• BIST 110.932
  • Altın 175,230
  • Dolar 4,0581
  • Euro 4,9812
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Bursa 11 °C
  • Antalya 11 °C
  • İzmir 13 °C

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-06.06.2016

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-06.06.2016
Ahi Evran Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 06 Haziran 2016 tarihli ve 29734 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26. Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri (Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent) alınacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)

• Özgeçmiş

• 2 adet fotoğraf

• Nüfus cüzdanı sureti

• Askerlik durum belgesi

• Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)

• Doçentlik belgesinin tastikli sureti (Doçent ve Profesör kadrosuna başvuracaklar için)

• Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi

• Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır), bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer bilgileri içeren dosyalar

Yukarıdaki belgeleri içeren, Profesörler 6 (altı), Doçentler ve Yardımcı Doçentler 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.

NOT:

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

* Profesörler ve Doçentler daimi statüye atanacaktır.

* Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 Sayılı Kanunun 23/b-2 maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra duyurulacaktır.

* İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları halinde kabul edilecektir.

* Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde biteceğini belgelendirmeleri zorunludur.

Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

 

SIRA 
NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

1

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

 

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Beden Eğitimi ve Spor Anabilim dalında doktorasını yapmış olmak ve lise öğrencilerinin futbola yönelik tutum ve beklentileri konusunda çalışma yapmış olmak.

2

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM

PROF.

1

1

Doçentliğini Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme alanında almış olmak ve ilkokul öğretmeni yetiştirme programlarının değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ PLANLAMASI VE EKONOMİSİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak ve örgütlerde iş yaşam kalitesi ile örgütsel bağlılık ilişkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

İLKÖĞRETİM

SINIF EĞİTİMİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Eğitim Programları ve Öğretim alanında doktorasını tamamlamış olmak ve kliniksimülasyonların veri toplama aracı olarak kullanılması ve öğretmen adaylarının kişilik gelişimi konusunda çalışma yapmış olmak.

5

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

 

YARDIMCI DOÇENT

2

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalında doktorasını almış olmak ve diz osteoartritli  hastalarda kısa dalga diatherminin, insülin, C- Peptitve  insülin like growth  faktör (IGF-1 ) düzeyleri konusunda çalışma yapmış olmak.

6

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEKOKULU

FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON

 

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Doktorasını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yapmış olmak ve servikal disk hernili hastalarda servikal stabilizasyon egzersizleri ve core stabilizasyon egzersizlerinin etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

7

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

PROFESÖR

1

1

Yapı teknolojileri alanında doçentliğini almış olmak ve dikdörtgen kesitli hasar görmüş krişlerin onarımı ve güçlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

8

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ

 

PROSES VE REAKTÖR TASARIMI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Proses Kontrol Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak ve ileri kontrol yöntemleriyle kablosuz sıvı seviye kontrolü konusunda çalışma yapmış olmak.

9

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

GEOTEKNİK

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Doktorasını Hidrolik Anabilim dalında yapmış olmak ve ardışık depolamalı hidroelektrik santrallerin doğrusal olmayan programlama ile işletme optimizasyonu konusunda çalışma yapmış olmak.

10

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KULAK, BURUN, BOĞAZ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında doçentliğini almış olmak ve montelukast'ın bademcik ameliyatları sonrası oluşan ağrı üzerine etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.

11

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GÖZ HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Göz Hastalıkları Dalında Uzmanlık almış olmak ve primer açık açılı glokom tanısında birden çok OCT (Optik KoherensTomografi) cihazı ve HRT (HeidelbergRetinal Tomografi) cihazların karşılaştırılmasına yönelik araştırma yapmış olmak.

12

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

ÜROLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

    
Üroloji Dalında Uzmanlık almış olmak vestaghorn böbrek taşlarının biyokimyasal analiz sonuçları ile bakteriyolojik çeşitliliği konusunda çalışma yapmış olmak.

13

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Kardiyoloji Dalında Uzmanlık almış olmak ve romatizmal mitral darlığında atrial elektromekanik  fonksiyonların doku veosite doppler ile değerlendirilmesi konusunda çalışma yapmış olmak.

14

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dalında Uzmanlık almış olmak ve çocukluk çağı kanserlerinde kalp fonksiyonlarının ekokardiyografi ve GDF-15 (GrowtDifferentiation Factor-15) ile değerlendirmesi alanında çalışma yapmış olmak.

15

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

YARDIMCI DOÇENT

4

1


Kadın Hastalıkları ve Doğum Dalında Uzmanlık almış olmak ve intrauterin gelişme geriliğinde fetal doppler bulguları ile fetal ve maternal leptin ve troponin düzeylerinin karşılaştırılması konusunda çalışma yapmış olmak.

16

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dalında Uzmanlık almış olmak, psikolojik otopsi veparafiliklerin karakteristikleri konusunda çalışma yapmış olmak.

17

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR CERRAHİSİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Kalp ve Damar Cerrahi Dalında Uzmanlık almış olmak ve atan kalpte koroner baypas cerrahisinde papaverin ve verapamilin limagrefti akımı üzerine etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

18

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

PROFESÖR

1

1

Yeni Türk Dili alanında doçent olmak ve Eski Anadolu Türkçesi ve diyalektiktoloji konusunda çalışma yapmış olmak.

19

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MATEMATİK

MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK MANTIK

PROFESÖR

1

1

İstatistik Anabilim Dalında doçentliğini almış olmak ve bulanık robust regresyon, tip II bulanık mantık ve veri setinde aykırı değer olması durumunda parametre tahmini konusunda çalışma yapmış olmak.

20

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

 

DOÇENT

1

ı

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak ve Mesneviler konusunda çalışma yapmış olmak.

21

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK

 

DOÇENT

1

1

Zooloji alanında doçentliğini almış olmak vecoleoptera sistematiği alanında çalışma yapmış olmak.

22

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

ENZİM VE MİKROBİYEL BİYO TEKNOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

4

1

Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji alanında doktora yapmış olmak ve yem ve gıda üretiminde alternatif katkı ve ürünler konusunda çalışma yapmış olmak.

23

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM EKONOMİSİ

 

YARDIMCI DOÇENT

5

1

İktisat Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak ve kırsal alandaki tarım işletmelerinde yoksulluk ve yoksulluğun toplumsal cinsiyet üzerinde etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

24

ZİRAAT FAKÜLTESİ

TARIM EKONOMİSİ

 

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Tarım Ekonomisi alanında doktora yapmış olmak ve yerel ekonomik kalkınmada coğrafi işaretlerin kullanımı konusunda çalışma yapmış olmak.

25

ZİRAAT FAKÜLTESİ

ZOOTEKNİ

YEMLER VE HAYVAN BESLEME

YARDIMCI DOÇENT

5

1

Yemler ve Hayvan Besleme alanında doktora yapmış olmak ve farklı seviyelerde çinko ihtiva eden damızlık bıldırcınrasyonlarına bor ilavesinin etkileri konusunda çalışma yapmış olmak.

26

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA

FİTOPATOLOJİ

YARDIMCI DOÇENT

3

1

Bitki Koruma alanında doktora yapmış olmak ve buğday, arpa ve nohutta fungal hastalıklara dayanıklılık ıslahı konusunda çalışma yapmış olmak.

5362/1-1

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1289 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim