• BIST 1.129
  • Altın 456,082
  • Dolar 7,6056
  • Euro 8,8461
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Bursa 29 °C
  • Antalya 31 °C
  • İzmir 30 °C

24.12.2014 tarihli SUT revizyonunun değerlendirilmesi

24.12.2014 tarihli SUT revizyonunun değerlendirilmesi
24.12.2014 tarihli Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) revizyonunun değerlendirilmesi.
MADDE ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?
1 İlave ücret alınması başlıklı madde;
Ancak SUT eki EK-2/B, EK-2/C, EK-2/Ç listelerinde yer alan işlemlerin bedellerine ilave olarak Kuruma ayrıca faturalandırılabilen tıbbi malzeme ve ilaçlar ile SUT eki EK-2/A Listesindeki tutarlara dahil olan işlemler için 
ayrıca ilave ücret alınamaz.
ibaresi “tıbbi malzeme, ilaçlar ve kan bileşenleri” olarak değiştirilmiş. Kan bileşenlerinden de ilave ücret alınanamayacak.
2 Finansmanı sağlanan sağlık hizmetlerinin sağlanma yöntemleri ve ödeme kuralları başlıklı madde;
8'inci fıkra; İşyeri hekimleri veya birden fazla işyerine hizmet veren ortak sağlık birimleri, yetkilendirildikleri kişiler haricindeki kişilere reçete düzenlemeleri halinde Kurumca ödenen reçete bedelleri bu reçeteyi düzenleyenlerden tahsil edilir.
8'inci fıkra yürülükten kaldırılmış. İşyeri hekim veya yetkilendirilmiş hekimler dışında yazılan reçeter ile ilgili hüküm kaldırılmıştır.
3 Yeni “Ağız ve diş sağlığı hizmeti veren sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşları, genel anestezi altında yapılması gerekli görülen tetkik, tahlil ve tedavileri bünyelerinde veya başka bir resmi sağlık hizmeti sunucusundan hizmet alımı ile sağlayabilirler. Bu hizmetleri sözleşmeli/protokollü resmi sağlık kurum ve kuruluşları bünyesinde üretilen hizmetlerden ayrımı yapılmaksızın, hizmet alımı yapan sağlık hizmeti sunucusu tarafından Kuruma faturalandırılır ve SUT hükümleri doğrultusunda karşılanır. Sağlık kurum ve kuruluşlarınca, hizmet alımına ilişkin sözleşmeleri Kuruma teslim edeceklerdir.” Genel anestezi altında verilen ağız
ve diş sağlığı hizmetlerinin verilmesinde kolaylık sağlayacak şekilde hizmet satın alımı yapabilmeleri sağlanmıştır.
"Ayrıca P618690, P621410, P619490, P618680, P618840, P618550, P618560, P601930, P601940, P602410, 605070, P604710, P604690, P605000, P604940, P604990, P604930 kodlu işlemlerin robotik cerrahi yöntemi ile yapılması durumunda işlem puanlarına %50 ilave edilerek Kuruma faturalandırılabilir."

"(21) SUT eki EK-2/C listelerinde yer alan P604250, P604260, P604280, P604470, P604500, P604520, P604530, P604570, P604580, P604620, P604910, P604960, P604970, P605040, P605190, P605220, P605230, P605240, P605250, P605260, P605270, P605290, P605320, P605410, P605420, P605430, P605440, P605450, P605460, P605470, P605480, P605490, P605500, P604610, P604710, P604711, P604690, P604980, P604990, P605000, P605010, P604720, P604730, P604740, P605680, P605710, P605720, P605730 kodlu işlemler ile SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan; 604250, 604260, 604280, 604470, 604500, 604520, 604530, 604570, 604580, 604620, 604910, 604960, 604970, 605040, 605190, 605220, 605230, 605240, 605250, 605260, 605270, 605290, 605320, 605410, 605420, 605430, 605440, 605450, 605460, 605470, 605480, 605490, 605500, 604610, 604710, 604711, 604690, 604980, 604990, 605000, 605010, 604720, 604730, 604740, 605680, 605710, 605720, 605730 kodlu işlemlerin üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılması durumunda işlem puanlarına % 15 ilave edilerek Kuruma faturalandırılır.” olarak değiştirilmiştir.

Kodları sayılan hizmetlerin 3. Basamakta yapılması halinde %15 ilave edilerek ücretlen-dirilebilmekte, bu hizmetlerin sayısı artmıştır.
4 Hizmet başına ödeme yöntemi başlıklı madde;
Aynı seansta birden fazla işlem yapıldığı durumlarda;
Aynı seansta birden fazla işlem yapıldığı durumlarda (Ek-2/Ç listesindeki işlemler hariç);     Aynı seansta birden fazla yapılması halinde %30 ve %50'si alınarak artırılıp faturalandırılan işlemler kapsamına kısıtlama getirilmiştir.
5 Yeni

Diş tedavileri başlıklı madde; “Bu işlem kodlarına fonksiyonel, kamuflaj tedavileri ile open-bite, deep-bite, ağız dışı aparey uygulaması, expansiyontedavileri gibi her türlü ortodontik tedavi ve görüntüleme yöntemleri dahildir.” ibaresi eklenmiştir.

18 yaşını doldurmuş ama ortodontik tedavisi devam eden hastalara yapılan işlemler için açıklık getirilmiştir.
6 Fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerinin faturalandırılması başlıklı madde; SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ise SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan sağlık raporuna istinaden tedavinin başladığı tarih itibariyle bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır, devam eden yıllarda; her yıl için SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinin a bendi ile b bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen sağlık raporuna istinaden sadece 0-30 ve 31-60 seans uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. 61 seans sonrası tedaviler ise; SUT’un 2.4.4.F-1(1)b bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen rapora istinaden 3. Basamak sağlık hizmeti sunucusunca uygulanması halinde Kurumca karşılanır.

(6) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılar hariç olmak üzere bir bölge için en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon işlemlerine ait bedeller Kurumca karşılanır. SUT eki EK-2/D-2 Listesinde (*) işaretli tanılarda ise SUT’un2.4.4.F-1 maddesinde tanımlanan sağlık raporuna istinaden tedavinin başladığı tarih itibariyle bir yıl içerisinde uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır, devam eden yıllarda; her yıl için SUT’un 2.4.4.F-1 maddesinin (a) bendi ile (b) bendinin 1 inci alt bendinde belirtilen sağlık raporuna istinaden sadece 
0-30 ve 31-60 seans uygulanan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. 61 seans sonrası tedaviler ise; SUT’un 2.4.4.F-1(1)(b) bendinin 2 numaralı alt bendinde belirtilen rapora istinaden 3. Basamak sağlık hizmeti sunucusunca uygulanması halinde Kurumca karşılanır. Ancak 61 seans sonrası tedavilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla verilen tedaviler Kurumca karşılanır.”

Fizik tedavi ve rehabilitasyon işleminde 61. seanstan sonra devam edilebilmesi için Bakanlığımız sağlık hizmet sunucularınca sağlık kurul raporu düzenlenmesi gerektiği eklenmiştir.
(11) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde G80 kodu ile yer alan tanılarda;
16 yaşından küçük (16 yaş dahil) olan hastalarda, 2.4.4.F.1 maddesinde belirtilen raporlara istinaden yıl içerisinde en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır.
16 yaşından büyük olan hastalarda, 2.4.4.F.1 (1) fıkrasının a bendinde belirtilen rapora istinaden yılda en fazla 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır.
Ayrıca G80 kodu ile yer alan tanılarda mobilitenin korunmasının sağlanması ya da gerçekleştirilmesi amacıyla cerrahi girişim veya botulismus toksini uygulandığı takdirde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden ilave 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır.
(11) SUT eki EK-2/D-2 Listesinde G80 kodu ile yer alan tanılarda;
a) 2.4.4.F.1 maddesinde belirtilen raporlara istinaden yıl içerisinde en fazla 90 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır. Ancak, 16 yaşından büyük olan hastalarda 31-60 seans ve 61-90 seansa kadar olan fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları resmi sağlık hizmeti sunucusunca uygulanması halinde Kurumca karşılanır, ancak 61 seans sonrası tedavilerin Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık hizmeti sunucularınca verilmesi halinde; en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) Sağlık Bakanlığı sağlık hizmeti sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla verilen tedaviler Kurumca karşılanır.
b) Ayrıca G80 kodu ile yer alan tanılarda mobilitenin korunmasının sağlanması ya da gerçekleştirilmesi amacıyla cerrahi girişim veya botulismus toksini uygulandığı takdirde fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları için en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekiminin yer aldığı (sağlık hizmeti sunucusunda yeterli sayıda fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimi bulunması durumunda sağlık kurulu bu hekimler tarafından oluşturulacaktır) üçüncü basamak sağlık kurumu sağlık kurulunca düzenlenen rapora istinaden ilave 30 seans fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları Kurumca karşılanır.
G80 kodlu tanılarda verilecek FTR hizmeti için 16 yaşından küçükler için 61 seans üstü için Bakanlığımız sağlık hizmet sunucularınca sağlık kurulu raporu düzenlenmesi şartı getirilmiştir.
7 Yeni 2.4.4.K – Palyatif Bakım Tedavisi
(1) Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme konusunda tescil edilmiş olan Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı sağlık tesislerince faturalandırılır.
(2) Palyatif bakım tedavisi yalnızca palyatif bakım yatağında yatan hastalara verilen hizmettir.
(3) Palyatif bakım tedavisi vermeye yetkili sağlık hizmeti sunucusunun tescil edilmiş palyatif bakım yatakları dışındaki herhangi bir yataktan bu hizmetleri göndermesi durumunda bu hizmet bedelleri Kurumca karşılanmaz.
(4) Palyatif bakım tedavisi aşağıdaki hizmetleri kapsamaktadır.
a) Beslenmesi fiziksel ve psikolojik/nörolojik nedenlerle bozulup enteral, parenteral beslenme desteğine ihtiyaç duyanlar,
b) Enfeksiyon, kas ve nörolojik hastalıklar nedeniyle solunumu bozulmuş olup, invaziv ve noninvaziv mekanikventilasyon desteğine ihtiyacı olan hastalar,
c) Enfekte yatak yarası açılan, ostomi bölgelerinde enfeksiyon, kaçak sorunları olan(trakeotomi, gastrostomi,ileostomi, kolostomi vs), kateteri olup tıkanan, kırılan, giriş yeri enfeksiyonu olan yada katetere bağlı fonksiyon bulguları bulunan (diyaliz kateteri, santral venöz kateteri, şant kateterleri, ağrı portu ve kateteri, perkütan plevral kateter, perkütanmesane kateteri) hastalarının tedavisi ve tıbbi sorunlarının giderilmesi,
(5) Palyatif bakım tedavisi EK-2/C Listesindeki P560000 SUT kodundan günde en fazla 1(bir) kez faturalandırılır.
(6) Palyatif bakım tedavisi altında tedavi gören hastaya EK-2/C Listesindeki işlemlerden herhangi birinin yapılması durumunda, EK-2/C Listesindeki işlem bedeli faturalandırılır ve 2.2.2.B-1(3) maddesinde belirtilen sürelerde palyatif bakım tedavisi adı altında herhangi bir bedel ödenmez.
(7) Palyatif bakım tedavisinin faturalandırılmasında diğer SUT kuralları geçerlidir.”
Palyatif bakım Ek-2/C'ye 505,9 puanla (299,9 TL) SUT'a eklenmiştir.
Bakanlığımızca SGK'ya gönderilen yazıda; "Kanser ya da kronik hastalıklara bağlı ciddi ağrısı olup hastanede yatırılarak invaziv ve yoğun noninvaziv (morfin ve türevleri) ağrı tedavisi uygulanmasını gerektiren hastalar başta olmak üzere, ilgili hekim tarafından tedavi ve tıbbi bakım sürecinin söz konusu merkezlerde devam etmesi gerekli görülen hastalara palyatif bakım merkezlerinde verilecek sağlık hizmetleri" de bu kapsamda sayılması talep edilmiş idi. Ancak bu bölüm SUT'a eklenmemiştir.
8 Yeni Mutat taşıt dışı araçla nakile ilişkin sevkler başlıklı madde; "PUVA" ibaresi eklenmiştir. Belli bir program çerçevesinde sayılan kemoterapi, radyoterapi, diyaliz tedavilerindeki mutat taşıt dışı araç ile nakillerine ilişkin gidiş- dönüş yol giderinin ödenmesi sağlık kurulu raporuna istinaden yapılmakta olup, PUVA tedavisi eklenmiştir.
Yeni f) SUT eki Ek-3/C-2 ve Ek-3/C-5 listelerinde yer alan tıbbi malzemelerin garanti süresi sonunda kullanılamaz durumda olduğunun fiziksel tıp ve rehabilitasyon ile ortopedi ve travmatoloji uzman hekimlerinin birlikte yer aldığı sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde, tıbbi malzemelerin yenilenme talepleri listelerde yer alan yenilenme süreleri dikkate alınmadan Kurumca karşılanır.
g) SUT eki Ek-3/C-2 ve Ek-3/C-5 listelerinde yer alan tıbbi malzemeleri temin etmeleri halinde hakem hastane onay şartı aranmaz.
Vazife ve harp malullerinin kullanması gerekli görülen tıbbi malzemeler için kolaylık getirilmiştir.
9 Tanıya dayalı ödeme işlem puanına dâhil olmayan tıbbi malzemelerde yer  alan "Eksternal fiksatör," isimli malzemeye, 

Eksternal fiksatörler isimli malzemeye setleri ibaresi eklenmiş.

 

Tıbbi malzemenin adı değiştirilmiş.
10 SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz.

SUT eki listelerde yer almayan tıbbi malzemelerin fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak alım tarihi ve/veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında kesinleşen ihale karar tarihi 1/10/2014 tarihinden önce olmak kaydıyla “Birden Fazla Branşta Kullanılan Tıbbi Malzemeler (EK-3/A)” kapsamında değerlendirilecek ürünler için 1/4/2015 tarihine kadar bu şart aranmaz. Bu kapsamda değerlendirilmekle birlikte SUT eki EK-3/A listesinde tanımlanmayan tıbbi malzemeler alış fiyatı ile fatura edilir, alış fiyatının üzerine Kurum bilgi işlem sistemi tarafından % 15 işletme gideri ile Hazine kesintisi, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek bedelleri Kurumca karşılanır."

EK-3/A listesinde tanımlanmayan tıbbi malzemelere %15 işletme gideri ile Hazine kesintisi Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kesintisi ilave edilerek Kuruma fatura edilecek. Özel sağlık hizmeti sunucularının temin ettiği tıbbi malzemelerin geri ödemesi ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
11 Yara bakım ürünleri veya antimikrobiyal örtüler için düzenlenecek sağlık kurulu raporları; "Ayakta tedavide, İmmünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için sağlık kurulu raporu üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında (eğitim verme yetkisi olan klinik) deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından, düzenlenecek idi."

Yara bakım ürünleri veya antimikrobiyal örtüler için düzenlenecek sağlık kurulu raporları; "Ayakta ve yatarak tedavide immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından, deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenecektir."

İmmünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından, deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerinin yer aldığı sağlık kurulu tarafından düzenlenebilecek. (Bakanlığımıza bağlı ikinci basamak sağlık kurumlarında söz konusu hastalıklar için yara bakım ürünlerine rapor düzenlemesinin önü açılmıştır. Ancak üniversite hastanelerinin rapor düzenleyip düzenleyemeyeceği konusunda tereddüt oluşmuştur.)
Ancak immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında kullanılması gerekli görülen yara bakım ürünleri için, resmi sağlık tesislerinde görev yapmakta olan deri ve zührevi hastalıkları, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi veya genel cerrahi uzman hekimlerince reçete düzenlenmesi gerekmektedir. Yeni halinde yer almıyor.  İmmünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıkları” tanısı ile tedavi gören hastalara verilecek yara bakım hizmetleri ve bu hizmetlerde kullanılan tıbbi malzemeler ayakta tedavide tedavide verilirken Ayakta tedavide, yatarak tedavide ve evde sağlık hizmetleri kapsamında verilecek. Bu kapsamdaki tıbbi malzemeler Bakanlığımıza bağlı sağlık hizmet sunucuları tarafından temin edilmesi halinde götürü bedel kapsamında değerlendirilecek. Reçete karşılığı hastaya temin ettirilmesi durumunda Kurum tarafından kişiye ödenerek, sağlık kurumunun alacağından mahsup edileceği düzenlemesi yapılmıştır.  
Tek reçetede en fazla 15 günlük miktar yazılabilir. Ancak immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında ayakta tedavide tek reçetede en fazla bir aylık miktar yazılabilir. Yeni halinde ikinci cümle yer almıyor.

 
Ayakta tedavide tedavi edici etkisini sadece hydrocolloid, köpük ve fiber içermesinden dolayı gösteren yara bakım ürünleri ile “immünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıklarında” hastalığında kullanılması şartıyla gazlı bez ve çeşitleri, sargı bezi ve çeşitleri, petrolatum/parafin emdirilmiş leno bez dokuma, yapışmayan köpük örtüler, yapışmayan film örtüler ve yapışmayan prokolloidler gruplarında yer alan yara bakım ürünlerinin bedelleri Kurumca karşılanır. 

Ayakta tedavide tedavi edici etkisini sadece hydrocolloid, köpük ve fiber içermesinden dolayı gösteren yara bakım ürünlerinin bedelleri Kurumca karşılanır.

Yeni madde eklenmiş. 

“İmmünobüllöz ve mekanobüllöz hastalıklar, deri nekrozuyla seyreden vaskülitler ve nekrotik enfeksiyöz deri hastalıkları” tanısı ile tedavi gören hastalara verilecek yara bakım hizmetleri ve bu hizmetlerde kullanılan tıbbi malzemeler ayakta tedavi, yatarak tedavi ve evde sağlık hizmetleri kapsamında verilecek olup, bu kapsamdaki tıbbi malzemeler yalnızca Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilmesi ve uygulanması durumunda Sağlık Bakanlığı götürü bedel kapsamı içinde değerlendirilerek Kurumumuz tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu hasta grubu için herhangi bir şahıs ödemesi yapılmayacaktır. Bu kapsamdaki malzeme gruplarının Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık hizmeti sunucuları tarafından temin edilmeyerek reçete karşılığı hastaya temin ettirilmesi durumunda, fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir.”

12 Sentetik greft, allogreft ve xenogreftlerin kendi aralarında kombine edilerek kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanmaz.  "kendi aralarında" ibaresi "birbirleri ile" olarak değiştirilmiş.  Sadece ifade düzeltilmiştir.
13 Ayakta ağız ve diş tedavilerinde tıbbi malzeme temin/ödeme usul ve esasları kapsamındaki tıbbi malzemelerin bedelleri SUT’un 3.2.1.A-1 ve 3.2.1.A-2 maddelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda Kurumca karşılanır. “3.2.1.A-1 ve 3.2.1.A-2” ibaresi “3.2.1.A ve 3.2.1.B”
olarak değiştirilmiştir.
Ayakta ağız ve diş tedavilerinde kullanılan tıbbi malzemeler için Kurum'un tedarikçi firmaya doğrudan ödeme yapmasının önü açılmıştır.Kamu İhale Kanununa tabi olmayan resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında ayakta ağız ve diş tedavilerinde kullanılan tıbbi malzemelerin SUT ve eklerinde yer alması halinde ödeneceği ifade edilmiştir.
14 Yatarak tedavilerde kullanılacak ilaçların hastane tarafından temini zorunludur. 

cümlesinden sonra gelmek üzere "(Sağlık Bakanlığı tarafından hastanede kullanılmasına izin verilen yurtdışı ilaçların dışında kalan Yurtdışı İlaçlar hariç)" ibaresi eklenmiş. 

Yatarak tedavilerde, Bakanlığımız tarafından hastanede kullanılmasına izin verilen yurtdışı ilaçların dışında kalan Yurtdışı İlaçların hastane tarafından temini zorunluluğu bulunmamaktadır.
Yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi sağlık kurumları tarafından temin edilemeyen ilaçlar için düzenlenen reçetelerde “Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunludur. cümlesinden sora gelmek üzere "Ancak yurtdışı ilaçlar için yatarak tedavilerde Kurumla sözleşmeli resmi ve özel sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçetelerde “Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunlu değildir." Yatarak tedavilerde yurtdışı ilaçlar için resmi ve özel sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenen reçetelerde “Eczanemizde Yoktur, Yatan Hasta” ibaresi ve başhekimlik onayının bulunması zorunlu değildir.
Reçetede yer alan ilaç bedelleri SUT hükümleri doğrultusunda 5 günlük dozu (ancak, sağlık kurumlarında uzun süre yatarak tedavi gören tüberküloz hastalarına, kullanım dozu belgelenmek kaydıyla l aylık miktarda tüberküloz ilaçları reçete edilebilir) aşmamak kaydıyla karşılanır ve ödenen tutar ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilir. “ reçete edilebilir)” ibaresinden sonra gelmek üzere “ (Yurtdışı İlaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar hariç)” cümlesi eklenmiş. Yurt dışı ilaçlar ve ara ödemede olan ilaçlar için 5 günlük doz şartı aranmıyor. 
15 Yeni eklenmiş.  Sağlık kurum ve kuruluşları faturalarının düzenlenmesi
maddesine palyatif bakım tedavisine ait işlemler eklenmiş. 
Palyatif bakımın faturalandırma esasları belirlenmiş. 
16 Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”nin fotokopisi (MEDULA sisteminden provizyon alınabilen kişiler de dahil). “(MEDULA sisteminden provizyon alınabilen kişiler de dahil).” ibaresi “(Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler hariç)” ibaresi olarak değiştirilmiştir.     Sağlık kurumları için fatura eki belgelerde; yabancı ülkelerle yapılan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında sağlık hizmeti sunulan ve Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişiler için, sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”nin fotokopisi istenmiyor. 
17 5.3.2.D - Diğer belgeler
a) Yabancı ülkelerle yapılan sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Kurum tarafından sağlık hizmeti verilen kişiler için sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”
madde sonuna “(Yurtdışı Provizyon Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) numarası ile hasta takip numarası/ provizyon alınan kişiler hariç)” ibaresi eklenmiştir.  YUPASS numarası ile hasta takip numarası/provizyon alınan kişilerin faturaya eklenecek belgelerden; Sosyal güvenlik il müdürlüklerince düzenlenmiş ve onaylanmış “Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesi”nin ibraz edilmesi gerekmeyecek.
18 İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİNE İLŞKİN DÜZENLEMELER EK LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.
19 EK-2/B DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER EK LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.
20 EK-2/C DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER EK LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.
21 EK-2/Ç DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER EK LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.
22 (Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tanı Listesi'nin açıklama bölümüne) Yeni açıklama  cümleye" Hemiparazi tanısıyla yapılan işlemlerin bedeli, G81 Hemipleji kodundan faturalandırılması halinde Kurumca karşılanır." ibaresi eklenmiş Hemiparazi tanısıyla yapılan işlemlerin hangi kod üzerinden faturalandırılacağı belirtilmiştir.
23 EK-3A DA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER EK LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.
24 EK-3/C-1 DE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER EK LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR.
25   Tebliğin eki “EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ ORTEZLER” başlıklı (Ek-3/C-2) listesi bu Tebliğ eki (9) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir. LİSTE 9 EK LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR
26 “DO1017A” SUT kodlu “EV TİPİ VENTİLATÖR İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI” adlı tıbbi malzemenin fiyatı yoktu.  Tebliğ eki “DİĞER PROTEZ ORTEZLER” başlıklı (Ek-3/C-3) listesinde yer alan “DO1017A” SUT kodlu “EV TİPİ VENTİLATÖR İÇİN KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI” adlı tıbbi malzemenin fiyatı 473,00TL (Dörtyüzyetmişüç Türk Lirası) olarak belirlenmiştir. FİYAT BELİRLENMİŞTİR (473,00 TL)
27   Tebliğ eki “ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER” başlıklı (Ek-3/C-5) listesi bu Tebliğ eki (10) numaralı listede yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir. LİSTE 10 EK LİSTEDE BELİRTİLMİŞTİR
28 103065 LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ, GUİDE KATETERİ
(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber disk hernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
1- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
2- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
103070 LOMBER EPİDURAL DİSKEKTOMİ, GİRİŞİM İĞNESİ (1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber disk hernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
1- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
2- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
Tebliğin “Omurga Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-1) Listesi” nde yer alan “103065” SUT kodlu ve “103070” SUT kodlu tıbbi malzemelerin alan tanımları ve ödeme kriterleri ve/veya kuralları  değiştirilmiştir.
103065 TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/NÖROPLASTİ, KATETERİ
(1) Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber Epidural Diskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edilen lomber vakalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
b) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
103070 TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/NÖROPLASTİ, GİRİŞİM KİTİ (Girişim iğnesi, kılavuz tel, dilatatör, kanül dahil)
(1)Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber Epidural Diskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, aşağıdaki kriterlerin tespit edilen lomber vakalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
b) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
Tıbbi malzemelerin alan tanımları ve ödeme kriterleri ve/veya kuralları  değiştirilmiştir.
29 a) “KN1015”, “KN1017”, “KN1018”, “KN1020” ve “KN1021” SUT kodlu tıbbi malzemeler listede vardı.
b) (1) O2 monitorizasyonu kitler + ısı, Serebral kan akım ölçüm probu (monitorizasyon için) ve  O2 monitorizasyonu kitler isimli malzemeler 3.Basamak Hastanelerde kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır.
Tebliğin “Beyin Cerrahisi Branşı Kranial Cerrahisi Alan Grubuna 
Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/E-2) Listesi” nde düzenlemeler yapılmıştır.
a) “KN1015”, “KN1017”, “KN1018”, “KN1020” ve “KN1021” SUT kodlu tıbbi malzemeler listeden çıkarılmıştır.
b) “ICP KATETERLERİ” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) ICP monitorizasyonunda (drenaj, basınç) kullanılan sarf malzemelerinin bedelleri Kurumca karşılanır.”
a) Tıbbi malzemeler listeden çıkarılmış.
b) Ödeme kriterleri ve/veya kuralları değiştirilmiştir.
30

 “Ortopedi Ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-2) Listesi" nde;

a) AE0900 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan  P613180, P612760, işlem kodlarında kullanılması halinde  Kurumca bedeli karşılanır.
b) AE0910 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan  P612710, P613200 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli  karşılanır.
c) AE0920 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan P612830, P613210 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli  karşılanır.
ç) AE0930 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan P612840, P613211 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli  karşılanır.
d) AE0940 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan P612850, P613000, P613000,  işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli  karşılanır.   
e) AE0950 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan P612860, P613001 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli  karşılanır.
f) AE0960 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan P612870  işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli  karşılanır.
g) AE0970 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan P612890, P613261 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli  karşılanır.  
ğ) AE0980 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan P612910 ve P613260 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli  karşılanır.   
h) AE0990 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası
(1) Ek-2/C Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesinde yer alan P612751 veP612977 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli  karşılanır.

Tebliğin “Ortopedi Ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-2) Listesi” nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) AE0900 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P613180, P612760, 613180, 612760 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
b) AE0910 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P612710, P613200, 612710, 613200 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
c) AE0920 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P612830, P613210, 612830, 613210 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
ç) AE0930 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P612840, P613211, 612840, 613211 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
d) AE0940 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P612850, P613000, 612850, 613000, işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.” 
e) AE0950 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P612860, P613001, 612860, 613001 işlem kodlarında kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
f) AE0960 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612870, 612870 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.” 
g) AE0970 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612890, P613261, 612890, 613261 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. ”
ğ) AE0980 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ (1) P612910, P613260, 612910, 613260 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır. ”  
h) AE0990 SUT Kodunun ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) P612751, P612977, 612751, 612977 işlem kodunun kullanılması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
ı) Listede “ARTROSKOPİ VE EKLEM CERRAHİSİ MALZEME SETİ” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) AE1000 ila AE1950, AE2060 ila AE2490 SUT kodları Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Malzeme Setlerine dahildir.”
Ödeme kriterleri ve/veya kuralları değiştirilmiştir.
31  

 “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-3) Listesi

a) Yeni ekleme

b) “TR2760” SUT kodlu malzemenin fiyatı 296,50 TL

c) Bu listede yer alan malzemelerin "kişiye özel ısmarlama tıbbi cihaz" olarak uygulanması halinde; fatura tutarını aşmamak kaydıyla kullanılan malzemeye ait SUT kodu fiyatının  en fazla iki katına kadar bedeli Kurumca karşılanır.

Tebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-3) Listesi”nde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.
a) “ÜST EKSTREMİTE” başlığından sonra ve “TR2250” SUT kodundan önce gelmek üzere tıbbi malzemeler eklenmiştir.
 (TR2245 SKAPULA KİŞİYE ÖZEL CoCr/TİTANYUM KAPLAMASIZ 25.000 TL,
   TR2246 SKAPULA KİŞİYE ÖZEL CoCr/TİTANYUM HA/DUAL KAPLAMA 26.700 TL
   TR2247 SKAPULA KİŞİYE ÖZEL CoCr/TİTANYUM ANTİBAKTERİYEL KAPLAMALAR     28.400 TL)
b) “TR2760” SUT kodlu malzemenin fiyatı 150,00 TL olarak değiştirilmiştir.
c) “TR2830” SUT kodlu tıbbi malzeme alan tanımının altında yer alan açıklama cümlesi “Bu listede yer alan malzemelerden TR2245, TR2246, TR2247 SUT kodlu tıbbi malzemeler hariç olmak üzere listedeki diğer tıbbi malzemelerin "kişiye özel ısmarlama tıbbi cihaz" olarak uygulanması halinde; fatura tutarını aşmamak kaydıyla kullanılan malzemeye ait SUT kodu fiyatının en fazla iki katına kadar bedeli Kurumca karşılanır.” şeklinde değiştirilmiştir.
a)Yeni malzeme ekleme
b) Fiyatı düşürülme
c) Açıklama değiştirildi.
32

“Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4) Listesi

a) 2- TV3111, TV3115 ve TV3121  SUT kodlu alan tanımlarında bulunan eksternal fiksatörlerin SUT eki EK-2/C listesinde yer alan P614320, P614330 ve P614340 işlem kodlarında kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
b) 3- Aynı anatomik bölge için aynı seansta 1 (bir)  adet fatura edilmesi halinde bedelleri Kurumca karşılanır.
c) Yeni Malzeme
ç) TV3113 ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, TÜBÜLER (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL) 2.750 TL
   TV3116 TEK PLANLI EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, UZUN KEMİK, STANDART (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL) 1.500 TL
   TV5650 ORTAK KULLANIM-TÜM KEMİKLER-TELLER, PİNLER VE VİDALAR-VİDALAR-KOMPRESYON VİDASI-KOMPRESYON BOLT VİDALARI-ÇELİK-TÜM BOYLAR 135 TL
   TV5660 ORTAK KULLANIM-TÜM KEMİKLER-TELLER, PİNLER VE VİDALAR-VİDALAR KOMPRESYON VİDASI-KOMPRESYON BOLT VİDALARI-TİTANYUM/CoCr-TÜM BOYLAR
150 TL
d) Listedeki “TV3121” SUT kodlu tıbbi malzeme ile “İNTRAMEDÜLER ÇİVİLEME” başlığı arasındaki tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında "0,00" olarak belirtilmiştir

Tebliğin “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Travma ve Rekonstrüksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/F-4) Listesi” nde düzenlemeler yapılmıştır.
a) “EKSTERNAL FİKSATÖR” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının ikinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“2- TV3111, TV3115 ve TV3121 SUT kodlu alan tanımlarında bulunan eksternal fiksatörlerin SUT eki listelerinde yer alan P614320, P614330, P614340, 614320, 614330 ve 614340 işlem kodlarında kullanılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır.”
b) “EKSTERNAL FİKSATÖR” başlığı altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının üçüncü bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 “3- TV3122 SUT kodu hariç olmak üzere aynı kırık bölgesi için 6 ay içinde en fazla bir kez faturalandırılabilir.”
c) “TV3121” SUT kodundan sonra gelmek üzere aşağıdaki tıbbi malzeme eklenmiştir.
TV3122 EKSTERNAL FİKSATÖR REVİZYON CERRAHİSİ SETİ (DEĞİŞTİRİLEN, EKLENEN, ÇIKARILAN TÜM KOMPNENTLER DAHİL) 400,00 TL
ç) Aşağıdaki SUT kodlu tıbbi malzemelerin fiyatları yeniden belirlenmiştir.
   TV3113 ÇOK EKSENLİ EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, TÜBÜLER (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL) 2.000 TL
   TV3116 TEK PLANLI EKSTERNAL FİKSATÖR SETİ, UZUN KEMİK, STANDART (FİKSATÖRÜ OLUŞTURAN TÜM KOMPONENTLER DAHİL) 2.000 TL
   TV5650 ORTAK KULLANIM-TÜM KEMİKLER-TELLER, PİNLER VE VİDALAR-VİDALAR-KOMPRESYON VİDASI- KOMPRESYON BOLT VİDALARI-ÇELİK-TÜM BOYLAR 270 TL
TV5660 ORTAK KULLANIM-TÜM KEMİKLER-TELLER, PİNLER VE VİDALAR-VİDALAR KOMPRESYON VİDASI- KOMPRESYON BOLT VİDALARI-TİTANYUM/CoCr-TÜM BOYLAR
300 TL
d) Listedeki “TV3121” SUT kodlu tıbbi malzeme ile “İNTRAMEDÜLER ÇİVİLEME” başlığı arasındaki tıbbi malzemelerin fiyat sütunlarında yer alan “0,00” ibareleri “EKSTERNAL FİKSATÖR SETLERİNE DAHİLDİR.” olarak değiştirilmiştir.
a)  Ödeme kriterleri ve/veya kuralları değiştirilmiştir.
b) Ödeme kriterleri ve/veya kuralları değiştirilmiştir.
c) Yeni malzeme
ç) Fiyat azalışı ve artışı
d) İbare değişikliği
33 “Kardiyoloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/H) Listesi
a)KR1043-KATETER, ABLASYON,Bİ-DİRECTİONA---L900
b)KR1046-KATETER, ABLASYON, KOMPLEKS HARİTALAMA, 3 BOYUTLU, ELEKTRİK SENSÖRLÜ PATCH DAHİL---3850
c)KR1058-KATETER, 3 BOYUTLU NON KONTAK BALON HARİTALAMA KATETERİ--7700
d)KR1083-KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", REKANALİZASYON AMAÇLI---250
e)KR1127-KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, SKORLAMA, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL--600
f)KR1193-KALP PİLİ ELEKTRODU ÇIKARILMASI İÇİN LAZER, RF VEYA MEKANİK CİHAZLAR--6000
g)KR2064-KOİL İTİCİ (018" KOİLLER İÇİN)”
a)KR1043-KATETER, ABLASYON, Bİ-DİRECTİONAL---900,00
b)KR1046-KATETER, ABLASYON, KOMPLEKS HARİTALAMA, 
3 BOYUTLU, ELEKTRİK SENSÖRLÜ PATCH DAHİL---3.850,00
c)KR1058-KATETER, 3 BOYUTLU NON KONTAK BALON HARİTALAMA KATETERİ---7.700,00
d)KR1083-KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", REKANALİZASYON AMAÇLI---250,00
e)KR1127-KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, SKORLAMA, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL---600,00
f)KR1193-KALP PİLİ ELEKTRODU ÇIKARILMASI İÇİN LAZER, RF VEYA MEKANİK CİHAZLAR---6.000,00
g)KR2064-KOİL İTİCİ (018" KOİLLER İÇİN)”
a)100 TL fiyatı arttırılmıştır.
b)350 TL fiyatı arttırılmıştır.
c)700 TL fiyatı arttırılmıştır.
d)80 TL fiyatı arttırılmıştır.
e)-150 TL fiyatı düşürülmüştür.
f)-1000 TL  fiyatı düşürülmüştür.
g)Listeden çıkarılmıştır.
34 “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/I) Listesi
a) KV1401” SUT kodlu “EPİKARDİYAL KALP PİLİ DDDR”
b)  KV4002- ABLASYON, VENÖZ, BUHAR, SET
c) KV1271- KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, SKORLAMA, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL----750
KV1311- KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", REKANALİZASYON AMAÇLI ---- 170
ç)KV1222- KOİL İTİCİ (018" KOİLLER İÇİN)
d) “KV2002” “KV2003” “KV2004” “KV2005” “KV2006” “KV2007”
*(1) Epikrizde 2 (iki) KVC uzmanının imzasının olması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
e) “KV1042” “KV1043” “KV1044” “KV1045   KV1046
*ECMO SET haricinde kullanılmaları durumunda epikrizde iki KVC uzmanının onaylarının olması halinde Kurumca bedeli karşılanır.
a) KV1401-“EPİKARDİYAL YERLEŞTİRİLEN PACE MAKER LEAD”
b) KV4002-ABLASYON, VENÖZ, BUHAR, SET--600,00
c) KV1271- KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, SKORLAMA, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL----600
KV1311- KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", REKANALİZASYON AMAÇLI ---- 250
ç) Yok
d)  Epikrizde Kardiyovasküler Cerrahi uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve Yoğun Bakım uzmanlarından en az ikisinin (Belirtilen bu uzmanlık dalları için aynı branştan iki uzman hekim imzası da yeterlidir ) imzasının olması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
e) “ECMO SET haricinde kullanılmaları durumunda epikrizde Kardiyovasküler Cerrahi uzmanı, Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı ve Yoğun Bakım uzmanlarından en az ikisinin (Belirtilen bu uzmanlık dalları için aynı branştan iki uzman hekim imzası da yeterlidir ) imzasının olması halinde Kurumca bedeli karşılanır.”
a) Alan tanımı değiştirilmiştir.
b)Yeni ekleme
c) Fiyatı 150 TL düşürülmüş
Fiyatı 80 TL artırılmış.
ç) Listeden çıkarılmış
d) Geri ödeme kriterleri değiştirilmiştir.
e) Geri ödeme kriterleri değiştirilmiştir.
35 “Üroloji Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/L)
*UR1005- TIKAMA KAFI-----1.920,00
*UR1006- KONTROL POMPASI---5.020,00
*UR1007-BASINÇ DÜZENLEME BALONU----2.200,00
*UR1008-ARTİFİSYEL SFİNKTER AKSESUAR KİTİ----390,00
*UR2000-ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ KİTİ----2.000,00
*UR1005- TIKAMA KAFI-----1.750,00
*UR1006- KONTROL POMPASI---4.500,00
*UR1007-BASINÇ DÜZENLEME BALONU----2.000,00
*UR1008-ARTİFİSYEL SFİNKTER AKSESUAR KİTİ----350,00
*UR2000-ARTİFİSYEL SFİNKTER PROTEZ KİTİ----8.600,00
*Fiyatı 170 TL düşürülmüştür.
*Fiyatı 520 TL düşürülmüştür.
* Fiyatı 200 TL düşürülmüştür.
*Fiyatı 45 TL düşürülmüştür.
*Fiyatı 6.600 TL artırılmış.
36 EK-3/M “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi
a) yok
b)GR1017-KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, SKORLAMA, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL----750,00
GR1094-KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", REKANALİZASYON AMAÇLI----170,00
GR2034-KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.016-0.018", TÜMÜ HİDROFİLİK---450,00
c) GR1258” SUT kodlu “KOİL İTİCİ (018" KOİLLER İÇİN)
d) ABLASYON,TÜMÖR
Onkoloji,Genel Cerrahi,Girişimsel Radyoloji,Gastroenteroloji uzmanlarından birinin uygulayıcı  olması koşulu ile uygulayıcı hekim ve bu branşlardan iki tane uzman hekimin yer aldığı üçlü hekim raporu  ile üçüncü basamak hastanelerde, yalnızca solid organ tümörlerinde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
a) GR3002-ABLASYON, VENÖZ, BUHAR, SET----600,00
b)GR1017-KATETER, BALON, ANJİYOPLASTİ, SKORLAMA, 018 ", OTW/ 014 MONORAİL----600,00
GR1094-KILAVUZ TEL, ANJİOPLASTİ, 014-018", REKANALİZASYON AMAÇLI----250,00
GR2034-KILAVUZ TEL, MİKRO, NÖROVASKÜLER, 0.016-0.018", TÜMÜ HİDROFİLİK---700,00
c) Yok
d) ABLASYON,TÜMÖR
1) Onkoloji, Genel Cerrahi, Girişimsel Radyoloji, Gastroenteroloji uzmanlarından birinin uygulayıcı olması koşulu ile uygulayıcı hekim ve bu branşlardan iki tane uzman hekimin yer aldığı üçlü hekim raporu ile sadece üçüncü basamak hastanelerde ve yalnızca solid organ tümörlerinde kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
2) Aynı seansta sadece bir adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.”
a) Yeni ekleme
b)Fiyatı 150 TL düşürülmüş
Fiyatı 80 TL arttırılmış.
Fiyatı 250 TL arttırılmış.
37 “Sentetik Greft Ürün Grubu (EK-3/N-3) Listesi “(1) Viskosüplemantasyon ürünleri sentetik greft ürün grubunda bulunan SUT alan tanımlarına eşlenemez ve bu SUT kodlarından Kuruma fatura edilemez.” Viskosüplemantasyon ürünlerine ilişkin düzenleme yapılmış.
38 “Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Branşlarına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/S) Listesi
a) GHC1070 -KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)
GHC1080-KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR
(1) Üç ve/veya daha fazla kostanın iki veya daha fazla noktadan kırıldığı olgularda en fazla 6 (altı) adet olmak üzere,
(2) İki ve/veya daha fazla kosta rezeksiyonu gerektiren göğüs duvarı ve/veya sternum rezeksiyonu gereken olgularda Kurumca bedeli karşılanır.
b) Yok
c) GHC1770-VAPORİZASYON İLE HACİM KÜÇÜLTME SETİ (VAPOR SİSTEMİ KULLANIMI DÂHİL)
ç) GHC1070-KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)----1.000,00
GHC1080-KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR----2.000,00
GHC1780-EBUS İÇİN BALON----1.000,00
GHC1790-EBUS İÇİN ASPİRASYON İĞNE SETİ (ASPİRASYON İĞNESİ, ENJEKTÖR, ADAPTÖR )----250,0
a) GHC1070 -KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)
GHC1080-KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR
b) “(1) Üç ve/veya daha fazla kostanın iki veya daha fazla noktadan kırıldığı olgularda en fazla 6 (altı) adet olmak üzere,
  (2) İki ve/veya daha fazla kosta rezeksiyonu gerektiren göğüs duvarı ve/veya sternum rezeksiyonu gereken olgularda Kurumca bedeli karşılanır.”
c) Yok
ç) GHC1070-KOSTA İÇİN VİDASIZ PLAK SİSTEMİ (HER BOY ŞEKİL VE ÖZELLİK DAHİL)----1.100,00
GHC1080-KOSTA BİRLEŞTİRİCİ BAR----800,00
GHC1780-EBUS İÇİN BALON----130,00
GHC1790-EBUS İÇİN ASPİRASYON İĞNE SETİ (ASPİRASYON İĞNESİ, ENJEKTÖR, ADAPTÖR )----550,00
a) Ödeme kriterleri çıkarılmıştır.
b) Ödeme kriterleri eklenmiştir.
c) Listeden çıkarılmıştır.
ç) Fiyatı 100 TL arttırılmış.
Fiyatı 1.200,00 TL düşürülmüş
Fiyatı 870,00 TL düşürülmüş
Fiyatı 300,00 TL arttırılmış.
39 “Anesteziyoloji, Reanimasyon ve Ağrı Tedavisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler (EK-3/T) Listesi
a) AN1240-TRANSPULMONER TERMODÜLİSYON İLE KARDİYAK DEBİ VE VOLUMETRİK PARAMETRELER İÇİN ÖLÇÜM SETİ----400,00
b) AN1410-TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/ NÖROPLASTİ, GİRİŞİM KİTİ (Girişim iğnesi, kılavuz tel, dilatatör, kanül dahil)------1.900,00
(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, iki Algoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber disk hernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
1- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
2- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
 
AN1420-TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/ NÖROPLASTİ, KATETERİ----3.500,00
(1) Lomber Epidural Diskektomi amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, iki Algoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu düzenlenmesi  kaydıyla aşağıdaki kriterlerin tespit edildiği lomber disk hernisi vakalarında kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
1- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
2- Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
a) AN1240-TRANSPULMONER TERMODÜLİSYON İLE KARDİYAK DEBİ VE VOLUMETRİK PARAMETRELER İÇİN ÖLÇÜM SETİ----800,00
b)AN1410-TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/ NÖROPLASTİ, GİRİŞİM KİTİ (Girişim iğnesi, kılavuz tel, dilatatör, kanül dahil)------1.900,00
(1)Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber Epidural Diskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, iki Algoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla aşağıdaki kriterlerin tespit edilen lomber vakalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
b) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
AN1420-TRANSSAKRAL GİRİŞİMLE KAMERA EŞLİĞİNDE LOMBER EPİDURAL DİSKOPLASTİ/ADEZYOLİZİS/NÖROPLASTİ, KATETERİ-----3.500,00
(1)Transsakral girişimle kamera eşliğinde lomber Epidural Diskoplasti/Adezyolizis/Nöroplasti amaçlı kullanılan tıbbi malzemelerin, iki Algoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu düzenlenmesi kaydıyla aşağıdaki kriterlerin tespit edilen lomber vakalarda kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanır.
a) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmamış Olgular İçin; Nörolojik defisiti olmayan, sekestre  lomber disk hernisi bulunmayan ve Konvansiyonel tedavi yöntemleri ile başarılı sonuç elde edilememiş veya
b) Daha Önce Cerrahi Tedavi Uygulanmış Nüks Olgular İçin; Yeni nörolojik defisiti olmayan, sekestre lomber disk hernisi bulunmayan, Manyetik Rezonans görüntüleme yöntemi ile işlem bölgesinde fibrozise ilişkin granülasyon dokusunun oluştuğu tespit edilmiş vakalar.
a) Fiyatı 400 TL arttırılmıştır.
B) Geri ödeme kriterleri değiştirilmiş

 

EK-1/C İSTİSNAİ SAĞLIK HİZMETLERİ LİSTESİ DEĞİŞİKLİKLER

EK-2/B HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ DEĞİŞİKLİKLER

EK-2/C TANIYA DAYALI İŞLEM PUAN LİSTESİ DEĞİŞİKLİKLER

EK-2/Ç DİŞ TEDAVİLERİ PUAN LİSTESİ DEĞİŞİKLİKLER

EK 3/A BİRDEN FAZLA BRANŞTA KULLANILAN TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ DEĞİŞİKLİKLER

EK-3/C-1 TIBBİ UYGUNLUK ARANACAK TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ DEĞİŞİKLİKLER

EK-3/C-2 EKSTERNAL ALT VE ÜST EKSTREMİTE/GÖVDE PROTEZ ORTEZLER LİSTESİ DEĞİŞİKLİKLER

EK-3/C-5 ÖZEL HALLERDE KARŞILANAN TIBBİ MALZEMELER LİSTESİ DEĞİŞİKLİKLER

Not: Bu yukarıdaki çalışma, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı’nca hazırlanmıştır. Katkıları için teşekkür ederiz.

 

SGK tarafından hazırlanan 24.12.2014 Değişiklik Tebliği İşlenmiş Güncel 2013 SUT ve Ekleri için tıklayınız 

24.12.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ için tıklayınız

SUT düzenlemeleri hakkında SGK açıklaması için tıklayınız 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 54951 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim