• BIST 2.829,58
 • Altın 1026.442
 • Dolar 17.8548
 • Euro 18.3664
 • Ankara 21 °C
 • İstanbul 25 °C
 • Bursa 22 °C
 • Antalya 27 °C
 • İzmir 26 °C

Sağlıkta ortak çözüm toplantısı ve ortak sorunlar…

Dr. Feza Şen

Sağlıkta Ortak Çözüm Toplantılarının ikincisi 20–24 Nisan 2011 de Antalya’da OHSAD tarafından düzenleniyor.

Özel Sağlık Kuruluşlarını temsil eden birçok dernek olmasına rağmen OHSAD tüm bu derneklerin çatısı konumunda olduğundan misyonuna yakışır bir toplantıya daha imza atıyor...

Sektörün içindekilerden biri olarak sadece teşekkürlerimizi sunmak  yeterli değil…

Bu toplantıya özel sağlık kuruluşlarının geleceğini belirleyecek birçok bürokrat katılıyor.

Bizlerin de orada bulunup ortak sorunlarımızı ifade etmemiz ve cevaplarını takip etmemiz gerekli….

Bu toplantı; özel sağlık kurumunun gelecekte nerede olacağını hissedebileceği toplantıdır.

 

Önümüzde genel seçim var…

İktidar Partisinin seçim beyannamesindeki 5 ana konudan biri SAĞLIK…

Ne diyor Seçim Beyannamesi…

““ Hedef 2023 Güçlü Toplum:

         En az 1 milyon metrekare arazi üzerinde şehir hastanelerini yapmış olacağız.  

         Biz sedye üzerinde sokakta taşınan hasta istemiyoruz.

         Bugün 120 bin olan doktor sayısını 2023'te 200 bine yani yaklaşık iki katına        ulaştıracağız.””

 

Özel Sağlık Yatırımcıları başta olmak üzere Özel Sağlık Sektöründe Yönetici olanlar ve çalışanlar Sayın Başbakan’ın koyduğu bu hedefe dikkat edelim…

Sektörümüz için bir araya gelerek ORTAK SIKINTILARIMIZI ve ÇÖZÜMLERİNİ bu toplantıda bulmaya çalışalım…

Değişen yönetmeliklerin anlamları ve uygulama tarifleri Bakanlıklar ile bulunduğumuz İl Müdürlükleri arasında bile değişimler gösterebiliyor...

Fatura incelemeleri farklı bölgelerde farklı olabiliyor…

Bu operasyonel sorunları illerimizde, bölgelerimizde çözümlemeye çalışıyoruz…

 

Gözden kaçmaması gereken ise; Stratejik açıdan önem taşıyan ortak sıkıntılar :

 

 1. Yönetmeliklerin Farklılığı ve Mevzuatlar:
  1. ÖHY ile ATT Yönetmelikleri içerik olarak son 6 ayda belirgin değişiklikler göstermeye başladı. Ve bu değişiklikler tıp/dal merkezleri aleyhine olmaktadır. Sebepleri nedir?
  2. 2010 Eylül ayında ÖHY yapılan kısmi branş değişimi hakkı; ATT yönetmeliğinde 4 ay sonra 2011 Ocak ayında yayınlandı. Bu tip uygulamalar nedeniyle sıkışıp tıp/dal merkezini devretmek zorunda kalan işletmeci hekimlerin suçu nedir?
  3. Vakıf Üniversite Hastaneleri açılması serbest iken Vakıfların tıp merkezi açamamasının mantığı nedir?
  4. Hekimlerin konsültasyon uygulamaları için prosedür belirlenmesi hasta hakları açısından önemlidir. Hastaya uygulanan cerrahi müdahaleye katılan hekimlerden birinin medulla da kayıtlı olması ödeme kuralları için neden yeterli değildir?
  5. Hekimin farklı illerdeki özel kuruluşlarda çalışması TTB yasaları ile de çelişkili mi?

 

 

 1. Kadro Değişimleri ve Ek Kadrolar:
  1. Kadro fiyatlarının her geçen gün artması neler getirecek?
  2. Hastanelere planlama dışı  kadro verilirken tıp/dal merkezleri de bu kadro hakkından faydalanacak  mı?
  3. Aynı branşta birden fazla hekim kadrosu olupta, bir yıl içinde ikinci hekimi maliyet nedeniyle kadrosuna alamayan sağlık kuruluşları bu haklarını kaybetmeye başladı. Müktesep hakkın kaybı değil mi?
  4. Kadrosunu kaybeden özel kurumların kadroları planlama gereği o ilin diğer özel kurumları tarafından kullanılabilecek mi?

 

 1. Özel Sağlık Kurumları Arasındaki Sınıflama:
  1. SGK sağlık hizmeti satın alırken hastanelerin büyüklüğüne göre verimlilik değerlendirmesi yapıyor mu?
  2. A Grubu Hastane diyoruz peki kriterleri ne kadar net tarif edilmiştir?

                                         i.    Sosyoekonomik olarak ülkenin % 5 ila 10’u arasında bulunan üst gelir kesimindekilere hitap eden hastaneler?

                                        ii.    SGK anlaşmalı olup ülkenin daha çok hastasına hizmet veren hastaneler?

                                       iii.    Dâhiliyeden transplantasyona, cildiyeden kemik iliği nakline kadar geniş bir spektruma hizmet eden hastaneler?

                                       iv.    Fiziki olarak çok büyük olmasa da bulunduğu yörede butik sağlık hizmeti veren hastaneler?

                                        v.    Akredite hastaneler?

  1. Özel Hastanelerin sınıflandırılması ile bulunduğunuz basamağa göre hastalardan belirli oranda fark ücreti alınması ticaret hukukuna ne kadar uygun?

   

  1. Sağlıkta Zincirleşme ve Sağlıkta Planlama
   1. Zincir Hastanelerin gelişmesi, uzman kümeleşmesi ve hizmetlerin efektif kullanımı planlama dahilinde belirlenmiş bir prosedür ile mi olacak?
   2. Zincirleşme piyasa koşullarına mı bırakılacak?
   3. Zamanla hâkim sağlık kuruluşları Vakıf Üniversiteleri mi olacak?
   4. Planlama uygulanmasından orta ve küçük ölçekli sağlık kuruluşları nasıl etkileniyor?

   

  1. Özel Sağlık Kuruluşları ile SGK İlişkileri:
   1. Global Bütçe ile ne zaman tanışacak?
   2. TC kimlik no üzerinden sorgulama ile hastaların aynı sağlık kurumunda birden fazla kliniğe başvurusu SGK tarafından takip edilecek mi?
   3. Özel Sağlık Kuruluşları arasında etik davranan sağlık kuruluşları ile etik davranmayanların ayrımı kriterize edilecek mi?
   4. Anlaşması olmayan sağlık kurumlarında önerilen ilaçların anlaşmalı sağlık kurumları tarafından yeniden reçete edilmesi takip edilecek mi?
   5. Tıp disiplinlerine göre tıbbi işlem fiyatları belirlenirken mantıklı bir maliyet sistemi olacak mı?
   6. D grubu FTR işlem bedeli ile katarakt ameliyatı bedeli karşılaştırılırsa mantık içeren bir açıklama nasıl olur?
   7. SUT fiyatları belirlenirken tıbbi işlem bedellerine hekim emeği bedeli de piyasa koşullarına uygun olarak eklenecek mi?
   8. SGK özel hekim muayenehanelerinden de hizmet satın alacak mı?
   9. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun araştırıcı hekimlik uygulamalarına (check up) önem vererek, hastalıkların oluşmaması ve tedavi maliyetlerinin düşürülmesi için projeleri var mı?

   

  1. Sağlık İstatistiklerin Karar Verirken Şeffaf Kullanımı:
   1. SGK kayıtlarında bulunan çeşitli tıbbi bölüm, hekim hizmet sayı ve işlem bedelleri ortalamalarının sektör ile paylaşılmasının sakıncası nedir?
   2. Ortalamalardan kamu zararı oluşturacak biçimde sapma gösteren özel sağlık kuruluşları için nasıl önlem alınacak?
   3. Oluşan verilerin tartışmaya açılması sektörel etiğin gelişmesine yardımcı olmaz mı?

   

  1. Hekim Sözleşmeleri:
   1. Özel sağlık kurumlarında çalışan hekimler tamamı ile bordrolu mu olacak?
   2. Yoksa Bağkur’lu olup yaptıkları hizmetlerin faturasını mı düzenleyecek?
   3. Ya da hem bordrolu olacak ve belirli bir bedelin üzerine fatura mı düzenleyecek?
   4. Hekimler bordrolu olursa sosyal güvenlik primleri alt seviyeden mi yoksa üst seviyeden mi olacak?
   5. Bu konunu kararını Maliye Bakanlığı yetkilileri mi yoksa geliri prim olan SGK yetkilileri mi verecek?
   6. Hekimlerin performansa dayalı çalışması malpractise olasılığını artırıyor mu?

   

  1. Yoğun Bakım Hizmetleri:
   1. Yoğun bakım maliyetlerine neden sadece SGK ile tüm dallarda anlaşma yapan Özel Hastaneler katlanıyor?
   2. SGK ile Özel Sağlık Kuruluşları arasında imzalanan Kısmi Hizmet Anlaşması kapsamına yoğun bakımlar neden alınmıyor?
   3. Dışarıdan bakıldığında yoğun bakım ücretleri iyi gibi görünse de 3. basamakta nitelikli yoğun bakım hizmeti veren özel hastanelerin maliyetleri kural koyucular tarafından göz önüne alınıyor mu?
   4. Sektörde 3. basamak yoğun bakımı olan özel hastanelerin ortalama yatış gün oranları kamu hastanelerinden de yüksek çıkmaya başladı. Sosyal sorumluluk paylaşan bu hastaneler ayrı bir sınıfta kabul edilecek mi?
   5. 3. basamak yoğun bakımlarda nöbet hizmetini götürecek yeterli sayıda uzman hekim olmadığına göre sertifikasyon eğitimleri ile destek hekimleri yetiştirilemez mi?

   

  1. Acil Servislerdeki Hizmetler:
   1. Sağlık Bakanlığı tarafından netleştirilmiş bir acil endikasyonlar listesi var mı?
   2. Acil servislerde sunulan aciliyet arz etmeyen tıbbi uygulamaların tanımı yapıldı ve ödeme şartları belli mi?
   3. Aciliyeti nedeniyle üst kuruluşa sevk edilen hastaların transfer maliyetlerini kim üstleniyor?

   

  1. 2. basamak sağlık kuruluşlarına başvurularda sevk sistemi zorunlu olacak mı?

   

  1. Sağlık Hizmetlerinde insan kaynaklarının verimli kullanımı önem arz ederken içinden çıkılması zor hale gelen Tam Gün Uygulaması nasıl olacak?

   

   

  1. Kamu Hastane Birlikleri Yasası kabul edildiğinde özel sağlık kuruluşları bundan nasıl etkilenecek?
   1. Nüfusu 200 binin altındaki yerleşim yerlerindeki bulunan özel hastaneler için kamu farklı bir koruma şemsiyesi düşünüyor mu?
   2. Kampus Hastanelerin sağlık hizmetleri taşere edilirken özel hastane/tıp/dal merkezi ruhsatlı kurumlar dışındaki tüzel kişiliklerin de ihaleye girmesine izin verilecek mi?

   

  1. Tamamlayıcı sağlık sigortasının artık zamanı gelmedi mi?
   1. Ne zaman ilgili yönetmeliği çıkarılacak?
   2. Benzeri poliçe ile bazı sigorta kuruluşlarının halen devam eden uygulamalarının yarattığı haksız rekabet ortamı için ne yapılması düşünülüyor?

   

  Gördüğünüz gibi liste uzayıp gidiyor.

  Kısa vakitte aklımıza düşenler bunlar…

  Eminim bunlar dışında aklımıza gelmemiş olan nitelikli çözüm bekleyen başka ortak sıkıntılarımız ve sorularımız vardır.

  Bize iletin, bu toplantıya gelin, tartışalım.

  William Bolith’in güzel bir sözü var…

  “Yaşamda en önemli şey kazançlarımızı kullanmak değildir. Bunu herkes yapar. Asıl önemli olan kayıplarımızdan kazanç sağlamamızdır. “

  Gelin kayıplarımızı görelim ve kazançlarımızı belirleyelim….

   

   

   

  Dr. Feza Şen

  Sağlık Yönetim MBA

  Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği Genel Sekreteri

  0 532 277 88 27 -- [email protected]

  NOT: Görüşleriniz ile birlikte iletişim bilgilerinizi mail atmanızı rica ederim.

  Bu yazı toplam 4599 defa okunmuştur.
  UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
  Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
  Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
  Yazarın Diğer Yazıları
  EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim