• BIST 107.015
  • Altın 172,213
  • Dolar 4,0658
  • Euro 4,9307
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 20 °C
  • İzmir 19 °C

Hastanelere dürüst hekim şartı geliyor

Hastanelere dürüst hekim şartı geliyor
SGK, hekimlik mesleğini kötüye kullanıp devleti zarara uğratan hekimlerin özel hastanelerde yaptığı muayene ya da ameliyat gibi hizmetlerin bedelini hastanelere ödemeyecek. Ruhsat iptali için de Sağlık Bakanlığı’na başvuracak.

Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu (SGK) ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık yo­luy­la dev­le­ti za­ra­ra uğ­ra­tan he­kim­le­rin yaz­dı­ğı mu­aye­ne ve ame­li­yat pa­ra­la­rı da­hil özel has­ta­ne­ler­den ge­len hiç­bir fa­tu­ra­yı öde­me­ye­cek. Do­lan­dı­rı­cı he­kim­le­ri is­tih­dam eden özel has­ta­ne­ler­le söz­leş­me­le­ri ye­ni­le­me­ye­cek olan SGK, bu has­ta­ne ve he­kim­le­rin ruh­sat­la­rı­nın ip­ta­li için de Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na şi­ka­yet ya­zı­sı gön­de­re­cek.

Gü­ve­ni ze­de­le­yen­ler yan­dı

Mec­li­s’­te gö­rü­şü­len Tor­ba Ta­sa­rı­’ya, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık su­çun­dan hü­küm giy­miş he­kim­le­re yö­ne­lik ağır yap­tı­rım­lar ön­gö­ren mad­de ek­len­di. Mad­de­ye gö­re, has­ta­la­rın için­de bu­lun­du­ğu teh­li­ke­li du­rum ve­ya zor şart­lar­dan ya­rar­lan­mak, mes­lek­le­rin­den do­la­yı ken­di­le­ri­ne du­yu­lan gü­ve­ni kö­tü­ye kul­lan­mak, si­gor­ta be­de­li­ni al­mak için ve­ya ben­ze­ri yön­tem­ler­le has­ta­la­rı ve dev­le­ti za­ra­ra uğ­ra­tan he­kim­ler, özel has­ta­ne­ler­de iş bu­lup ça­lış­sa­lar da­hi, bu he­kim­le­rin al­tın­da im­za­sı olan hiç­bir fa­tu­ra SGK ta­ra­fın­dan o has­ta­ne­ye öden­me­ye­cek.

Ka­bul edi­len ye­ni dü­zen­le­me­ye gö­re, söz­leş­me­si fes­he­dil­miş sağ­lık hiz­met su­nu­cu­su­nun fes­he ne­den olan fi­il­le­ri­ne bağ­lı ola­rak olu­şan SGK ala­cak­la­rı tah­sil edil­me­den ve fe­sih sü­re­si ta­mam­lan­ma­dan ay­nı sağ­lık hiz­met su­nu­cu­su ile söz­leş­me ya­pıl­ma­ya­cak.

Söz­leş­me ya­pıl­ma­ya­cak

Do­la­yı­sıy­la SGK, ala­ca­ğı­nı an­cak tah­sil et­tik­ten son­ra bu has­ta­ne­ler­le ye­ni­den söz­leş­me im­za­la­yıp ça­lış­ma­ya de­vam ede­cek.

Ruhsatları iptal edilsin

Ay­rı­ca SGK, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık fi­il­le­ri­ni iş­le­yen sağ­lık hiz­met su­nu­cu­su ve il­gi­li he­kim­ler hak­kın­da ruh­sat ip­ta­li de da­hil ol­mak üze­re ge­rek­li tüm iş ve iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sı için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’na şi­ka­yet ya­zı­sı gön­de­re­cek. Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, şi­ka­ye­ti uy­gun bul­ma­sı ha­lin­de, do­lan­dı­rı­cı­lı­lık­la­rı ka­nıt­lan­mış bu he­kim ve has­ta­ne­le­rin ruh­sat­la­rı­nı ip­tal ede­rek pi­ya­sa­da ça­lış­ma­la­rı­nı ya­sak­la­ya­cak.

Erdoğan SÜZER 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 4358 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim