• BIST 9693.46
 • Altın 2496.161
 • Dolar 32.4971
 • Euro 34.5977
 • Ankara 19 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Bursa 20 °C
 • Antalya 19 °C
 • İzmir 17 °C

Sağlık sektörü bağlamında pandemi dönemi tecrübeleri ve normalleşme adımları

Yaşar Genç

Öncelikle herkesin ramazan bayramını tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra sıkıntısız ramazan ve bayramlar yaşarız. Son 3-4 aydır yaşadıklarımız düşünülünce bu iyi dileklere ve temennilere her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Pandemi süreci tüm dünyayı etkilediği gibi bizimde içinde bulunduğumuz ülkemizi ve sağlık sektöründe oldukça farklı ve ciddi anlamda etkiledi ve etkilemeye devam ediyor.

Özel sağlık hizmeti sunucuları bu dönemde ciddi zorluklar ile karşılaştılar. Şunu net olarak söyleyebilirim ki böyle bir duruma hiçbirimiz hazır değildik. Ne yönetimsel nede mali olarak. Tabi bu durum çok doğal. Kimse böyle bir şey olabileceğini düşünemezdi. Dışarıdan bakınca sağlıkla ilgili bir konuda en az etkilenecek sektör hizmet sunucuları olarak düşünülmekte. Ancak işin aslının öyle olmadığını hepimiz biliyoruz.

Bu süreçte sağlık turizmi tamamen sıfırlandı. İç hasta sayıları da zaruri haller dışında durdu. Kurumların ciro kaybı hizmet verdiği kesime, ciro kaynaklarına göre %30 ile %70 oranında düşüş gösterdi. Bu durum zaten karlılığın düşük olduğu ve finansman anlamında zayıf yapıya sahip kurumları oldukça zora soktu.

Ülke ve sektör olarak bu konuda dünya ile kıyaslandığında iyi bir sınav verdiğimiz kanaatindeyim. Bu bizim için çok iyi bir reklam oldu. Bu durum gelecek dönemde sağlık turizmi anlamında ülkemizin yıldızını daha da parlatacak ve gelen hasta sayısını artıracaktır. Yeni dönemde yaşananları fırsata çevirme adına neler yapabileceğimizi detaylı düşünmeli ve buna uygun tedbirler almalıyız.

Bu konuda sektördeki ortak platformlarımız tüm tarafların katılımıyla bir çalıştay düzenlemeli. Bu çalıştayda ilgili tüm taraflar yaşanan tecrübeleri ve zorlukları birbirleriyle paylaşmalı. Çalıştayın sunacağı katkı bir sonraki dönem için paydaşların birbirlerini daha iyi tanımalarını, anlamalarını yaşanabilecek sıkıntıları beraber birlik içinde aşmalarını kolaylaştıracaktır.

Salgın hafiflese hatta azalsa da bir müddet hiçbirşeyin eskisi gibi olmayacağını hepimiz tecrübe ettik. Salgının etkisinin azalması ve sürecin sona ermeye başlaması ile birlikte bizlerin yeni dönemle ilgili bazı tedbirler almamız ve yeni döneme adaptasyon sağlamamız zaruri bir durumdur.

Alınacak tedbir ve uygulamalar bizlerin çalışan ve hasta güvenliğini sağlayarak sayısal ve cirosal olarak pandemi öncesi performansı yakalamamıza ve dahada iyi duruma geçmemize yardımcı olacaktır.

Benim bu dönemde çıkarımlarım;

 • Yaşanan ve yaşanmaya devam eden bu durum şunu gösterdi ki sektörde hizmet sunucuları yanında bu sektöre lojistik sağlayan firma ve üreticilerin de en az onlar kadar önemli olduğunu kanıtladı.

 • Sektör her zaman tüm paydaşları ile bütün olduğunu düşünmeli ve bu paydaşlar belli aralıklarla bir araya gelerek ileri gidebilme adına neler yapılabileceğini tartışmalıdır.

Yeni dönemde hiçbir zaman stabil bir piyasa ve konjoktür olmayacağını düşünerek yönetim organizasyon yapımız ve anlayışımız;

  • Çok daha dinamik,

  • Analiz ve raporlama kabiliyeti güçlü,

  • Hızlı karar alabilen, 

  • Bilgi paylaşımına ve bilgiyi almaya açık,

  • Mali süreçlere önem veren ve mali yapısı güçlü,

  • Planlama yapan ve bunları uygulayabilen

  • Hasta ve çalışan güvenliğini esas alan uygulamalar temelinde,

  • Tüm paydaşlar ile iyi ilişkiler içinde olabilecek yapıda

Oluşturulmalıdır.

Normalleşme ve yeni döneme adaptasyon adına;

 • Öncelikle hastanede pandemi sonrası bu işin tam anlamıyla bitmediğini her an tehlikenin var olduğunu bilmek ve çalışanlarında bu bilinçte olmasını sağlamak,

 • Tüm çalışma alanlarında sosyal mesafeyi muhafaza ederek çalıma kurallarını belirlemek,

 • Özellikle eğitim ve toplantı gibi faaliyetler için yeni kurallar belirlemek, bunları tüm taraflarla paylaşmak,

 • Tüm alanların havalandırmasını azami düzeyde sağlamak.

 • Teknik olarak havalandırma sistemimizin gerekli hijyeni sağlaması adına ek tedbirler almak,

 • Özellikle havalandırma imkânı yeterince olmayan birden fazla kişinin kapalı çalıştığı, sirkülasyonu yoğun alanlar için ortamların hava dezenfeksiyonunu sağlamak adına seyyar sistemleri araştırmak ve buralara konuşlandırmak,

 • Çalışanların hijyen kurallarına uyumunu sağlamak adına eğitimleri sık sık tekrarlamak,

 • Kuralların uygulanıp uygulanmadığını denetlemek adına yöneticilerimizin sürekli gözlem yapmasını ve bu gözlemlerin paylaşımını sağlamak,

 • Bu konuda uygulamaların sahibi olacak sık sık bir araya gelerek denetim ve yeni kurallar belirleyecek bir komite oluşturmak.

 • Bu komitenin çalışmaları ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeyi alışkanlık haline getirmek,

 • Hastalarımıza pandemi sonrasında müdahale kurallarını ve süreçlerini kalıcı hale getirmek, uygulamasını sağlamak,

 • Hastanede özellikle birden fazla giriş varsa mümkün olduğunca kontrol edebileceğimiz sayıda giriş bırakmak,

 • Salgının tekrar olabileceğini öngörerek gerekli lojistik tedbirleri almak,

 • Kritik ürünlerle ilgili stok seviyesini emniyetli düzeyde tutmak,

 • Kritik ürünlerle ilgili alternatifli tedarik kanallarını oluşturmak ve yaşanabilecek sıkıntılara karşılık uzun soluklu anlaşmalar yapmak,

 • Personel işe alımlarında sağlık kontrolleri konusunda çok daha etkin sorgulama ve denetim süreci oluşturmak,

 • Periyodik porter muayenelerinin içerisine Covid-19 testini koyarak rutin hale getirmek,

 • Ameliyat öncesi testlere mutlaka Covid-19 testini koymak,

 • Özellikle hastalar arasında hastalığın geçişini engellemek ve yayılım olmaması adına sürekli eğitim denetim yapmak ve kurallara uyumu sağlamak,

 • Hastalarla ortak kullanılan alanlarla ilgili düzenlemeler yapmak,

 • Asansör, WC, kafeterya, lobi, poliklinik, yemekhane gibi alanların temizlik kontrol süreçlerini sıklaştırmalı ve bu alanlara özel temizlik süreçleri ve yeni kullanım kuralları belirlemek,

 • Mümkün olan tüm alan ve süreçlerde mali olarak bizi zora sokmayacak tek kullanımlık ürün tercihlerine geçmek,

 • Hasta odaları, ameliyathane, yoğun bakım, radyoloji alanları (MR, BT, röntgen, mamografi, ultrason vs.), Kbb koltuğu, göz muayene ve tetkik ünitleri, diş muayene üniti, muayene masaları, gibi hastaların kullandığı alanlarda hasta değişimleri sonrasında temizlik kurallarını yeniden düzenlemeli ve hastalık geçişini önleyici hale getirmek,

 • Hastalarda ortak kullanılan alet ve cihazları hasta değişimlerinde hastalık geçişini önleyici şekilde temizleme ve kullanma kurallarını yeniden belirlemek,

 • Hastaneye gelebilecek tüm ziyaretçilerimizin uyması gereken kurallar belirlemek ve bunları duyurmak.

 • Bu kuralları tüm ziyaretçilere bir şekilde (broşürlerle, görsel afiş veya iletişim kanallarımızla) anlatmak,

 • Özellikle yabancı hasta kabulünde kuralları yeniden belirlemek ve uygulamaya koymak. Bu konuda ilgili tüm taraflarla ortak hareket ederek yürümek.

 • Hastanede yazılı tüm prosedür ve uygulamalar tekrar gözden geçirilerek asgari düzeyde temas, azami düzeyde hijyen kurallarına göre yeniden belirlenmeli.

 • Bu ve buna benzer prosedürleri hazırlamak, yazılı hale getirmek, eğitimini ilgililere vermek ve alanlarda herkesin görebileceği şekilde uygulanır hale getirmek gerekir.

Birinci aşama içeride işleyiş kurallarını belirlemek ve uygulamaktı. İkinci aşamada ise;

 • Tüm bu çalışmalarımızı hastalarımıza duyurmak,

 • Onların bunu görmesini sağlamak ve üst düzey güven tesis etmektir.

Bunu sağladığımız ölçüde hasta girişini artırabiliriz. Hasta girişini artırdıktan sonra içeri giren hastaya kendi alanımızda mekanımızda onların sağlığı için azami tedbirleri aldığımızı, uyguladığımızı ve o bilinçte olduğumuzu göstermeliyiz.

Bu amaçla,

 • Alınan kararların uygulamasını sağlamak ve denetlemek, gerektiğinde iyileştirmeler yapmak,

 • Hasta ve müşterilerimize kurumumuza geldiklerinde güvenle tüm hizmetleri alabileceklerini, onların sağlığı ve güvenliği için tüm tedbirlerin alındığını en etkin şekilde anlatmalıyız.

 • Hastalarımıza ve müşterilerimize tüm bu çalışmaların anlatılması, bildirilmesi için gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin düzenlenmesi,

 • Sosyal medya, çağrı merkezi, afiş, broşür vs. ile bu çalışmaların tanıtımını yapmak.

 • En etkin anlatım şekli alınan tedbirlerin uygulanmasının sağlanmasıdır. Hasta ve müşteriler bu dönemde çok hassas ve iyi bir gözlemcidir. Bizler çalışanlarımız bu kuralları uygular her aşamada gerekli bilgilendirmeleri yaparsak istediğimiz güveni tesis etmiş oluruz.

 • Bu nedenle doğru kural koymak kadar, bunları denetlemek ve gerektiğinde iyileştirme sağlamakta çok etkin bir yoldur.

 • Hastalara her aşamada aldığımız tedbir ve yapılan uygulamalar hakkında sözel olarak kısa bilgilendirmeler yapılmalıdır.

Bu yazıyı yazmamdaki amacım yukarıda da bahsettiğim gibi yeni dönemde tüm kurumlar ve taraflar ‘bilgiye açık olmalı ve bilgiyi paylaşmalı’ anlayışı gereğidir. Öğrenmenin ve tecrübe etmenin sonu yoktur. Bilmediklerimiz daima bildiklerimizden fazladır.

Bu anlayışın yerleşmesi adına herkesin tekrardan bayramını tebrik ediyor sağlık sıhhat ve sıkıntısız günler geçirmesini temenni ediyorum.

Saygılarımla.

Yaşar GENÇ
Sağlık Kurumları Yönetim Danışmanı
0532 351 46 49
[email protected]

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir. İzin alınmadan aktif bağlantı kurulsa bile içerik kullanılamaz. Yapılan alıntılar için 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca yasal işlem uygulanacaktır. 

Bu yazı toplam 421783 defa okunmuştur.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim