• BIST 1.407,460
  • Altın 491,51
  • Dolar 8,6350
  • Euro 10,1255
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Bursa 12 °C
  • Antalya 23 °C
  • İzmir 19 °C

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-11.01.2020

Sağlık Uygulama Tebliği değişen maddeler ve açıklamaları-11.01.2020
Sağlık Uygulama Tebliğinde hangi maddeler değişti, değişiklikler hakkında açıklamalar...

 

11 Ocak SUT Değişikliği ile;

 

• Ek-2/C (Paket) ye 3 tane yeni KVC hizmeti eklenmiştir,

• Ek-2/B (Hizmet) ye 3 tane yeni KVC hizmeti eklenmiştir,

• Göz malzemelerine 9 adet yeni malzeme eklenmiştir,

• Yurt dışı ilaç fiyat listesi güncellenmiştir,

• EK-2/B hizmetlerinde eski kodlar kaldırılarak (550 adet hizmet) "L"ile başlayan laboratuvar kodları ve yeni hizmet tanımları gelmiştir (1948 adet hizmet),

• Paket muayene harici fatura edilebilen EK-2A/2 hizmetlerinde eski kodlar kaldırılarak (96 adet hizmet) "L"ile başlayan laboratuvar kodları ve yeni hizmet tanımları gelmiştir (116 adet hizmet ve ayrıca tanımlanan EK-2/B hizmetleri),

• Girişimsel Radyoloji malzemelerinde 2 tane malzemede fiyat değişikliği yapılmış ve 1 malzeme eklenmiştir,

• SUT metninde Yol giderlerinde esas alınacak mesafeleri, Diş tedavileri ödeme işlemleri  ve Hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılacak ayakta tedavilerinde kural değişiklikleri yapıldı.

• Psikiyatri hizmetlerinde tanıya göre faturalandırma kuralı getirildi.

 

11 OCAK 2020 SUT DEĞİŞİKLİĞİ

 
 
 

Değişiklik alanı

Eski

Yeni

Açıklama

Yürürlük

 

SUT METİN

2.2.1.B-2 - Hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılacak ayakta tedaviler
(1) Birinci basamak sağlık kuruluşlarında;
ç) Kalıtsal hemoglobinopati tanı ve tedavi merkezlerinde yapılan, SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan, 904.690 kod numaralı “Hemoglobin elektroforezi HPLC ile” ve 904.700 kod numaralı “Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile” işlemleri,

2.2.1.B-2 - Hizmet başına ödeme yöntemi ile faturalandırılacak ayakta tedaviler
(1) Birinci basamak sağlık kuruluşlarında;
ç) Kalıtsal hemoglobinopati tanı ve tedavi merkezlerinde yapılan SUT eki EK-2/B Listesinde yer alan, L103130 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (Agar jel)”, L103140 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (Elektroforez)” ve L103150 kod numaralı “Hemoglobin varyant analizi (HPLC)” işlemleri,

Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.2.1.B-2 numaralı maddesinin birinci fıkrasının
(ç) bendide belirtilen işlem kodları revize edilmiştir.

10.02.2020
(Yayımı tarihinden 30 gün sonra)

 

SUT METİN

2.4.1.B-2- Diş tedavileri ödeme işlemleri
(5) Ortodontik tedavi uygulanan kişilere ait faturaların ödemeleri SUT eki EK-2/Ç-3 Listesinde yer alan formlar üzerinden üç aşamada yapılır. Her bir aşama tamamlandığında tedavi bedelinin 1/3’ü ödenir.

2.4.1.B-2- Diş tedavileri ödeme işlemleri
(5) Ortodontik tedavi uygulanan kişilere ait faturaların ödemeleri SUT eki EK-2/Ç-3 Listesinde yer alan formlar üzerinden her bir aşama tamamlandığında bedelleri ödenir

Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.4.1.B-2 numaralı maddesinin beşinci fıkrasında ödeme kriteri aşama tamamlandığında bedelleri ödenir şeklinde revize edilmiştir.

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

 

SUT METİN

2.6.1.A - Yol giderlerinde esas alınacak mesafeler
(1) Sevklerin teşhis ve/veya tedavinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusuna yapılması esastır. Ancak, hekimin veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere;
b) İkinci basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevklere ilişkin yol gideri, en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak kaydıyla sevk edilen yerleşim yeri,

2.6.1.A - Yol giderlerinde esas alınacak mesafeler
(1) Sevklerin teşhis ve/veya tedavinin sağlanabildiği en yakın sağlık hizmeti sunucusuna yapılması esastır. Ancak, hekimin veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması durumunda, Kurumca belirlenen istisnalar hariç olmak üzere;
b) İkinci basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan sevklere ilişkin yol gideri,
tedavinin yapılabildiği en yakın üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucusunun bulunduğu yerleşim yeri mesafesini aşmamak kaydıyla sevk edilen yerleşim yeri,

Sağlık Uygulama Tebliğinin 2.6.1.A numaralı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan “yol gideri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “tedavinin yapılabildiği” ibaresi eklenmiştir.

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

 

 

 

MALZEME DEĞİŞİKLİKLERİ

Liste Adı

SUT Kodu

Malzeme Adı

Eski Malzeme Adı

Kural

 Eski Tutar

 Yeni Tutar

Değişiklik

Yürürlük Tarihi

EK-3/C-3

DO1014

BPAP S/T

 

(1) Solunumsal uyku hastalıklarında SUT "3.3.6.A-1" maddesinde yer alan genel hükümlere ilaveten; uyku ile ilişkili hipoventilasyon/ hipoksemik sendromu (restriktif akciğer hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, obesite-hipoventilasyon sendromu, pulmoner parankimal veya vasküler patolojilere bağlı hipo-ventilasyon/ hipoksemi vb) olan hastalarda, spontan solunumu ve tetikleme gücünün yetersiz olduğunun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla BPAP S/T cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.
(2) Kronik solunum yetmezliğinde SUT "3.3.6.A-2" maddesinde yer alan genel hükümlere ve BPAP- S cihazı için tanımlanmış kriterlere ek olarak; inspirasyon basınç yüksekliği (İPAP ≥ 20 cm H2O) veya yoğun bakımda izlendiği dönemlerde apne saptanan hastalarda, bu durumların sağlık kurulu raporunda belirtilmesi ve bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin sağlık kurulu raporu ekinde yer alması koşuluyla BPAP-S/T cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

            4.800,00  

                 2.100,00  

Fiyat değişikliği

10.02.2020
(Yayımı tarihinden 30 gün sonra)

EK-3/C-3

DO1015

BPAP S/T AVAPS

 

(1) Solunumsal uyku hastalıklarında SUT "3.3.6.A-1" maddesinde yer alan genel hükümlere ilaveten; Polisomnografi eşliğinde yapılan BPAP S/T titrasyonunda yeterli tidal volüm sağlanamadığı veya uykuda solunum bozukluklarının ortadan kaldırılamadığı hastalarda, nöromusküler ve göğüs duvarı bozukluklarına bağlı uyku ile ilişkili hipo-ventilasyon-hipoksemi olan restriktif akciğer hastalığı olan hastalarda (ALS, obesite- hipoventilasyon sendromu, kifoskolyoz vb.) bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla BPAP S/T AVAPS cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

            4.800,00  

                 2.100,00  

Fiyat değişikliği

10.02.2020
(Yayımı tarihinden 30 gün sonra)

EK-3/C-3

DO1016

ADAPTİF BASINÇ DESTEKLİ SERVO VENTİLASYON (ASV) CİHAZI

 

(1) Solunumsal uyku hastalıklarında SUT "3.3.6.A-1" maddesinde yer alan genel hükümlere ilaveten;
a) İlk gece polisomnografi tetkiki sırasında santral uyku apne sendromu veya Cheyne-Stokes solunumu sendromu tanısı alan hastalarda, titrasyon gecesinde sırasıyla CPAP ve BPAP S/T tedavilerinin uyku ile ilişkili solunum bozukluğunu düzeltmemesi ve ardından polisomnografi eşliğinde başarılı ASV titrasyonu yapılmış olması durumunda, bu durumun düzenlenecek sağlık kurulu raporunda belirtilmesi koşuluyla ASV cihazı bedelleri Kurumca karşılanır.

            7.500,00  

                 4.500,00  

Fiyat değişikliği

10.02.2020
(Yayımı tarihinden 30 gün sonra)

EK-3/G

GZ1219

VİTRE-ORETİNAL CERRAHÎ CİHAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TÜP SETLERİ 27G

 

 

 

                 1.497,70  

Yeni Malzeme

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

EK-3/G

GZ1220

SUBRETÎNAL KANÜLLER 27G

 

 

 

                      39,10  

Yeni Malzeme

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

EK-3/G

GZ1221

ENDODİATERMİ PROBLARI 27G

 

 

 

                    329,80  

Yeni Malzeme

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

EK-3/G

GZ1222

ENDOLAZER PROBLARI 27G

 

 

 

                    329,80  

Yeni Malzeme

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

EK-3/G

GZ1223

MEMBRAN FORSEPSLERİ 27G

 

 

 

                    277,10  

Yeni Malzeme

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

EK-3/G

GZ1224

ALM FORSEPSLERİ 27G

 

 

 

                    260,10  

Yeni Malzeme

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

EK-3/G

GZ1225

VİTRE-ORETİNAL MAKASLAR 27G

 

 

 

                    340,00   

Yeni Malzeme

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

EK-3/G

GZ1226

VİTRE-ORETİNAL TROKAR SİSTEMİ 27G

 

 

 

                    221,00  

Yeni Malzeme

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

EK-3/G

GZ1227

VİTREORETİNAL BACK FLUSH KANÜLLER 27G

 

 

 

                    221,00  

Yeni Malzeme

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

EK-3/M

GR2011

KATETER. KILAVUZ, NÖRO-VASKULER. ÖRGÜLÜ. ÎNTRA-KRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4.5F DEN KÜÇÜK

KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4.5F DEN KÜÇÜK, 105 CM VE ÜZERİ

 

            2.240,00  

                    845,00  

Fiyat değişikliği

10.02.2020
(Yayımı tarihinden 30 gün sonra)

EK-3/M

GR2012

KATETER, KILAVUZ. NÖRO-VASKULER, ÖRGÜLÜ, ÎNTRA-KRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN. DİSTAL KISMI 4.5F- 8F ARASI

KATETER, KILAVUZ, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ, İNTRAKRANİAL DİSTAL ERİŞİM İÇİN, DİSTAL KISMI 4.5F - 8F ARASI, 105 CM VE ÜZERİ

 

            2.240,00  

                    845,00  

Fiyat değişikliği

10.02.2020
(Yayımı tarihinden 30 gün sonra)

EK-3/M

GR2052

İNTRA-KRANİYAL VASKÖLER RLKONS-TRÜKSİYON CİHAZI, BİFURKASYON ANEV-RİZMALARI İÇİN (TEK STENT VE ANEVRİZMA KESESİ İÇİNDE AÇILAN BOYUN KORUMA APARATI DİZAYNLI)

 

(1) “Dome/neck ratio" olarak bilinen anevrizmanın boyuna paralel en geniş çapının boynunun uzunluğuna oram <2 olan ya da anevrizma boynunun >4 mm olduğu geniş boyunlu bifurkasyon anevrizmalarının koil embolizasyonunda kullanılması halinde ve anevrizma boyutunu gösteren ilgili tetkik sonucunun (DSA, BTA) eklendiği sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi halinde bedeli kurumca karşılanır.
(2) Intrakraniyel anevrizma tedavisi için kullanılan GR1186, GR2047, GR2048 kodları ile birlikte
faturalandırılamaz.

 

              19.000,00  

Yeni Malzeme

10.02.2020
(Yayımı tarihinden 30 gün sonra)

 

 

EK-2/B DEĞİŞİKLİKLER

Durum

SUT KODU

İŞLEM ADI

ESKİ İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

ESKİ AÇIKLAMA

 Eski İşlem Puanı

Yeni İşlem Puanı

 Yürürlülük Tarihi

Yeni İşlem

604615

Otolog aortik kapak neoküspi-dizasyon / rekonst-rüksiyonu (kardiyo-pulmoner by-pass ile birlikte)

 

Tüm cerrahi işlemler ve malzemeler dahil. Yama işlemi ve malzemeleri de işlem puanına dahildir. 2 kalp damar cerrahisi, 1 kardiyoloji uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılması şartıyla aşağıdakilerden en az birinin varlığında bedeli Kurumca karşılanır.
(a) Büyüme çağındaki konjenital aort kapak hastalıkları,
(b) Dar aort kökünün olduğu ve hasta/kapak uyumsuzluğu olma riski olan hastalar, (aort kökünün 21 mm veya daha küçük olması veya Efektif Orifis Alanı İndeksinin 0,9 cm2/m2’ nin altında olması)
(c)Kapak endokarditi olan hastalar.

 

 

44.000,00  

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

Yeni İşlem

700924

Perkütan endovasküler yabancı cisim çıkarılması

 

 

 

 

1.120,54  

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

Yeni İşlem

700946

Paravalvüler leak kapama

 

Sadece cerrahi kalp kapak replasmanı sonrası semptomatik paravalvüler leak vakalarında cerrahi açıdan inoperable veya yüksek riskli olması halinde, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bedeli kurumca karşılanır. Transözefajiyal ekokardiyografı işlem puanına dahil. Kapama cihazı, taşıma sistemi, long sheath, transseptai puncture seti hariç.

 

 

2.401,02  

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

Açıklama
Değişikliği

702660

Aile görüşme- değerlendirme

 

Psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği tanılarında, 65 yaş üstü demans tamlı hastalarda ise ayrıca geriatri uzman hekimlerince de, 18 yaş altında her görüşme için, diğer tanılarda yılda en fazla üç kere faturalandırılır. “Acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destek ve krize müdahale” birimi bulunan devlet hastaneleri acil servislerinde de faturalandırılması mümkündür. (F10 ilâ Fİ 9) Psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları tamlarında (F15, F17 kod grupları hariç) için 30 günde 1 adet faturalandırılır.

Psikoz, bipolar bozukluk, yaygın gelişimsel bozukluklar, zeka geriliği tanılarında, 65 yaş üstü demans tanılı hastalarda ise ayrıca geriatri uzman hekimlerince de, 18 yaş altında her görüşme için, diğer tanılarda yılda en fazla üç  kere faturalandırılır. "Acil serviste intihar girişimlerine psikososyal destek ve krize müdahale" birimi bulunan devlet hastaneleri acil servislerinde de faturalandırılması mümkündür.

 

14,23  

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

Açıklama
Değişikliği

702700

Bireysel psikoterapi, her bir seans

 

Seans süresi 30 dakikadan az olamaz. 10 günde bir adetten fazla faturalandırılmaz.
(F10 ilâ F19) Psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları tanılarında (F15, F17 kod grupları hariç) 10 günde 3 adet faturalandırılır.

Seans süresi 30 dakikadan az olamaz. 10 günde bir adetten fazla faturalandırılmaz.

 

22,13  

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

Açıklama
Değişikliği

702730

Grup Psikoterapisi, kişi başına her biri

 

(F10 ilâ F19) Psikoaktif madde kullanımına bağlı zihin ve davranış bozuklukları tanılarında (F15, F17 kod grupları hariç) 10 günde 3 adet faturalandırılır.

 

 

7,59  

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

 

 

EK-2/C DEĞİŞİKLİKLER

Durum

SUT KODU

İŞLEM ADI

ESKİ İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

ESKİ AÇIKLAMA

 Eski İşlem Puanı

 Yeni İşlem Puanı

 Yürürlülük Tarihi

Yeni İşlem

604615

Otolog aortik kapak neoküs-pidizasyon / rekonst-rüksiyonu (kardiyo-pulmoner by-pass ile birlikte)

 

Tüm cerrahi işlemler ve malzemeler dahil. Yama işlemi ve malzemeleri de işlem puanına dahildir. 2 kalp damar cerrahisi, 1 kardiyoloji uzmanının onayının bulunduğu konsey kararı ile üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılması şartıyla aşağıdakilerden en az birinin varlığında bedeli Kurumca karşılanır.
(a) Büyüme çağındaki konjenital aort kapak hastalıkları,
(b) Dar aort kökünün olduğu ve hasta/kapak uyumsuzluğu olma riski olan hastalar, (aort kökünün 21 mm veya daha küçük olması veya Efektif Orifis Alanı İndeksinin 0,9 cm2/m2’ nin altında olması)
(c)Kapak endokarditi olan hastalar.

 

 

 44.000,00  

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

Yeni İşlem

700924

Perkütan endovasküler yabancı cisim çıkarılması

 

 

 

 

    1.234,94  

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

Yeni İşlem

700946

Paravalvüler leak kapama

 

Sadece cerrahi kalp kapak replasmanı sonrası semptomatik paravalvüler leak vakalarında cerrahi açıdan inoperable veya yüksek riskli olması halinde, üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca kardiyoloji ve kalp damar cerrahisi uzmanı tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporu ile bedeli kurumca karşılanır. Transözefajiyal ekokardiyografı işlem puanına dahil. Kapama cihazı, taşıma sistemi, long sheath, transseptai puncture seti hariç.

 

 

    4.527,48  

21.01.2020
(Yayımı tarihinden 10 gün sonra)

 

 

EK-1 (KALDIRILAN EK2A2)

EK-2/A-2

AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALANDIRILABİLECEK
İŞLEMLER LİSTESİ

SIRA NO

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

321

900,010

1,25-Dihidroksi Vitamin D

 

322

900.110

17-Hidroksikortikoidler (HPLC)

 

323

900.130

25-Hidroksi Vitamin D

 

324

900.135

5 Hidroksi İndol Asetik Asit

 

325

900.140

ACTH stiraiilasvon testi

 

326

900.160

Adenoiin deaminaz aktivitesi (ADA)

 

327

900.270

Alfa- galaktozidaz

 

328

900.280

Alfa- giukozidaz

 

329

900.350

Alkalenfosfataz (Kemiğe spesifik)

 

330

900.380

Amino asit (Her biri)

Sadece Pediatrik Endokrinoloji ve/veya Pediatrik metabolizma Hastalıklan Uzman hekimi tarafından istenmesi halinde faturalandınkr.

331

900.361

Aliminyum (Atomik absorbsiyon)

 

332

900.511

Arsenik (Atomik absorbsiyon)

 

333

900.520

Asit beta galaktosidaz

 

334

900.550

Asit seramîdaz

 

335

900.630

Beta-ealaktosidaz

 

336

900.640

Beta-giukosidaz

 

337

900.710

BOS İmmunelektroforez

 

338

900.871

Civa (Atomik absorbsiyon)

 

339

900.970

Çok usan zincirli yağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)

 

340

901.120

Down sendroml (PAPP-A+Serbest beta HCG)

 

341

901,201

Everolimus

 

342

901.450

Glikolize hemoglobin (Hb A1C), HPLC yöntemi ile

 

343

901.460

Gîikolize hemoglobin (Hb A1C)

 

344

901.480

Glukagon testi

 

345

901.680

Homosistein

 

346

901.810

İmmün yetmezlik paneli

 

347

901.860

İnsüîin-ACTH-kortizol testi

 

348

901.870

Însülin-STH testi

 

349

901.960

Kapiller serum protein elektroforezi

 

350

902.221

Krom (Atomik absorbsiyon)

 

351

902.280

LDH izoenzîmleri (Elektroforez)

 

352

902.300

L-dopa-proiaktin supresyon testi

 

353

902.360

Lizozomal prenatal tam, en az 5 test

 

354

902.400

LRH testi

 

355

902.610

Mukopolisakkarit analizi (İdrarda)(vüksek rezolüsvonlu eiektroforez)

 

356

902.660

Nazal provokasyon testleri

 

357

902.720

Nikel

 

358

902.780

Nükleer matriks protein (NMP 22)

 

359

902.820

Organik asidemilerİn prenatal tanıları (GC/MS)

 

360

902.830

Organik asit analizi (İdrarda)

 

361

903.030

Peroksisomal hastalıkların prenatal tanılan (GC/MS)

 

362

903.050

Pitresİn ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)

 

363

903,160

Pro-BNP(pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic peptide)

 

364

903.170

Procalcitonin

 

365

903.320

Radyoaktif invitro globin zincir sentezi

 

366

903.399

S100 proteini

 

367

903.560

Serum immünelektroforezi

 

368

903.710

Spesifik IgE (5'Ii miks)

 

369

903.720

Spesifik IgE

 

370

903.760

Su yükleme testi

 

371

903,805

Sirolimus kan düzeyi tayini

 

372

903.810

Takrolimus (FK 506)

 

373

903.840

Tiroid stimuie edici imımmglobulin (TSİ)

 

374

903.980

TRH stimülasyon testi

 

375

904.060

TSH stimülasyon testi

 

376

9Û4.Û75

Ter testi

 

377

904.090

Üçlü test (E3-HGG-AFP)

 

378

904.230

Yenidogan taraması (Tandem MS)

 

379

904.280

Akîive protein C rezistansı

 

380

904.320

Anormal hemoglobin taraması

 

381

904.330

Anti Faktör II a

 

382

904.340

Anti Faktör X a

 

383

904.360

Antijene özgün sitotoksik yanıt, tetramer İle

 

384

904.430

Doku Plazminoien aktivatör (TP A)

 

385

904.440

Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için)

 

386

904.640

Global fibrinolitik kapasite

 

387

904.690

Hemoglobin elektroforezi HPLC ile

 

388

904.700

Hemoglobin elektroforezi Aqar jel ile

 

389

904.710

Hemoglobin zincir analizi (HPLC)

 

390

904.760

HLA A, B, C moleküler yüksek çözünürlükte

 

391

904.780

HLA DP, DR, DO moleküler yüksek çözünürlükte

 

392

904.790

HLA uygun donör taranması, aile içi

 

393

904.800

HLA-A, B, C moleküler düşük çözünürlükte

 

394

904.810

HLA-DR, DP, DQ moleküler düşük çözünürlükte

 

395

904.820

In vitro doku kültürü (semi solid agar)

 

397

904.880

Koilaien ADP (Tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)

 

398

904.890

Kollajen epinephrin (Tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)

 

399

904.920

Lenfosit alt gruplan

 

400

904.980

Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)

 

401

905.080

Moııoklonal antikor (Her biri)

 

403

905.140

PAC-1 kompleks (Flow sitometri)

 

404

905,160

Panel reaktif antikor (PRA) Class I Antijene spesifik

 

405

905.170

Panel reaktif antikor (PRA) Class I tarama

 

406

905.180

Panel reaktif antikor (PRA) Class II Antijene spesifik

 

407

905.190

Panel reaktif antikor (PRA) Class II tarama

 

408

905.230

Platelet F4

 

409

905.260

Protein C

 

410

905.270

Protein C antijeni

 

411

905.280

Protein S

 

412

905,290

Protein S antijeni

 

413

905.380

Sitotoksik lenfosit alt grupları (Panel)

 

414

905.410

Tissue factor pathway inhibitor (TPPI), serbest

 

415

9Ö5.420

Tissue factor pathway inhibitor (TFP1), total

 

416

905.430

Trombin aktive fibrinoliz inhibıtörü (TAFI)

 

417

905.460

Tromboelastogram, her bir kartuj

 

418

905.580

von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör

 

 

 

EK-2 (EKLENEN EK2A2)

EK-2/A-2

AYAKTAN BAŞVURULARDA İLAVE OLARAK FATURALAND1RILABİLECEK
İŞLEMLER LİSTESİ

SIRA NO

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

 

L100000

1,25-Dihidroksi vitamin D

 

 

L100070

5-Hidroksi indol asetik asit (Serum)

 

 

L100080

5-Hidroksi indol asetik asit/Kreatinin (Spot idrar)

 

 

L100090

5-Hidroksi indol asetik asit (24 saatlik idrar)

 

 

L100170

17-Hidroksikortikoidler (Plazma)

 

 

L100180

17-Hİdroksikortİkoidler (24 saatlik idrar)

 

 

L100220

25-Hidroksi vitamin D

 

 

L100230

Adenozin deaminaz akîivitesi (ADA) (Serum/Plazma)

 

 

L100240

Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA) (Kan)

 

 

L100290

Aktive protein C rezistansı

 

 

L100460

Alfa galaktozidaz (Serum/Plazma)

 

 

L100470

Alfa galaktozidaz (Kum kan)

 

 

L100500

Alfa dukozidaz (Kum kan)

 

 

L100510

Alfa glukozidaz (Amniyotik sıvı)

 

 

L100520

Alfa glukozidaz (Semen)

 

 

L100740

Alkalen fosfataz, kemiğe spesifik (Aktivite)

 

 

L100750

Alkalen fosfataz, kemiğe spesifik (Kütle)

 

 

L100760

Alüminyum (Serum/Plazma)

 

 

L100770

Alüminyum (24 saatlik idrar)

 

 

L101160

Arsenik (Serum/Plazma)

 

 

L101170

Arsenik (24 saatlik idrar)

 

 

L101370

Beta galaktozidaz (Serum/Plazma)

 

 

L101380

Beta galaktozidaz (Kan)

 

 

L101390

Beta galaktozidaz (Kura kan)

 

 

L101410

Beta galaktozidaz (Amniyotik sıvı, koryonik viilüs)

 

 

L101450

Beta glukozidaz (Serum/Plazma)

 

 

L101460

Beta glukozidaz (Kan)

 

 

L101470

Beta glukozidaz (Kura kan)

 

 

L101480

Beta glukozidaz (Amniyotik sıvı, koryonik villüs)

 

 

L101780

BOS immünelektroforez

 

 

L101990

Cıva (Serum/Plazma)

 

 

L102000

Cıva (Kan)

 

 

L102010

Cıva (İdrar)

 

 

L102070

Cok uzun zincirli vağ asidleri (C:22,C:24,C:26) analizi

 

 

L102290

Dörtlü test (AFP-E3-HCG-Inhibin A)

 

 

L102820

Glike hemoglobin (Hb Alc)

 

 

L102830

Glike hemoglobin (Hb Alc) (HPLC)

 

 

L102840

Glike hemoglobin (Hb Alc) (Elektroforez)

 

 

L102860

Glikozaminoglikan paneli (İdrar)

 

 

L103130

Hemoglobin varyant analizi (Ağar fel)

 

 

L103140

Hemoglobin varyant analizi (Elektroforez)

 

 

L103150

Hemoglobin varyant analizi (HPLC)

 

 

L103270

HLA-A, moleküle? düşük çözünürlükte

 

 

L103280

HLA-B. moleküle? düşük çözünürlükte

 

 

L103290

HLA-C, melektiler düşük çözünürlükte

 

 

L103300

HLA-DP. moleküler düşük çözünürlükte

 

 

L103310

HLA-DQA1, moleküler düşük çözünürlükte

 

 

L103320

HLA-DOBİ, moleküler düşük çözünürlükte

 

 

L103330

HLÂ-DRBÎ, moleküler düşük çözünürlükte

 

 

L103340

HLA-DRB3, moleküler düşük çözünürlükte

 

 

L103350

HLA-DRB4,moİeküler düşük çözünürlükte

 

 

L103360

HLA-DRB5. moleküler düşük çözünürlükte

 

 

L103370

HLA-A, moleküler yüksek çözünürlükte

 

 

L103380

HLA-B, moleküler yüksek çözünürlükte

 

 

L103390

HLA-C, moleküler yüksek çözünürlükte

 

 

L103400

HLA-DPB1, moleküler yüksek çözünürlükte

 

 

L103410

HLA-DOA1, moleküler yüksek çözünürlükte

 

 

L103420

HLA-DOBİ, moleküler yüksek çözünürlükte

 

 

L103430

HLA-DRBL moleküler yüksek çözünürlükte

 

 

L103440

HLA-DRB3, moleküler yüksek çözünürlükte

 

 

L103450

HLA-DRB4, moleküler yüksek çözünürlükte

 

 

L103460

HLA-DRB5, moleküler yüksek, çözünürlükte

 

 

L103470

HLA-A SBT, yüksek çözünürlükte

 

 

L103480

HLA-B SBT, yüksek çözünürlükte

 

 

L103490

HLA-C SBT, yüksek çözünürlükte

 

 

L103500

HLA-DOBİ SBT, yüksek çözünürlükte

 

 

L103510

HLA-DRB1 SBT, yüksek çözünürlükte

 

 

L103620

İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG)

 

 

L103710

İmmün yetmezlik paneli (Akım sitometri) (Kan)

 

 

L103720

İmmünelektroforez (Serum/Plazma)

 

 

L104480

Kolajen+ADP ile indüklenmiş kapanma zamanı

 

 

L104490

Kolaien+Epinefrin ile indüklenmiş kapanma zamanı

 

 

L104950

Laktat dehidrogenaz izoenzimleri (Elektroforez)

 

 

L105010

Lenfosit alt gruplan

 

 

L105150

Lizozomal enzimler (Serum/Plazma)

 

 

L105160

Lizozomal enzimler, tarama (Kan)

 

 

L105170

Lizozomal enzimler, tarama (Kuru kan)

 

 

L105180

Lizozomal enzimler, tarama (İdrar)

 

 

L105430

Nikel (Senım/Plazma)

 

 

L105440

Nikel (Kan)

 

 

L105450

Nikel/Kreatmm (Spot idrar)

 

 

L105460

Nikel (24 saatlik idrar)

 

 

L105550

Nükleer matriks protein 22 (NMP22) (Kantitatif)

 

 

L105560

Nükleer matriks protein 22 (NMP22) (Kalitatif)

 

 

L105630

Organik asit analizi (Serum/Plazma)

 

 

L105640

Organik asit analizi (Kum kan)

 

 

L105660

Organik asit analizi (İdrar)

 

 

L105870

Panel reaktif antikor (PRA) class 1 antijene spesifik

 

 

L105880

Panel reaktif antikor (PRA) class I tarama

 

 

L105890

Panel reaktif antikor (PRA) class II antijene spesifik

 

 

L105900

Panel reaktif antikor (PRA) class 11 tarama

 

 

L106010

Peroksizomal yağ asitleri paneli

 

 

L106080

Plazminojetı aktivatör (PA)

 

 

L106220

ProB natriüretik pepiid (NT-ProBNP)

 

 

L106240

Prokalsitonin (Serum/Plazma)

 

 

L106340

Protein C

 

 

L106350

Protein C antijeni

 

 

L106360

Protein elektroforezi (Serum)

 

 

L106370

Protein elektroforezi (İdrar)

 

 

L106390

Protein S

 

 

L106400

Protein S antijeni

 

 

L106600

S100 B proteini (Serum)

 

 

L107030

Ter testi uygulaması

 

 

L107070

Tiroid samııle edici immünglobutüı (TSİ)

 

 

L107320

Tromboelastografı paneli (Kan)

 

 

L107330

Tromboelastografı, aktivasyon paneli olmadan (Kan)

 

 

L107340

Tromboelastografı, heparinaz paneli eklemrıesinden sonra (Kan)

 

 

L107410

Üçlü test (AFP-E3-HCG)

 

 

L107570

yon Willebrand faktör, ristosetin kofaktör

 

 

L107610

Y enidoğan taraması (Kuru kan)

 

 

L114130

Everolimus (Plazma)

 

 

L114140

Everolimus (Kan)

 

 

L114630

Sirolimus (Plazma)

 

 

L114640

Sîrolimus (Kan)

 

 

L114670

Takrolimus (FK 506) (Serum/Plazma)

 

 

L114680

Takrolimus (FK 506) (Kan)

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan "Aminoasitler ve Türevleri" başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT EH EK-2/B Listesinde yer alan "Alerji Testleri" başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eld EK-2/B Listesinde yer alan "Monoklonal Antikor (Akım sitometresi)” baslığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Üstesinde yer alan “17-OH Progesteron-ACTH Uyan Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “Kortizol-ACTH Uyarı Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “DHEA-S04-ACTH Uyan Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “Testosteron-ACTH Uyan Testi” bashiındaki tetkikler

 

 

 

SUT Ekİ EK-2/B Listesinde yer alan “11-Deoksikortizol-ACTH Uyarı Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “Androstenedion-ACTH Uyan Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “AGTH-Glukagon Uyan Testi” baslığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “Kortizol-Glukagon Uyan Testi” baslığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “Büyüme hormonn-Glukagon Uyan Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “C peptid-Glukagon Uyan Testi’ baslığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “FSH-LHRH Uyan Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “LH-LHRH Uyan Testi" başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “Prolaktin-L-DOPA Baskılama Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “Proiaktin-TRH Uyan Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “TSH-TRH Uyan Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “Büyüme hormonu-însülin Uyan Testi’ başlığındaki tetkikler

 

 

 

SUT Eki EK-2/B Listesinde yer alan “Kortizol-însülm Uyan Testi” başlığındaki tetkikler

 

 

 

EK-3 (KALDIRILAN EK2B)

EK-2/B

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

SIRA NO

KODU

İŞLEM ADI

AÇIKLAMA

İŞLEM PUANI

3544

 

7.13 Çeşitli testler ve uygulamalar

 

 

3545

705450

L-dopa ile Büyüme hormonu testi

Endokrinoloji ve Metabolizma uzman hekimleri tarafından uygulandığında faturalandırılır.

20,07

3546

705460

İnsülin-Büyüme hormonu testi

Endokrinoloji ve Metabolizma uzman hekimleri tarafından uygulandığında faturalandırılır.

20,07

3547

705470

İnsülin-Kortizol testi

Endokrinoloji ve Metabolizma uzman hekimleri tarafından uygulandığında faturalandırılır.

20,07

3548

705480

L-dopa- Prolaktin baskılama testi

Endokrinoloji ve Metabolizma uzman hekimleri tarafından uygulandığında faturalandırılır.

20,07

3549

705490

Su kısıtlama testi

Endokrinoloji ve Metabolizma uzman hekimleri tarafından uygulandığında faturalandırılır.

20,07

4138

900010

1,25-Dihidroksi Vitamin D

 

32,25

4139

900020

1,4-Delta androstenedion

 

13,30

4140

900030

2,3-difosfogliserik asit

 

16,34

4141

900040

3-alfa Androstenedion glukuronid

 

4,17

4142

900050

5' Pridimidin nükleotidaz

 

5,45

4143

900060

5-fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol

SAICAR

8,17

4144

900070

5' Nükleotidaz

 

13,30

4145

900080

6-Keto prostaglandin F1

 

32,68

4146

900090

7-Dehidrokolesterol (GC/MS)

Gaz kromatografisi/kütle spektromet

24,51

4147

900100

11-Deoksikortizol

 

13,30

4148

900110

17-Hidroksikortikoidler (HPLC)

 

61,20

4149

900120

17-Hidroksiprogesteron

 

13,30

4150

900130

25-Hidroksi Vitamin D

 

32,25

4151

900135

5 Hidroksi İndol Asetik Asit

 

40,85

4152

900140

ACTH stimülasyon testi

 

43,58

4153

900160

Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)

 

16,34

4154

900170

Adenozin nükleotid fosforilaz

 

12,34

4155

900180

Adrenokortikotropik hormon (ACTH)

 

16,34

4156

900190

Aerotolerans test

 

54,31

4157

900200

Alanin aminotransferaz (ALT)

 

1,76

4158

900210

Albümin

 

1,60

4159

900220

Aldolaz

 

4,17

4160

900230

Aldosteron

 

24,03

4161

900240

Alfa- atriyal natriüretik peptit (ANP)

 

33,96

4162

900250

Alfa- feto protein (AFP)

 

10,41

4163

900260

Alfa- fukozidaz

 

32,68

4164

900270

Alfa- galaktozidaz

 

32,68

4165

900280

Alfa- glukozidaz

 

32,68

4166

900290

Alfa- hCG

 

8,17

4167

900310

Alfa-1 antitripsin

 

13,30

4168

900320

Alfa-1 asitglikoprotein

 

13,30

4169

900330

Alfa-1 mikroglobulin

 

16,34

4170

900340

Alkalen fosfataz

 

1,76

4171

900350

Alkalen fosfataz (Kemiğe spesifik)

 

40,85

4172

900360

Alkalen fosfataz izoenzimleri

 

33,96

4173

900361

Aliminyum (Atomik absorbsiyon)

 

27,24

4174

900370

Amilaz

 

2,24

4175

900380

Amino asit  (Her biri)

 

3,52

4176

900410

Amonyak (NH3)

 

8,17

4177

900420

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA

 

24,51

4178

900430

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG

 

24,51

4179

900440

Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM

 

24,51

4180

900450

Anti diuretik hormon (ADH)

 

16,34

4181

900460

Glomerul bazal membran antikoru

 

19,06

4182

900470

Anti hemofilik globulin (AHG)

 

6,89

4183

900475

Antimüllerien Hormon

Kadın Hastalıkları ve Doğum, Pediatrik Endokrinoloji, Endokrinoloji uzman hekimleri tarafından istenilmesi halinde faturalandırılır.

16,34

4184

900480

Anti TPO

 

13,62

4185

900490

Apolipoprotein A alt grupları, her biri

 

13,30

4186

900500

Apolipoprotein B alt grupları, her biri

 

13,30

4187

900510

Aril sülfataz A

 

32,68

4188

900511

Arsenik (Atomik absorbsiyon)

 

27,24

4189

900520

Asit beta galaktosidaz

 

32,68

4190

900530

Asit esteraz

 

4,17

4191

900540

Asit fosfataz

 

8,17

4192

900550

Asit seramidaz

 

40,85

4193

900560

ASO (Lateks aglutinasyon)

 

2,40

4194

900570

ASO (Türbidimetrik)

 

4,01

4195

900571

ASO (Nefelometrik)

 

7,21

4196

900580

Aspartat transaminaz (AST)

 

1,60

4197

900585

Anti skin antikor

 

33,96

4198

900590

Bakır

 

16,34

4199

900610

Bence-Jones proteini

 

4,17

4200

900620

Beta-2 mikroglobulin

Serum ve vücut sıvılarında

15,06

4201

900630

Beta-galaktosidaz

 

32,68

4202

900640

Beta-glukosidaz

 

32,68

4203

900650

Beta-hCG (Total hCG)

903440 ile birlikte faturalandırılmaz.

10,41

4204

900660

Serum ketonları

 

6,89

4205

900670

Beyaz küre sayımı

Kan dışı vücut sıvılarında

2,72

4206

900680

BH 4 yükleme testi

 

2,72

4207

900681

Bikarbonat

 

2,72

4208

900690

Bilirubin (Total,direkt), her biri

 

1,60

4209

900700

Biotinidaz aktivitesi

 

3,52

4210

900710

BOS İmmunelektroforez

 

67,93

4211

900720

Böbrek taşı analizi

 

8,17

4212

900740

Büyüme hormonu

 

13,62

4213

900750

C peptit

 

13,30

4214

900760

C1 esteraz inhibitörü

 

13,30

4215

900770

Üre nefes testi

Tetkikte kullanılan her türlü ilaç dahildir.

80,75

4216

900780

Kompleman 3 ( C3) düzeyi

Nefelometrik veya türbidimetrik

13,30

4217

900790

C4

Nefelometrik veya türbidimetrik

13,30

4218

900800

C5a aktivitesi

 

8,17

4219

900810

CA-125

 

12,82

4220

900820

CA-15-3

 

12,82

4221

900830

CA-19-9

 

12,82

4222

900840

CA-72-4

 

13,30

4223

900850

Cephalin cholesterol (CCF)

 

3,52

4224

900860

CH 50 Kompleman aktivitesi

 

6,89

4225

900870

Cholecystokinin

 

36,69

4226

900871

Civa (Atomik absorbsiyon)

 

27,24

4227

900880

CK-MB

İmmün inhibisyon

8,01

4228

900890

CRP, lateks

 

2,40

4229

900900

CRP,türbidimetrik

 

4,01

4230

900901

CRP, nefelometrik

 

7,21

4231

900930

Cyclosporin A

901790, 901791 ile birlikte faturalandırılmaz.

35,24

4232

900940

Sitokeratin 21

RIA harici yöntem

20,51

4233

900950

Çinko

 

16,34

4234

900970

Çok uzun zincirli yağ asidleri  (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)

Gaz kromatografisi/kütle spektrometr.

73,37

4235

900990

Dehidroepiandrosteron (DHEA)

 

16,34

4236

901000

Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)

 

13,30

4237

901010

Dehidrotestosteron (DHT)

 

24,51

4238

901020

Demir (Serum)

 

1,76

4239

901030

Demir 3 klorür  (FeCl3) (İdrarda)

 

3,52

4240

901040

Demir bağlama kapasitesi

 

1,76

4241

901050

Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)

 

40,85

4242

901060

Deksametazon supresyon testi, her biri

1, 2, 8 mg

20,51

4243

901061

Desmoglein 1 (Dsg1)

 

24,51

4244

901062

Desmoglein 3 (Dsg3)

 

24,51

4245

901070

Dışkıda hHb (Monoklonal)

 

13,62

4246

901080

Diepoksi butazon (DEB) testi

 

40,85

4247

901090

Doku laktik dehidrogenaz

 

24,51

4248

901100

Doku transglutaminaz Ig A  

 

20,51

4249

901110

Doku transglutaminaz Ig G  

 

20,51

4250

901120

İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG)

900650 ,903440 ve 902950 ilebirlikte faturalandırılmaz.
Sonuç belgesi ile bir kez faturalandırılır.

33,96

4251

901130

Ksiloz tolerans testi

İlaç hariç

5,45

4252

901140

Elastin

 

6,25

4253

901145

Elektroforez, İzoelektrik odaklama BOS

Sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.

54,15

4254

901146

Elektroforez, Kapiller   İmmun çıkarım

Sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.

54,15

4255

901150

Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS)

Gaz kromatografisi/kütle spektromet

32,68

4256

901160

Estradiol

 

9,61

4257

901170

Estriol (E3)

 

9,61

4258

901180

Etanol

 

24,51

4259

901190

Etanol jel testi

 

4,17

4260

901200

Ethosuximide

 

13,30

4261

901201

Everolimus

901790 ,901791 ile birlikte faturalandırılmaz.

56,07

4262

901210

Fenilanin yükleme testi

 

20,51

4263

901220

Ferritin

 

8,01

4264

901221

FFN (fötal fibronektin) testi

 

20,51

4265

901230

Fitanik asit analizi (GC/MS)

Gaz kromatografisi/kütle spektromet

24,51

4266

901240

Folat

 

10,41

4267

901250

Fosfolipid

 

3,52

4268

901260

Fosfor (P)

 

1,60

4269

901270

Fruktozamin

 

6,89

4270

901280

FSH

 

9,61

4271

901290

Fumaril asetoasetaz

Tirozinemi tip 1 vakalarında

32,68

4272

901300

Gaita steatokrit

 

3,52

4273

901310

Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik)

 

4,17

4274

901320

Gaitada pH

 

2,08

4275

901330

Gaitada sindirim durumu

 

4,17

4276

901340

Gaitada sterkobilin aranması

 

6,89

4277

901350

Gaitada şeker kromotografisi (Her biri)

 

4,17

4278

901370

Galaktoz

 

8,17

4279

901380

Gama naphtil  c-butirat esteraz

 

8,17

4280

901390

Gamma glutamil transferaz (GGT)

 

1,76

4281

901400

Gastrin

 

13,30

4282

901420

Gebelik testi (İdrarda)

 

5,61

4283

901430

Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri

 

12,34

4284

901440

Glikojen (Lökosit veya karaciğer)

 

32,68

4285

901450

Glikolize hemoglobin (Hb A1C), HPLC yöntemi ile

Sadece diyabetik hastalarda faturalandırılır. Sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca ve  en fazla üç ayda bir faturalandırılır.

27,24

4286

901460

Glikolize hemoglobin (Hb A1C)

Sadece diyabetik hastalarda faturalandırılır. En fazla üç ayda bir faturalandırılır.

6,41

4287

901470

Glukagon

 

8,17

4288

901480

Glukagon testi

 

40,85

4289

901490

Gluko test (Hastabaşı, glukometrik)

 

1,90

4290

901500

Glukoz

 

1,60

4291

901510

Glukoz 6-fosfat dehidrogenez, (G-6-PD)

 

6,89

4292

901520

Glukoz Tolerans testi

Oral veya Intravenöz

24,51

4293

901530

Glukoz-6-fosfataz

 

20,51

4294

901540

Glukoz-STH testi

 

32,68

4295

901550

Haptoglobin

 

13,30

4296

901560

HbA2

 

8,17

4297

901570

hCG testi  

 

5,61

4298

901580

HDL kolesterol

 

2,56

4299

901590

Hekzosaminidaz A

 

32,68

4300

901600

Hematokrit (Manuel)

 

1,44

4301

901610

Hemoglobin (İdrarda)

 

4,17

4302

901620

Tam Kan (Hemogram)

 

4,81

4303

901630

5 Hidroksitriptamin (Seratonin)

 

33,96

4304

901640

Hidroksipirolin

 

27,23

4305

901650

High resolution boyama tekniği

 

32,68

4306

901660

High resolution protein elektroforezi

Sadece üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucuları tarafından faturalandırılır.

27,23

4307

901670

Histamin

 

9,61

4308

901680

Homosistein

 

32,04

4309

901690

Human plasental laktojen

 

12,34

4310

901700

Hücre sayımı (Vücut sıvıları)

 

2,72

4311

901710

Ig D

 

15,06

4312

901720

IgG indexi

 

27,23

4313

901730

İdrar mikroskobisi

 

2,88

4314

901740

İdrar ozmolaritesi

 

2,88

4315

901750

İdrar tetkiki (Strip ile)

901770 ve 901780 ile birlikte faturalandırılmaz.

1,92

4316

901770

İdrar tetkiki (Tam otomatik tarama amaçlı)

901730, 901750 ve 901780 ile birlikte faturalandırılmaz.

6,41

4317

901780

İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi)

901730, 901750ve 901770 ile birlikte faturalandırılmaz.

8,01

4318

901790

İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için)

Aynı ilaç için 901791 ile birlikte faturalandırılmaz.

16,02

4319

901791

İlaç düzeyi (HPLC)

901790 ile  birlikte faturalandırılmaz.

28,84

4320

901800

İmmün kompleks (Her biri)

 

24,51

4321

901810

İmmün yetmezlik paneli

 

88,27

4322

901820

İmmünofiksasyon elektroforezi

 

54,31

4323

901830

İnhibin A / B

 

33,96

4324

901840

İnsülin

 

8,17

4325

901850

İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3

 

20,51

4326

901860

İnsülin-ACTH-kortizol testi

 

74,81

4327

901870

İnsülin-STH testi

 

47,58

4328

901880

İyonize kalsiyum

 

4,17

4329

901890

İyot (İdrarda)

 

19,06

4330

901900

Kalsitonin

 

20,51

4331

901910

Kalsiyum (Ca)

 

1,76

4332

901920

Kan gazları

Tüm parametreler dahil

8,17

4333

901940

Kan üre azotu (BUN)

 

1,76

4334

901950

Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)

Tandem MS

38,13

4335

901960

Kapiller serum protein elektroforezi

 

40,85

4336

901970

Kappa hafif zincir (Total, serbest), her biri

 

20,51

4338

901990

Karboksihemoglobin

 

13,30

4339

902000

Karma antijen komple immünizasyonu

 

10,89

4340

902010

Karnitin

 

5,45

4341

902020

Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)

 

31,24

4342

902030

Karsinoembriyonik antijen (CEA)

 

11,21

4343

902040

Katekolaminler ve metabolitleri

 

32,68

4344

902050

Ketoasitler

 

3,52

4345

902060

Keton

 

5,45

4346

902070

Kinidin

 

16,34

4347

902080

Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi

 

19,06

4348

902090

Klor (Cl)

 

1,60

4349

902100

Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (İlaç hariç)

 

40,85

4350

902110

Kolesterol

 

1,76

4351

902120

Kollejen tip I N terminal (NTx) (Serum, idrar) herbiri; Ctx (İdrar)

 

47,58

4352

902130

Kompleman antijenleri (Her biri)

 

12,34

4353

902140

Kompleman komponent faktör H.

 

6,89

4354

902150

Kompleman komponent faktör I.

 

6,89

4355

902160

Kompleman komponent properdin

 

6,89

4356

902170

Kortizol

 

10,41

4357

902180

Kreatin

 

1,76

4358

902190

Kreatin kinaz (CK)

 

2,24

4359

902200

Kreatin kinaz izoenzimleri

 

32,68

4360

902210

Kreatinin

 

1,76

4361

902220

Kreatinin klerens testi

 

5,45

4362

902221

Krom (Atomik absorbsiyon)

 

27,24

4363

902231

Kurşun

 

16,34

4364

902240

Kütle CK-MB

 

16,34

4365

902250

Laktat

 

10,89

4366

902260

Laktik Dehidrogenaz (LDH)

 

1,60

4367

902270

Lambda hafif zincir (Total, serbest), her biri

 

20,51

4368

902280

LDH izoenzimleri (Elektroforez)

 

36,69

4369

902290

LDL kolesterol

 

4,01

4370

902300

L-dopa-prolaktin supresyon testi

 

40,85

4371

902310

Lesitin sfingomyelin (L/S)amniyon sıvısı

 

10,89

4372

902320

Lipaz

 

3,36

4373

902330

Lipoprotein elektroforezi

 

10,89

4374

902340

Lipoprotein  a

 

8,17

4375

902350

Lityum

 

9,61

4376

902360

Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test

Total hekzosaminidaz, hekzosaminidaz A, Beta galaktozidaz, Alfa galaktozidaz, aril sülfataz A, galaktozil seramidaz, glikozil seramidaz testlerinden en az 5'i

332,74

4377