• BIST 10676.65
  • Altın 2418.603
  • Dolar 32.1985
  • Euro 34.8747
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 29 °C
  • İzmir 27 °C

Muayenehanelere Kısıtlama Yerine Kolaylık Tanınmalı

Yaşar Kaya

 

07.01.2023 tarihli yönetmelik değişikliği ile ileriki tarihlerde açılacak olan muayenehaneler anlaşma yapabilecekleri hastane bulamayacak ve sözleşme yapamayacaktır. Özel Hastaneler Yönetmeliği'nin aşağıda yer alan ilgili maddesinde “Özel hastaneler, ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilir. (Ek cümle:RG-7/4/2023-32156) (Değişik üçüncü cümle:RG-13/5/2023-32189) Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınırlamalar ve/veya gereklilikler sebebiyle sözleşme akdedebileceği uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan yakın bir ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyondan görüş alınarak sözleşme yapılabilir.” denilmektedir.


“Özel hastanenin kalite ve verimliliğini artırmak amacıyla izin verilebilecek hususlar

EK MADDE 5 – (Ek:RG-11/3/2009-27166)

ı) (Değişik:RG-7/1/2023-32066) Muayenehanesi bulunan hekimler, 1219 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince hizmet bedeli hasta tarafından karşılanmak ve Sosyal Güvenlik Kurumundan talep edilmemek kaydıyla, muayenehanesine müracaat eden hastalarının tedavisini yıllık sözleşme yapmak suretiyle ilgili branşta ruhsatı bulunan özel hastanelerde yapabilir. Özel hastaneler, ilgili branştaki toplam kadro sayısının üçte birini aşmayacak şekilde hekimle sözleşme yapabilir. (Ek cümle:RG-7/4/2023-32156) (Değişik üçüncü cümle:RG-13/5/2023-32189) Muayenehanenin hizmet verdiği ilde ilgili branşta hizmet verebilmesi için bu Yönetmelik kapsamında belirtilen sınırlamalar ve/veya gereklilikler sebebiyle sözleşme akdedebileceği uygun özel sağlık kuruluşu bulunmaması halinde mümkün olan yakın bir ilde Bakanlıkça planlama amacıyla oluşturulan ilgili komisyondan görüş alınarak sözleşme yapılabilir. Muayenehanesi bulunan 60 yaş üstü hekimler, sözleşme yaptığı hastanelerin birinde bu kadro sınırlamasına tabi tutulmaz. Sözleşme imzalanan hastanede muayenehaneden gelen hastaya öngörülen müdahalenin yapılamadığı durumlarda hekimin istediği başka bir hastanede bu işlemin yapılması için İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vaka bazlı özel izin verilebilir. Muayenehane hekimiyle yapılan sözleşmenin taraflarca imzalanmış nüshası, özel hastane tarafından SKYS’ye eklenir ve müdürlüğe gönderilir. Bu durumdaki hastalar, hastanedeki tedavi masraflarının kendileri tarafından karşılanacağı hususu ile tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında muayenehanede bilgilendirilir ve hastanın bilgileri tedavi olacağı özel hastaneye, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) üzerinden Bakanlıkça belirlenen form ile gönderilir. Özel hastanede gerçekleştirilecek ayakta veya yatarak tedavi öncesi muayenehane hastalarına ilişkin bilgilendirilmiş rıza formu hasta veya kanuni temsilcisi, muayenehane hekimi, özel hastanenin ilgili birim sorumlusu ve mesul müdür tarafından imzalanır. Hastanın hastanede tedavisi süresince ilgili hekim tarafından kesintisiz hizmet sunumu sağlanır. Hastaya sunulan teşhis ve tedavi hizmetlerinden muayenehane hekimi ve özel hastane müştereken sorumludur. Bu hekimlere hizmet sunan özel hastanenin mesul müdürü her ay sonu itibarıyla tedavi edilen hasta sayısı ve hekim ismini müdürlüğe bildirir. Ayrıca bu şekilde tedavi gören hastalara ayrıntılı fatura düzenlenir.”


Yönetmelik değişikliği ile kısaca muayenehanelerin önü kısmen kapanmıştır. Mesleğini serbest olarak icra eden hekim muayenehane açmış olsa bile birkaç yıl içerisinde bu oranda anlaşma yapabileceği bir sağlık kurumu bulamayacaktır.

Bu yönetmelik değişikliği ile hekimlerin Özel Sağlık Kuruluşlarında kotalara takılıp kalacaklarını düşünmekteyiz.

Yönetmelik Mesleğini serbest olarak icra etmek isteyen hekimleri özel sağlık kurumları ile sözleşme yapması gerektiği gerçeği ortaya koymuş fakat aynı zamanda da hekimleri kısıtlamış oluyor.

Bu kısıtlama aslında sadece hekimler için değil aynı zamanda Özel Sağlık Kurumlarının da hekim anlaşmalarına kota getirerek kısıtlamıştır.

Bu kısıtlamalar aynı zamanda ekonomik olarak Özel Sağlık Kurumlarını ve Mesleğini serbest olarak icra eden Hekimleri mali sıkıntılara soktuğunu düşünmekteyim. Sadece hekim ve sağlık kurumlarını etkilemiyor aslında ülkemize sağlık turizmi aracılığı ile yabancı sermaye girmesini de engellemiş oluyoruz.

Uygulama Özel Sağlık Kurumları ile Sözleşme yaparak muayenehane sahibi hekimleri kayıt altına alarak yapılması çok doğru ve güzel bir hamle olmuştur. Fakat uygulamada kota koyulması hastane ve hekimlerin mali bilançolarını olumsuz etkilemiş olduğunu görmekte hekimleri ve sağlık kurumlarını farklı çözümler aramaya zorlamaktadır.

Mali bilançoların sağlık kurumları ve hekimler tarafından olumsuz etkilenmesi kota konulması sonucu farklı yöntemlerle gruplar kurularak hekim ve sağlık kurumları sadece anlaşma yapabildikleri hekimler üzerinden işlem yapma yollarını arayacaktır.

Yönetmelik hekimlerin sözleşme yaparak sağlık kurumlarında resmi olarak hizmet vermesini sağlamış sistemsel olarak muayenehanesi olan hekimlerin özel sağlık kurumlarında kayıtlı olarak işlemler yapması yönünde çok önemli ve doğru bir adım olmuştur.

Kota konulması yerine sağlık kurumlarındaki ameliyathane sayısı anestezi ve hemşire sayısı yatak sayısı ameliyathane kullanım oranları göz önünde bulundurulması da değerlendirilme konusu olarak ele alınmalıdır diye düşünüyorum.

Birçok özel sağlık kurumu mesleğini serbest olarak icra eden hekimler sayesinde günlük ameliyat sayısını artırmakta buna bağlı olarak fazladan hemşire hekim nöbet anlamında ve daha birçok konuda personel istihdamı oluşturmaktadır. Aynı zamanda sağlık kurumlarının ciroya katkılarını artırmaktadır.

Bu konuda daha teşvik edici yönetmelik değişikliği yapılması ve hatta yurt dışından hasta getiren mesleğini serbest olarak icra eden hekimlere bu kota hiç konulmamalı ve hatta kendi branşında yurt dışından getirdikleri hasta sayısına ve yurt içindeki yerli hasta sayılarına göre daha da teşvik edici kolaylıklar sağlanmalıdır.

Yine ilgili madde çerçevesinde yapılan başvurularda “özel sağlık kurumunun kadrosunun bulunmaması durumunda ve sadece kadro dışı geçici çalışan hekimi bulunması yani faaliyet izin belgesi 2'ye eklenmesi durumunda da muayenehanesi bulunan plastik cerrahi veya beyin cerrahisi veya KBB vb. uzmanlıklar da Özel Hastaneler Yönetmeliği Ek 5’nci maddesinin (ı) bendi kapsamında sözleşme imzalamasının mümkün olmayacağı anlaşılıyor ve yapılan başvurulara olumsuz bildirimler yapılmaktadır.” Oysaki faaliyet izin belgesine eklenen branşlarda branşla ilgili tüm denetimler yapılmakta gerekli araç gereçler kurum tarafından temin edilmekte hastane envanterlerine eklenmektedir. Bu konuda da bir değişiklik yapılması ve geçici kadro ile de eklenmiş olsa sağlık kurumlarına faaliyet izin belgesi 2 de eklenmiş branşlarda da mesleğini serbest olarak icra eden hekimlere izin verilmesi hususunda ayrıca görüşlerinizi arz ederiz.

Tüm bu yazdıklarımız ve konular da kolaylık tanınması ekonomiye katkıda bulunacak kurum sayısı artacaktır. Kamu yararına ve ekonomiye katkıda bulunacağını düşünmekteyiz. Mesleğini serbest olarak icra eden hekimler içerisinde sağlık turizmi yetki belgesi alarak yurt dışından hasta getiren hekimlere ayrıcalık tanınması 2.3.4. hastanelerle anlaşma yapabilmesi gerektiğini ve aynı zamanda yeni ilk defa muayenehane açmış olan hekimlere de tek bir hastane sözleşmesi için izinin verilmesi herhangi bir kotaya takılmaması hususunun düşünülmesi gerektiğini buradan yetkililere duyurmak isterim.

İlgili maddenin birçok konuda yeniden ele alınıp düzenlenmesi gerektiği hususunda ve yapılacak yeni değişikliklerle kamuya ve sağlık kurumlarına daha faydalı bir hale getirilmesi konusunu emir ve görüşlerinize arz ederim.

Muayenehaneler için daha verimli olabilecekleri sadece Özel Sağlık Kurumları değil Devletin tüm sağlık kurumlarında hasta tedavi edebilecekleri bir ortam oluşturulması gerektiğini ve bu yönde de ayrı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum. Şehir hastanelerinde Devlet Hastanelerinde Üniversite Hastanelerinde ayrı ayrı sözleşme yaparak hastanın durumuna ve hekimin önerisine göre hastane belirlenmelidir.

Mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin özel sağlık kurumları ile sözleşme yapabilmeleri için kriterlerin değişkenlerin sağlık kurumları ve muayenehaneler için tekrar değerlendirilmesi hususunu ülkeye ve sağlığa katkısı olduğunu bildiğimiz için yeniden düzenlenmesi hususunu emir ve müsaadelerinize arz ederim.

Yazımızı sabırla okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Eksik veya düzeltilmesi gerek duyduğunuz bilgi ve görüşlerinizi yorum kısmına ekleyebilir ve birbirimize daha faydalı olabiliriz.

Saygılarımızla.

Yaşar Kaya
Ruhsatlandırma ve Resmi İşlemler Danışmanı

[email protected]

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. İzin alınmadan aktif bağlantı kurulsa bile içerik kullanılamaz. Yapılan alıntılar için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca yasal işlem uygulanacaktır.

Bu yazı toplam 38558 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim