğimiz maruz sebeplere istinaden , kendimizi haklı olarak düşündüğümüz ve açılan iptal davasının sonucunun kesinleşmesine kadar taleplerimizin kabul edilmesini ve dilekçemize istinaden tarafınızca ve sayın Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne de bilgi verilerek istemlerimizin olumlu değerlendirilmesi hususunda gereğinin yapılarak tarafımıza yazılı olarak bilgi verilmesini veya sayın Sağlık Bakanlığımızca konuya ilişkin Genel bir duyuru yayımlanmasını saygılarımla arz ve talep ederim……/09.2011

 

Özel …………………………Hastanesi

Yetkili kişi – Kaşe - İmza

Bu yazı toplam 17280 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim