• BIST 117.216
 • Altın 165,618
 • Dolar 3,9176
 • Euro 4,8144
 • Ankara 7 °C
 • İstanbul 14 °C
 • Bursa 12 °C
 • Antalya 11 °C
 • İzmir 9 °C

Güçlü bir konsantrasyon için önemli ipuçları

Güçlü bir konsantrasyon için önemli ipuçları
Başarının ilk şartı konsantrasyon. Ancak günümüzde konsantrasyonumuzu bozan o kadar çok unsur var ki enerjimizi tek bir noktaya odaklamamızı engelliyor. İşte günlük hayatımızda ve başarıya giden yolda bariyerler kuran konsantrasyon katilleriyle mücadele y

Gün­lük ha­ya­tın hız­lı akış­la­rı, bil­gi kir­li­li­ği, or­dan ora­ya ko­şuş­tur­mak, sü­rek­li bir şey­ler ye­tiş­tir­me du­ru­mun­da ol­ma kon­san­tras­yo­nu­mu­zu bö­lü­yor. Eri­şi­mi en­gel­le­nen Twit­ter ve Yo­uTu­be gi­bi sos­yal med­ya da kon­san­tras­yo­nu­mu­zu bo­zan un­sur­lar ara­sın­da yer alı­yor. Yrd. Doç. Dr. Gam­ze Şen­bur­sa güç­lü bir kon­san­tras­yon için ipuç­la­rı ver­di...

SOSYAL MEDYAYI SINIRLAYIN

Ça­lı­şır­ken sos­yal med­ya si­te­le­ri­ne gir­mek­ten ka­çı­nın. Kon­san­tras­yo­nu­nu­zu boz­ma­mak için me­saj­la­rı­nı­zı iş ara­la­rın­da kon­trol edin. Eğer ken­di­ni­zi tu­ta­mı­yor­sa­nız in­ter­ne­te bağ­lı ol­ma­yan bir ye­re di­züs­tü bil­gi­sa­ya­rı­nı­zı gö­tü­rün.

HER GELEN MAİL’E ANINDA BAKMAYIN

Ma­il, pos­ta ku­tu­nu­za dü­şer düş­mez uya­rı ve­ri­yor ve siz he­men ona bak­mak is­ti­yor­sa­nız bu du­rum­da da dik­ka­ti­niz da­ğı­lır. E-ma­il ku­tu­nu­zun se­si­ni kı­sıp be­lir­li ara­lık­lar­la kon­trol et­me­niz dik­kat da­ğı­nık­lı­ğı­nı ön­ler.

CEP TELEFONUNUZU SUSTURUN

Cep te­le­fo­nu se­si e-pos­ta se­sin­den da­ha yı­kı­cı­dır. Özel­lik­le yo­ğun bir pro­je üze­rin­de ça­lı­şı­yor­sa­nız te­le­fo­nu­nu­zu sus­tu­run. Ses­li me­saj­la­rı kon­trol et­mek için bel­li za­man­lar se­çin.  

ÇOK İŞ ALMAYIN

Bi­ra­ra­da ya­pı­lan iş­ler her za­man dik­ka­ti­ni­zi kay­bet­me­ni­ze ne­den olur. So­nuç­ta ay­nı an­da üç pro­je ya­pı­yor ol­mak pro­je­le­ri ay­rı ay­rı ya­pı­yor ol­mak­tan da­ha uzun sü­rer. Müm­kün­se dik­ka­ti­ni­zi her za­man tek pro­je­ye ve­rin.  

STRESİ AZALTIN

Stres al­tın­da bi­rey­sel gö­rev­le­re odak­lan­mak zor­dur. Kon­san­tre ol­ma­ya ça­lı­şır­ken, stres baş ağ­rı­sı ya da bir kalp prob­le­mi­ne se­bep ola­bi­lir. Me­di­tas­yon gi­bi stres azalt­ma tek­nik­le­ri­ni öğ­re­nin.

DIR DIR EDEN DÜŞÜNCELERİ KOVUN

Ev iş­le­ri ve­ya ayak iş­le­ri için en­di­şe­le­nir­ken yap­tı­ğı­nız işe odak­lan­ma­nız zor­dur.  Bey­nin çev­re­sin­de uğul­tu ya­ra­tan dır dır eden dü­şün­ce­le­ri uzak­laş­tır­mak için en iyi yol on­la­rı yaz­mak­tır. Da­ha son­ra ta­mam­la­mak için ayak iş­le­ri, ev iş­le­ri ya da di­ğer gö­rev­le­rin bir lis­te­si­ni ya­pın. Bu dü­şün­ce­le­rin ka­ğıt üze­rin­de ol­du­ğu­nu bil­mek, bun­la­rın bir sü­re için zih­ni­niz­den git­me­si­ne izin ver­me­yi müm­kün kı­lar.

DEPRESYONDA MISINIZ?

Kon­san­tras­yon güç­lü­ğü­nün en sık gö­rü­len be­lir­ti­si dep­res­yon­dur. Eğer odak­lan­ma so­ru­nu ya­şı­yor­sa­nız ve ay­nı za­man­da boş umut­suz ya da ka­yıt­sız his­se­di­yor­sa­nız dep­res­yon ya­şı­yor ola­bi­lir­si­niz. Dep­res­yon gü­nü­müz­de çok iyi te­da­vi edi­le­bi­len bir has­ta­lık­tır.

ADHD’yi kontrol altına alın

Dik­kat ek­sik­li­ği, hi­pe­rak­ti­vi­te bo­zuk­lu­ğun­dan (ADHD) ye­tiş­kin­ler de ço­cuk yüz­de­nin ya­rı­sı ka­dar et­ki­len­mek­te­dir. Kla­sik be­lir­ti­le­ri kı­sa dik­kat sü­re­si ve odak­lan­ma so­ru­nu yü­zün­den gö­rev ala­ma­ma­dır. Eğer odak­lan­ma prob­le­mi var­sa bir dok­to­ra baş­vu­run. Dav­ra­nış­çı te­ra­pi ve ilaç da­hil ol­mak üze­re bu du­ru­mu yö­net­mek için çe­şit­li yol­lar var­dır.
 
İlaçları azaltın

Ne ya­zık ki, dep­res­yon te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lan ba­zı ilaç­lar kon­san­tras­yo­nu en­gel­le­ye­bi­lir. Ay­nı şey di­ğer pek çok ilaç için de ge­çer­li­dir. Eğer bir ilaç kul­la­nı­yor ve bu­nun kon­san­tras­yo­nu­nu­zu et­ki­le­di­ği­ni dü­şü­nü­yor­sa­nız dok­to­ru­nu­za mut­la­ka da­nış­ma­lı­sı­nız. Do­zu­nu ayar­la­mak ve­ya fark­lı bir ilaç sı­nı­fı­na ge­çiş ko­nu­sun­da dok­to­ru­nuz­la ko­nu­şun.

Kahvaltıyı atlamayın

Kah­val­tı ve öğün at­la­ma kon­san­tras­yon ka­ti­li­dir. Be­yin ya­kıt ol­ma­dan odak­la­na­maz. Ça­lış­ma­lar kı­sa sü­re­li ha­fı­za­nın ve dik­ka­tin aç­ken çok ça­buk da­ğıl­dı­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Aç kal­ma­yın ve be­y­ne sa­bit bir ya­kıt kay­na­ğı ve­rin.

Yorgunluğu önleyin

Yor­gun­luk kon­san­tras­yo­nu en­gel­ler. Ça­lış­ma­lar çok az uy­ku­nun, dik­kat sü­re­si kı­sa­lı­ğı ve kı­sa sü­re­li ha­fı­za prob­le­mi­ne kay­nak ola­bi­le­ce­ği­ni dü­şün­dürt­mek­te­dir. Uy­ku­nu­zu dü­zen­li kı­lın.

Uyarı: Sitemizde yer alan yazı, haber, makale, video, yorum ve tüm tıbbi bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır. Bu bilgiler zamanla geçerliliğini kaybedebilir. Sitede yer alan bu bilgiler hiçbir zaman doktor muayenesinin yerini alamaz, doktor muayenesi ve tedavisi yerine kullanılamaz, kişisel teşhis ve tedavi yönteminin seçimi için değerlendirilemez. Bitki Ansiklopedisinde ve haberlerde yer alan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır, uzmana danışmadan bilinçsiz kullanımda ilaçlarla etkileşime girerek ciddi yan etkiler oluşturabilir, başka bir hastalığı tetikleyebilir veya bir organınıza zarar verebilir. Sağlığınızla ilgili durumlarda lütfen uzman bir doktora danışınız. Sitemiz, uzman bir doktora danışılmadan yapılan herhangi bir uygulamadan doğabilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Sitemizi ziyaret eden, yorum yapan ve doktorlara soru gönderen kişiler, bu uyarıları kabul etmiş sayılacaktır.
Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3279 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
 • Grip artık hayal olacak! 1 günde yok ediyor12 Şubat 2018 Pazartesi 14:39
 • Günlük en az 30 dakika yürüyüş yapın05 Şubat 2018 Pazartesi 13:36
 • İdrar yolu enfeksiyonuna dikkat02 Şubat 2018 Cuma 11:47
 • Telomerlerinizi uzatın!30 Ocak 2018 Salı 10:19
 • Grip kalp krizi riskini 6 kat artırıyor28 Ocak 2018 Pazar 14:42
 • Grip kalbi de etkiliyor... Kalp gribi nedir?24 Ocak 2018 Çarşamba 14:06
 • 'Grip sezonu değişti'19 Ocak 2018 Cuma 09:46
 • Bu hastalık 1 buçuk metre mesafeden bulaşıyor17 Ocak 2018 Çarşamba 15:11
 • Grip virüsü parada 3 gün kalıyor08 Ocak 2018 Pazartesi 11:01
 • Ayak kokusu sebepleri ve çözüm yolları02 Ocak 2018 Salı 16:57
 • EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
  Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
  Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim