• BIST 1.391
  • Altın 500,217
  • Dolar 8,7180
  • Euro 10,3510
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 20 °C

OHSAD Kurultay toplantı notları

Medikal Muhasebe Köşesi

Dr. Reşat BAHAT – OHSAD Başkanı

-Sağlık hizmetlerinin %25’inin özel SHS’nda verildiğini,

-SUT fiyatlarının düşük olduğunu, bundan dolayı zarar edildiğini,

-İhtiyaç ve beklentiler değiştiği için, sağlık modellerimizin reformlaştırılması gerektiğini,

-Özel hastanelerin %20’sinin kapandığını,

-Kurumların değil, işin fiyatlandırılması gerektiğini, yani fiyatların kurum tiplerine göre değil, hizmeti sunan hekimin özelliklerine ve ünvanına göre fiyatlandırılaması gerektiğini,

-SGK’nın sağlığa yapması gereken yatırımların belli bir bölümünü eğitim finansmanına ayırdığını, eğitim finansmanının SGK’nın işi olmadığını, ancak söz konusu eğitim finansmanının nereden sağlanacağının çözümü bulunmadan, SGK’nın da finansmanı durdurması halinde, eğitimin de sıkıntıya gireceğini, çözüm aranması halinde, eğitim finansmanının ne şekilde sağlanabileceğine yönelik çözümün bulunabileceğini,

-Asimetrik rekabete müsaade edildiği, bundan dolayı hekimlerin becerilerini kullanamadıklarını,

-Üretilen işin karşılığı olan 100.000.000 TL’nin emeklilik için aktarıldığını,

-Sağlık harcamalarının %5,4’e gerilediğini, sağlığa harcanan paranın kişi başı 500 doların altına düştüğünü,

-200’e yakın hastanenin sadece başhekim kadrosu alabildiğini,

-11 yıldır SUT fiyatlarının arttırılmadığını,

-2005 yılında SGK tarafından, Özel SHS’nın SGK ile sözleşme yapmaları konusunda ikna odalarında rica minnet ikna edildiklerini,

-Hizmetlerin %50’sinden fark alınamadığını, zam ve güncellemelerin de yapılamadığını, vergi, personel ve yatırımın kendilerine ait olduğunu,

-Acil hizmetlerinin %80’inin kamu hastanelerinde verildiğini, 550 kamu hastanesinin acil ünitelerinin durumlarının kötü olduğunu,

-Acil ödemelerinin düşük olduğunu, ödemelerin üç katına kadar arttırılması gerektiğini daha önce de belirttiklerini, ödemeler düşük olduğu için hizmet verilemediğini, bundan dolayı da kamu hastanelerine yüklenildiğini, bu işin konsültasyon ücretleriyle yürütülemeyeceğini,

-Kamu hastanelerinden doktor veya nöbetçi doktor almak istediklerini,

-Özel SHS’na geçmişte kesilmiş olan cezaların affedilmesini beklediklerini, SGK’nın cironun binde birini almadan gitmediğini belirtti.

 

Dr. Mehmet ALTUĞ – Özel Hastaneler Platformu – Yönetim Kurulu Başkanı

-Tüm sektörlerden farklı bir sektör olduğumuzu, insana en acı anında dokunduklarını, hizmeti verirken bu bilinçte olduklarını, ayrıca verilen hizmetin çeşitliliğine bakıldığında, bir çok hizmeti tek bir çatı altında vermenin zorluğunu yaşadıklarını,

-Malzeme, hizmet ve personel çeşitliliği açısından tüm sektörlere göre çok daha maliyetli bir iş yaptıklarını,

-Yüksek yoğunluklu teknoloji kullandıklarını, bundan dolayı yatırım maliyetlerinin çok yüksek olduğunu, tıbbi cihaz sarf ve malzeme fiyatlarının dövize endeksli olarak sürekli artış göstermesinin de farklı bir sorun olarak karşılarına çıktığını,

-Ana gider kalemlerinin personel gideri olduğunu, her yıl en az enflasyon oranında artış yaptıklarını,

-2003 yılından günümüze enflasyonun % 143 arttığını,

-Asgari ücretin işverene olan maliyetinin 2003 yılına göre 5 kat daha fazla olduğunu,

-SUT fiyatlarının uzun yıllardır arttırılmadığını, buna ilave olarak ayaktan muayene paket kapsamının her yıl arttırıldığını,

-SUT fiyatlarının hem nominal, hem de reel olarak düştüünü,

-2015 yılı fiyatlarının 2005 yılı fiyatlarına ulaşması için, mevcut SUT fiyatlarının ortalama % 120 oranında arttırılması gerektiğini,

-2005 ve 2015 yılı SUT fiyatları karşılaştırıldığında, 235 kalemde fiyat düşüşü, 424 kalemde değişme olmadığını, 436 kalemde ise artış olduğunu, ancak 2005 fiyatlarına enflasyon artışı eklendiğinde reel durumun azalış yönünde olduğunu,

-Fiyat düşüşlerinin işlemlerin karşısındaki açıklamalardan, SGK’nın çeşitli ek düzenlemelerinden ve MEDULA’nın fiyat düşürücü etkisinden de kaynaklanabildiğini,

-SGK’lı hastalardan alınan ilave ücret oranının %200 değil, %40 civarında olduğunu, sebebin ise ilave ücret alınamayan alanlar ve rekabet koşulları olduğunu,

-%200 ilave ücret alınabilmesinin 2005 yılı ile kıyaslandığında, ek bir hak olmadığını, aksine bir sınırlama olduğunu,

-Bütçenin uygun olmadığı gerekçe gösterilerek, özel sektöre artış yapılmamasının yanı sıra, Sağlık Bakanlığı Global Bütçesinin her yıl en az %10-20 oranında arttırıldığını,

-Kamunun yaptığı yatırımlardan dolayı ciddi sıkıntılar yaşadıklarını, söz konusu bölgede özel sektörün yatırım yapıp yapmadığına bakılmaksızın kamunun yatırım yaptığını,

-Yükümlülüklerin durmadan arttığını, çok tehlikeli grup, tıbbi atık, evsel atık, sağlıkta kalite sistemi vs, sürekli artan bir çok giderin söz konusu olduğunu,

-Meslek gruplarına göre ölüm oranlarında sağlık sektörünün ilk on meslek grubu arasında yer almamasına rağmen, çok tehlikeli grupta yer almasının doğru olmadığını,

-Sağlık Tesisleri Yönetmeliğinin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması gerektiğini,

-Sağlık Turizmi konusunda Ekonomi Bakanlığının vermiş olduğu teşviklerle ilgili sorunların olmasının yanı sıra, sektöre ciddi bir katkı sağladığını,

-Sağlık Sektörüyle ilgili vize sorununa kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

 

Dr. Seyid KARACA – TOBB Sağlık Meclisi Başkanı

-Verimlilik kavramı, verimlilik türleri, sağlık sisteminin fonksiyonları ve amaçları, sağlık harcamalarında artış ve nedenleri, verimsizlik kaynakları ve israf, etkili ve verimli sağlık sistemleri ile sağlık sistemlerinde değer oluşturma konularında sunum yaptı.

 

Mehmet Selim BAĞLI – SGK Başkanı

-SUT fiyatlarında artış yapılması için Sağlık Komisyonunun toplanacağını, böyle gitmeyeceğinin malum olduğunu,

-Özel SHS’nın da kamu hizmeti sunduklarını,

-Özel SHS’na haber vermeden düzenleme yapmadıklarını, talimatın uzlaşma olması yönünde olduğunu,

-SGK harcamalarının %25’inin, yani 60 milyar TL’nin sağlık harcamaları olduğunu, bu tutardan 8,6 milyar TL’nin Özel SHS’na ödendiğini, özel sektörün mutlaka sahada kalacağını, işin sadece kamuyla yürüyemeyeceğini,

-Yolsuzlukların bütçe üzerinde baskıya sebep olduğunu,

-Bazı mahkemelerin yolsuzluklara rağmen, taraflı kararlar verebildiğini,

-Şimdiye kadar çok fazla sorun çözemediklerini, ancak sorunların çözüleceğini, talimatın bu yönde olduğunu belirtti.

 

Prof. Dr. Eyüp GÜMÜŞ – Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

-Sağlık sektörünün kalkınmasında özel sektörün katkısının büyük olduğunu,

-Uzman doktorların üçte birinin özel sektörde çalıştığını,

-Sadece özel SHS’nın değil, tüm SHS’nın sorunları olduğunu, şu an gündemlerinde üniversite hastanelerinin sorunları olduğunu, üniversite hastanelerinin 4 Milyar TL’ye yakın borçları olduğunu, özellikle işlemlerin SUT fiyatlarının değerlendirildiğini,  söz konusu çalışmanın üç ay içerisinde tamamlanmasının planlandığını,

-Üniversite hastanelerine de global bütçe oluşturulması gerektiğini,

-Üniversite hastanelerinin sorunları çözüldükten sonra, özel sektörün sorunlarının ele alınacağını,

-Erken teşhsin gündeme gelmesi gerektiğini,

-Tüketilen malzemeleri Türkiye olarak üretmemiz gerektiğini, aksi halde sürecin sekteye uğrayacağını,

-Parayı efektif kullandıklarını,

-Akılcı ilaç kullanımı projesinin doğru bir proje olduğunu, örneğin şu an ilaç için ödenen 19 Milyar TL’nin 16 Milyar TL’ye düşürülmesi durumunda, geri kalan 3 Milyar TL’nin hak edişlere ilave edilebileceğini,

-Kamu hastaneleri için malzeme alımlarının katalog üzerinden yapılmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü, alımların ihalesiz olarak yapılacağını ve sektörde güçlü firmaların ortaya çıkacağını,

-1 Milyar TL’lik plazma ürünü satın alınmasına rağmen, Kızılay kanlarının çöpe gittiğini,

-Sezaryen oranlarının büyük bir sorun olduğunu, bu konuda uluslararası kamu oyunda da hesap verdiklerini, bu konuda doğru bir eylem planının hayata geçirileceğini, Yüksek sezaryen oranlarından dolayı yapılan uyarılara rağmen, uygulamanın devam ettirilmesi halinde, önce uyarı, sonra SGK kesintileri, daha sonra da SHS’nun kapatılması cezasının verileceğini, gerekirse normal doğum fiyatının 2-3 kat arttırılmasının da gündeme alınabileceğini,

-Hastanelerde nicelikten çok, niteliğe bakılması gerektiğini,

-Hastanelerin ödüllendirilmesi gerektiğini, klinik kalitenin ön plana çıkarılması amacıyla, gerekirse ödüllendirme metodunun da kullanılabileceğini,

-Şehir Hastaneleriyle özel hastanelerin batırılmasının amaçlanmadığını,

-2018 yılından sonra yeni hastane yapımlarının durdurulacağını,

-90 bin yataklı hastanelerden 55 bininin yenilendiğini, söz konusu 55 bin yatağın ilave yatak olmadığını,

-Türkiye’de sağlık turizminin potansiyeli olduğunu, bunun özel sektörün kabiliyetiyle ortaya çıktığını,

-Sağlık Turizmiyle ilgili Uluslararası Hasta Hizmetleri Başkanlığı kurulacağını, aksi halde sağlık turizmi sürecinin başarılı bir şekilde yönetilemeyeceğini, söz konusu başkanlığın uluslararası sözleşmeler yapacağını, uluslar arası bir yapısının olacağını, yapılacak işlerde Sağlık Bakanlığının garantisi olacağını,

-Sağlık turizmiyle ilgili her hekimin her ameliyatı yapamayacağını, bazı ameliyatları sadece bu konuda akredite olmuş hekimlerin yapabileceğini,

-Sağlık turizmi lokomotifinin özel söktör olacağını, ortak bir fiyatlandırma politikasının olacağını,

-Alt yapısı iyi hazırlanan sorunların devletin üst kademesi tarafından dinlendiğini ve çözülmesi yönünde talimat aldıklarını belirtti.

 

Doç. Dr. Haluk ÖZSARI

2016’dan 2023’e Sağlık ve Verimlilik

► İlkeler

-Hastalık değil, sağlık yönetilmeli,

-Tüm süreçler kişi odaklı hale getirilmeli,

-İyi yönetişim ilkeleri benimsenmeli,

-Cezalandırma yerine; katılımcı, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışı uygulanmalı,

-Mecburi hizmet, tam gün düzenlemesi, SGK ödeme yöntemi, planlama yönetmeliği gibi mevzuat düzenlemeleri verimlilik bakışıyla gözden geçirilmeli,

-Ölçek ekonomisinin getirilerinden azami ölçüde yararlanılmalı,

-Sinerji içinde birlikte çalışabilirlik ilkesine bağlı kalınmalı,

-Kaynak kullanımında ‘’hastalık yönetimi’’ bakışı hakim olmalı,

-Tüm sağlık hizmet alanlarında bütüncül yaklaşımdan taviz verilmemeli,

-Kamu-özel ayrımı yapılmadan, kamu yararı öncelikle gözetilmeli; bu kapsamda mülkiyet ayrımı zihniyetinden uzaklaşılmalı,

-Haksız rekabet koşulları ortadan kaldırılmalı,

-Nicelik değil, niteliği önceleyen yapılanmalar oluşturulmalı,

-Kaliteye odaklanan yeni bir kültür geliştirilmeli,

-Kalite çalışmaları uzun vadeli değerlendirilmeli,

-Performans yönetimi hizmetin niceliğine değil, niteliğine odaklanmalı,

-Mükerrer veri girişleri ortadan kaldırılmalı,

-Yasaklar verimsizlik kaynağı haline gelmemeli,

-Her türlü kaynak kullanımında iş birliklerinin önü açılmalı,

-‘’Sağlık yatırımlarında verimlilik’’ planlamadan başlayarak oluşturulmalı, paylaşılmalı,

► Hizmette Verimlilik

Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri

-Koruyucu ve tedavi edici hizmetler arası bilgi paylaşımı eksikliğinin giderilmesi,

-Aile hekimliğine güven sağlanması ve eğitim yetersizliğinin ortadan kaldırılması,

-Aile hekimliği ve sevk zinciri gibi alanlarda teori ile pratiğin uyumlu hale getirilmesi,

-Uzmanlık eğitimlerindeki yetersiz ve aşırı uzmanlaşma kaynaklı sıkıntıları giderilmesi,

-İnsan kaynakları planlaması ile hizmet sunumundaki uyumsuzluğun giderilmesi,

-Sağlık okuryazarlığının arttırılması,

-Altyapı eksikliklerinin tamamlanması,

Teşhis ve Tedavi

-Performans arttırma amaçlı gereksiz poliklinik/tetkiklerin azaltılması,

-Kışkırtılmış sağlık hizmeti talebinin önüne geçilmesi,

-Tıp eğitiminde felsefi yaklaşıma daha fazla yer verilmesi,

-Bütçeden önleyici programlara kaynak aktarımındaki eksikliğin giderilmesi,

-İyi hekim, erişilebilir sağlık hizmeti, iyi sağlık kurumlarıyla verimliliğin sağlanması,

-SUT fiyatlarının baskılanmasının yol açtığı verimsizliğin önüne geçilmesi,

-Malpraktis endişesinin tetkik bazlı işlemleri arttırmasının önlenmesi,

-Adil ödeme modelinin geliştirilmesi,

-Klinik rehberlerin oluşturulması ve uygulanması,

-Gereksiz antibiyotik kullanımı gibi maliyet artışlarının önlenmesi,

-İnsan kaynağının verimsiz kullanımının önüne geçilmesi,

-Sağlık yönetimi eğitimi veren kurumların desteklenmesi,

-Hekime başvuru sıklığının doğru analiz edilmesi,

-Veri madenciliğine daha fazla önem verilmesi,

-Her yerde/her zaman hizmet anlayışında sadeleştirme ile savurganlığın önlenmesi,

-Tıbbi cihaz, ilaç ve tedavilerde; işlemin yapıldığı yere göre farklı ödemelerin yol açtığı verimsizliğin giderilmesi,

-Kısa vadede maliyetleri düşürme çabalarının orta ve uzun vadede doğurabileceği tersine sonuçlara müdahalede bulunulması,

Yaşlılık, Rehabilitasyon ve Kronik Hastalıklar

-%12’si diyabet ve bağlı komplikasyonlarına yapılan geri ödemelerin yönetiminde bu günden önlem alınması,

-Diyabet okulu gibi yaklaşımların kronik hastalıkların yönetiminde kullanılması,

-Sağlık koçluğu gibi uygulamalarla %40’a varan verimlilik artışının dikkate alınması,

-Cerrahi işlemlerden sonra yapılması gereken destek rehabilitasyonun geri ödeme kapsamında olması,

-Verimsizliği arttıran aşırı branşlaşmanın engellenmesi,

-Kalite kriterlerinin geri ödeme de dahil olmak üzereuygulanması,

-Palyatif bakımın daha fazla desteklenmesi,

-Geriatri merkezlerinin yaygınlaştırılması,

-İşe değil, kuruma para ödeme yaklaşımı ile sağlık çalışanının ve teknolojisinin sadece belli yerlerde olma mecburiyetinin kaldırılması,

► Eğitimde Verimlilik

-Sağlık insan gücü planlaması konusunun eğitim ve istihdam politikalarıyla uyumluluğun sağlanması,

-Hekimlerle ilgili yeterlilik (board) sınavlarının yaygınlaştırılması,

-Eğitimde de ‘’Mükemmeliyet Merkezleri’’ yaklaşımının arttırılması,

-Bilgi ve beceri düzeyinde yetkilendirme süreçleri geliştirilmesi ve kurumsallaştırılması,

-Eğitimin maliyetinin SGK tarafından ödenmemesi,

-Afiliasyonların kapsamının genişletilmesi ve yaygınlaştırılması,

► Araştırmada Verimlilik

-Yerinde sağlık hizmeti, mobil sağlık hizmeti, giyilebilir teknolojiler gibi yeni uygulamalara alan oluşturulması,

-Ar-Ge ve pilot projelerin desteklenmesi,

-Araştırmalarda iş birliklerinin teşviki amacıyla ilgili tarafların katılım mekanizmaları ve mevzuat altyapısının güçlendirilmesi,

-Özel sektörün de yayın/araştırma yapmasının özendirilmesi,

-Tıp dışı disiplinlerle yeni araştırmaların planlanmasının teşvik edilmesi,

-Türkiye Sağlık Enstitüleri gibi ilgili kamu kaynaklarına ulaşımın önünün açılması,

 

Prof. Dr. Melih BULUT – SASDER Başkanı

Sağlık Kuruluşlarında Verimlilik

İnsan Kaynakları

-Uzman hekimlerin kamuyla ortak çalışma modeli kurulması,

-Nöbetçi doktorlarda da afiliasyon modeline benzer bir model geliştirilmesi,

-İş Güvenliği mevzuatının doğurduğu verimsizliklerin giderilmesi; sağlık tesislerinin ‘’çok tehlikeli işler’’ grubunda yer almasının oluşturduğu sıkıntıların dikkate alınması ve mevzuatın tekrar değerlendirilmesi,

-Branş ve kurum bazlı performans iş ve işlemlerinin tanımlanması,

-İnovasyonun desteklenmesi,

-Yalın, 6 Sigma gibi yaklaşımlarla süreçlerde sadeleştirmelere gidilmesi,

-Motivasyon için sadece astların değil, üst yöneticilerin de motive edilmesi,

-Özel sektör çalışanlarına güven eksikliğinin giderilmesi,

-Sağlık insan gücü tahsisat verimliliğinin bölge/kurum/meslek açısından sağlanması,

-Özel sektörde diğer alanların kullandığı insan kaynakları yöntemlerinin sağlık sektöründe de kullanılmasının teşvik edilmesi,

Bilişim Teknolojisi

-Doğru performans göstergelerinin geliştirilerek izlenmesi,

-Sadece faturalama odaklı olmak yerine, tıbbi odaklı süreçlere geçilmesi, bu kapsamda tıbbi cihaz yönetiminde de analitik zeka ve karar destek sistemlerine kavuşturulması,

-Hasta profilinin giderek teknoloji-hakim hale gelmesi nedeniyle hastalara dijital platformlarla dokunan sistemlerin göz önüne alınması,

-Kamunun aynı verileri farklı kurumlardan istemesinin önlenmesi ve veri paylaşımının sağlanması,

-Birlikte çalışılabilirliğin ve bilgi sistemlerinin birbiriyle konuşabilmesinin sağlanması,

Finansman

-Tahsis ve teknik verimliliğin öne çıkarılması,

-Az girdi ile daha fazla çıktı sağlayacak alanlara öncelikle kaynak ayrılması,

-Risklerin dağıtılması,

-Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının özendirilmesi,

-Sağlık Turizminde uluslararası markalaşma faaliyetlerine yoğunlaşılması,

-Sadece ciroya değil, gider yönetimine de ağırlık verilmesinin teşviki,

-10 yıldır artmayan SUT fiyatlarının TEFE/TÜFE gibi sabit bir endekse bağlanması,

-Maliyetlere ve kıyaslamaya önem verilmeli,

-Kaliteli ve iyi yetişmiş sağlık insan gücü kullanımının özendirilmesi,

-Vergi ve prim teşvikleriyle finansman sisteminin revize edilmesi,

-Kurumsal ve bireysel performans göstergelerinin güncellenerek uygulanması,

-Yoğun Bakım tanımına uygun yapılanmaya geçilmesi, gerekli ara mekanizmalar ve yapılanmaların oluşturulması,

-İnovasyona yönelik gerekirse tüketilecek bütçe kalemi tahsisi,

-Satın alma, stok, depo faaliyetlerinde verimliliğin arttırılmasının teşviki,

-Akıllı bina, yeşil hastane, tesis yönetimi, enerji verimliliğinin desteklenmesi,

-İlaç ve malzeme kullanımında verimliliğe daha fazla önem verilmesi,

Pazarlama

-Tanıtımda yasaklama yerine, bilgilendirmeye yönelik kuralların getirilmesi,

-Sosyal medya pazarlamasının daha verimli kullanılmasının teşviki,

Yatırım

-Kamudan ve planlamadan başlayarak, her türlü sağlık yatırımında verimlilik ve performans göstergelerinin oluşturulması ve kamuoyu ile paylaşılması

 

Süleyman YILMAZ – Pendik Şifa Hastanesi

-Sık sık mevzuat değişikliği olmaması gerektiğini,

-Hekimlerin kamudan özele geçmemesi için devletin bir takım önlemler aldığını, ancak bu konuda amacına ulaşamadığını,

-Ruhsata Esas denetimlerin her yıl yapılmaması gerektiğini,

-Eski yönetmeliğe göre kurulmuş laboratuvarların yeni yönetmeliğe ayak uyduramadığını,

-Yönetmeliklerin yorumlara mahal bırakmayacak şekilde ihtiyaçlara göre hazırlanması gerektiğini belirtti.

 

Op .Dr. Ayhan ARSLAN – OPTİMED Hastanesi

Küçük ve Orta Ölçekli Sağlık Kuruluşlarının Geleceği

- Değişen dünyada küçük işletmelerin önemi, neden var olmaları gerektiği, devletten beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar,

- Sağlık hizmeti veren kurumların temel misyonu, bu misyonun gerçekleştirilebilmek için odaklanılan boyutlar (küresel trendler),

- Kamu-özel yaklaşımı,

- Hasta odaklı hizmete odaklanılması,

- Toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesi,

- Sağlık Bakanlığı ve SGK ile ilgili gelecek kaygılar ve beklentiler,

- Tıp Merkezlerinin %80’inin hala C tipi olduğunu,

- 2008’den bu yana sabit gelirlerin enflasyona göre 100’den 50’ye düştüğü, maliyetlerin ise, 100’den 200’e yükseldiğini,

- Genel sağlık harcamaları,

- Acil servistesunulan hizmetlerin fatura edilememe sorunu,

- Cezalardaki orantısızlıkların giderilmesi gerektiği,

- Tıp Merkezlerinin muayene ücretlerinin özel hastane muayene ücretlerine göre düşük olduğu, bunun doğru olmadığını,

- Semt poliklinik ücretleri tıp ve dal merkezi fiyatlarına indirilmesi veya tıp merkezleri fiyatları vakıf üniversite fiyatlarına çekilmesi gerektiği,

- Tıp Merkezlerinden poliklinik paket ücretlerinin hastanelere göre %20-25 daha az olduğu halde, katılım bedelinin aynı tutulduğunu,

- İlave ücret üst sınınsının olmaması gerektiğini belirtti.

 

Dr. Orhan KOÇ – SGK Başkan Yardımcısı

-Sağlık planlamasının kamu, üniversite ve özel olmak üzere, tüm sektörü içine alacak şekilde yapılması gerektiğini,

-İnsan kaynaklarının da, cihazların da, tüm ilin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğini ve bu makro plana uyulması gerektiğini, birbirinden bağımsız çok plan olmaması gerektiğini,

-Poliklinikler dahil olmak üzere, tüm SHS’nın rollerinin iyi planlanması gerektiğini,

-Herkesin insan kaynakları planlamasını bilmesi ve ne zaman faydalanabileceğini bilmesi gerektiğini,

-Kimin nereye sevk edileceğinin bilinmesi, hastaların ortada kalmaması gerektiğini,

-Eğitim için ayrı bir bütçe yapılacağını, global bütçeden sadece sağlık hizmetlerinin ödeneceğini, SGK’nın eğitimi finanse etmeyeceğini,

-SGK’nın her KVC merkezi açanla sözleşme yapmak zorunda olmadığını belirtti.

SORU (Dr.Feza ŞEN): SGK C tipi tıp merkezleriyle sözleşme imzalamamayı düşünüyor mu?

CEVAP: Böyle bir karar yok. Biz hizmeti finanse etmeliyiz, kurumu değil. Sözleşme yapılmayan SHS var, ancak bu onların A, B veya C olmalarıyla alakalı bir durum değil. Ancak ileride hizmet rollerine göre ayrıştırma yapılmalıdır.

SORU (Haliç Hospital): Laboratuvarlarda m2 zorunluluğu kalkacak mı?

CEVAP (Dr.Ömer Faruk ERBAY): Resmi Gazete kararı ile 31 Aralık 2016 tarihine ertelendi. Tartışarak ortak bir karara varabilmemiz için, süreyi uzattık.

SORU: Aile Hekimliği hayata geçirilince, sevk zinciri olacak mı?

CEVAP (Dr.Orhan KOÇ): Tıp Merkezlerinden tabii ki hizmet almaya devam edeceğiz, ancak herkesin hizmet rolü belli olmalıdır.

ÖNERİ: Dosya incelemelerinde net bir standart olmalıdır.

CEVAP: Katılıyoruz. Sağlık Bakanlığı bir algoritma yapsa, biz de SGK olarak bu algoritmaya uysak iyi olur. Süreçlerin iyi tanımlanması gerekir. Algoritmayı yapmak kolay, ancak alt yapıyı oluşturmak zor. Düşünün ki gece acile apandisit şüphesiyle bir hasta geliyor, bu hastaya 24 saat uzman hekimce bakılacak bir USG hizmeti verilebiliyor mu? Yok. Direk tomografi isteniyor. Onu da kendi değerlendiriyor. Dolayısıyla alt yapının da buna müsait olması gerekir.

 

Dr. Ömer Faruk ERBAY – S.B. Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı

-Denetim Değerlendirme Biriminin denetimlerde sadece resmi çekmesi gerektiğini, olur veya olmaz yorumları yapmamaları gerektiğini, sağlık hizmet sunucularıyla polemiğe girmemeleri gerektiğini, kapının boyunu yazmalarını, ancak olur veya olmaz dememeleri gerektiğini, kendi fikrine göre 110 cm olması gereken bir kapının 109 cm olmasının sorun olmadığını, ancak bu standartların da yönetmeliklerle belirlenmek zorunda olduğunu, aksi halde 45 cm’lik bir alana da kapı diyebilecek sağlık kuruluşları olabileceğini,

-Örneğin 48 yeni doğan yoğun bakım yatağı isteyen kuruluşlara yatak doluluk oranlarını işaret ettiklerini, bunun sağlandığını, ancak 48 yeni doğan yatağı için kaç doktor ve sağlık personeli çalıştırılması gerektiğinin hesabının yapılmadığını,

-Yandal uzmanlık sayılarının kamuda yetersiz olduğunu, dolayısıyla eğitim kurumlarında ancak yeterli sayıda hekim olması halinde, özelde çalışma izni verebileceklerini (örneğin Onkolojik Genel Cerrahi uzmanı),

-Cerrahi listede olmayan bir kodun Tıp Merkezlerince faturalanmasından dolayı (inguinal herni) SGK’nın ceza kesmemesi gerektiğini, SGK’nın ameliyatları teknik açıdan (sağ, sol, greftli vs) ayırabileceğini, ancak cerrahi listede esas alınması gereken hususun ameliyatın adı olması gerektiğini, zaman içerisinde tekniklerin değişebildiğini, buna göre yeni SUT kodları eklenebildiğini, dolayısıyla çözümün cerrahi listede kod olmadan, sadece ameliyat adı olması gerektiğini,

Özel Sağlık Kuruluşlarıyla ilgili Temel Mevzuat

-Hususi Hastaneler Kanunu

-Özel Hastaneler Tüzüğü

-Özel Hastaneler Yönetmeliği

-Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

-Yoğun Bakım Tebliğ

-Tıbbi Laboratuvar Yönetmeliğ

-ÜYTE Merkezi Yönetmeliğ

-Diyaliz Yönetmeliğ

-Ağız Diş Sağlığı Yönetmeliğ ve diğer

 

Kurum Sayısı

Özel Hastaneler: 554 (%37)

Üniversite Hastaneleri: 69 (%5)

Kamu Hastaneleri: 874 (%58)

Özel Hastane ve Tıp Merkezlerinin Bölgelere Göre Dağılımı

Marmara Bölgesi

Özel Hastane: 227

Tıp Merkezi: 310

Ege Bölgesi

Özel Hastane: 64

Tıp Merkezi: 130

Akdeniz Bölgesi

Özel Hastane:83

Tıp Merkezi:76

Karadeniz Bölgesi

Özel Hastane:33

Tıp Merkezi:39

İç Anadolu Bölgesi

Özel Hastane:81

Tıp Merkezi:100

Doğu Anadolu Bölgesi

Özel Hastane:23

Tıp Merkezi:19

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Özel Hastane: 44

Tıp Merkezi: 80

 

Yıllara Göre Hekim Sayısı Artış Oranları

2002     Artış Oranı         2008      Artış Oranı         2015     

Kamu   57291    %10                       63536    %9                         69416

Özel      11766    %92                       22598    %20                       27272

Ünv       19568    %22                       23973    %21                       29081

 

Özel Hastanelerde Ön İzin

Kurum Tipi                                                       Kurum Sayısı                     Yatak Kapasitesi

Tıp Merkezinden Dönüşüm Ön İzni                               55                                          4125

Taşınma Ön İzni                                                          21                                          1387

Diğer Ön İzin                                                               31                                          3798

TOPLAM ÖN İZİN                                                     107                                        9310

 

Tıp Merkezleri

11.07.2013 tarih ve 28704 sayılı resmi gazetede yayımlanan ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruluşları hakkında yönetmelikte yapılan değişiklikle tıp merkezleri A, B ve C tipi olarak sınıflandırılmıştır.

Kurum Tipi         Faal                       Ön İzin Alan

A Tipi                    113                        35

B Tipi                     54                           17

C Tipi                     583                        -

TOPLAM              750                        52

 

Mimari Proje İnceleme Sürecinde Karşılaşılan Temel Problemler

-Ruhsata esas proje ve proje inceleme raporunun düzenlendiği eksiklik bildirilen projenin Bakanlığa gönderilmemesi,

-Özel Hastaneler Yönetmeliğ 10. Maddenin son fıkrasının İl Sağlık Müdürlüklerince projeler üzerinde uygulanamaması,

-Hastane talebi ve projeler arasında uyumsuzlukların bulunması,

-Bakanlıkta görüşmeye gelen hastane temsilcilerin mevzuata hakim olmamaları

 

Faaliyet Sürecinde Karşılaşılan Temel Problemler

-Yönetmelikler, Dağıtımlı Yazılar ve Planlama ve İstihdam Komisyonunun kararlarında belirtilen hususların Bakanlığa tekrar sorulması,

-Branş ve becayiş taleplerine riayet edilmemesi,

-Özel Sağlık Kuruluşlarının İl Sağlık Müdürlüklerini atlayarak Bakanlığa başvuru yapmaları,

-Verilen kadroların aktif kullanılmaması,

 

Fatih TAN – TİTCK Başkan Yardımcısı

Tıbbi cihazlarla ilgili mevzuat, tıbbi cihazların serbest dolaşımı, ithalat denetimlerinden bahsetti. Yapılan denetimler sonucunda 1274 adet sahte stent yakalandığını, yapılan ürün grubu denetimlerinde kanüllerin %50’ye yakınının uygunsuz bulunduğunu belirtti. Tıbbi cihaz uyarı formlarının kullanılması gerektiğini, olumsuz olay bildirimlerinin yapılması gerektiğini, olumsuz olay kapsamında değerlendirilmeyen uygunsuz bildirimlerin olduğunu, güvensiz ürünler listesinin SHS’nca kontrol edilmesi gerektiğini, WEB sitesinde yayınlanmasına rağmen, güvensiz ürünlerin kullanılabildiğini belirtti.

Denetim anlayışlarının cezalandırıcı değil, rehberlik edici, eğitici ve standarları yükseltmeye yönelik olduğunu belirtti.

Fatih.tan@titck.gov.tr   (0312) 218 30 25

 

Büşra KOPMAZ ve Mehmet KILIÇKAYA (Sağlık Uzman Yardımcıları)

Özel hastane web sitelerinin sağlık turizmi kapsamında analizi konulu bir sunum gerçekleştirildi. Web sitelerinin sadece %18,7’sinin akredite olduğu, %53,1’inde yabancı dil seçeneğinin olmadığı, %11,3’ünde uluslararası sağlık hizmetleri ve sağlık turizmine yönelik bilgiye yer verildiği, %29,4’ünün sosyal medyayı kullanmadığı, %3,7’sinin mobil uygulaması olduğu, %10,6’sında sitenin son güncelleme tarihinin yer aldığı, %31,9’unda ilgili diğer sitelere bağlantı bulunduğu, hiç birinde Sağlık Bakanlığı’nın web sitesine bağlantı linkinin olmadığı, %4,4’ünde hastanede bulunan kütüphane ve web sitesinde yer alan e-kütüphane bilgisine yer verildiği, hiç birinde engellilerin kullanımına ilişkin bilgi bulunmadığı belirtildi.

busra.kopmaz@saglik.gov.tr     mehmet.kilickaya@saglik.gov.tr 

 

Fatih TÜRKMEN – Kalkınma Bakanlığı

-25 kalkınma programından üçünün sağlıkla ilgili olduğunu, bunların Sağlıklı Yaşam Programı, Sağlık Turizmi Programı ve Sağlık Endüstrisi Programı olduğunu,

-Kan ürünlerinin (Plazma) Türkiye’de üretilmesinin planlandığını,

-Sağlık Turizminin 2023’te 20 Milyar dolara ulaşacağını düşündüklerini,

-2019 yılına kadar ilave 15-20 bin yatak gerektiğini,

-Üniversite Hastaneleri için 800 Milyon TL’lik bir ödenek tahsis edileceğini,

-Şehir hastanelerinin ihtiyacı olan tıbbi cihazların %20’sinin yerli olmak zorunda olduğunu,

-Birtakım alt yapı sorunlarının olduğunu belirtti.

 

Uğur GENÇ – Memorial Sağlık Grubu

-Sağlık Sektörünün Potansiyeli,

-Global Yatırımcıların Dikkat Ettiği Noktalar,

-Glabal Yatırımcıların Türkiye Serüveni,

-Haksız Rekabet

 

Temeli Güçlü Türk Sağlık Sektörü Hızlı Büyüme Potansiyeline Sahiptir.

-Şu an 79 milyon olan nüfusumuzun artıyor olması,

-Daha da hızlı artan 40+ üstü nüfus ve onun getireceği ek sağlık harcamaları,

-Kişi başına düşen sağlık harcamamızın kıyasla düşük olması ve artacak GSMH ile birim sağlık harcamalarını da artıracak olması beklentisi,

-Harcanabilir Gelir’deki artış eğilimi,

-Sektördeki göreceli az yatırım oranı,

-Çok hızlı büyümese de artan özel sağlık sigortalı sayısı ve tamamlayıcı sigortaya bağlanan umuylar,

-Kaliteli hizmet ve coğrafik avantajların getirdiği artan sağlık turizmi potansiyeli,

-Gelişen teknoloji ile daha erken yapılan teşhisler ve daha iyi tedavi imkanları,

-Yeme alışkanlıkları ve hareketsiz yaşam tarzı.

 

Global Yatırımcılar Yatırım Yapacakları Ülkeyi Farklı Boyutlardan Çok Dikkatli İncelemektedirler.

► Ülkeye ilişkin demografik kriterler

-Pazarın büyüklüğü ve potansiyeli,

-Global yatırımcıya bakış açısı,

-Altyapı (Ulaşım, enerji, …)

► Ülkeye ilişkin kurumsallık kriterleri

-Hukukun üstünlüğü ve şeffaflık,

-Politik istikrar,

-Yatırım teşvikleri,

-İnsan kaynağı ve eğitim seviyesi

► Ülkeye ilişkin ekonomik kriterler

-Ekonomik istikrar,

-Büyüme oranı,

-Ülkenin tüketim alışkanlıkları,

-Enflasyon ve kur riski,

-Vergi kuralları ve vergi istikrarı,

-Kaynakların bulunulurluğu ve devlete bağımlılık,

-Halka açılma kolaylığı

 

Global yatırımcılar ortak olacakları şirketleri didik didik araştırmaktadırlar.

► Şirkete ilişkin kriterler

-Ekonomik durumu ve karlılığı (FAVÖK marjı, Pazar payı)

-Finansal sürdürülebilirlik,

-Büyüme potansiyeli,

-Ortağın güvenilir olması,

-Şirket yönetiminin kalitesi,

-Geçmişin vergisel ve hukuksal riskleri,

-Kurumsallık seviyesi,

-Rekabetteki konumu,

-İşlem büyüklüğü,

-Borç-Sermaye yapısı,

-Çıkış stratejisinin varlığı

 

Haksız veya haklı rekabetle savaşmak yerine, sinerji ile insanımızı sağlıklı kılmak için hep beraber çalışmalıyız.

► Devlet hastaneleri ve üniversitelerle rekabet

-Yoğun bir rekabet olmasa da rekabet şartları çok farklı

♦ Fiziksel şartlar-denetim,

♦ Planlama-özellikli branşlar, kadrolar, organ nakli,

♦ Bazı işlemlerin ve uygulamaların ödenmemesi,

♦ Finansal şartlar ve sürdürülebilirlik,

♦ Afiliasyon-eğitim pazarı

► Özel sektörün kendi içinde rekabet

-Fiyat rekabeti-kalitede rekabet az,

-Doktor ve insan kaynağı rekabeti,

-Kayıt dışı ekonomi,

-Pazarlama rekabeti-Koordinatör (Simsarlık) Müessesesi,

► Global Rekabet-Sağlık Turizmi

-Almanya, İsrail, Hindistan, Tayland

-Kalite ile fark yaratılmalı, fiyat ile değil,

-Türkiye markası yaratılmalı,

-Devlet desteği verilmeli,

-Ülkeye girişin kolaylaştırılması gerekir

Stratejinin önemli olduğunu, ancak işi hayata geçirmenin her şey olduğunu, ayrıca insanların ne söylediklerinin ve ne yaptıklarının unutulduğunu, ancak ne hissettirdiklerinin unutulmadığını belirtti.

 

Ufuk EREN – Volitan Consulting

-21. Yüzyılın yükselen gücünün sağlık sektörü olacağını,

-Dünyada sağlık harcamalarının katlanarak arttığını,

-Hasta merkezli sağlık hizmetlerine dönüşümün olduğunu,

-Sağlık sektörünün geleceğini şekillendiren bazı etkenleri;

-Bilinçlenen hasta profili, artan talep ve sağlık hizmetlerinin satın alınabilirliği sağlık hizmetleri tüketimini yönlendirmekte,

-Sağlık hizmetleri sunumunda teknoloji kullanımının daha aktif hale gelmesi, operasyonları ve altyapıyı yeniden şekillendirmekte,

-Yeni tedavi yöntemleri ortaya çıkmakta ve hizmet sunumundaki çeşitlilik artmakta,

-Yaşlanan dünya nüfusunun ihtiyaçları artmakta ve sağlık hizmetleri sunumunda yükselen maliyetleri dengeleme gerekliliği ortaya çıkmakta,

-Gelişmiş ülkelerde konsolidasyona gidilmekte ve uluslararası büyüme/yatırım fırsatları değerlendirilmekte.

-Küresel sağlıkta birleşme ve satın almaların olduğunu, 2015 yılında küresel sağlık alanında 39 milyar doları değerinde 747 işlem gerçekleştiğini,

-Türkiye’de sağlık sektöründe birleşme ve satın almaların 2015 yılında 137 milyon dolar değerinde 16 işlem gerçekleştiğini, bu 16 işlemden 1 tanesinin biyomedikal, 1 tanesinin OTC, 2 tanesinin hastane, 5 tanesinin ilaç, 7 tanesinin de medikal ekipman sektörlerinde gerçekleştiğini belirtti.

-Büyüyen sağlık sektörüne yerli/yabancı stratejik ve finansal yatırımcıların ilgisinin artmakta olduğunu,

Stratejik Yatırımcılar

-Uzun vadeli ortaklık,

-Çoğunluk hisse sahipliği tercih sebebi,

-Çıkış esaslı olmayan ortaklık,

-Konjonktürel/Kültürel nedenlere bağlı çıkış

Amaç: Stratejik ortakla sinerji yaratmak, finansal gücünden ve bilgi birikiminden fadalanmaktır.

Finansal Yatırımcılar

-Kısa-orta vadeli ortaklık,

-Azınlık/Çoğunluk hisse sahipliği,

-Genel çıkş süresi 3-7 yıl

Amaç: Planlanan yatırımları gerçekleştirebilmek, karlılığı arttırabilmek ve büyüme potansiyelini realize etme yolunda kaynak yaratmaktır.

 

Türkiye Sağlık Sektöründe Pozitif Trendler (Yatırımcıların gözünde Türkiye)

-Bölge ülkelerine göre daha kaliteli sağlık hizmetlerinin sunulması,

-Kişi başı sağlık harcaması ve sunulan hizmetlerden memnuniyet düzeyinin, aynı gelir düzeyine sahip ülkelere göre 3 kat fazla olması,

-Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) başta olmak üzere, sağlık alanında gerçekleştirilen reformların başarısı,

-Sağlık turizminin devlet politikası haline gelmesi,

-Yeterli düzeyde teknik bilgiye sahip olan Türk şirketlerin yurtdışındaki yatırım fırsatları ile daha çok ilgilenmeye başlaması.

Yatırımcıların Türkiye’de Dikkat Ettiği Noktalar

-Coğrafi ve siyasi risk,

-Kur riski,

-Kurumsallaşma ve Yönetişim,

-Gayri remi gelir ve gider,

-Global ekonomik gelişmeler,

-Doğru iş planı

Global Rekabet Ortamında Ortaklık Planlayan Şirketlerin Yol Haritası (Şirketlerin stratejik ve finansal yatırımcıya ulaşabilmesi için…)

-Kurumsallaşma,

-Profesyonel yönetim,

-Şeffaflık,

-Büyüme,

-Uzun dönemli planlama

 

Serkan TARMUR – PWC

Büyüme Stratejileri

Organik Büyüme

-Kapasite artırımı ve tesis yatırımı,

-Yeni coğrafyalara açılma,

-Ar-Ge ve pazarlama yatırımları,

-Hizmet portföyünün genişletilmesi,

-Müşteri ilişkilerinin sistematik yönetimi,

-Teknolojinin aktif kullanımı.

İnorganik Büyüme

-Satın alma ve birleşmeler

Diğer

-Küresel trendlerin sağlık sektöründe beklenen fonlama ihtiyacını arttırdığını,

-Sağlığın özelikle finansman kısmında kamunun rolünün dünya genelinde büyüdüğünü,

-Harcamalardaki artışın büyük bir kısmının küresel dev trendlerle tetiklendiğini,

-Kamu-Özel işbirliğinin; kamunun finansman ve hizmet yapısındaki yükünü hafifletmeyi hedeflediğini,

-Yeni dinamiklerin sektörü kişiye özel tedavilere ve önleyici hizmetlere yönelttiğini,

-Paydaşların beklentilerini karşılayabilmek için, dijital ve teknolojik dönüşümün şart olduğunu belirtti

Sağlık Hizmet Sunucularında Dönüşümün 5 Temel Dinamiği

-Stratejimiz Pazar dinamiklerine uygun mu?

-Stratejik yetkinliklerimiz operasyona yayıldı mı?

-İş süreçlerimiz etkin ve verimli mi?

-Yetkin insan kaynağımızı nasıl oluşturabiliriz?

-Teknolojik altyapımız öncü ve yenilikçi mi? Büyümeyi destekliyor mu?

 

Ortaklığın temel dinamiklerinin; başarılı geçmiş performansı, büyüme odaklı iş planı ve profesyonel yönetim takımı olduğunu belirtti.

 

Hale Özsoy BIYIKLI – TURKVEN

Sektördeki Zorluklar

-Eleman yetersizliği

-Hastane yatırım kararının büyüklüğü ve uzun geri dönüş süreleri sebebiyle hata payına yer olmaması,

-Büyüme finansmanı ve gelirler arasındaki fx farkı,

-Sağlık sigortası penetrasyonunun düşüklüğü,

-Türkiye’nin yabancı hasta turizminden hak ettiği payı alamaması

İleriye Bakış

-Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

-Artan rekabet/özel müşteri uygulamaları

-Uzmanlık Merkezleri

-PPP Projeleri – Kamudan artan rekabet

 

Yelda Ulu COLİN – GE Healthcare Ülke Müdürü

-Sağlıkta kapsamlı bir değişim gerektiğini,

-Değer yaratan sağlık hizmetlerine yönelik ihtiyacın arttığını,

-Demografik değişimlerin, kamu ve özel sektörün işbirliği ihtiyacını kuvvetlendirdiğini,

-Sağlık hizmetlerinin erişilebilirliğinin ve mobilitesinin arttığını,

-Biyolojik ilaç satışlarının pazardaki oranının artacağının tahmin edildiğini,

-Yanlış tanı konulan hastaların %35’inin işbirliği ve hasta kayıtlarına erişim eksikliğinden kaynaklandığını belirtti.

Selim BENER – K.H.K. Finansal Analiz Daire Başkanı

-Tıbbi malzemelerin fiyatlandırma süreçlerinden,

-Yanlış eşleştirmeden dolayı firmalardan ve müteselsilen SHS’ndan tahsil edildiği için, ürünlerin firmalardan alınırken gerekli önlemlerin alınmasının ödem arz ettiğini,

-SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmadığını ve 01.07.2015 tarihi itibariyle SUT kodsuz malzemelerin ödenmediğini,

-Bedeli Kurumca karşılanmayan işlemlere ait tıbbi malzeme bedellerinin Kurumca karşılanmadığını,

-Sadece 3. Basamak hastanelerce yapılması halinde bedeli karşılanan işlemlerin diğer basamak hastanelerde yapılması halinde bedellerinin Kurumca karşılanmadığını,

-Kısıtlamalara dikkat edilmesi gerektiğini, bunların; SUT kodsuz, işlemin SUT’ta olmaması, basamak kısıtı olması, tesis kısıtı olması, hastalık kısıtı olması, uzmanlık dalı kısıtı, endikasyon kısıtı ve değer-skor kısıtı şeklinde kısıtlamalar olduğunu belirtti.

Serdal SERİN – Medical Park Hastaneler Grubu

-Özellikli vakalarda kullanılan bir çok tıbbi malzemenin kullanım hakkının 3. Basamaklara verilmesinin hem sektörü, hem de vatandaşları mağdur ettiğini,

-Tıbbi malzemelerin paket içi / dışı kavramlarının net olmamasının firma ve hastaneleri karşı karşıya getirdiğini,

-Tıbbi malzemelerle ilgili mevzuatın yoruma açık olduğunu ve farklı bölgelerce farklı şekilde yorumlanabildiğini,

-SUT değişiklikleri yapılırken, ilgili değişikliğin hangi amaçla yapıldığının da kısa bir duyuruyla yapılmasının faydalı olacağını, bazen kanun yazıcılarının kendilerinin bile ilgili maddeyi hangi amaçla eklediklerini tam olarak hatırlamayabildiğini,

-250 tıbbi malzemenin sadece 3. Basamaklarda kullanılabildiğini, bunun doğru olmadığını,

-SET kodlu tıbbi malzemelerin komponentlerinin belirsiz olmasının ödeme aşamasında bilinmezliklere yol açtığını,

-Kurumca kuralları belirlenmiş bir malzemenin inceleyiciler tarafından endikasyon gerekçesiyle kesilmesinin sektörü zor durumda bıraktığını,

-Kamu hastanelerinde kullanılan paket dışı malzemelerin kontrolünün zor olduğunu, özel hastanelerde ise, kurul raporuna göre kullanılması gereken malzemelerin örneklemeye düşmemesi durumunda Kurumun eksik uzman çalıştırmasından dolayı gerekli kontrolleri istenilen ölçüde yapamadığı,

-Öneri olarak; tıbbi malzemelerde paket içi/dışı kavramlarının netleştirilmesi gerektiğini, uzman onayı veya konsey raporu gerektiren tıbbi malzemelerde MEDULA aracılığı ile gerekçe, endikasyon ve uzman sayılarının sistem üzerinden yapılması gerektiğini, malzemelerin listeye eklenmesi veya çıkarılması işlemlerinin geriye dönük uygulanmaması ve ayak uydurabilmek adına SHS’na bir süre verilmesi gerektiğini belirtti.

 

Akif Tolga SÖZEN – MASSİAD Başkanı

-Tıbbi cihaz üretici ve tedarikçilerin tıbbi malzemelerin pozitif listeye hızlı bir şekilde tanımlanma talepleri olduğunu,

-SUT bazlı malzeme alan tanımlarının, bilimsel komisyon tarafından taahhüt verilen malzeme ile eşleştirilmeme problemi olduğundan,

-Ani bir kararla SUT eki listelerden çıkarılan malzemelerin bir anda pasif hale getirilmesi sorunu olduğundan,

-MEDŞAHIS sistemi ile hastane yönetimleri bu sistem kapsamında olmayan ürünler (örneğin ayaktan tedavi kapsamındaki ürünler veya işlem puanı/hizmet başı işlem listeleri kapsamındaki ürünler) için bile bu sistemi sorgulamakta ve malzeme teslimi sırasında sorun yaşandığını,

-Sonuç olarak, sürdürülebilir bir sağlık sistemi ve tedarik zinciri için kronikleşmiş sorunlarımızı bir an önce sıkı iş birliği ile çözmemiz gerektiğini belirtti.

 

Metin DEMİR – SEİS Başkanı

-Tıbbi malzeme geri ödeme sisteminin mevcut sorunlarının pozitif listelere malzeme tanımlama sorunu, eşleşme sorunu, geri ödeme süreleri, geri ödeme fiyatları olduğunu,

-Geri ödemeyi etkileyecek olan risklerin ithalata bağımlı bir piyasa yapısının olması, teknolojinin çok hızlı değişmesi, asimetrik bilgi problemi olduğunu,

-Fiyat aralığının genişliği, eksik rekabet piyasasının olması, eşdeğer ürün grubu belirlemenin güçlüğü hususlarının da mevcut sorunlardan olduğunu belirtti.

 

Refik ALTUN – GSS Risk Yönetimi Daire Başkanı

Tesislere Getirilen İlave Tanımlamalar

-Organ ve Doku nakli gerçekleştiren merkezlerin Faaliyet İzin Belgesinde tanımlandıktan sonra, MEDULA Hastane ekranında eşleştirilmesi gerektiğini,

-Merkezlerin, sözleşme yoluyla hizmet alımı gerçekleştirdiği dış merkezlerden hizmet satın alımlarına ait tanımlamaların MEDULA Hastane ekranından tanımlanması gerektiğini,

MEDULA Hastane Sisteminden Yürütülmesi Planlanan Süreçler

-Başvurular, bağlı bulunan Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezine yapılacak, gereksiz yazışmalar ortadan kaldırılacak,

-İşlemlerin tamamlanma süresi azaltılacak

-Ruhsat konularına göre izin verilen SHS’ler tarafından işlemler fatura edilebilecek olup, suiistimal veya sehven yapılan hatalar önlenecektir,

-Özellikle hizmet alımları olmak üzere, inceleyiciler tarafından girilen bilgiler istatistik ekranından görülerek, inceleme işlemlerinin hızlanması sağlanacaktır.

Projeler

-İlaç takip sistemi (Karekod) Tıp Merkezi ve Hastanelerde de uygulamaya alınması,

-Fatura dönemi merkezi kontrol, MEDULA Hastane sistemindeki iş kurallarının kural parametrelerinin faturalandırılmış takipler üzerinden dönemsel olarak kontrol edilmesi (Her faturalandırma döneminde),

-İşyeri hekimlerinin kayıt altına alınması, işyeri hekimlerinin MEDULA Hastane sistemine otomatik olarak İŞ-Katip Programından alınması,

-Risk Modelleme çalışması, sistemsel alarm noktalarının oluşturulması. Standart davranış modelinin belirlenerek standart davranış dışarısına çıkan SHS, hasta, işlem, ilaç, tıbbi malzemelerin tespit edilmesi,

-Ayrıca sözlü olarak yoğun bakım yataklarındaki tanımlamaların aynısını diğer servis yatakları için de yapılacağını belirtti.

LİFEMED TIP MERKEZİ
Mehmet YILMAZ
İdari İşler Müdürü

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Bu yazı toplam 22357 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim