• BIST 5.071,44
  • Altın 1152.969
  • Dolar 18.8081
  • Euro 20.3769
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Bursa 5 °C
  • Antalya 12 °C
  • İzmir 8 °C

İhalelere katılan/katılacak firmalara faydalı bilgiler

Av.Bülent Özer

İhalelere katılacak Firmalar için ihale öncesi hazırladığımız örnek bir inceleme raporu özeti aşağıda bilginize  sunulmuştur. 

Kamu ihaleleri, kamu kaynaklarının yoğunlukla harcandığı bir alandır. Bu süreçte idareler ve istekliler birçok  zorluklarla karşılaşmaktadır.Bunlar özetle iki başlık altında değerlendirmek gerekirse;

İdare sorunları:

1. Mali   ve   hukuki   bir  sorunla   karşılaşmayacak   şekilde  düzgün  bir  ihale dosyası hazırlanması ve ihalenin gerçekleştirilerek sözleşme imzalanıp işin tamamlatılarak sürecin mali ve hukuki bir sorun çıkmadan sonuçlandırılması idarelerin en önemli birinci sorunudur.

2. Görevlendirilen personellerin yeterli eğitimden geçirilmeden görevlendirilmesi ve görevli personelin konuyla ilgili soru sorup yasal geçerliliği olan cevap alacağı  bir makamın olmaması, idareler için en önemli ikinci sorundur.

İstekli sorunları:

1. Bu   konuda  yeterli   bilgi, deneyim ve donanıma sahip işletmeler süreci doğru yönettiklerinden bir sorunla karşılaşmamaktadırlar veya karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmektedirler. Bu özellikleri nedeni ile de diğer isteklilere karşı büyük bir avantaja sahip olmaktadırlar.

2. İhale  mevzuatı  ve   süreci   konusunda   yeterli  bilgi,  donanım  ve deneyime  sahip olmamak firmalar için temel sorunlardan birincisidir. Bu nedenle,  ticari  hayatında  belki  bir defa   yakalanacak   bir   şansın,  yapılan bir   hata   nedeniyle   kaçırılması  veya   sözleşme sürecinde  profesyonel olmayan yaklaşımlar neticesinde kar edilecek  işten  zararla çıkılması gibi birçok riskler  nedeni   ile   bu  işlerden  uzak durulmakta  veya  bu  riskler  firmaların korkulu  rüyası  olabilmektedir.  Bu  husus  doğal  olarak  rekabetin  oluşmasını dolaylı olarak olumsuz etkilemektedir.

3. Yapılacak bir araştırma ile  aynı firmaların genelde aynı kurumların ihalelerine girdiği görülecektir. Bunun sebebi, firmaların ihale mevzuatı ve sürecine hakim olmaları ile beraber, kurumu tanımış  olmaları ve kurum içi işleyişi öğrenmeleri sebebiyle kendilerinde oluşan özgüvendir. Mevzuata  hakim olmayan  firmalar  için durum biraz ürkütücü olmakta ve ayrıca  kurumu  tanımış  firmaların dışarıya  karşı  "ben bu kurumun müteahhidiyim, buraya başkası  giremez"  gibi  bir  algı oluşturması, diğer firmaları ihaleye katılmak  konusunda olumsuz etkilemektedir.  Bu olumsuz algı konusunda ilgili kurum görevlilerinin etkisi olup olmadığı da ayrıca incelenmelidir. Bu hususlar da firmalar için temel sorunlardan ikincisidir.

Sonuç:

Kamu  İhale  Kurumunun  çok  önemli  ve faydalı görev yaptığına ve her şeye rağmen "iyi ki var"  denilecek    bir   kurum   olduğu   tartışmasızdır.    Kamu     ihale     mevzuatından kaynaklanan  sorunlarla  ilgili  hususların,  uyuşmazlık  kararlarındaki ortak  sorunlardan yola çıkarak düzeltilebileceğini bilgilerinize arz ederiz..

FİRMALARA VERDİĞİMİZ HİZMET KONULARIMIZ :

1-) Katılmayı Düşündüğünüz İhale Dosyası Kontrolü , analizi ve değerlendirilmesi ;

2-) Hizmet- Yapım İşlerindeki Aşırı Düşük Sorgulama verileriniz hazırlanması ;

3-) İhale Hukuku ( İdareye Şikayet – KİK Şikayet – Yargı Yolu Başvurusu )

4-) İhale Eğitimi (Sektörel Hizmet ve Yapım İhale Eğitim Hizmetleri )

5-) Yabacı Şirketlerin İhale Katılımlarında Danışmanlık Hizmetleri.

 

Av.Bülent ÖZER
Özer Hukuk & Danışmanlık Ofisi
Adres : Toros Sokak No : 7 / 5 Sıhhiye / Ankara
Tel : 0312 229 20 76 Faks : 0312 229 20 96
GSM : 0535 260 61 97

EK : KİK İNCELEME RAPORU

İhalelere katılacak Firmalar için ihale öncesi hazırladığımız örnek bir inceleme raporu özeti aşağıda bilginize  sunulmuştur. 

İHALE BİLGİLERİ

İdarenin adı           :   …………………………………………………………….

İşin adı                 :   154 kV 1272 MCM …………………………………………………………

380 kV 2B 954 MCM     yapım işi
İhale Kayıt numarası   :    ………………….
İhale türü             :   …………………………

İhale tarih saati    :    ………………………………..

ARANAN CEVAPLAR:

A. Dosyaların düzenlenmesinde mevzuata aykırı bir husus var mı?

B. Sorun varsa çözüm önerileri?

C. Teklif zarfına konulacak belgeler ve taşıması gereken özellikler

 Özel talep :   iş deneyim belgemizin kullanabileceğimiz güncellenmiş sinin tutarı nedir , ne kadarlık teklifi karşılıyor?

İLGİLİ MEVZUAT:

 

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

4857 Sayılı İş Kanunu

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

Kamu İhale Genel Tebliği

Yapım işleri genel şartnamesi

Yapım işleri uygulama yönetmeliği

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

İNCELENEN DOKÜMANLAR:

1. İdari şartname

2. Sözleşme

3. Birim fiyat teklif mektubu

4. Birim fiyat teklif cetveli

5. Standart formlar

6. Teknik şartnameler: (154 kV 1272 MCM İletkenli (~1,20 km) Konya 1 TM- Konya 4 TM EİH (Dr No:103-104 arası) Teklifle birlikte verilecek belgeler incelemesi)

1. 1272 MCM İLETKEN

2. Analiz Formatı 154

3. Temel Resimleri

4. PROJE (Rev.5.3.2015)

5. DIREK IMALAT VE TESLIMI (Rev.5.3.2015)

6. DIREK MONTAJI (Rev.9.4.2015)

7. IKAZ KURESI ve DIREK BOYAMA

8. IZOLATOR

9. HIRDAVAT MALZEMELERI (Rev.4.2.2014)

10. IZOLATOR KONSOL

11. FAZ ILETKENLERI

12. TEL CEKIMI

13. HAT SOKULMESI

14. ZEMIN ve TEMEL ETUDU

15. 154 kv DTL

16. 154 kvPROFİL

17. 154_Ozel_Teknik_Sartname_

18. Direk Topraklama Resimleri

7.  Teknik şartnameler: (380 kV 2B 954 MCM İletkenli (~0,90 km) Seydişehir TM- Konya 4 TM EİH(Dr No:209-210 arası) Teklifle birlikte verilecek belgeler incelemesi)

1.  Analiz formatı 380

2.  Hırdavat Resimleri

3.  HAT SOKULMESI

4.  380 KV DTL

5.  380 KV PROFİL

6.  380_Ozel_Teknik_Sartname_

7.  Direk Topraklaması

8.  TŞ-1 PROJE ESASLARI

9.  TŞ-2 DIREK ELEMANLARININ BOYUT ve IMALAT DETAYI (Rev.5.3.15)

10. TŞ-3 DIREK IMALAT ve TESLIMI (Rev.5.3.2015)

11. TŞ-4 DIREK MONTAJI (Rev.9.4.2015)

12. TŞ-5 TEL CEKIMI ve SEHIMLENDIRME

13. TŞ-6 HIRDAVAT MALZEMELERI (Rev.4.2.2014)

14. TŞ-7 FAZ ILETKENLERI

15. TŞ-8 IZOLATOR

16. TŞ-9 96 mm² TOPRAK TELI

17. TŞ-10 954 MCM ILETKEN ve 96 mm² HIRDAVATLARI

18. TŞ-14 IKAZ KURESI ve DIREK BOYAMA

19. TŞ-15 ZEMIN ve TEMEL ETUDU

GENEL HUSUSLAR:

Diploma iş deneyim olarak kullanılabilir   (md. 7.6.1)

Alt yüklenici çalışabilir       (md.18)

İş deneyim oranı % 50    (md. 7.5.1.d)

Sınır değer altı için aşırı düşük savunma verilmeyecek   (md.33.2)

 

TEKLİF DOSYASINDA VERİLECEK BELGELER

 

SIRA NO

DOKÜMAN

MADDE NO

BELGE

 

İdari şartname

7.1.a.1

Oda kayıt belgesi

 

 

İdari şartname

7.1.b.1

Noter tasdikli imza beyanı

 

 

İdari şartname

7.1.c

Birim fiyat teklif mektubu ve Birim fiyat teklif cetveli

 

İdari şartname

7.1.ç

Teklif tutarının en az %3 ü tutarında geçici teminat

Banka mektubu olursa geçerlilik tarihi 18.11.2015 den önce olmayacak

 

 

İdari şartname

7.1.e

Teklifi vekil imzalarsa noter tasdikli vekaletname ve vekilin imza beyanı

 

İdari şartname

7.5.1.d

İhalenin ilan tarihinden geriye doğru son 15 (onbeş) yıl içinde kamu veya özel sektörde tek sözleşmeye dayalı olarak; sözleşme bedelinin en az %50’si oranında kusursuz olarak gerçekleştirilen ihale konusu işle ilgili deneyimini gösteren belgeler

154 kV 1272 MCM İletkenli (~1,20 km) Konya 1 TM- Konya 4 TM EİH (Dr No:103-104 arası)

 

Proje Teknik Şartnamesi

11.1

Teklif sahipleri İŞ SAHİBİ’nce bu şartnamenin ekinde tip projesi verilmeyen direkler için en güvenilir ve en ekonomik temel projelerini ve hesaplarını teklifleriyle birlikte hazırlayarak İŞ SAHİBİ'ne verecektir.

 

 

Proje Teknik Şartnamesi

11.4.a

Teklif   sahipleri   önerecekleri   alternatif   temeller   tüm   temel tiplerinin hesap ve tasarım çizimlerinin her birinden ikişer adet İŞ SAHİBİ'ne verecektir. Bu hesap ve çizimler aşağıdaki bilgileri içerecek fakat onlarla sınırlı kalmayacaktır. (Bunun ne zaman verileceği            belirtilmemiş            teklif            vermeden            açıklığa kavuşturulmalı)

 

Proje Teknik Şartnamesi

12.4.a

İstekli    firmalar    projelendirilecek    tüm    direkler    için,    imalat resimlerinin   hazırlanmasına   esas   teşkil   etmek   üzere   1/100 ölçekli “OUTLiNE” Tek hat şemasını teklifiyle birlikte İŞ SAHİBİ’ ne verecektir.

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

1

Bu ihale kapsamında yüklenicinin temin edeceği belirtilen hat malzemelerinden teklif tarihine göre son 10 (on) yıl içerisinde aynı         tip         malzeme         için         Uluslararası         bağımsız         test laboratuarlarında   tip   testi   yapılmış   ve   tekliflerle   birlikte   tip test raporları TEİAŞ'a sunulmuş ise bu malzemeler için tip testi istenmeyecek,      sadece      fabrika      rutin      ve      kabul      testleri yapılacaktır. (Teklif edilecek ürünlerle ilgili araştırma yapılarak durum tespit edilmelidir.)

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

4.A.1.1.2

Teklif       sahibi,       İdarenin       de       onayının       alınması       şartıyla uygulanabilir   standartlar   önerecektir.    Eşdeğer    ya   da   daha üstün      başka      standartlar      uygulanmışsa      bunların      Türkçe ve/veya İngilizce kopyaları Teklifle birlikte verilecektir.

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

4.A.1.1.4

Tip Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi sapmaları (Deviation) Ek-IV’deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, İdare tarafından Tip Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir. Teklif değerlendirilmesi aşamasında, İdarenin, teknik sapmaları içeren teklifleri reddetme veya kabul etme hakkı saklıdır.

Sapmalar        (Deviation)        Listesinde        herhangi        bir        husus belirtilmemişse,   izolatörlerin   ve   tüm   teçhizatın   şartnameye tamamen uygun olduğu değerlendirilir.

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

9

Teklif   sahipleri   tekliflerinde   Oto-Clave   testinde   kullandıkları test       metodunu       belirtecekler       ve       ilgili       test       raporunu sunacaklardır.

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

4.1.1

Türk     Akreditasyon     Kurumu     veya     Uluslararası     Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon      kurumları      tarafından      akredite      edilmiş      bir laboratuarda, ilgili standartların en son baskılarına göre ihale tarihi itibariyle son 10 (on) yıl içinde yaptırılmış tip testlerine ait raporlar  İdareye sunulacaktır  (Hangi aşamada  sunulacağı belli değil. Açıklığa kavuşturulmalı)

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

4.B.1.1.2

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa

bunların Türkçe ve/veya İngilizce kopyaları teklifle birlikte

verilecektir.

TSE ve ASTM ile IEC Standartları arasında farklılıklar olursa,

farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı

hususunda İdareden yazılı müsaade alınacaktır.

TSE   ve   IEC   standartlarının   bulunmadığı   özel   parçalarla   ilgili

olarak,     Teklif     Sahibi,     İdarenin     onaylayacağı     Uluslararası

standartlar önerecektir.

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

4.B.1.1.4

Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi sapmaları (deviation) Ek-III’deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, İdare tarafından Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir. Teklif değerlendirilmesi aşamasında, İdarenin, teknik sapmaları içeren teklifleri reddetme veya kabul etme hakkı saklıdır.

Sapmalar        (Deviation)        Listesinde        herhangi        bir        husus belirtilmemişse,    izolatörlerin    şartnameye    tamamen    uygun olduğu değerlendirilir.

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

2.3.2

İstekli/Yüklenici    silikon    gövde    ve    yapraklarda     kullanacağı malzemenin   kimyasal    ve    fiziksel    özelliklerini    içeren    analiz raporlarını           teklifleriyle/onay           dokümanlarıyla           birlikte vereceklerdir.

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

2.3.2

Malzemenin iz oluşumu dayanımı IEC 60587’ye uygun olacak ve    bu    standarda    göre    yapılan    testlerin    raporları    İdareye sunulacaktır.   (Hangi   aşamada   sunulacağı   belli   değil   açıklığa kavuşturulmalı)

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

2.3.7

İstekliler/Yükleniciler     kompozit     silikon     izolatörlerin     boyut resimlerini   uç   parçaları   ve   Korona/Ark   halkaları   ile   birlikte komple resim olarak ve parça resmi olarak teklif ekinde/onay dokümanlarında ayrı ayrı vereceklerdir.

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

3.3

Garantili Özellikler Listesinde teklif edilen silikon malzemeye ait    verilen    özellikleri    doğrulayan    bilgi,    belge    ve    raporlar İdareye sunulacaktır.

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

4.1.1

Türk     Akreditasyon     Kurumu     veya     Uluslararası     Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon      kurumları      tarafından      akredite      edilmiş      bir laboratuarda, ilgili standartların en son baskılarına göre ihale tarihi itibariyle son on yıl içinde yaptırılmış tasarım testlerine ait raporlar İdareye sunulacaktır. (Hangi aşamada sunulacağı belli değil açıklığa kavuşturulmalı)

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

4.1.1

5000   Saat   Çoklu   Stres   Testinin   test   sürecinin   uzun   olması nedeniyle    01.07.2015    tarihi    itibariyle    yapılacak    ihalelerde İdarece     tüm    imalatçılardan     bu    tip     testine     sahip     olması istenecektir.   Tip   testine   sahip   olmayan   imalatçılar   bu   süre zarfında tip testini yaptıracaktır.

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

4.1.2

Türk     Akreditasyon     Kurumu     veya     Uluslararası     Laboratuar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon      kurumları      tarafından      akredite      edilmiş      bir laboratuarda, ilgili standartların en son baskılarına göre ihale tarihi  itibariyle son  on  yıl  içinde  yaptırılmış tip  testlerine  ait raporlar İdareye sunulacaktır. (Hangi aşamada sunulacağı belli değil açıklığa kavuşturulmalı)

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

5.1.A

Teklif sahipleri sipariş edilen veya benzer tip izolatörler için önceki RIV ve KORONA test raporlarını sunmalıdırlar. Teklif sahipleri belirtilen tip testlerine ait bağımsız, güvenilir benzeri tip izolatör testleri konusunda tecrübeli laboratuarlarda yapılmış test raporlarını sunmak zorundadırlar.

İş Sahibinin isteği durumunda kalan tip testleri izolatör imalatçısının laboratuarında gerçekleştirebilir. Bu testler İş Sahibi temsilcilerinin gözetiminde veya bağımsız bir laboratuarı temsil eden bir Mühendisin ya da İş Sahibi tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun gözetiminde gerçekleşmelidir. Böyle bir durumda gerçekleştirilmiş test raporları bu laboratuar ya da İş Sahibi tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından imzalanmalı ve onaylanmalıdır.

Söz konusu test raporları teklif ile birlikte verilmelidir. Yetersiz bilgi, izolatör imalatçısının yeterliliği konusunda aksi yorumlara yol açabilir.

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

5.2

Teklif sahipleri belirtilen dizayn için dizayn ve tip testi raporlarını sunmak zorundadırlar. Tip testleri bağımsız, güvenilir benzeri tip izolatör testleri konusunda tecrübeli laboratuarlarda yapılmış olmalıdır.

İş Sahibinin isteği durumunda kalan tip testleri izolatör imalatçısının laboratuarında gerçekleştirebilir. Bu testler İş Sahibi temsilcilerinin gözetiminde veya bağımsız bir laboratuarı temsil eden bir Mühendisin ya da İş Sahibi tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun gözetiminde gerçekleşmelidir. Böyle bir durumda gerçekleştirilmiş test raporları bu laboratuar ya da İş Sahibi tarafından yetkilendirilmiş kuruluş tarafından imzalanmalı ve onaylanmalıdır.

Söz konusu test raporları teklif ile birlikte verilmelidir. Yetersiz bilgi, izolatör imalatçısının yeterliliği konusunda aksi yorumlara yol açabilir.

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

EK-I

İLETİM HATTI PORSELEN VE CAM İZOLATÖRLERİ MALZEME LİSTESİ

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

EK-II/A

İLETİM HATTI PORSELEN VE CAM İZOLATÖRLERİ

(KEP VE PİN TİPİ)

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

EK-II/B

İLETİM HATTI PORSELEN İZOLATÖRLERİ (UZUN ÇUBUK TİPİ) GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

EK-IV

İLETİM HATTI PORSELEN VE CAM İZOLATÖRLERİ SAPMALAR (DEVIATION) LİSTESİ

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

EK-I

170 ve 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR MALZEME LİSTESİ

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

EK-II

170 ve 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

 

 

Enerji İletim Hattı İzolatörleri Teknik Şartnamesi

EK-III

170 ve 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR SAPMALAR (DEVİTİON)   LİSTESİ

 

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

4.1

Çelik toprak telinin imalat ve testleri, bu şartnamede belirtilen hususların dışında, TS-730 Stantdardının en son baskısına tümüyle uygun olacak ve bu konu teklif mektubunda açık olarak belirtilecektir.

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

4.1

Toprak teli için sarımdan önceki mekanik ve boyut özelliklerini açıklayan ayrıntılı karakteristikler, tekliflerin verilmesi esnasında bu şartnamenin ekindeki tablo doldurularak mutlaka belirtilecektir.

 

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

4.2

Yüklenici teklifiyle birlikte bu şartnamenin ekindeki "Garanti Edilen Teknik Özellikler" listesinde istenen bilgilere ek olarak ayrıntılı sistem etüdlerinde, özellikle aşırı manevra gerilim hesaplarında kullanılmak üzere toprak teli için aşağıda belirtilen özellikleri de İŞ SAHİBİ’ne verecektir.

 

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

4.5

Yüklenici makara çizimlerini teklifiyle birlikte İŞ SAHİBİ’ne verecektir.

 

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

5.1.a

Yüklenici teklifiyle birlikte önerdiği hırdavat malzemelerinin ölçekli çizimlerini, 4 kopya halinde İŞ SAHİBİ’ne verecektir. Çizimlerde metrik sistem birimleri kullanılacak ve aşağıdaki bilgiler verilecektir:

 

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

5.1.d

Yüklenici veya imalatçısı malzemenin imalatında ve testinde esas alınan standartların orijinallerini yada onaylı kopyalarını teklifiyle birlikte İŞ SAHİBİ’ne verecektir.

 

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

6

Titreşim amortisörleri bu şartnamenin ekindeki prensip resmine benzer şekilde Stock-Bridge tipte olacak ve Yüklenicinin teklifiyle birlikte verilerek İŞ SAHİBİ’nce onaylanan kullanma tablolarına uygun adetlerde sadece iletkenlere takılacaktır.

 

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

6

Damper ağırlıkları 900 kg çekme kuvvetine dayanacaktır. İmalatta kullanılan malzeme ve testler en son standartlara uygun olacak ve teklif mektuplarında kullanılan standartlar mutlaka belirtilerek en son baskılarına ait birer kopyası İŞ SAHİBİ’ne verilecektir.

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

6

Teknik Şartnamenin ÇDE Bölümündeki direklerin buz yükü bölgelerine göre kullanma karakteristikleri ve ruling menzil değerleri ve maksimum gerilme değerleri dikkate alınarak hatların en düşük ortam sıcaklığındaki ek yüksüz gerilme değerleri, +15 °C'deki EDS değerleri ve hatta dik yönde + 5 °C'deki rüzgar yükleri teklif sahiplerince hesaplanacak ve HER BUZ YÜKÜ BÖLGESİ İÇİN vibrasyona karşı en uygun damper ve kullanma karakteristiği saptanarak tekliflerle birlikte gerekli tüm bilgiler İŞ SAHİBİ’ne verilecektir.

 

 

(Hırdavat) Hat Malzemesi Teknik Şartnamesi

6

Teklifler verilirken hatlarda kullanılması önerilen damperlere ait test raporları, frekansa karşı eğilme gerilmesi gibi diyagramlar da mutlaka verilecektir.

 

 

(Faz iletkenleri) Çelik özlü alüminyum iletkenler Tip teknik şartnamesi

1.2

Bu şartnamede, ilgili standartlara atıf yapılmış olsa da, bu standartlarda tanımlananlara eşdeğer veya daha üstün imalatı garanti eden standartlar da kullanılabilir. Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar önerilmişse bunların Türkçe ve İngilizce kopyaları teklifle birlikte verilecektir.

 

(Faz iletkenleri) Çelik özlü alüminyum iletkenler Tip teknik şartnamesi

1.4

Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi sapmaları (deviation) Ek-III’deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, Alıcı tarafından Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir.

 

 

(Faz iletkenleri) Çelik özlü alüminyum iletkenler Tip teknik şartnamesi

2.4

Yüklenici veya İmalatçı aşağıda tanımlanan bilgi ve hesaplamaları teklifleri ile birlikte verecektir.

 

 

(Faz iletkenleri) Çelik özlü alüminyum iletkenler Tip teknik şartnamesi

EK-I

ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER MALZEME LİSTESİ

 

 

(Faz iletkenleri) Çelik özlü alüminyum iletkenler Tip teknik şartnamesi

EK-II

ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

 

 

(Faz iletkenleri) Çelik özlü alüminyum iletkenler Tip teknik şartnamesi

EK-III

ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER SAPMALAR (DEVIATION) LİSTESİ

 

 

Tel Çekimi Teknik Şartnamesi

9

Yüklenici tel çekimini yapacağı hatların iletken

karakteristiklerine göre iletkenlerdeki titreşimleri askı klempi ve topbaşlarına iletmeden sönümlendirmek üzere hatlarda kullanacağı damper tipini belirleyecek ve uygun tipteki damperin özellikleri ile kullanma tablolarını teklifiyle birlikte İŞ SAHİBİ’nin onayına sunacaktır.

380 kV 2B 954 MCM İletkenli (~0,90 km) Seydişehir TM- Konya 4 TM EİH(Dr No:209-210 arası)

 

Hırdavat Malzemelerinin Genel Teknik Özellikleri

3

İmalatçılar, teklifleri ile beraber malzeme imalatında ve testinde kullandıkları standartların bir kopyasını sunacaklardır. Yapılan testlerde Uluslararası standartlara ya da Uluslararası konferans ismine atıfta bulunulmazsa; bu şu anlama gelir ki bu testlerden çıkarılan değerler ya Türkiye'deki sistemlerde kullanılan Trafo ya da kesici gibi cihazların sınırlama değerlerinden veya Türkiye ya da diğer ülkelerdeki hatların çalışması sırasında kazanılan tecrübelerin sonucunda elde edilmiştir.

 

 

Hırdavat Malzemelerinin Genel Teknik Özellikleri

5

Teklif sahipleri, teklifleri ile beraber önerilen hırdavat malzemelerinin ölçekli çizimlerini (Herbiri şeffaf ve çoğaltılabilir olacak) sunacaklardır. Çizimlerde metrik sistem birimleri kullanılacak ve aşağıdaki bilgi ve verileri içerecektir.

 

 

(Faz iletkenler) Çelik özlü alüminyum

iletkenler Tip teknik şartnamesi

1.2

Bu şartnamede, ilgili standartlara atıf yapılmış olsa da, bu standartlarda tanımlananlara eşdeğer veya daha üstün imalatı garanti eden standartlar da kullanılabilir. Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar önerilmişse bunların Türkçe ve İngilizce kopyaları teklifle birlikte verilecektir.

 

 

 

TSE ile ASTM Standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda Alıcıdan yazılı müsaade alınacaktır.

 

 

Çelik özlü alüminyum

iletkenler

Tip teknik şartnamesi

1.4

Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi sapmaları (deviation) Ek-III’deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar (Deviation) Listesi, Alıcı tarafından Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir.

 

Çelik özlü alüminyum

iletkenler

Tip teknik şartnamesi

2.4

Yüklenici veya İmalatçı aşağıda tanımlanan bilgi ve hesaplamaları teklifleri ile birlikte verecektir.

 

 

Çelik özlü alüminyum

iletkenler

Tip teknik şartnamesi

EK-I

ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER MALZEME LİSTESİ

 

Çelik özlü alüminyum

iletkenler

Tip teknik şartnamesi

EK-II

ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

 

 

Çelik özlü alüminyum

iletkenler

Tip teknik şartnamesi

EK-III

ÇELİK ÖZLÜ ALÜMİNYUM İLETKENLER SAPMALAR (DEVIATION) LİSTESİ

 

Izolator Teknik Şartnamesi

4.A.1.1.2

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa

bunların Türkçe ve/veya İngilizce kopyaları Teklifle birlikte

verilecektir.

TSE ve IEC standartları arasında farklılıklar olursa, farklılık arz

eden konularda hangi standardın uygulanacağı hususunda

İdareden yazılı müsaade alınacaktır.

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

4.A.1.1.4

Tip Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi sapmaları Ek-IV’deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar Listesi, İdare tarafından Tip Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir.

 

Izolator Teknik Şartnamesi

9

Teklif sahipleri tekliflerinde Oto-Clave testinde kullandıkları test metodunu belirtecekler ve ilgili test raporunu sunacaklardır.

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

4.1.1

İdareye sunulan tip test raporları, teklif edilen izolatörler ile aynı fabrikada imal edilmiş, aynı tip ve aynı özellikte izolatörler üzerinde yapılmış testlere ait olacaktır.

 

Izolator Teknik Şartnamesi

4.B.1.1.2

Elektriksel aksesuarlar, bileşenler ve diğer yardımcı donanım

TSE ve IEC Standartlarına uygun olacaktır.

Eşdeğer ya da daha üstün başka standartlar uygulanmışsa

bunların Türkçe ve/veya İngilizce kopyaları teklifle birlikte

verilecektir.

 

Izolator Teknik Şartnamesi

4.B.1.1.4

Teknik Şartnamede belirtilen hususlar ile Garantili Özellikler Listesinde verilen değerlerin birebir karşılanması esastır. Karşılanmaması durumunda teklif sahibi sapmaları Ek-III’deki listede açıkça belirtecektir. Teklif sahibi tarafından doldurulan Sapmalar Listesi, İdare tarafından Teknik Şartnamenin özüne ve ilgili standartlara uygunluğu yönünden değerlendirilecektir.

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

2.3.2

İstekli/Yüklenici silikon gövde ve yapraklarda kullanacağı malzemenin kimyasal ve fiziksel özelliklerini içeren analiz raporlarını teklifleriyle/onay dokümanlarıyla birlikte vereceklerdir.

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

2.3.7

İstekliler/Yükleniciler kompozit silikon izolatörlerin boyut resimlerini uç parçaları ve Korona/Ark halkaları ile birlikte komple resim olarak ve parça resmi olarak teklif ekinde/onay dokümanlarında ayrı ayrı vereceklerdir.

 

Izolator Teknik Şartnamesi

3.3

Garantili Özellikler Listesinde teklif edilen silikon malzemeye ait verilen özellikleri doğrulayan bilgi, belge ve raporlar İdareye sunulacaktır. Numune testi ile kanıtlanabilen özelliklerin testleri İdarenin gerek görmesi halinde yaptırılacaktır.

 

Izolator Teknik Şartnamesi

4.1.2

İstekliler tarafından İdareye sunulan tip ve tasarım testlerinin raporlarında, sözkonusu tip ve tasarım testi için kullanılan silikon malzemenin adı, referans no. su, imalatçısı beyan edilmiş olacak ve test raporunun geçerli olması için garantili özellikler listesinde teklif edilen silikon malzeme ile test raporunda beyan edilen silikon malzeme aynı özellikte olacak ve aynı özellikte olduğunu doğrulayan bilgi, belge ve test raporları İdareye sunulacaktır

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

5.1.A

Teklif sahipleri sipariş edilen veya benzer tip izolatörler için önceki RIV ve KORONA test raporlarını sunmalıdırlar.

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

5.1.A

Teklif sahipleri belirtilen tip testlerine ait bağımsız, güvenilir benzeri tip izolatör testleri konusunda tecrübeli laboratuarlarda yapılmış test raporlarını sunmak zorundadırlar.

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

5.1.A

Söz konusu test raporları teklif ile birlikte verilmelidir. Yetersiz bilgi, izolatör imalatçısının yeterliliği konusunda aksi yorumlara yol açabilir.

 

Izolator Teknik Şartnamesi

2.B

Teklif sahipleri belirtilen dizayn için dizayn ve tip testi raporlarını sunmak zorundadırlar. Tip testleri bağımsız, güvenilir benzeri tip izolatör testleri konusunda tecrübeli laboratuarlarda yapılmış olmalıdır.

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

2.B

Söz konusu test raporları teklif ile birlikte verilmelidir. Yetersiz bilgi, izolatör imalatçısının yeterliliği konusunda aksi yorumlara yol açabilir.

 

Izolator Teknik Şartnamesi

EK-I

İLETİM HATTI PORSELEN VE CAM İZOLATÖRLERİ MALZEME LİSTESİ

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

EK-II/A

İLETİM HATTI PORSELEN VE CAM İZOLATÖRLERİ

(KEP VE PİN TİPİ)

GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

 

Izolator Teknik Şartnamesi

EK-II/B

İLETİM HATTI PORSELEN İZOLATÖRLERİ (UZUN ÇUBUK TİPİ) GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

EK-IV

İLETİM HATTI PORSELEN VE CAM İZOLATÖRLERİ SAPMALAR (DEVIATION) LİSTESİ

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

EK-I

170 ve 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR MALZEME LİSTESİ

 

 

Izolator Teknik Şartnamesi

EK-II

170 ve 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR GARANTİLİ ÖZELLİKLER LİSTESİ

 

Izolator Teknik Şartnamesi

EK-III

170 ve 420 kV KOMPOZİT SİLİKON İZOLATÖR SAPMALAR (DEVİTİON)   LİSTESİ

 

 

96 Mm² Toprak Telı Şartnamesi

2

İmalatçılar toprak teli imalat ve testlerini hangi standartlara göre yapıyorlarsa, o standartların orijinal kopyalarını ya da fotokopilerini tekliflerinde verecektir.

 

96 Mm² Toprak Telı Şartnamesi

5

İstenilen teknik değerler Tablo I' de gösterilmiştir ve teklif sahipleri tekliflerinde metrik sistem birimlerine göre hazırlanan ilişikteki "Garanti Edilen Teknik Karakteristikler Listesi" (Tablo II) ve ilave olarak aşağıdaki bilgileri de verecektir.

 

 

96 Mm² Toprak Telı Şartnamesi

5

Teklif sahipleri toprak teli imalatlarında kullandıkları çeliğin kimyasal bileşimini ve kalitesini tekliflerinde mutlaka belirteceklerdir.

 

96 Mm² Toprak Telı Şartnamesi

TABLO II

GARANTİ EDİLEN TEKNİK ÖZELLİKLERİN LİSTESİ (İmalatçılar tarafından metrik sistemde doldurulacaktır.)

 

 

954 Mcm Iletken Ve 96 Mm² Hırdavatlar Teknik Şartnamesi

12

Teklif edilen Spacer-Damper'lerin karşılaşılacak benzeri şartlar altında en az 5 yıllık (Dokümanlarla ispatlanmış) çalışma tecrübesine sahip olması gerekir. Spacer-Damper imalatçısı bu damperleri kullandığı benzeri işleri belirtmelidir. Eğer teklif ettiği Spacer-Damperler daha öncekilerle tamamen aynı değilse; yaptığı değişiklikleri de belirtmek zorundadır.

Damperlerle ilgili detaylı teknik bilgi ve tanımlamalar teklifle birlikte verilmelidir.

 

954 Mcm Iletken Ve 96 Mm² Hırdavatları Teknik Şartnamesi

12

Klemp mekanizması uzun ve kısa vadede gevşemeler yüzünden ortaya çıkacak çap azalmaları durumunda da iletkeni uzun süre kavrayacak bir şekilde dizayn edilmeli ve aynı zamanda teknik şartnamenin tüm gereklerini karşılamalıdır. Klemp yuvaları tanımlanan iletken çapıyla uyumlu olmalıdır. Teklif sahipleri teknik resimleri, detayları ve söz konusu işin benzeri şartlarda başarılı kullanımını gösteren kayıtları tekliflerine eklemelidirler. Klemplerin iletkenle olan minimum temas uzunluğu 70 mm olmalıdır. Olası titreşimlerden dolayı klempin gevşeyerek çözülmesini önleyici uygun bir kilitleyici düzen sağlanmalıdır.

 

954 Mcm Iletken Ve 96 Mm² Hırdavatları Teknik Şartnamesi

13.3.9

Teklif sahibi tarafından gerekli görülen diğer testler ve bunların maliyeti fiat formunda belirtilecektir. Eğer yapılacaksa kısa devre testi fiat formunda ayrıca belirtilecektir.

Her aralık için Spacer-Damper miktarı aşağıdaki faktörlere göre teklif sahibi tarafından önerilecektir.

 

 

954 Mcm Iletken Ve 96 Mm² Hırdavatları Teknik Şartnamesi

13.3.9

İki Spacer-Damper arasındaki maksimum alt açıklık 85 m' yi geçemez. Birinci ve sonuncu alt açıklık 50 m'yi geçemez. Teklif sahipleri aynı zamanda kullanacakları Spacer-Damper sayısını ve bunların iletken boyuna göre kullanılacağı noktaları belirtmek zorundadırlar.

 

GENEL TAVSİYELER

 

 

Zemin etüdü yapacak firmadan şartname ile teklif alınmalıdır

 

Proje çizimi ile ilgili firmadan şartname ile teklif alınmalıdır

 

Direk imalatını yapacak imalatçı tespit   edilmelidir.

 

Öncelikle imalatçının teknik şartnamelerde yazılı kalite ve standartlara sahip olup olmadığı tespit edilmelidir.

 

İmalatçıdan fiyat teklifi mutlaka teknik şartname ile istenmelidir

 

İmalatçının  test  labaratuarı   olup  olmadığı  kontrol  edilmelidir.  Test  labaratuvarı   var  ise  bile  idare tarafından   kabul   görüp   görmediği   öğrenilmelidir.   Eğer   orası   olmaz   ise   idare   tarafından   kabul edilebilecek labaratuar araştırılarak test ve nakliye masrafları hesaplanmalıdır.

 

Teste   tabi   tutulacak   ürünlerin   kullanılamaz  hale      gelebileceği   düşünülerek   yeni   test   ürünlerinin maliyeti hesaplanmalıdır.

 

İmal edilen ve idarece onaylanan direklerin nakliye masrafları hesaplanmalıdır.

 

İmalatın   denetim   ve   kontrolleri   için   idare   görevlileri   için   yapılacak   masraflar   hesaplanmalıdır. (md.1.15)

 

İdari   şartnamenin,   47  den   71  e   kadar   olan   maddelerinde   önemli   hususlar   düzenlenmiş   dikkatle incelenmelidir

 

Karar damga vergisi

 

Sözleşme damga vergisi

 

KİK payı

 

ALL RİSK sigorta

 

İş güvenliği tedbirleri

 

ÇED mevzuatı şartnameye dahil edilmiş bununla ilgili yasal mevzuat

 

Personel (mühendis) gideri ve diğer iş gücü maliyetleri

 

Araç gereç gideri

 

Genel olarak muayene –test- labaratuar yerleri tespit edilip giderleri maliyette dikkate alınmalı

 

Mevzuata göre idareye teslim edilecek evraklar; asıl olmalı veya noter tasdikli olmalı, veya aslı idarece görülmüştür onaylı olmalı. Teknik şartnameler kapsamında verilecek test raporları vb. evrakların bu mevzuata uygunluğu için hazırlık yapılmalı

 

Teklif cetvelindeki 22 kalem iş fiyatlandırılarak teklif oluşturulacak, iş kalemi olarak teklif cetvelinde görünmeyen giderlere ait tutarlar belirtilmiş olan iş kalemlerine yansıtılacak

*Kamu İhale Danışmanı Mustafa Ayan ortak çalışmasıdır.

Bu yazı toplam 7200 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim