• BIST 106.839
  • Altın 173,099
  • Dolar 4,0730
  • Euro 4,9572
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Bursa 24 °C
  • Antalya 29 °C
  • İzmir 23 °C

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-03.10.2016

Gazi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı-03.10.2016
Gazi Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı 03 Ekim 2016 tarihli ve 29846 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

GENEL AÇIKLAMALAR

1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.

2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4 - Doçent kadrosuna Profesörler, Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.

5 - Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesine başvuranlar, atanmaları halinde varsa muayenehaneleri veya özel sağlık kuruluşlarındaki mesleki faaliyetlerini sonlandırmayı ve kurum dışında eğitim öğretim faaliyetleri hariç 3 (üç) yıl süreyle mesleklerini serbestçe icra etmemeyi taahhüt etmiş sayılırlar.

6 - 28.06.2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca 19.03.2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların Personel Dairesi Başkanlığına şahsen verecekleri başvuru dilekçesi ekinde (http://personel.gazi.edu.tr/ adresinde bulunan dilekçe);

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu. (http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar için (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.

Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi   :  03.10.2016

Bitiş Tarihi           :  17.10.2016

 

BİRİM

BÖLÜM

ABD

UNVAN

DER.

ADET

AÇIKLAMA

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Ortodonti

Profesör

1

1

Sonlu elemanlar stres analizi alanında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık Bilimleri

Farmasotik Mikrobiyoloji

Profesör

1

1

Mikrobiyoloji alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Genel Türk Tarihi

Profesör

1

1

Orta Asya Türk tarihi alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Fizik

Atom ve Molekül Fiziği

Profesör

1

1

Moleküler modelleme ve yarı iletken nano yapılar alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Sosyal Bilimler ve Türkçe Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Profesör

1

1

Eski Türk Edebiyatı alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Profesör

1

1

Aile eğitimi konusunda çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Görsel İletişim Tasarımı

Profesör

1

1

Sergileme tasarımı ve grafik ürünleri alanında çalışmaları olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Ticaret Hukuku

Profesör

1

1

Bankacılık ve sigortacılık hukuku alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Profesör

1

1

Sosyal ve örgütsel psikoloji ve insan kaynakları alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Profesör

1

1

İletişim araştırmaları alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Profesör

1

1

Geç Osmanlı erken Cumhuriyet modernleşmesi ideoloji, mekan, kamusal mekan alanında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Çok kriterli karar verme alanında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelikte Yönetim

Profesör

1

1

Hemşirelik bakım maliyetleri alanında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

Moda Tasarımı

Profesör

1

1

Hazır giyim sektöründe iş analizi ve iş değerleme alanında çalışmaları olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi

Rekreasyon Eğitimi

Rekreasyon

Profesör

1

1

Antrenman bilimi ve rekreasyon alanında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

 

Profesör

1

1

Bilgisayar destekli unsur tabanlı parametrik tasarım konusunda çalışmaları olmak

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Meme kanseri ve onko plastik cerrahisi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Üroloji

Profesör

1

1

Laparoskopik ve robotik cerrahi konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

1

Endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları uzmanı olmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Profesör

1

1

Gıda mikrobiyolojisi ve uluslararası mutfaklar alanında çalışmaları olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri

Periodontoloji

Doçent

1

1

Trombosit kaynaklı otojen biyometaryallerin etkisine ilişkin çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakognozi

Doçent

1

1

Tıbbi bitkilerin anti-diyabetik etkisi alanında çalışmaları olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmasötik Kimya

Doçent

1

1

Farmasötik kimya alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji

Klasik Arkeoloji

Doçent

1

1

Karadeniz arkeolojisi alanında çalışmaları olmak.

Edebiyat Fakültesi

Tarih

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Doçent

1

1

Türkiye cumhuriyeti dönemi sosyo-kültürel hayat alanında çalışmaları olmak.

Fen Fakültesi

Matematik

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doçent

1

1

Spektral graf teorisi alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojisi Eğitimi

Doçent

1

1

Harmanlanmış öğrenme ortamları konusunda çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Yapılandırmacı öğrenme kuramı alanında çalışmaları olmak.

Gazi Eğitim Fakültesi

Güzel Sanatlar Eğitimi

Müzik Eğitimi

Doçent

1

1

Müzik eğitiminde viyolonsel öğretimi ve oda müziği alanında deneyimli olmak.

Hukuk Fakültesi

Özel Hukuk

Medeni Hukuk

Doçent

1

1

Spor hukuku ve vakıf hukuku alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Doçent

1

1

Medeniyet, kültür, zihniyet, girişimcilik, sosyoloji ve ahlak toplumu alanında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Yönetimi

 

Doçent

1

1

Sağlık turizmi alanında çalışmaları olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Doçent

1

1

Toplumsal hareketler ve medya alanında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir ve Bölge Planlama

Doçent

1

1

İşgücü piyasası ve kent planlaması hakkında çalışmaları olmak.

Mühendislik Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

Doçent

1

1

Elektromanyetik ve mikrodalga alanında çalışmaları olmak.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Doçent

1

1

Resim alanında zaman ve mekan konularında çalışmaları olmak.

Teknoloji Fakültesi

Elektrik - Elektronik Mühendisliği

 

Doçent

1

1

Güç elektroniği alanında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doçent

1

1

Riskli bebek ve çocuk izleminde deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Doçent

1

1

Kök hücre nakli konusunda deneyimli olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Doçent

1

1

Tıp fakültesi mezunu olup biyokimya alanında doktorasını yapmış olmak.

8614/1-1

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 1488 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim