• BIST 117.110
  • Altın 168,129
  • Dolar 3,9332
  • Euro 4,8403
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Bursa 11 °C
  • Antalya 13 °C
  • İzmir 22 °C

Yoğun bakımlar için hasta başı monitör alımı hakkında duyuru (TKHK)

Yoğun bakımlar için hasta başı monitör alımı hakkında duyuru (TKHK)
Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Yoğun bakımlar için hasta başı monitör alımı hakkında duyuru yayımlandı.

 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı

Sayı: 39960995/949
Konu: Yoğun Bakımlar İçin Hasta Başı
            
Monitör Alımı Hk.

........... İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Yoğun Bakımlar için Hasta Başı Monitörü Alımı Çerçeve Anlaşma İhalesi (2015/32576) kapsamında, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile 20.11.2015 Cuma günü saat 10.00'da Yoğun Bakımlar İçin Hasta Başı Monitörü Münferit Alımı (Çerçeve 1., 2. ve 4. Kalem) (2015/32576.1) ihalesi yapılmıştır.

Münferit alımın 1. Kalemi olan 1.Basamak Yoğun Bakımlar İçin Hasta Başı Monitörü (10") (Çerçeve 1. Kalem) ve 2. Kalemi olan 1.Basamak Yoğun Bakımlar İçin Hasta Başı Monitörü (Tip 2) (12") (Çerçeve 2. Kalem) Okuman Medikal Sistemler Ltd. Şti. firmasının uhdesinde, 3. Kalemi olan 3. Basamak Yoğun Bakımlar İçin Hasta Başı Monitörü (18") (Çerçeve 4. Kalem) ise Türk Philips Tic. A.Ş. firmasının uhdesinde kalmıştır. Yüklenici firmalarla 10.12.2015 tarihinde sözleşmeler imzalanmıştır.

Sözleşmelerin 10.3.1. maddesinde "Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanmış sayılır. 120 (Yüzyirmi) günlük sözleşme süresi içerisinde tahsis listesinde belirtilen kurumlara montaj/teslim, yüklenici fırına tarafından yapılacaktır. Malın teslimi/montajı yapılan kurumların bağlı olduğu Genel Sekreterlik/Hastane Yöneticiliği tarafından oluşturulan mal muayene ve kabul komisyonu, kabul işlemlerini gerçekleştirilecektir. Cihazın teslim edildiği sağlık tesisi tarafından, iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenip, bir nüshasını Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Satın Alma Daire Başkanlığına gönderilecektir. Satın Alma Daire Başkanlığınca, Taşınır Geçici Alındısına istinaden, Taşınır işlem Fişi düzenlenerek, ilgili sağlık tesisi adına çıkış kaydı yapılacaktır. Taşınır işlem fişi ve mal muayene ve kabul tutanakları, ödeme evraklarına konu olacağından. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Satın Alma Daire Başkanlığına ivedi bir şekilde üst yazıyla iletilecektir. Bu işlemlerin tamamı, yüklenici tarafından sözleşmenin imzalanmasına müteakip 120 (Yüzyirmi) gün içerisinde yerine getirilecektir." hükmü yer almaktadır.

Bahse konu cihazların teslim/montaj yerleriyle ilgili olarak ilgili idarelere; gerek ihale dokümanı gerekse de yürürlükteki mevzuatlar çerçevesinde bazı hatırlatmaların yapılması uygun görülmüştür.

Yüklenici firmalarla akdedilmiş olan sözleşmelerin 8.1. maddesinde: "İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup idareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.'" şeklinde hükme bağlandığından; işin ifasıyla ilgili olarak, sözleşme metninin dışında; idari şartname, teknik şartname ve zeyilname hükümlerine de dikkat edilmesi büyük önem arz etmektedir. İhale dokümanlarında çelişki söz konusu olması durumunda, sözleşmelerin 8.2. maddesinde bulunan hükmün uygulanması esastır.

Taşınır Mal Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen "Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için, taşınırın teslim edildiği birimlerce iki nüsha Taşınır Geçici Alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim, bu alındıya dayanarak, ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere Taşınır işlem Fişi düzenler. Diğer birimlerden alınan geçici alındılar, düzenlenen bu fişin idarede kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek Taşınır İşlem Fişiyle de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir." hükümleri gereği; yapılan işlemlere esas olmak üzere 2 (iki) adet ıslak imzalı olarak düzenlenecek Taşınır Geçici Alındısının ve http://www.tkhk.gov.tr/DBT/17/TumDuyurular linkinde yayınlanan yazımız ekinde yer alan "Örnek Mal Muayene ve Kabul Komisyonu Raporu'mm (3 Nüsha Islak İmzalı) düzenlenerek, ivedilikle Kurumumuza intikali sağlanmalıdır.

Teslimi/montajı yapılan ürünün, ihale dokümanı gereği 5 (Beş) yıl garantisinin olduğu unutulmamalıdır. Söz konusu cihazla ile ilgili olarak, teslimin yapıldığı kurumdaki ilgili birimlerce ihale dokümanları çerçevesinde gerekli takibinin yapılması; yetkili scrvislcrcc cihaza yapılan müdahalelerin kayıtlarının muntazam olarak tutulması gerekmektedir.

İhale dokümanı çerçevesinde; cihaz ile ilgili bildirimlerin, yetkili servisin müdahale tarihleri ve arızanın giderilme süresi gibi bütün detay bilgilerin kayıt altına alınması gereğinin, cihazların verimliliği ve firmaya yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yapılması muhtemel yaptırımlar açısından büyük önem arz ettiği bilinmelidir.

İhale dokümanlarında düzenlenen garanti süreleri, bakım ve onarım şartları, yedek parça temini vb. hükümlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi ve ilgililere tebliğ edilmesi, teslim ve montajı yapılacak cihazdan alınacak verimin üst seviyede olmasına katkı sağlayacak her türlü önlemin alınması ihale dokümanı ve mevzuat gereği olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıda bahsedilen iş ve işlemlerin yapılması sırasında yüklenici firmadan, mezkûr ihalenin ihale dokümanı ile akdedilen sözleşmenin hükümleri dışında herhangi bir ilave talepte bulunulmaması; işin süresinde tamamlanabilmesi için yüklenici firmaya, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dışına çıkılmadan, gerekli kolaylığın sağlanması ve yapılacak her türlü bildirimlerin, yürürlükteki mevzuata göre (iade taahhütlü, elden teslim vb.) usulüne uygun yapılması gerekmektedir.

Kamu Hastaneleri Birliği Genci Sekreterliklerince, sözleşmede belirlenmiş olan hastanelere bilgilendirme yapılması ve http://www.tkhk.gov.tr/DBT/17/TumDuyurular adresinde yayınlanan yazımız ekinde bulunan ihale dokümanı hükümleri ile firmaların teklif dosyalarında sunmuş olduğu "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgelerinin" hükümleri çerçevesinde; yukarıda ifade edilen iş ve işlemlerin ivedi bir şekilde yerine getirilmesi, kurulum gerektiren cihazlarda uygun yerlerin en kısa süre içerisinde yüklenici firmaya gösterilmesi, bu konuda aksaklığa meydan verilmemesi hususunda;

Gereğini bilgilerinize rica ederim.

Olgun DURMUŞOĞLU
Kurum Başkanı a.
Daire Başkanı

EKLER:
İhale Dokümanları(İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme, Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi, Taahhütnameler, Yedek Parça Fiyat Listesi) (Ek Konulmadı.)

Dağıtım:
Ankara İli 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ankara İli 2. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Ankara İli 3. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Fatih Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Çekmece Bölgesi Türkiye Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Beyoğlu Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
İstanbul İli Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastane Birliği Genel Sekreterliği


► 2015/32576.1 İKN'Lİ Yoğun Bakımlar İçin Hasta Başı Monitörü Hk. Üst Yazı için tıklayınız

► 2015/32576.1 İKN'Lİ Yoğun Bakımlar İçin Hasta Başı Monitörü İdari Şartnamesi için tıklayınız 

► Cihaz Tahsis Tablosu için tıklayınız 

► 1. Kalem için tıklayınız 

► 2. Kalem için tıklayınız 

► 4. Kalem için tıklayınız 

Sağlık Aktüel - www.saglikaktuel.com

saglikaktuellogo-001.png

YASAL UYARI: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Sağlık Aktüel’e (www.saglikaktuel.com) aittir.  www.saglikaktuel.com biçiminde aktif bağlantı kurulabilir, açık kaynak gösterilmek kaydıyla içerik kullanılabilir. Açık kaynak göstermeden yapılan alıntılar için yasal işlem uygulanacaktır.

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 2854 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim