• BIST 9814.19
  • Altın 2494.399
  • Dolar 32.3553
  • Euro 34.4531
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Bursa 23 °C
  • Antalya 21 °C
  • İzmir 28 °C

14.10.2014 Tarihli SUT Revizyonunun Değerlendirilmesi

14.10.2014 Tarihli  SUT Revizyonunun Değerlendirilmesi
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 14.10.2014 tarihli SUT revizyonunun değerlendirilmesi.

 

MADDE

 

ESKİ HALİ YENİ HALİ NE GETİRECEK?
1 SUT ve eki listelerde yer alan veya yer almayan malzemeler, serbest kodsuz olarak MEDULA hastane uygulamasına girilemez, girilmesi durumunda hiçbir koşulda bedelleri Kurumca karşılanmaz. Ancak ısmarlama tıbbi cihaz kapsamında bulunan tümör rezeksiyon protezi şeklindeki nihai ürünlerin bedellerinin karşılanmasında bu şart ve MEDULA-Hastane sistemi üzerinden faturalandırma şartı aranmayacak olup manuel faturalandırılması halinde bedelleri Kurumca karşılanır. "bu şart ve" ibaresi çıkarılmıştır.  Ismarlama tıbbi cihaz kapsamında bulunan tümör rezeksiyon protezi şeklindeki nihai ürünlerin bedel karşılaştırması için serbest kod zorunluluğu getirilmiştir.
2 YENİ EKLEME Tanıya dayalı işleme dahil olmayan tıbbi malzemeler başlıklı maddeye ö) SUT eki EK-3/F-2 listesinde yer alan “Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Malzeme Seti" eklenmiştir. Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Malzeme Seti Listesindekilerin ayrıca ücretlendirilmesi mümkün hale getirilmiştir.
3 İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi
29. sıra Robotik rehabilitasyon sistemi uygulamaları
“İstisnai Sağlık Hizmetleri Listesi" ndeki (EK-1/C) 29 sıra nolu “Robotikrehabilitasyon sistemi uygulamaları” işlemi listeden çıkarılmıştır. Robotik Rehabilityasyon (Lokomat) İstisnai sağlık hizmeti kapsamından çıkarılarak üç katına kadar ilave ücret alınması engellenmiştir. 
4 YENİ EKLEME Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'ne (EK-2/B) Akut inmede trombektomi 802891 kodu ve 1.500,00 TL eklenmiştir.  "Akut inmede trombektomi" Hizmet Başı İşlem Puan Listesi'ne yeni kod eklenmiştir.
5 “Tanıya Dayalı İşlem Puan Listesi” nde (EK-2/C) yapılan değişiklikler
6- a) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi Ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/F-2)
b-) YENİ EKLEME Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Artroskopi ve Eklem Cerrahisi Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/F-2)
b) Listenin en sonuna liste kuralı olarak aşağıdaki cümle eklenmiştir.
“Tıbbi malzeme alan tanımına ait ödeme kriterleri ve/veya kuralları, bulunduğu satırın altında yer almaktadır. Tıbbi malzeme alan tanımlarını kapsayan başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kuralları, başlığın altındaki tüm malzeme alan tanımlarına aittir.”
Teknik düzenleme yapılmıştır.
7 Söz konusu malzemeler için herhangi bir kısıtlama olmaksızın Kuruma ödeme yapılıyordu.  ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BRANŞI TRAVMA VE REKONSTRÜKSİYON ALAN GRUBUNA AİT TIBBİ MALZEMELER” listesinde (EK-3/F-4) “TV2980”, “TV2990”, “TV3000”, “TV3010” SUT kodu ile yer alan  malzemeler (plaklar ve vidalar), bir seansta en fazla üç adet kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanacak.  Söz konusu malzemeler, bir seansta en fazla üç adet kullanılabilecek. 
8 * Ek 3/H - TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dahil) Konvansiyonel cerrahi yöntemlerle Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı tarafından inoperable veya yüksek riskli olarak değerlendirilen semptomatik ciddi kalsifik aort kapak darlığı hastalarında...
* Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) Kardiyoloji uzmanı ile Radyoloji veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile  Kurumca bedeli karşılanır.

* Yeni madde eklenmiş


*Yeni malzeme eklenmiş


* Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki)  Kardiyoloji uzmanı ile birlikte  Radyoloji  veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile Kurumca bedeli karşılanır.
*Yeni madde eklenmiş*Yeni malzeme eklenmiş

e)
* Ek 3/H - TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dahil) Konvansiyonel cerrahi yöntemlerle Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı tarafından inoperable veya yüksek riskli olarak değerlendirilen semptomatik ciddi kalsifik aort kapak darlığı hastalarında ve ciddi aort yetmezliği olan hastalarda...

* Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) Kardiyoloji uzmanı ile Radyoloji veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı sadece P606150 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde  Kurumca bedeli karşılanır.

* “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her birkomponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”

* ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR)
UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALARDAHİL) 17.000 TL

*Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki)  Kardiyoloji uzmanı ile birlikte  Radyoloji  veya KVC uzmanının olduğu konsey kararı ile sadece P605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde  Kurumca bedeli karşılanır.

*“STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her birkomponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”

*TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT
(TEVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL) 13.000 TL

 
*Yeni endikasyon eklenmiş.
* Malzemenin kullanılabileceği işlem kodu belirtilmiştir. (P606150-Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu)


*Set içeriğini oluşturan komponentlerin Medulaya kaydı ile ilgili düzenleme yapılmış.

* Malzeme ödeme kapsamına alınmış.


* Malzemenin kullanılabileceği işlem kodu belirtilmiştir. . (P605820-Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu)


*Set içeriğini oluşturan komponentlerin Medulaya kaydı ile ilgili düzenleme yapılmış.

*Malzeme ödeme kapsamına alınmış.
e) KARDİYOLOJİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER listesinde yapılan değişiklikler
9 9-a) “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/I) yer alan “KV1167” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, AKIM ÇEVİRİCİ, ÇOK KATMANLI” adlı tıbbi malzemenin bedeli "Yandal koruması gerektiren arter anevrizması tedavisinde epikrizde belirtilmesi koşulu ile" Kurumca karşılanıyordu.

9-b) Söz konusu malzemeler için herhangi bir kısıtlama olmaksızın Kuruma ödeme yapılıyordu.9-c) Söz konusu malzeme "ciddi kalsifik aort kapak darlığı hastalarında" kullanılması halinde bedeli Kurumca karşılanıyordu.
9-ç) Yeni malzeme eklenmiş.

9-d) *EK-3/I listesinde “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığının altında yer alan tıbbi malzemelerin bedeli "Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) KVC uzmanı ile birlikte Radyoloji veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile" Kurumca karşılanıyordu.
* Yeni ödeme kriteri eklenmiş.9-e) Yeni malzeme eklenmiş.


9-f) *EK-3/I Listesinde “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığının altında yer alan tıbbi malzemelerin bedeli "Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 KVC uzmanı ile birlikte  Radyoloji  veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile" Kurumca karşılanıyordu.
*Yeni ödeme kriteri eklenmiş. 
9-a) “Kalp Damar Cerrahisi Branşına Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/I) yer alan “KV1167” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, AKIM ÇEVİRİCİ, ÇOK KATMANLI” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterlerine "KVC uzmanı ve Radyoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır." hükmü eklenmiştir.
9-b) EK-3/I listesinde yer alan “KV1171” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, VENÖZ, TİPS, KISMİ GREFT KAPLI” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri olarak "KVC uzmanı ve Radyoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.” hükmü eklenmiş.
9-c) EK-3/I listesinde yer alan  “KV1012” SUT kodlu “TRANSKATETER AORTİK KAPAK SELF EXPANDABLE SET (Balon sheat, delivery sistem dâhil)” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasında yer alan “ciddi kalsifik aort kapak darlığı hastalarında” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve ciddi aort yetmezliği olan hastalarda” ibaresi eklenmiştir.
9-ç) EK-3/I listesinde yer alan “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığından sonra gelmek üzere "KV4000" kodlu "ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)" isimli malzeme eklenmiş, fiyatı 17.000 TL olarak belirlenmiş. 
9-d) *EK-3/I Listesinde “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığının altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “konsey kararı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P606150 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” ibaresi ve aynı başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
* “(2) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”
9-e) EK-3/I listesinde yer alan“STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığından sonra gelmek üzere "KV4001" kodlu "TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR)
UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL) isimli tıbbi malzeme eklenmiş, fiyatı 13.000 TL olarak belirlenmiş.9-f)* EK-3/I Listesinde “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığının altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasının birinci cümlesindeki “konsey kararı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “P605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” ibaresi ve aynı başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
* “(2) “STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekmektedir.”

 
9-a) KVC uzmanı ve Radyoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu sartı getirilmiştir.

9-b) KVC uzmanı ve Radyoloji uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu sartı getirilmiştir.

9-c) Söz konusu malzemenin bedeli "ciddi aort yetmezliği olan hastalarda" da Kurumca karşılanacak.

9-ç)"KV4000" kodlu "ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL)" isimli malzeme yeni eklenmiş.

9-d) *Sadece P606150 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” bedeli Kurumca karşılanacak. (P606150-Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu)
 
* “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekecek.
9-e) "KV4001" kodlu "TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL) isimli tıbbi malzeme yeni eklenmiş.

9-f) Sadece  “P605820 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” bedeli Kurumca karşılanacak. (P605820-Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu)

*“STENTGREFT, AORTİK, TORASİK” başlığı altında yer alan ve set içeriğini oluşturan her bir komponente ait SUT kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilmesi gerekecek. 
g-)KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER listesinde yapılan değişiklikler
10 a) (1) Yılda 250 adet tanısal anjiyografi veya işlem yapılan merkezlerde; 2 (iki) Radyoloji uzmanı ile birlikte  KVC  veya Kardiyoloji uzmanının olduğu konsey kararı ile bedeli Kurumca karşılanır.  a) “Radyoloji Branşı ve Endovasküler/Nonvasküler Girişimsel İşlemlere Ait Tıbbi Malzemeler Listesi”nde (EK-3/M) aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

* Listede yer alan “GR1135” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, AKIM ÇEVİRİCİ, ÇOK KATMANLI” adlı tıbbi malzemenin ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Radyoloji uzmanı ve KVC uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.”

 
* Bu malzemenin ödenmesi için Radyoloji ve KVC uzmanın yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu şartı getirilmiştir.

* Yeni tıbbi malzeme eklenmiştir. 
10 b) YENİ EKLEME b) Listede yer alan “GR1139 ” SUT kodlu “STENT, VASKÜLER, VENÖZ, TİPS, KISMİ GREFT KAPLI” adlı tıbbi malzemenin altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Radyoloji uzmanı ve KVC uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.”
* Bu malzemenin ödenmesi için Radyoloji ve KVC uzmanın yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu şartı getirilmiştir.
10 c) YENİ EKLEME
c ) Listede yer alan “İNTRAKRANİYAL ENDOVASKÜLER CİHAZLAR” başlığının altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(1) Beyin Cerrahisi uzmanı, Radyoloji uzmanı, Nöroloji uzmanlarından en az iki farklı branş uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu ile bedeli Kurumca karşılanır.”

* Bu malzemenin ödenmesi için Beyin Cerrahisi uzmanı, Radyoloji uzmanı, Nöroloji uzmanlarından en az iki farklı branş uzmanının yer aldığı üç hekimden oluşan sağlık kurulu raporu şartı getirilmiştir.
 
10 ç) YENİ EKLEME
ç) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığından sonra gelmek üzere GR3000 Kodu ile ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (EVAR) UYGULAMASI
MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL) 17.000 TL eklenmiştir. 
Yeni tıbbi malzeme eklenmiştir.
10 d) YENİ EKLEME
d) Listede “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığının altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarının birinci fıkrasındaki “konsey kararı ile” ibaresinden sonra gelmek üzere “sadece P606150 kodlu işlem ile birlikte fatura edilmesi halinde” ibaresi ve aynı başlığın altında yer alan ödeme kriterleri ve/veya kurallarına aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
 

Bu tıbbi malzemenin faturalanrılması için konsey kararının yanında P606150 Abdominal aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu işlemi ile yapılması düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca bu set içeriğini oluşturan her komponent kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilme zorunluluğı getirilmiştir.
10 e) YENİ EKLEME e ) “(3) “STENTGREFT, AORTİK, ABDOMİNAL” başlığı altına GR3001 kodu ile TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR)
UYGULAMASI MALZEME SETİ (TÜM PARÇALAR DAHİL) 13.000 TL olarak eklenmiştir.
Yeni tıbbi malzeme eklenmiştir.
10 f) YENİ EKLEME  f) Listede yer alan “İNTRAKRANİYAL ENDOVASKÜLER CİHAZLAR” başlığının altına ödeme kriteri ve/veya kuralı olarak aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Bu tıbbi malzemenin faturalanrılması için konsey kararının yanında P605820 Torasik aort anevrizmalarında endovasküler greft implantasyonu işlemi ile yapılması düzenlemesi yapılmıştır. Ayrıca bu set içeriğini oluşturan her komponent kodunun MEDULA-Hastane sistemine ayrıca kaydedilme zorunluluğı getirlmiştir.
10 g) KALP DAMAR CERRAHİSİ BRANŞINA AİT TIBBİ MALZEMELER  listesindeki değişiklikler
11 a) “Ortopedi ve Travmatoloji Branşı Tümör Rezeksiyon Alan Grubuna Ait Tıbbi Malzemeler Listesi” (EK-3/F-3) bu Tebliğ eki Liste (6)’da yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.
b) “Xenogreft Ürün Grubu Listesi” (EK-3N-2) bu Tebliğ eki Liste (7)’de yer aldığı şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

SUT değişiklikleri tablosu için tıklayınız 

Ek-2/C'de yapılan değişiklikler için tıklayınız

EK-3/F-2'de yapılan değişiklikler için tıklayınız

EK-3/F-3'de yapılan değişiklikler için tıklayınız 

EK-3/H'de yapılan değişiklikler için tıklayınız 

EK-3/I'da yapılan değişiklikler için tıklayınız 

EK-3/M'de yapılan değişiklikler için tıklayınız 

EK-3/N-2'de yapılan değişiklikler için tıklayınız 

 

 

Not: Bu çalışma Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış olup, başta Ersin Karabulut ve Ali Batga olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz.

 

 

 

Kaynak: Haber Kaynağı
Bu haber toplam 65069 defa okunmuştur
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2006 Sağlık Aktüel | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0216) 606 17 18 - (0224) 334 1 335 | Faks : (0216) 606 17 19 | Haber Yazılımı: CM Bilişim