• BIST 1.124
  • Altın 461,978
  • Dolar 7,6460
  • Euro 8,8844
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 18 °C
  • Antalya 22 °C
  • İzmir 21 °C

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı
Marmara Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alım ilanı 31 Aralık 2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Atatürk Eğitim Fakültesi, Dişhekimliği Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Avrupa Birliği Enstitüsü ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'ne aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent alınacaktır.

Profesör kadrosu Daimi statüde olup, başvuracak adayların Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noterden tasdikli doçentlik belgesini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 6 takım başvuru dosyasını ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Doçent kadrosu Daimi statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, noter tasdikli Doçentlik Belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde Rektörlüğümüze bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, noter tasdikli Doktora belgelerini, ilgili yönetmelik ve yönergeye uygun hazırlanmış 4 takım başvuru dosyasını dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Birime bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Yabancı Dille Eğitim yapan Birimlere müracaatlarda Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uygulanmaktadır. Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

KADRO

UNVANI

ADEDİ

ARANAN ŞARTLAR

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği 
Klinik
Bilimleri

Ağız, Diş ve
Çene
Radyolojisi

Profesör

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi alanında Doçent olmak, Prekanseröz lezyonlar, dijital radyoloji ve TME hastalıkları tanısı alanlarında çalışmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği 
Klinik
Bilimleri

Pedodonti

Yrd.Doç.

1

Pedodonti alannında doktora yapmış olmak.

Diş Hekimliği Fakültesi

Dişhekimliği 
Klinik
Bilimleri

Protetik Diş
Tedavisi

Yrd.Doç.

1

Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak, implant üstü sabit protezlerde uyum ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık
Teknolojisi

Farmasötik 
Teknoloji

Doçent

1

Farmasötik Teknoloji alanında doktora yapmış olmak. Hidrojel, partiküler sistemler vetransdermal terapötik sistemlerle ilgili çalışma yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimler

Farmasötik 
Toksikoloji

Yrd.Doç.

1

Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapmış olmak. Genotoksisite alanında çalışmalar yapmış olmak.

Eczacılık Fakültesi

Temel Eczacılık
Bilimleri

Farmasötik 
Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

1

Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmak. İlaçların immün sistem hücre fonksiyonları üzerine etkileri konulu çalışma yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

İç Hastalıkları
Hemşireliği

Doçent

1

İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış ve Kardiyoloji alanında çalışmalarının olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Temel Sağlık
Bilimleri

-

Doçent

1

Fizyoloji alanında doktora yapmış veGastrointestinal Sistem Fizyolojisi konusunda çalışmalarının olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik
Esasları

Yrd.Doç.

1

Hemşirelik Esasları alanında doktora yapmış ve profesyonel hemşirelik değerleri konusunda çalışmalarının olması.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Doğum ve 
Kadın 
Hastalıkları 
Hemşireliği

Yrd.Doç.

1

Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış
ve İnfertilite alanında çalışmalarının olması.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Anesteziyoloji
ve
Reanimasyon

Profesör

1

Kardiyovasküler Anestezi deneyimi veTransözofageal Ekokardiyografi konusunda yayını olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Halk Sağlığı

Profesör

1

Hekim olmak. Halk Sağlığı Uzmanı olmak.
Halk Sağlığı Doçenti olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

Gastroenteroloji Uzmanı (ERCP, anorektalmanometre, Yüksek Çözünürlüklü ÖzofagusManometre, İmpedans pH metre konusunda deneyimli)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

İç Hastalıkları

Profesör

1

İç Hastalıkları ve Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı olmak (Tip1 ve Tip2 Diabetes Mellitus alanlarında klinik araştırmalar yapmış olmak)

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları

Profesör

1

Tıbbi Antropoloji ve Halk Sağlığı Yüksek Lisanslarını tamamlamış olmak ve Konsültasyon Liyezon alanında çalışmaları bulunmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Histoloji ve
Embriyoloji

Profesör

1

Deneysel Epilepsi Modellerinde İmmünoElektron Mikroskopik Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Beyin ve Sinir
Cerrahisi

Profesör

1

İleri Nörolojik Bilimler Doktorası olmak, "Deneysel İntrauterin Nöral İskemi ve Deneysel Nöroproteksiyon ve Rejenerasyon Modellerinde" araştırma deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Göğüs
Hastalıkları

Profesör

1

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Doçenti olmak. Uyku apnesi ve kardiyovasküler hastalıklar konusunda doktoralı olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kulak Burun
Boğaz

Doçent

1

Koklear İmplant, Uyarılmış potansiyeller veGeriyatrik Odyoloji alanında tecrübe sahibi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları

Doçent

1

Pediatrik Endokrinoloji alanında en az 1 (Bir) yıl yurtdışı deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Histoloji ve
Embriyoloji

Doçent

1

Deneysel Epilepsi Modellerinde İmmünoElektron Mikroskopik Çalışmaları Olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Biyofizik

Doçent

1

Biyofizik Doktorasına sahip olması,G-protein sinyal yolakları, G-protein kenetli reseptörler ve bu alanda kullanılan teknikler ve muskarinik vedopaminerjik reseptörler üzerine çalışma yapmış olmak,

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Ortopedi ve
Travmatoloji

Yrd.Doç.

1

El Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Mikro cerrahi konusunda çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

İç Hastalıkları

Yrd.Doç.

1

İç Hastalıkları Uzmanı olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp
Bilimleri

Tıbbi
Mikrobiyoloji

Yrd.Doç.

1

Moleküler mikrobiyoloji rutin uygulama-larında ve dizi analizi yorumlamada deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Tıbbi
Farmakoloji

Yrd.Doç.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Epilepsi mekanizmaları üzerinde deneysel çalışmaları ve gebelikte ilaç kullanımı konusunda konsültasyon hizmeti verebilir olmak,

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Üroloji

Yrd.Doç.

1

Üroonkoloji alanında çok merkezli klinik, mesane fizyolojisi ve organ banyosu alanlarında temel bilimsel çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

Sarkoidoz'da strain EKO/MRI ile ilgili araştırma makalesi olmak ve akut iskemikinmede endovasküler girişim konusunda tecrübeli olup bu konuda yayını olmak.

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri

Kardiyoloji

Yrd.Doç.

1

Uyku bozukluklarının kardiyovasküler etkileri ile ilgili deneyimi olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Dişçilik
Hizmetleri

Diş Protez
Teknolojisi

Profesör

1

Diş Hekimliği Uzmanlık Alanlarından birinde Doçent olmak.

11826/1-1

 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 3584 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim