• BIST 104.251
  • Altın 272,099
  • Dolar 5,7613
  • Euro 6,3349
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Bursa 19 °C
  • Antalya 18 °C
  • İzmir 17 °C

Selçuk Üniversitesi 88 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak (DPB)

Selçuk Üniversitesi 88 sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacak (DPB)
Selçuk Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli alım ilanı Devlet Personel Başkanlığı web sitesinde yayımlandı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 88 (Seksensekiz) adet Sözleşmeli Personel alınacaktır.

 

UNVAN KODUUNVANIADETÖĞRENİM DURUMUARANAN NİTELİKLER

 

01

Hemşire

8

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

a) “İleri perioperatif yenidoğan bakımı ve yeni beslenme teknikleri“ kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek

02

Hemşire

3

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

a) “İleri perioperatif yenidoğan bakımı ve yeni beslenme teknikleri” kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek

b) 1 (bir) yıl yoğun bakım deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

03

Hemşire

7

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

a) Terapötik hipotermi cihazı
kullanımı ve hasta takip tedavisinde
hemşire deneyimine sahip olmak ve
belgelendirmek

b) Sürekli renal replasman
(hemofiltrasyon) tedavisinde yeterli
hemşire deneyimine sahip olmak ve

belgelendirmek

04

Hemşire

17

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

a) 1 yıl yoğun bakım deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

05

Hemşire

10

Hemşirelik Lisans Bölümünden mezun olmak

 

06

Hemşire

1

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak.

a) 3 yıl kalp damar cerrahi yoğun bakım hemşirelik deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

b) Terapötik hipotermi cihazı kullanımı ve hasta takip tedavisinde hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

c) Sürekli renal replasman (hemofiltrasyon) tedavisinde yeterli hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek

07

Hemşire

3

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

a) “İleri perioperatif yenidoğan bakımı ve yeni beslenme teknikleri“ kursuna katılmış olmak ve belgelendirmek

08

Hemşire

10

Orta Öğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

a) Terapötik hipotermi cihazı kullanımı ve hasta takip tedavisinde hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

b) Sürekli renal replasman (hemofiltrasyon) tedavisinde yeterli hemşire deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

09

Hemşire

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

a) Konjenital Malformasyon cerrahisinde, derin beyin stimülasyonu cerrahisinde preop ve postop bakımlarında hemşirelik deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

b) 4 yıl yoğun bakımda çalışmış olmak ve belgelendirmek.

10

Hemşire

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

a) Endoskopi, ERCP, kolonoskopi hastalarının hazırlanması, cihazların hazırlanması, EUS (endoskopik ultrasanografi) işlemleri, anorektal manometri, PH mönitörizasyonu, PEG işlemleri, Nazojejunal tüp takılması işlemlerinde gerekli hemşirelik deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

11

Hemşire

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

a) 6 yıl kalp damar cerrahisi yoğun bakımında çalışmış olmak ve belgelendirmek.

b) Pediatrik ve erişkin kalp damar cerrahi yoğun bakımında gerekli hemşirelik deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

c) İABP cihaz kullanımı deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

12

Hemşire

1

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

a) Oct (optik kohorens tomografi ölçümü), optos (arka segment foto), tonometre ve otorefraktometre cihazlarını kullanma eğitimi almış, cihazları kullanabilme yeterliliğine sahip olmak ve belgelendirmek.

13

Hemşire

10

Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümünden mezun olmak

 

14

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a) Anestezi ünitesinde hemofiltrasyon cihaz kullanım deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

15

Sağlık Teknikeri (Anestezi)

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

 

16

Sağlık

Teknikeri

(Ameliyathane)

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının En Az Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a) El, parmak ve omuz artoskopi reimplantasyon, flep ve mikrocerrahi ameliyatları, spor cerrahisi ön çapraz bağ ve artroplasti cerrahisi konularında gerekli deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.

17

Fizyoterapist

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a) Pedagoji konusunda, uygulamalı binicilik terapisti konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek.

18

Fizyoterapist

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a) Kardiyak rehabilitasyon, pulmoner rehabilitasyon, ortez ve protez eğitimi, yutkunma rehabilitasyonunda kullanılan vital stim cihazı kullanımı ve hasta bakımında gerekli deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.

b) Cp-pediatrik rehabilitasyonda en az 3 yıl deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.

19

Fizyoterapist

3

Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

 

20

Diyetisyen

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Beslenme ve Diyetik Bölümlerinden Mezun Olmak

a) Kadro ilan tarihinden önce alınmış olmak şartıyla Sağlık hizmetleri liderliği, Bariatrik cerrahide beslenme yaklaşımı, beslenme ve psikosomatik hastalıklar, integratif beslenme, diyet ve vücut ilişkisi, Yaşam koçluğu konularında eğitim almış olmak ve almış olduğu eğitimi belgelendirmek.

21

Diyetisyen

1

Yüksek Öğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Beslenme ve Diyetik Bölümlerinden Mezun Olmak

a) Klinik nutrisyon eğitimine sahip olmak ve belgelendirmek

b) Beslenme ilintili hastalıklarda metabolik ve biyokimyasal değişiklikler konusunda eğitim almış olmak ve belgelendirmek

c) Gıda hijyeni ve sanitasyon konulu kurs bitirme belgesine sahip olmak

22

Röntgen Teknisyeni

1

En Az Sağlık Meslek Lisesi veya Yükseköğretim Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a) Radyoloji bölümü Bilgisayarlı tomografi biriminde en az 5 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak

b) Vasküler, kardiyak, perfüzyon, sanal kolonoskopi, dual enerji, dinamik BT görüntüleme çekimlerinde deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek

c) Temel ve ileri kardiyak yaşam desteği eğitimlerine katılmış olmak ve belgelendirmek.

23

Röntgen Teknisyeni

1

En Az Sağlık Meslek Lisesi veya Yükseköğretim Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a) Radyoloji bölümü manyetik rezonans biriminde en az 5 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak.

b) Kardiyovasküler, fonksiyonel, bos akım, defakografi, meme biyopsi, enterografi, perfüzyon, traktografi, spektroskopi, multiparametik prostat MR görüntüleme çekimlerinde deneyime sahip olmak ve belgelendirmek.

24

Röntgen Teknisyeni

1

En Az Sağlık Meslek Lisesi veya Yükseköğretim Kurumlarının İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak

a) Radyoloji bölümü Bilgisayarlı tomografi biriminde en az 2 yıl çalışmak ve halen çalışıyor olmak b) Vasküler, kardiyak, perfüzyon, sanal kolonoskopi, dual enerji, dinamik BT görüntüleme çekimlerinde deneyim sahibi olmak ve belgelendirmek.

25

Eczacı

2

Eczacılık Fakültesi Mezunu Olmak

a)KPSS şartı aranmayacaktır.

b)01.01.1983 ve sonrası tarihinde doğmuş olmak.

c)Eczacılık alanında en az 5 yıl iş deneyimine sahip olmak ve belgelendirmek.

 

NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48. Maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6, 7 ve 8. bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4-Türk Ceza Kanununun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

5-Erkekler için askerlik durumu itibariyle;  askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

6-657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

7-Lisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2016 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

8.Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atamaya engel durumu bulunmamak,

9.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)

I. ÖZEL ŞARTLAR 1.Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

2.2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4-Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

5-Özel şartları ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlıyor olmak.

IlI. BAŞVURU SIRASINDA İSTENEN EVRAKLAR

Adayların bu ilanın gazetede yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (25.04.2018- 09.05.2018 tarihleri arasında) ;

1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Türkiye Cumhuriyet kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı ibraz edilecektir.)

2.Diploma Fotokopisi. (Aynı zamanda aslı da ibraz edilecektir.) 3.Adli Sicil Kaydı (Barkodlu)

4.Lisans Mezunları için 2016 KPSSP3 (B) grubu, Önlisans Mezunları için 2016 KPSSP93 (B) grubu, Ortaöğretim Mezunları için 2016 KPSSP94 (B) grubu puanını gösterir belge.

5.Aranan niteliklerde istenilenleri kanıtlayıcı belgeler.

6.SGK Hizmet Cetveli (Barkodlu) veya 657’ye tabi çalışanlar için onaylı hizmet cetveli.

7.1 (Bir) Adet Fotoğraf ile birlikte

8.Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Biriminden temin edilecek başvuru formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)

Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye 2012/2964 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla eklenen ‘Ek madde 7’ gereğince,

Başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur.

VI. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

Yedek adaylar sırası geldikçe http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden ilan edilecek ve herhangi bir tebligat yapılmayacaktır. İlan tebligat yerine geçecektir.

 

 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2014 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim